E03F 5/10

Kanalizačná šachta

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6353

Dátum: 02.01.2013

Autori: Buchmann Tomáš, Filgas Josef

MPK: E02D 29/12, E03F 5/10, E03F 5/02...

Značky: šachta, kanalizačná

Text:

...osadenie odnímateľného alebo otvárateľného poklopu 5 z plastového, betónového, liatinového, oceľového alebo kombinovaného materiálu. Jednotlivé segmenty gr, Q telesa g a základňa 1 sú zhotovené z plastu, napríklad z polyetylénu, polypropylénu alebo polyvínylchloridu, s hrúbkou 4 až 20 mm a sú pevne spojené, napríklad zvarom alebo lepenírn. Šachta je ďalej vybavená nezobrazeným štandardne vykonaným prívodným hrdlom 2 a výtokovým hrdlom g.Vo...

Krabicové zariadenie na zadržiavanie vody, ako je nádrž na dažďovú vodu, a spôsob jeho použitia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9140

Dátum: 09.05.2008

Autori: Hoekstra Hielke Dolf, Schouten Michael Adrianus Jacobus, Kruijer Martinus Petrus

MPK: E03F 5/10, E03F 1/00

Značky: spôsob, vodu, zariadenie, nádrž, dažďovú, použitia, krabicové, vody, zadržiavanie

Text:

...častí panela, ku ktorým sú pripojené stĺpiky. Navyše môže byt panel na vonkajšej strane vybavený podperami. Každá podpera je výhodne vyrovnaná v línii so stĺpikom. Pokiaľ sú stĺpiky na koncoch, ktoré sú od podpier odvrátené, duté a pokiaľ je priemer dutiny stlpikanádrže na dažďovú vodu príslušne prispôsobený, potom, keď sú nádrže na dažďovú vodupoložené jedna na druhej, môžu byť podpery jednej nádrže na dažďovú vodu uložené do...

Zberný systém kvapalín a prvok pre taký systém

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9721

Dátum: 30.11.2007

Autori: Hoekstra Hielke Dolf, Kruijer Martinus Petrus, Schouten Michael Adrianus Jacobus

MPK: E03F 5/10, E03F 1/00

Značky: zberný, prvok, kvapalín, taký, systém

Text:

...menší než odstup otvorov v uvedenej bočnej stene od homej steny uvedeného prvku. Prednostne sú otvory v uvedenej bočnej stene, ktore sú vyrovnané s kanálom, priamo pripojené k nekrytej bočnici uvedených prvkov. Výhoda posledného uskutočnenia je, že tento prechod zjedného prvku k ďalšiemu nie je virtuálne obmedzený okrajom otvorov v susedných bočnýchstenách prvkov. Okrem toho majú prvky otvory v hornej stene, ktoré sú vyrovnané s...

Perforovaný prvok zachytávajúci tekutinu a zostava týchto prvkov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9552

Dátum: 30.11.2007

Autori: Kruijer Martinus Petrus, Schouten Michael Adrianus Jacobus, Hoekstra Hielke Dolf

MPK: E03F 5/10, E03F 1/00

Značky: zachytávajúci, prvkov, zostava, perforovaný, týchto, tekutinu, prvok

Text:

...tak, aby sa čo najlepšie hodila na účel, ktorý sa má dosiahnuť. Všeobecne povedané, najvýhodnejšia prístupnosť vnútorného priestoru prvkov sa dosiahne v prípade, že sú aspoň dva kanály orientované navzájom kolmo.Ešte lepšie výsledky sa dosiahnu v prípade, že sú dané tri kanály, ktore sú orientované jedenvoči druhému kolmo. Také tri kanály sa môžu vzájomne pretinat v pároch, avšak podľa relatívne jednoduchého uskutočnenia, ktoré ponúka...

Vodohospodárske zariadenie na úpravu dažďovej vody

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10485

Dátum: 01.09.2005

Autor: Göhre Karlheinz

MPK: E03F 5/10, E02B 7/20, E03F 5/14...

Značky: zariadenie, dažďovej, vodohospodářské, úpravu

Text:

...najmä zaradený S k hrablicovému roštu priradenému vzdúvaciemu štítu. Usporiadanie týchto vzdúvacích štítov jevýhodne tak vytvorené, aby so stúpajúcou hladinou nahromadenejvody najprv otváral hrablicíanl priradený vzdúvací štít, resp. núdzový uvoľňujúci vzdúvací štít len potom otváral, keď hladina nahromadenej Vody dosiahne úroveň, ktorá leží nad hladinou nahromadenej vody, pri ktorej má otvárať hrablicovému roštu priradený vzdúvací štít....

Zberná šachta tlakovej stokovej siete

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1953

Dátum: 09.09.1998

Autor: Perleczky Vavrinec

MPK: E03F 5/10, E03F 11/00

Značky: siete, zberná, stokovej, tlakovej, šachta

Text:

...čím je zabezpečená vodotesnosť zbernej šachty. Z hľadiska pevnostnéhoje výhodné, ak je plastové dno ešte opatrené výstužnou doskou,ktorá je taktiež privarená.Pre rozmernejšie konštrukcie zbernej šachty tlakovej stokovej siete je nutné zbernú šachtu zaťažiť. Je to uskutočnené betónovou záťažou umiestnenou na dne vo vnútri zbernej šachty.Z hľadiska stability zbernej šachty najmä pri jej montáži je dôležité, ak plastová korugovaná rúra...

Nadstavba mreže a poklopov kanalizačných a iných vstupov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1940

Dátum: 09.09.1998

Autor: Slobodník Ján

MPK: E03F 5/06, E03F 5/10

Značky: vstupov, kanalizačných, mreže, nadstavba, poklopov, iných

Text:

...je rám a mriežka poklopu, alebo rám a poklop, vyrábaný ako samostatný kus ( clen ),z terpolyméru AKRILoNITRIL-BUTaDIÉNSTYRÉN (ABS), ktorý sa volne položí na pôvodný kanalizaćný zberač alebo vstup do kanálového priestoru a zaleje novou živičnou vrstvou.Zariadenie podľa tohoto technického riešenia umožňuje výmenu rámu mriežky a mriežky vstupu, alebo rámu poklopu a poklopu hydrantového nástavca, odfrézovanim živičnej vrstvy spoločne s rámom a...

Čistírna odpadních vod

Načítavanie...

Číslo patentu: 277381

Dátum: 13.01.1993

Autor: Hrnčíř Petr

MPK: E03F 5/14, C02F 3/30, E03F 5/10...

Značky: odpadních, čistírna

Zařízení pro předčištění velkých průtoků dešťových vod

Načítavanie...

Číslo patentu: 262942

Dátum: 11.04.1989

Autori: Pazdera Oldřich Ing, Koníček Zdeněk

MPK: E03F 5/10, C02F 3/12

Značky: veľkých, zařízení, předčištění, průtoku, dešťových

Text:

...vynálezu, jehož podstata epočivá v tom, ne na spirálový koncentrátor je napojen nejméně jeden vírový separátor suspenzí. Při počátku deštového odtokupřípadně při nižší intenzitě deštšprotéká voda žlabem spirálového koncentrátoru do virového separátoru,přípedně do většího počtu seperátorů zapojených paralelné. V nich dochází k zachyceni usaditelných a plovoucích látek, které ve formě ka lu odtékají do čistírny odpadních vod. Předčištěná...

Zariadenie na odvádzanie dažďových vod zo stokovej siete do recipientu

Načítavanie...

Číslo patentu: 254691

Dátum: 15.01.1988

Autor: Pavelčák Jozef

MPK: E03F 5/10

Značky: odvádzanie, recipientu, siete, stokovej, zariadenie, dažďových

Text:

...dochádza V prepojovacích žlaboch, kde sa navzájom narázajü a tlrnia dva prúdy vody, ktorá po náraze prepadáva cez prepady prepojovacích žllabov, a to V smere prúdenia i proti hlavnému prúdu. Tlmiaci účinok sa ďalej dosahuje i V dôsledku toho, že strop prechodných otvorov v deliacej stene je pod úrovňou kóty hrán prepadových žilabov a prepiadové žlaby sú pri deliacej stene prikryté vodorovnou doskou.Prikliadné prevedenie zariadenia podľa...

Ztracené bednění závitové části vertikálně přestavitelných skruží

Načítavanie...

Číslo patentu: 253194

Dátum: 15.10.1987

Autor: Klouda Jiří

MPK: E03F 5/10, E03F 3/06

Značky: bednění, vertikálně, částí, skruží, závitové, přestavitelných, ztracené

Text:

...k použité technologii tváření a svaŕování ocelových plechu s minimálním odpadem.Na připojených výkresech je na obr. 1 znázorněn tvar vertikálně přestavitelnýchskruží z monolitického betonu vyrobených ve snímatelném bednění. Na obr. 2 je znázorněno příkladné provedení ztraceného bednění podle vynálezu. Ztracené bednění závitově části vertikálně přestavitelných skruží, sestávající z pláště vnějšího závitu, majícího tvar profilu závitu a...

Podlahová vpust

Načítavanie...

Číslo patentu: 238745

Dátum: 16.03.1987

Autor: Vild Vladimír

MPK: E03F 5/10, E03F 5/04

Značky: vpust, podlahová

Zhrnutie / Anotácia:

Podlahová vpust s průtokovým lapačem kalu uloženým přímo pod roštem.

Dešťová vpusť kanalizace s odvodněným povodím s regulací průtoku vody

Načítavanie...

Číslo patentu: 248153

Dátum: 12.02.1987

Autor: Hasík Otakar

MPK: E03F 5/10

Značky: povodím, regulaci, dešťová, odvodněným, vpust, kanalizace, průtoku

Text:

...povodí, vyznačeném na obr. 1 schématem úseku rozvodnice 5.Regulátor přítoku 2 s regulační vpustí 1 může být umístován jako parterní do ploch zeleně poblíž komunikací v sídlištích, průmyslových areálech a podobně, nebo podle výpočtu vynálezu jako střešní na střešních plochách budov, jejichž spádování ploch samo vytváří prostorový tvar, potrebný pro regulátor. vynález počíta i s možností úplného havarijního dlouhodobéhor uzavření (ucpání)...