E03F 5/02

Rám dažďového vpustu alebo šachty

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7085

Dátum: 01.04.2015

Autori: Točev Ivan, Kilián Martin

MPK: E02D 29/14, E03F 5/02, E03F 5/04...

Značky: šachty, dažďového, vpustu

Text:

...z betónových skruží l, g, ktoré sú výhodne na úroveň vozovky dorovnávané jedným alebo viacerými dištančnými prstencami 3, z ktorých je na obrázku 1 znázomený jeden na najvyššie uloženej skruží 2, ktorá môže byť upravená do tvaru zrezaného kužeľa či ihlanu. V uskutočnení na obrázku l dosadá na dištančný prstenec g rám i, nie je to však nutné,keďže dištančný prstenec 3 môže byť umiestnený napr. aj medzi homou skružou l a skružou 2 kanálového...

Kanalizačná šachta

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6353

Dátum: 02.01.2013

Autori: Filgas Josef, Buchmann Tomáš

MPK: E02D 29/12, E03F 5/10, E03F 5/02...

Značky: kanalizačná, šachta

Text:

...osadenie odnímateľného alebo otvárateľného poklopu 5 z plastového, betónového, liatinového, oceľového alebo kombinovaného materiálu. Jednotlivé segmenty gr, Q telesa g a základňa 1 sú zhotovené z plastu, napríklad z polyetylénu, polypropylénu alebo polyvínylchloridu, s hrúbkou 4 až 20 mm a sú pevne spojené, napríklad zvarom alebo lepenírn. Šachta je ďalej vybavená nezobrazeným štandardne vykonaným prívodným hrdlom 2 a výtokovým hrdlom g.Vo...

Forma na vyhotovenie kanalizačných šácht

Načítavanie...

Číslo patentu: 283731

Dátum: 24.11.2003

Autor: Varvaroussis Konstantin

MPK: B28B 21/82, B28B 7/16, B28B 7/02...

Značky: vyhotovenie, šácht, kanalizačných, forma

Zhrnutie / Anotácia:

Forma na vyhotovenie kanalizačných šácht majúcich vždy najmenej dve prívodové hrdlá, zvlášť dolných častí kanalizačných šácht, s vytváracím plášťom obsahujúcim hrdlové vložky a s do neho umiestnením vytváracím jadrom, na ktorého jednu čelnú plochu, vo forme žľabu v podlahe existujúcej kanalizačnej šachty, je umiestnená prispôsobená šablóna (98), s von vyčnievajúcim výstupkom (80, 82), ktorý vytvára na stenu kanála v podlahe šachty prispôsobenú...

Vsakovacie zariadenie, respektíve vsakovacia šachta

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3025

Dátum: 06.11.2001

Autori: Schuler Norbert, Böhm Karl-heinz, Ziegler Günter, Haase Reinhard

MPK: E03F 11/00, E02D 29/12, E03F 5/02...

Značky: šachta, zariadenie, respektíve, vsakovacie, vsakovacia

Text:

...šachty, napríklad ked je šachta vytvorená ako vlnitá rúrka. V prípade, že je šachta vytvorenáako vlnitá rúrka s hladkým vnútorným povlakom, sa može napríklad hladká vnútorná rúrka na jednom mieste vynechať, takže sa filtračné zariadenie, prípadneúchytné zariadenie môže zachytiť vo zvlnení vnútorného obvodu šachty.Úchytné zariadenie sa môže tiež vytvorit ako vnútorná rúrka, ktorá sa vloží do šachtovej časti a postaví sa napríklad na dno...

Odvodňovací systém

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2199

Dátum: 11.06.1999

Autori: Vlček Radek, Vlček Petr

MPK: E03F 5/02, E03F 3/02, E03F 5/04...

Značky: odvodňovací, systém

Text:

...po ktorej sa chodí, má užšiu odvodňovaciu plochu. Žľab l odvodňovacieho systému, ktorýje zhotovený z polypropylénu, má na vnútomých stranách pozdĺžnych okrajov vytvarované dosadacie plochy 5, ako je zrejmé z obr. l. Na nich je uložený liatinový rám ą, ktorý takto spája pozdĺžne okraje žľabu l. Medzi dosadacími plochami j žľabu l sú umiestnené vzpery Z.V ráme 3 je usadený rošt g, ktorého spodný tvar je zhodný s tvarom vzpier Z rámu g,...

Vodomerná šachta

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1941

Dátum: 09.09.1998

Autor: Perleczky Vavrinec

MPK: E03F 5/02, E02D 29/12

Značky: šachta, vodomerná

Text:

...a obr.4 znázorňuje čelný pohľad na vyplñovací betónový prefabrikát.Príklady uskutočnenia Príklad 1V tomto príklade je opísaná zostava vodomernej šachty podľa technického riešenia. V svojej spodnej časti pozostáva z dvoch vyplňovacích betónových prefabrikátov 3, ktoré sa ako prvé uložia na dno výkopu tak, aby ich jednostranné priečne vybrania 5 smerovali hore. Oba vyplňovacie betónové prefabrikáty sú rovnobežne umiestnené V takej...

Kanalizačná šachta

Načítavanie...

Číslo patentu: 278950

Dátum: 09.07.1997

Autori: Civáň Peter, Krivuš Juliús

MPK: E02D 29/12, E03F 5/02

Značky: kanalizačná, šachta

Zhrnutie / Anotácia:

Kanalizačná šachta pozostáva z plášťa, tvoreného plastovou korugovanou rúrou (1), z plastovej priebežnej rúry (2) so žľabom (7) a plastovej lavičky (3), ktorá má pod úrovňou lavičky (3) otvory (6) na napúšťanie betónu a na háky na jej prichytenie do základovej dosky. Súčasťou šachty je rebrík (4), ktorý má geometrický tvar, výhodne tvar dutého polvalca, s otvormi (8) tvoriacimi stúpadlá (9) a s hákmi (5) na upevnenie na šachtu a môže byť spolu...

Kanalizačná šachta z plastov

Načítavanie...

Číslo patentu: 252742

Dátum: 15.10.1987

Autori: Kupf Lubomír, Filipík Oldřich, Ruppeldt Ivan

MPK: E03F 5/02

Značky: kanalizačná, plastov, šachta

Text:

...polohy pripojovacich vývod.ov podľa potreby. V hornej časti je možné šaohtovú nádobu riešiť .ako otvorenú alebo zatvorenú.a pri variante kombinovanej šachty prispôsobiť tvaru a rozmerom vonkajšej betónovej nosnej konštrukcie čachty, ktorá býva zakončená kónickou prechodovou skružou alebo kryc-ou doskou s otvorom a vstuvpným pokl-opom. Dno šachty môže byt ploché s kalovým priestorom, alebo opatrené žliabkoum vymodelovaným napr. z plastbetónu v...

Šroubové rektifikační zařízení nivelity poklopů umístěných v komunikacích

Načítavanie...

Číslo patentu: 250802

Dátum: 14.05.1987

Autor: Bergman Jaroslav

MPK: E03F 5/02

Značky: umístěných, rektifikační, poklopu, nivelity, zařízení, komunikacích, šroubové

Text:

...nosného krytu, který proti samovolnému otačení v konstrukčních vrstvách komunikace je zajištěn vertikálními žebry.Nový a vyšší účinek šroubového rektifíkačního zařízení nivelity poklopů umístěných v komunikacích podle vynálezu proti známému stavu techniky se projeví tím, že po rektifikaci nivelity bude zachována beze změnylpůvodní smerová orientace a sklon pcklopu odpovídající povrchu komunikace. Projeví se možností vyšší přesností nastavení...