E03D 1/34

Rázový výpustný ventil k WC mise

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7093

Dátum: 05.05.2015

Autori: Jurec Ladislav, Pancuráková Zuzana

MPK: E03D 1/34, E03D 3/04

Značky: rázový, ventil, výpustný

Text:

...kolenové teleso, ktorého os výstupu je kolmá na os vstupu. Sedlo s dosadacou plochou orientovanou k vstupu je osadené medzi vstupom a výstupom ventila kolmo na os vstupu ventila. V osi vstupu ventila je umiestnená stopka ukončená hlavicou dosadajúcou do sedla. Sedlo sa vytláča smerom dovnútra tlakového priestoru. Stopka je vedená vo vodiacej vložke so šikmým vnútorným čelom, ktoré smeruje výtok kvapaliny smerom k výstupu ventila. Na druhej...

Vypúšťací ventil WC nádržky

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6286

Dátum: 05.11.2012

Autor: Růžička Jiří

MPK: E03D 1/34, E03D 1/33, E03D 1/14...

Značky: vypúšťací, ventil, nádržky

Text:

...aj homý plavák so stredovou rúrkou, až stredová rúrka dosadne svojím tesnením do sedla ventilu. Vypúšťací otvor sa tým uzavrie, voda prestane odtekať a napúšťací ventil dopúšťa vodu do nádržky. Nastáva stav vyobrazený na obr. l.Obr. 3 znázorňuje stav, kedy obsluha ovládacim wriadením nadvihla stredovú rúrku takou silou, že jej dorazový prvok prekonal odpor kladený výstupkom na páčke, ktorý je vytvorený nadvihnutým spodným plavákom, a to tak,...

Výtoková armatúra pre splachovaciu nádržku

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12838

Dátum: 11.05.2006

Autor: Oengören Abdullah

MPK: E03D 1/34

Značky: výtoková, armatura, nádržku, splachovaciu

Text:

...separačná dýza pevne v odtokovej rúre. separačná dýza môže byt napríklad vytvarovaná na odtokovej rúre. Výhodne pokračuje separačná dýza hore do ústia prepadovej rúry. Aj v tomto pripade je separačná dýza výhodne vytvorená v tvare objlmky. Jej vonkajší priemerje menší ako vonkajší priemer prepadovej rúry na spodnom konci.0017 Ďalšie výhodné znaky vychádzajú najavo o závislých patentových nárokov z nasledujúceho opisu, ako aj výkresu.0018...

WC šetrič vody

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3465

Dátum: 01.04.2003

Autor: Hlaváč Viktor

MPK: E03D 1/34

Značky: šetrič

Text:

...prostrediu V nádržke.Výhodou tohto riešenia je využiteľnosť pri všetkých jednoduchých jednonádržkových vypúšťaclch mechanizmoch obsahujúcich kmhový uzáver vypúšťacieho zariadenia a jeho úplne jednoduchá montáž pozostávajúca z pootvorenia zaťažovacieho prstenca v mieste rezu a jeho nasadenia na plavák vypúšťacieho zariadenia alebo gumený zvon doliehajúci na vypúšťací otvor. Pri tomto riešení nie je za potreby ani uvoľnenie ovládacej páky ako...

Dvojčinný splachovač záchodovej misy

Načítavanie...

Číslo patentu: 278486

Dátum: 09.07.1997

Autori: Vrzal Vladimír, Růžička Jiří

MPK: E03D 3/12, E03D 1/34, E03D 1/14...

Značky: dvojčinný, záchodovej, splachovač

Zhrnutie / Anotácia:

Dvojčinný splachovač záchodovej misy, obsahujúci odtokovú rúrku (14), vybavenú v hornej časti sedlom (2), nad ktorým je zvisle pohyblivo uložená prepadová rúrka (1), vybavená dvoma plavákmi a v spodnej časti tesnením (3). Na prepadovej rúrke (1) je v hornej časti uložený horný plavák (4) a v spodnej časti prepadovej rúrky (1), uloženej zvisle pohyblivo v plášti (11), je nad tesnením (3) uložený na prepadovej rúrke (1) zvisle pohyblivo dolný...

Dvojčinný splachovač záchodovej misy

Načítavanie...

Číslo patentu: 278419

Dátum: 10.08.1994

Autor: Růžička Jiří

MPK: E03D 1/33, E03D 1/34, E03D 1/24...

Značky: záchodovej, splachovač, dvojčinný

Zhrnutie / Anotácia:

Dvojčinný splachovač pozostáva zo spodnej rúrky (1), k hornej časti ktorej je pripevnené spodné sedlo (2), na ktoré dosadá spodné tesnenie (3), pripevnené k spodnej časti strednej rúrky (4), zvisle pohyblivo uložené v plášti (9) a v hornej časti ukončené vrchným sedlom (13), pričom stredná rúrka (4) je v strednej časti vybavená spodným plavákom (7). Na vrchné sedlo (13) dosadá vrchné tesnenie (14), pripevnené k vrchnej rúrke (15), zvisle...

Vypúšťacie zariadenie s prepadom najmä pre porcelánově nádržkově splachovače

Načítavanie...

Číslo patentu: 242976

Dátum: 15.04.1987

Autor: Bilunek Bohumír

MPK: E03D 1/34

Značky: nádržkové, vypúšťacie, splachovače, porcelánové, najmä, prepadom, zariadenie

Text:

...miere zlepäia funkčné i mechanické vlastnosti vypúěťacieho zariadenia. Pružná. ramená umožňujú jednoduchú výmenu uzatváracej membrány alebo dalších častí. zariadenia pri údržbe.Na pripojenom výkrese je znázornený jeden príklad prevedenia v-ypúšťacieho zariadenia s prepadom, najmä pre porcelánové nádržkové splachovače podľa vynálezu, kde na obr. 1 je znázornená vypúšťacie zariadenie v čiastočnom osovom reze, na obr. 2. je rez ramenom v...