E02F 9/22

Spojka na prenos energie na spriahnutie častí spojky na prenos energie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11146

Dátum: 04.08.2009

Autor: Dietmar Martin

MPK: E02F 9/22, F16L 37/56, E02F 3/36...

Značky: prenos, spojka, spojky, spriahnutie, částí, energie

Text:

...priradený približne vertikálne prestaviteľný nastavovací prvok. Nastavovací prvok má vytvorený záchytný hák pre na nakladacom zariadení usporiadaný spojkový prvok. Na nakladacom zariadeni je uvažované okolo aspoňpribližne horizontálnej osi Výkyvné rameno. Na tomto nakladacomramene je približne vo vertikálnom smere posuvne vedený nosník pre na nakladacom zariadení usporiadaný spojkový prvok. Na nosnom vozidle pevne usporiadaný spojkový prvok...

Rýchlospojka pre stavebný stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9652

Dátum: 01.02.2007

Autor: Perwein Michael

MPK: E02F 9/22, E02F 3/36

Značky: stroj, rýchlospojka, stavebný

Text:

...spojenie pre aspoň jedno hydraulické vedenie vedúce k nástavbovému zariadeniu. Táto hydraulická spojka sa pri upevňovaní nástavbovej dosky na rýchlovýmennom zariadení spojenom s výložníkom bagra aktivuje (zopne). Tak je zaručené, že pri upevňovaní nástavbového zariadenia pomocou zariadenia podľa vynalezu sa tento aspoň jeden hydraulický pohon (hydraulický valec) upravený vnástavbovom zariadení spojí s týmto aspoň jedným vedením, vedúcim od...

Zariadenie na spätné získavanie energie

Načítavanie...

Číslo patentu: 280962

Dátum: 10.09.1997

Autori: Scholl Josef, Baltes Herbert, Klauk Bernd

MPK: E02F 9/22, F15B 21/14, F15B 11/064...

Značky: energie, zariadenie, získavanie, špatně

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka zariadenia na spätné získavanie energie, najmä polohovej energie, s aspoň jedným pracovným valcom (110) hydraulicky ovládateľným kvôli striedavému pohybu, najmä na zdvíhanie a spúšťanie pracovných nástrojov, ktorý je napojiteľný na hydraulický okruh s hydraulickým čerpadlom (134) a prostredníctvom spojovacieho vedenia (136) na hydroakumulátor (138). V spojovacom vedení (136) sú usporiadané dva hydraulicky otvárané spätné ventily...

Hydraulický válec

Načítavanie...

Číslo patentu: 272412

Dátum: 15.01.1991

Autori: Sova Ladislav, Coufal Stanislav

MPK: E02F 9/22, F15B 15/00

Značky: válec, hydraulický

Zapojení hydrogenerátoru v hydraulickém obvodu

Načítavanie...

Číslo patentu: 270698

Dátum: 12.07.1990

Autori: Sova Ladislav, Coufal Stanislav

MPK: E02F 9/22, F15B 1/02

Značky: obvodů, zapojení, hydrogenerátoru, hydraulickém

Text:

...energií spotřebiče uzavřonlho obvodu přes hydrogenerćtor do pohánčclho motoru hydrogeneratorů hydraullckő eouatavy, čímž ee eníží spotřeba hnacího motoru.Na připojenóm výkreau je v příkladnćm provedení achematlcky znázoměno zapojení hydrogeneráloru v uzavřvném hydraulíckám obvodu podle vynalezu. který je vybaven nezakreelenýmí při sávacíml a pojiełnýml ventlly a nezakresleným pomocným zdrojem tlakové kapaliny.Hydrogenerátor ł...

Zařízení k ovládání doběhu pístu přímočarého hydromotoru lopaty hydraulického zemního stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 270697

Dátum: 12.07.1990

Autori: Coufal Stanislav, Kanta Josef

MPK: E02F 9/22

Značky: stroje, přímočarého, hydraulického, zařízení, hydromotoru, pístů, doběhu, lopaty, ovládání, zemního

Text:

...výhod obou typů přímočarých hydromotorů, čímž je umožnšna tčžba ve všech druzích rýpaná zeminy při použití přímočarěho hydromotoru a tlumením dobähu v krojní polozo.Na připojonóm výkresu je v příkladném provedení schomatlcky znázornän püdmět vynálozu,kdo na obr. 1 je schéma napojoní přímočarěho hydromotoru a dorazu no mochanísmus ovládání hloubkovó lopoty a na obr. 2 je v řezu znázoměn přímočarý hydromotor opalřvný llumaním dobłhu píotuv...

Zapojení hydromotoru pohonu otoče pro využití brzděné energie otočného svršku hydraulického stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 270673

Dátum: 12.07.1990

Autor: Suchý Jaroslav

MPK: F15B 1/02, E02F 9/22

Značky: využití, energie, stroje, brzděné, otoče, pohonů, zapojení, hydraulického, hydromotoru, otočného, svršku

Text:

...znázorněno zapojení hydromotoru otoče pro využití brzděné energie otočnáho svršku podle vynálezu z hydraulického rýpadla.Pohon hydromotoru ł otoče je veden od hydrogenerátoru l pres rozvaděč Z. který je v krajních polohách hydraulický propojen vstupní a výstupní větví s hydromotorem Q otoče. Rozvaděč 1 je ve střední poloze napojen na nádrž hydraulické kapaliny. Každá z obou větví hydraulického propojení rozvaděče 2 s hydromotorem ł otoňe...

Zapojení pro využití kinetické energie při spouštění pracovního zařízení hydraulického zemního nebo stavebního stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 270063

Dátum: 13.06.1990

Autori: Suchý Jaroslav, Pelikán Svatopluk

MPK: E02F 9/22

Značky: spouštění, energie, kinetické, hydraulického, zařízení, zapojení, stavebního, pracovního, zemního, stroje, využití

Text:

...epouštäní pracovnnno zařízení v příkladném provedení podle obr. 1 ee püataví pomocný rozvaděč i do kra|ní polohy A, nebol tlak ovládání krajní polohy A je nlžší než ovládací tlak první krajní polohy l. rozvaděče g a tlakové kapalina z píatního proatoru g přímočarâho hydromotom g l z píatního prostoru § 1 druhého přlmočarěho hydromotoru g je pña pomocnýlrozvadčč i vytlačována na eací stranu hydrogeneratoru ł, který nyní pracuje ako hydromotor...

Zapojení pro rekuperaci polohové energie pracovního zařízení stavebního nebo zemního stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 268933

Dátum: 11.04.1990

Autori: Suchý Jaroslav, Krňávek František

MPK: E02F 9/22

Značky: rekuperací, stavebního, zapojení, energie, zařízení, polohové, zemního, stroje, pracovního

Text:

...zařízení.Na připojeném výkreeu je v příkladnén provedení schematícky znézorněn předmět vynálezu, kde na obr. 1 je znázorněno uspořádání příwočarých hydromotoro pracovního začízsní a přímočerćho akumulačního motoru napojaného.ne zásobník tlakového plynu, který je~ využit u hydraulickáho lopetového rýpadla znézorněnáho v bočnía pohledu, na obr. 2 je čelní pohled z obr. l e znázorňuje uspořádání jednoho přímočareho hydromotoru s jedním...

Zapojení hydraulické soustavy pro využití kinetické energie pracovních orgánů hydraulického stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 256537

Dátum: 15.04.1988

Autor: Coufal Stanislav

MPK: E02F 9/22

Značky: orgánů, stroje, hydraulického, energie, soustavy, využití, kinetické, zapojení, pracovních, hydraulické

Text:

...dále potrubím g je napojen na vstup hydraulického převodníku 1. Potrubí 2 je propojeno s potrubím A přes jédnosměrný ventil 32 a přes první rozvaděč j, kte rý má kanály ,by ve střední poloze na výstupu propojeny. Alter- - knativně mohou být kanály A, g ve střední poloze uzavřerąy. První rozvaděč 1 jarna vstupu-napojen na první łąydrogenerátor 21 dalších pracovních orgánů. Píst prvního rozvaděče 1 je potrubím 3 § napojen na řídící rozvaděč...

Zapojení hydraulické soustavy řízení housenicových podvozků

Načítavanie...

Číslo patentu: 255701

Dátum: 15.03.1988

Autor: Tiefenbach Bohuslav

MPK: E02F 9/22

Značky: hydraulické, řízení, soustavy, zapojení, podvozku, housenicových

Text:

...housenicového podvozku je tvořena dvěma hydraulickými obvody, které sestávají z hydrogenerátoru 1, §,.na které jsou napojeny rozvaděče Q, Q synchronizace řízení. Hydrogenerátory Q, 1 jsou přes pružné spojky napojeny na elektromotor se dvěma volnými konci. Paralelně k hydrogenerátorům 1, 3 jsou připojeny pojistné ventily A, 5. Rozvadeče Q, Q synchronizace řízení mají v jedné krajní poloze diferenciální propojení druhého výstupního kanálu s...

Víceokruhové hydraulické ústrojí pohonu pracovního nástroje samohybných strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 253677

Dátum: 17.12.1987

Autor: Vancl Antonín

MPK: E02F 9/22

Značky: ústrojí, pohonů, hydraulické, samohybných, pracovního, strojů, nástroje, víceokruhové

Text:

...strana nejméně dvou zpětných ventilů spojene se vstupní stranou jediného pojistněho ventiluoU strojů vybavených víoeokruhovým hydraulickým ústrojím podla vynálezu se použitím jediného pojistněho ventilu s výhodou nejen zajistí spolehlivá ochrana ústrojí proti jakěmukoliv přetížení dvou nebo více nezávislých hydraulických okruhů, výrazně se sníží nároky na seřizování pojistných ventilů během provozu, vlivem zjednoduěení se zvýší provozní...

Zapojení brzdicího ventilu hydraulického ústrojí nosiče pracovních nástrojů samohybných strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 251597

Dátum: 16.07.1987

Autor: Vancl Antonín

MPK: E02F 9/22

Značky: zapojení, nosiče, ventilu, hydraulického, brzdicího, ústrojí, strojů, samohybných, pracovních, nástrojů

Text:

...schematicky naznačena zapojení brzdicího ventilu podle vynálezu.Tlakové kapalina je dodávána z nádrže l hydrogenerátory 25 dvou různých nezávislých okruhů do rozvaděčů 1, 5, osazených směrovými ventily 5, 1, Q. Funkční poloha směrových ventilů É, 1, § je nastavována ovladači pomocí servcelementů g, lg, lł, lg, lg, lg. Jedna soustava vzájemně spojených výstupů směrových ventilů Q, 1 je zapojena přes zpětný ventil łáV jeho průchodném směru do...

Zapojení pro brzdění či jištění hydraulického pohonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 240036

Dátum: 01.06.1987

Autor: Demko Ján

MPK: E02F 9/22, F15B 30/00

Značky: jištění, pohonů, zapojení, hydraulického, brzdění

Text:

...jsou zachovány všechny výhody hydraulic ké brzdy oproti mechanické, například zmenšení zástavbového prosütoru, jakož 1 zachování stejných maximálních momentů pohonu při rozběhu i brzdění.Na výkresu je v příkladném provedení echematicky znázorněno zapojení pro brzdění či jištění hydraulického pohonu podle výnálezu, například pohonu otoče s hydraulickou brzdou s akumulováním brzděné či jištěné energie do hydraulického akumulátoru.zapojení...

Zapojení pro brzdění či jištění hydraulického pohonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 240035

Dátum: 01.06.1987

Autor: Rozprim Jan

MPK: F15B 20/00, E02F 9/22

Značky: jištění, hydraulického, brzdění, pohonů, zapojení

Text:

...brzdy oproti mechanické, například zmenšení zástavbového prostoru, jakož i zachování stejných maximálních momentů poho nu při rozběhu i brzdění.Na výkresu je v příkladném provedení schematický znázorněno zapojení pro brzdění či jištění hýdraulického pohonu podle vynálezu, například pohonu otoče s hydraulickou brzdou s akumu~ lováním brzděné či jištěné energie do hýdraulického akumulátoruZapojení pro brzdění či jištění hydraulického...

Zapojení pro brzdění či jištění hydraulického pohonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 240034

Dátum: 01.06.1987

Autor: Podzimek Oldoich Csc

MPK: E02F 9/22, F15B 20/00

Značky: brzdění, hydraulického, jištění, zapojení, pohonů

Text:

...akumulátoru, nebot lze aku 3 240 034mulovat i tlakové špičky další sekce jak od vlastního pohonu hydrogenerátoru, tak i od případnýoh sekcí dalších napojených hydrogenerátorů. Akumulovanou energií lze rovněž využít nejen pro vlastní pohon, ale i pro případný další pohon napojený na hydraulický akumulátor.Zapojením podle vynálezu jsou zachovány všechny výhody hydraulické brzdy oproti mechanické, například zmenšení zástavbového prostoru,...

Zapojení pro brzdění či jištění hydraulického pohonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 240033

Dátum: 01.06.1987

Autor: Krejeí Jan

MPK: E02F 9/22, F15B 20/00

Značky: zapojení, jištění, hydraulického, pohonů, brzdění

Text:

...energií lze rovněžvyužít nejen pro vlastní pohon, ale i pro případný další pohon napojený na hydraulický akumulátor.Zepojenimpodle výnálezu jsou zachovány všechny výhody hydraulické brzdy oproti mechanické, například zmenšení zástavbového prostoru, jakož i zachování stejných maximálních momentů pohonu při rozběhu i brzdění.Na výkresu je v příkladném provedení sohematický znázorněno zapojení pro brzdění či jištění hýdraulického pohonu...

Uspořádání souosého náhonu hydrogenerátoru samohybných pracovních strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 235146

Dátum: 15.02.1987

Autor: Vancl Antonín

MPK: E02F 9/22

Značky: samohybných, strojů, náhonu, pracovních, uspořádání, souosého, hydrogenerátoru

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká souosého náhonu hydrogenerátoru samohybných pracovních strojů, vybavených hydraulickým ústrojím, kde řeší zmenšení prostoru nutného pro demontáž hydrogenerátoru, vyrovnání nesouososti jednotlivých částí, napojení hydrogenerátoru na hnací skříň odlišných připojovacích rozměrů, odpojování hydrogenerátoru při startování stroje za nízkých teplot a omezení prolínání oleje z hnací skříně do hydrogenerátoru. Uvedeného se dosáhne tím,...