E02F 9/12

Otočný pohon

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18410

Dátum: 30.05.2011

Autori: Frank Hubertus, Völlner Martin, Klinner Uwe

MPK: B66C 23/84, B66F 11/04, E02F 9/12...

Značky: pohon, otočný

Text:

...obvodu na maximálnu hodnotu WW 2 D a na tomto mieste možno valivé telesá potom dodatočne naplniť do tamojších obežných dráh bez toho, aby bol na to potrebný plniaci otvor..3 0023 Aby bolo možné valivé uloženia a ozubenie v dutine medzery trvalo mazať, mala by byt medzera medzi skriňou a závitovkovým kolesom na oboch čelných stranách ložísk utesnená.0024 Pritom možno vyhotoviť najmenej také tesnenie, ako tesniaci krúžok s...

Distanční vložka velkých kulových drah, zejména u velkostrojů povrchových dolů

Načítavanie...

Číslo patentu: 260484

Dátum: 15.12.1998

Autor: Láncoš Jozef

MPK: F16C 33/38, E02F 9/12

Značky: dráh, kulových, povrchových, distanční, vložka, velkostrojů, veľkých, zejména, dolů

Text:

...válcového pláště. Podstatou vynálezu je, že uprostřed válcoveho piáště je připevněna kruhové deska,k níž je z boku uchycena .nejméně jedna výztužná deska. V ose v-álcového pláště je v kruhové desce i výztužné desce v-ytvořen otvor, v němž je otočné uložena distanční kulička.Výhodou distančoní vložky podle vynálezu je to, že smykové tření koulí o klec je převeden-o na valivé s dista-nční kuličkou. Také je výhodou automatické...

Kluzné ložisko

Načítavanie...

Číslo patentu: 260476

Dátum: 15.12.1998

Autor: Beneš Antonín

MPK: E02F 9/12, F16C 27/06

Značky: kluzné, ložisko

Text:

...bodu a zesílení servosystémxl, ktorý měří krevní thak v cévách prstu nebo jiné části těla nra základě kompenzaco změn cévního objemu. Dosahuje se toho tím, že obvod pro korekci pracovníhobm iu o. zesílení obsahuje druhý pletysmamgraIický snímač, jehož tlaková manžeta je připojena k tlakovému zdroji s částečně nebo úplně omezenou pulsací a jehož Světelné či-dlvo je přes Zesilovač, špičkový detektor a roorxostabilrlí klop-ný obvod spojeno s...

Zařízení pro uložení kulových drah

Načítavanie...

Číslo patentu: 260681

Dátum: 12.01.1989

Autori: Kavečka Zdeněk, Koloděj Břetislav

MPK: E02F 9/12

Značky: uložení, kulových, zařízení

Text:

...čerpadla a vzdušníku. iV tv g n . ľ Toto zarízení umoznuje proti dosovednímu stavu trvalo a samočinné výš ové ustávení a současně trvale rovnomřrněk zatížení všech částí kulové dráhy, čímž se výrazně odlišujeod všech doeavadních řešení. Výhody tohoto zařízení se příznivěprojeví zvýšením životnosti kulové dráhy, prodloužením doby mezi opravami a současně zjednodušením montáže. Odpadne zdlouhavé a praoné svařování stoličekna montáži,...

Smyková dráha, zejména dobývacích a nakládacích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 238247

Dátum: 01.06.1987

Autori: Souček Václav, Žák Pavel, Zelenka Ladislav, Madry Ferdinand

MPK: E02F 9/12

Značky: dráha, nakládacích, smyková, strojů, dobývacích, zejména

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zjednodušení konstrukce při snížení nároku na přesnost opracování, tepelné zpracování a jakost povrchu. Uvedeného účelu se dosáhne smykovou dráhou podle vynálezu tvořenou dolním a horním kluzným dílem (6) a (7), kde dolní kluzný díl (6) je upraven na horní straně tvarové mezikruhové desky (4), umístěné mezi pevnou a pohyblivou částí stroje (2) a (1), která je svým obvodem suvně uložena ve svislých vodítkách (5), připevněných...

Nosná kruhová dráha otočné horní stavby zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 230944

Dátum: 15.06.1986

Autori: Zelenka Ladislav, Žák Pavel, Madry Ferdinand

MPK: E02F 9/12, E02F 9/08

Značky: horní, zařízení, stavby, otočné, kruhová, dráha, nosná

Zhrnutie / Anotácia:

Úkolem vynálezu je vytvořit nosnou kruhovou dráhu otočné horní stavby zařízení, jako rýpadel, zakladačů, jeřábů a podobně, za účelem rovnoměrného rozložení tlaku po obvodě kruhové dráhy. Za tím účelem je alespoň jeden s prstenců, tvořící nosnou kruhovou dráhu, mezi nimiž jsou v drážkách uloženy valivé elementy, opatřen na své ploše pro spojení s horní otočnou stavbou zařízení nebo pro spojení se spodní stavbou zařízení třemi úsečemi kruhových...

Kluzná dráha například pro velkostroje pro povrchové dobývání hornin

Načítavanie...

Číslo patentu: 230489

Dátum: 01.03.1986

Autori: Borovička Vladimír, Madry Ferdinand, Jeřábek František, Sova Ota

MPK: F16C 32/06, E02F 9/12

Značky: například, velkostroje, dráha, kluzná, povrchové, hornín, dobývání

Zhrnutie / Anotácia:

Předmět vynálezu se týká otočných ústrojí například pro velkostroje nebo jiná těžká břemena a řeší kluznou kruhovou dráhu pro takové ústrojí. Kluzná kruhová dráha obsahuje řadu kluzných ložisek připevněných k horní části stroje přes horní vyrovnávací vrstvu. Kluzná plocha je tvořena kluznými deskami vyrovnanými pomocí stavěcích šroubů a spočívajícími na dolní vyrovnávací vrstvě. Kluzné ložisko obsahuje v tělese vnitřní desku s kluznou vložkou...