E02F 3/42

Hydraulické udržiavanie horizontality nástroja, najmä vyrovnávanie lopaty šmykom riadeného nakladača

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5093

Dátum: 05.02.2009

Autori: Mráz Pavel, Štubňa Boris

MPK: E02F 3/42

Značky: lopaty, nakladača, šmykom, udržiavanie, vyrovnávanie, hydraulické, najmä, nástroja, horizontality, riadeného

Text:

...- prietok zdvihu výložníka,Q - prietok vyrovnávania lopaty pri zdvihu,Q - prietok spúšťania výložníka, 10Q 4- prietok vyrovnávania lopaty pri spúšťaní.Zachovanie schopností ovládania pohybu nástroja V obidvoch smeroch počas režimu zdvihu alebo spúšťania mechanizmu pre manipuláciu s nástrojom vyžaduje zaistenie priority ovládania sekcie nástroja oproti ovládaniu pre samovyrovnávanie nástroja. Funkčnosť tejto priority umožňuje zaradenie...

Zapojenie hydraulických prvkov univerzálneho pracovného zariadenia nakladač-rýpadlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 245522

Dátum: 15.12.1987

Autor: Akermann Jioí

MPK: E02F 3/42

Značky: hydraulických, nakladač-rýpadlo, univerzálneho, prvkov, pracovného, zariadenia, zapojenie

Text:

...prvkov podľa vynálezu je možné využiť V prac-ovnom zariadení univerzálnych nakladačov v spojení s výmenou pracovného nástroja. Výhodou tohoto riešenia je možnosť okamžitej zmeny pracovného zariadenia z nakladače na rýpacllo bez zvýšeného úsilia obsluhy stroja.Na. pripojených výkresoch je znázornená zapojenie hydraulických prvkov univerzálneho pracovného zariadenia, .kde na obr. 1 je bočný pohľad pracovného zariadenia na»kladača a na obr....

Univerzální hydraulický nahrnovací nakládač

Načítavanie...

Číslo patentu: 246198

Dátum: 15.09.1987

Autori: Doboichovská Libuše, Vencl Lubomír, Eerník Jioí

MPK: E02F 3/42

Značky: univerzální, hydraulický, nakladač, nahrnovací

Text:

...kde obr. 1 znázorňuje boční pohled a obr. 2 půdorysný pohled.Housenicový podvozek ł ku příkladu z vyřazených razících kombajnů má v zadní části umístěný pohon 3. Na bočních a zadních čéstech rámu housenicováho podvozku l jsou umístěny opěrky Q, které slouží pro stabilizačni opěry - nejsou kresleny při práci ve větších úklonech. V přední části housenicového podvozku ł je umístěna skříňová nástavba 3 v níž je uložen krátký vynášecí hřeblový...

Binárne ovládanie výložnikov pracovných ústrojenstiev jedným silovým členom

Načítavanie...

Číslo patentu: 231761

Dátum: 15.12.1986

Autor: Ungero Robert

MPK: E02F 9/26, E02F 3/42

Značky: ústrojenstiev, členom, výložnikov, jedným, binárne, ovládanie, pracovných, silovým

Zhrnutie / Anotácia:

Binárne ovládanie výložníkov pracovných ústrojenstiev jedným silovým členom. Vynález sa dotýka oblasti hydraulických rýpadiel. Vynález rieši problém ovládania dvoch pracovných ústrojenstiev jedným silovým členom. Priamočiary hydromotor (1) je svojim jedným koncom otočne uchytený ku výložníku (4) nakladacieho pracovného ústrojenstva a svojim druhým koncom je otočne uchytený ku výložníku (9) hĺbkového pracovného ústrojenstva, pričom je výložník...