E02D 5/80

Pôdna kotva

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6026

Dátum: 03.02.2012

Autor: Gistr Jiří

MPK: E02D 5/80, E04H 17/22, E04H 12/22...

Značky: pôdna, kotva

Text:

...sú rovnako dlhé a navzájom rovnobežne. Ďalšou výhodnou alternatívou sú tri lopatky, ktorých vonkajší okraj má zaoblený tvar plynulo nadväzujúci na líniu rozbiehajúcich sa bočných okrajov.Zvislé členenie kužeľovej časti je výhodne tvorené špárami, ktoré sú aspoň v jednom mieste premostené bodovým zvarom a navrchu sú ukončené tvarovacímí otvormi.Výhodou pôdnej kotvy podľa technického riešenia z funkčného hľadiska je predovšetkým veľmi dobrá...

Zemná skrutka s univerzálnou doťahovacou hlavicou

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6025

Dátum: 03.02.2012

Autor: Darebníček Roman

MPK: E02D 5/80, E04H 17/22, E04H 12/22...

Značky: univerzálnou, doťahovacou, zemná, skrutka, hlavicou

Text:

...skrutka zakončená v podzemnej časti hrotom 5 a v nadzemnej časti sú na povrchu základného puzdra 1 umiestnené dve protiľahlé matice Q. Základné puzdro 1 je v nadzemnej časti ďalej vybavené dutou valcovou univerzálnou doťahovacou hlavicou Z s väčším priemerom ako má priemerovo väčšia valcová časť §, ktorá je na jednom konci spojená so základným puzdrom 1 zvarmi m, 10, po stranách matice Q a na druhom konci sú v stene hlavice 2 vytvorené dva...

Zavrtávacia základňa

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5432

Dátum: 07.04.2010

Autor: Hořánek Petr

MPK: E02D 5/80, E02D 27/12, E02D 27/10...

Značky: základna, zavrtávacia

Text:

...V pôde voči poveternostným vplyvom. Rovnako tak sa diek môže skladať z viacerých, na sebe nadväzujúcich, profilov a kombinovať otvorené proñly s uzatvorenýrni, guľaté prierezy s viachrannýrni, a podobne.Stúpavosť skrutkovice je daná V rozmedzí 0,1 až 90 . Týmto rozsahom je opäť možno zaistiť rôzne varianty zavrtávacích základní pre rôzne druhy pôd, prípadne pre rôzne typy uvažovaných nadzemných zariadení, uchytených na zavrtávaciu...

Kotevné zariadenie na kotvenie do viacvrstvovej pôdy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20284

Dátum: 16.12.2009

Autor: Meline Christian

MPK: E02D 5/80

Značky: zariadenie, kotevné, kotvenie, pôdy, viacvrstvovej

Text:

...môže byť výhodne skosená a posilnená prídavným kovom. Rovnako ako dutá tyč 2,môžu byť tieto skrutkovité kotúče 6 a raziaci kotúč 8 vyrobené z vysokopevnostnej ocele. skrutkovité kotúče 6 a raziaci kotúč 8 sú navarené na tyči 2.0016 Podľa jednej charakteristiky predkladaného vynálezu sa tyč 2 rozkladá v druhej časti 24, za raziacim kotúčom 8, naproti polohovacej doske 5. Hrot 4 sa nachádza na voľnom konci 22 tejto tyče 2. Tento samorezný...

Zavrtávacia základňa

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5226

Dátum: 07.09.2009

Autor: Hořánek Petr

MPK: E02D 5/80, E02D 27/12, E02D 27/10...

Značky: základna, zavrtávacia

Text:

...bočným silám je vytvorenie závitu po celom tele navarením drôtu, čim sa zväčší trenie medzi telom zavŕtavacej základne a pôdou, v ktorej je zavŕtavacia základňa umiestnená.Prehľad obrázkov na výkresochPríkladně prevedenie navrhovaného riešenia je opísané s odkazom na výkresy, na ktorých je na obr. 1 - záldadné prevedenie zavŕtavacej základne, obr. 2 - variantne riešenie s pomocným vencom uchyteným pomocou bahrov a s pomocnou skmtkovícou,...

Zemná kotva

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16595

Dátum: 09.04.2009

Autor: Rainer Stephan

MPK: E04H 12/22, E02D 5/80

Značky: zemná, kotva

Text:

...je tu privádzaný a privarený svojimi pozdĺžnymi stranami približne kolmo vzhľadom na pozdĺžnu os oceľovej rúrky. Ďalej sa navrhuje,aby oceľová rúrka zemnej kotvy počas zvárania plechového pásu v oblastí homého cylindrického úseku rotovala takmer konštantnou rýchlosťou rotácie vzhľadom na rýchlosť posuvu oceľovej rúrky v súvislosti s miestom privádzania plechového pásu. Okrem toho sa navrhuje, aby oceľová rúrka zemnej kotvy počas zvárania...

Stabilizačný a/alebo ukotvovací prvok

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5086

Dátum: 05.02.2009

Autor: Belička Ivan

MPK: E02D 5/80, E04H 12/00, F16G 11/00...

Značky: ukotvovací, stabilizačný, prvok

Text:

...plochou. V onom riešení je možné teleso stabilizačného prvku umiestniť do pripravenej priehlbíny - výkopu.Prehľad obrázkov na výkreseNa obrázku l až 3 je znázornený pohľad na stabilizačný guľovitý prvok a na sústavu upevnenia napr. stožiara. Na obrázku 4 až 9 sú znázornená rôzne varianty tvaru stabilizačných prvkov.Je vyrobený stabilizačný a/alebo ukotvovací prvok 1 z materiálu s vysokou memou hustotou ako napríklad z betónu, výhodne zo...

Kotva s trecou rúrkou a rozpínací adaptér pre ňu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11726

Dátum: 26.07.2007

Autori: Meidl Michael, Neuhold Martin, Tschernuth Christof

MPK: E21D 21/00, E02D 5/80, E02D 5/76...

Značky: kotva, trecou, rúrkou, adaptér, rozpínací

Text:

...forme uskutočnenia kotvy s trecou rúrkou podľa vynálezu je nástavec na spôsobobjímky vytvorený s dvoma úsekrni, opatrenými závitom, takže je možné naskrutkovaťobjímky, spojené s rozšíriteľnými rúrkami kotiev s trecou rúrkou, a/alebo ďalšej súčasti ako svomíky, svorníky s okom a pod., ako aj rozpínacie adaptéry. Pritom je výhodné, ked sú závity na ukladanie objímok, spojených s rozšíriteľnými rúrkami kotiev s trecou rúrkou, oblé závity, a ked...

Kotva v tvare pavúka

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5066

Dátum: 13.05.2006

Autor: Oberhofer Alexander

MPK: E02D 5/80, F16B 35/00

Značky: tvare, kotva, pavúka

Text:

...na základe použitia takejto kotvy v tvare- žiadne alebo len veľmi malé zaťaženie životného prostredia- na montáž je možné použit mechanické nástroje alebo elektrickýskrutkovač, pneumatický skrutkovač alebo hydraulický skrutkovač- opakované použitie je možné- čo sa týka nákladov výhodný pomer ceny a výkonu takého systému pre0007 Na základe použitia takejto kotvy vtvare pavúka je dosiahnuté zásadné zjednodušenie a zníženie nákladov na...

Združený základový prvok

Načítavanie...

Číslo patentu: 278366

Dátum: 08.06.1994

Autori: Fischer Artur, Haug Willi

MPK: F16B 13/14, E02D 5/80, E02D 5/74...

Značky: základový, prvok, združený

Zhrnutie / Anotácia:

Združený základový prvok na upevnenie kotevnej tyče (7) vo vŕtanom otvore (1) obsahuje patrónu (3), ktorá je naplnená minerálnou maltou (6), tvoriacou jednu zložku, a vodnou zložkou (5), tvoriacou druhú zložku, a je umiestnená vo vnútornom zásobníku (4). Aby sa dosiahlo rovnomerné a homogénne zmiešanie minerálnej malty (6) s vodnou zložkou (5), obsahuje vodná zložka (5) tixotropný prostriedok a má pastovitú konzistenciu.

Potrubná konštrukcia na vytvorenie kotvy a/alebo na čerpanie kvapaliny v hornine

Načítavanie...

Číslo patentu: 278449

Dátum: 15.09.1991

Autori: Hegyi Zoltán, Horváth Férenc, Fazekas János, Gádori Vilmos, Kralik Gyula, Orbán Tibor, Kerényi Béla

MPK: E21B 17/08, E02D 5/80, E21B 17/02...

Značky: čerpanie, kotvy, hornině, vytvorenie, konštrukcia, kvapaliny, potrubná

Zhrnutie / Anotácia:

Potrubná konštrukcia je tvorená prvým článkom (I) pozostávajúcim z rúry (2) so stenou deformovateľnou tlakom kvapaliny a vybavenou pozdĺžnou slučkou (1). Prvý koniec rúry (2) je uzavretý uzáverovým prvkom a k druhému koncu rúry (2) je pripevnený spojovací prvok na prívod kvapaliny, ktorý je tvorený spojovacím svorníkom (20) s prvým priechodným vývrtom (6) ústiacim do rúry (2) a s vonkajším závitom (5) na pripevnenie prídavného zariadenia, ktoré...

Koreň horninovej kotvy

Načítavanie...

Číslo patentu: 236168

Dátum: 01.12.1987

Autori: Valentík Daniel, Huječek Oldřich, Klein Karol

MPK: E02D 5/80

Značky: horninovej, kotvy, koreň

Zhrnutie / Anotácia:

Koreň horninovej kotvy je určený na napnutie ťahadla kotvy v horninovom prostredí pri kotvení stavebných objektov a konštrukcií. Pozostáva zo zatvrdnutej stavebnej hmoty výhodne z cementového kameňa, v ktorej sú postupne v smere prenosu sily zakotvené nosné prvky ťahadla pričom výsledný povrch ťahadla spoluposobiaci so zatvrdnutou stavebnou hmotou koreňa sa v smere jeho pozdĺžnej osi stupňovite zvätčuje v pomere k počtu začiatkov kotvených...

Tlačený koreň horninovej kotvy

Načítavanie...

Číslo patentu: 237826

Dátum: 15.03.1987

Autori: Klein Karol, Poltársky Viliam

MPK: E02D 5/80

Značky: horninovej, koreň, kotvy, tlačený

Zhrnutie / Anotácia:

Tlačený koreň horninovej kotvy zložený z predpínacích lán vyznačujúci sa tým, že pozostáva najmenej z dvoch za sebou súoso rozmiestnených kotvových telies (l, 2), vzájomne sa opierajúcich prostredníctvom dutej súosej rozpierky (3), ktoré sú spoločne umiestnené na konci otvoru (5) vyhĺbeného v hornine (4) spolu s predpínacími lanami (6, 7) nerovnakej dĺžky, pričom dlhšie lana (6) sú zachytené pomocou klinových svoriek (8) v koncovom kotvovom...

Izolační spojník ochranných obalů táhla zemní kotvy

Načítavanie...

Číslo patentu: 233911

Dátum: 01.03.1987

Autori: Mišove Peter, Válek Jiří, Kuthan Ferdinand, Klein Karol

MPK: E02D 5/80

Značky: spojník, táhla, zemní, izolační, obalů, kotvy, ochranných

Zhrnutie / Anotácia:

Izolační spojník ochranných obalů táhla zemní kotvy, spojující na rozhraní její napínací a kořenové části ochrannou trubku tažných elementů s jejich ochrannými žebrovanými trubicemi. Účelem vynálezu je zabránit deformaci a rozrušování ochranných obalů v místě jejich spojů, které nastává při předepínání táhla zemní kotvy a které je příčinou koroze táhla. Účelu se dosahuje použitím izolačního spojníku, jehož součástí je duté válcové těleso,...

Kotviace hniezdo do tvrdých hornín

Načítavanie...

Číslo patentu: 230261

Dátum: 15.10.1986

Autori: Jaššo Ivan, Dyčka Zdeněk, Husár Pavol, Kodrle Václav, Ježík Jozef

MPK: E02D 5/80

Značky: hniezdo, kotviace, tvrdých, hornín

Zhrnutie / Anotácia:

Predmetom vynálezu je kotviace hniezdo do tvrdých hornín, zložené z rozpínacích kotiev, pre uchytenie vrátkov kotviacich lán, najmä mobilných stožiarov. Kotviace hniezdo podľa vynálezu pozostáva z únosnej kotvy, z nosiča vrátkov a z poisťovacích kotiev, ktoré sú s nosičom vrátkov spojené kotviacou reťazou. Kotviacim hniezdom je možné zachytiť veľké kotviace sily od postaveného stožiara. Kotviace hniezdo je možné vybudovať rýchle jednoduchým...

Hlava kotvy pro kotvení do hornin

Načítavanie...

Číslo patentu: 232515

Dátum: 15.08.1986

Autori: Klouba František, Klouba Jan

MPK: E02D 5/80

Značky: kotvy, kotvení, hlava, hornín

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší hlavu kotvy pro kotvení do hornin, sestávající z kuželovitého prstence a kulové podložky. Do prstence, na kterém je vytvořena negativní kulová dosedací plocha, jejíž střed leží mimo osu kužele, je zasunut dřík kulové podložky. Kulová podložka je opatřena pozitivní kulovou dosedací plochou o stejném poloměru, jako negativní kulová dosedací plocha kuželového prstence. Na kulové podložce je vytvořena opěrná plocha. Hlava kotvy podle...

Zavrtávací mechanizmus kotiev

Načítavanie...

Číslo patentu: 230211

Dátum: 15.08.1986

Autori: Ježík Jozef, Dizorzi Jaroslav, Dyčka Zdeněk, Husár Pavol, Kodrle Václav

MPK: E02D 5/80

Značky: kotiev, zavrtávací, mechanizmus

Zhrnutie / Anotácia:

Predmetom vynálezu je zavrtávací mechanizmus kotiev pre zavrtávanie slimákových kotiev do rastlej pôdy a do zamrznutej pôdy pre vytvorenie kotvenia najmä mobilných stožiarov. Zavrtávací mechanizmus kotiev je ľahký prenosný mechanizačný prostriedok, jeho použitím sa podstatne zníži námaha obsluhy a skráti čas zavŕtania slimákových kotiev do pôdy. Činnost zariadenia spočíva v otáčaní slimákovej kotvy, ktorej slimák sa zavrtáva do pôdy, pričom na...

Kotva do sypkých zemín

Načítavanie...

Číslo patentu: 230210

Dátum: 15.08.1986

Autori: Husár Pavol, Holý Martin, Ježík Jozef

MPK: E02D 5/80

Značky: kotva, sypkých, zemin

Zhrnutie / Anotácia:

Predmetom vynálezu je kotva do sypkých zemín zostavená z obdĺžnikovej dosky s tiahlom, pričom druhý koniec tiahla je pripojený k nosnému kolíku s podperným tanierom, na ktorý sú nasadené a pripojené vrátky kotviacich lán stožiara. Účelom kotvy do sypkých zemín je zachytiť kotviace sily od postaveného stožiara. Montáž kotvy ako i jej demontáž je možno previesť rýchle bez jej poškodenia a tým je možnosť jej použitia neobmedzená.

Spôsob osadzovania slimákovej kotvy do zamrznutej pôdy

Načítavanie...

Číslo patentu: 229513

Dátum: 15.08.1986

Autor: Ježík Josef

MPK: E02D 5/80

Značky: pôdy, osadzovania, slimákovej, spôsob, kotvy, zamrznutej

Zhrnutie / Anotácia:

Predmetom vynálezu je spôsob osadzovania slimákovej kotvy do zamrznutej pôdy pre vytvorenie kotvenia najmä kotvených mobilných stožiarov. Spôsobom podľa vynálezu sa do zamrznutej pôdy vyvŕta diera vrtákom, vyrežie závit závitníkom, potom sa zavŕta slimáková kotva a pre zvýšenie jej únosnosti sa zaleje vodou, ktorá po zamrznutí vytvorí kompaktný celok. Účelom vynálezu je vybudovať kotvenie zo slimákových kotiev do zamrznutej pôdy.