E02D 5/18

Spôsob a zariadenie na vytváranie súvislých tenkých tesniacich stien v zemine

Načítavanie...

Číslo patentu: 283977

Dátum: 24.05.2004

Autor: Volk Dieter

MPK: E02D 7/24, E02D 5/18

Značky: zemine, tenkých, spôsob, zariadenie, stien, tesniacich, vytváranie, súvislých

Zhrnutie / Anotácia:

Pri spôsobe vytvárania súvislých tenkých tesniacich stien v zemine sa postupne zaráža pri vibrovaní do zeminy pozdĺž trasy realizovanej steny zvislý trámec (1), ktorý je na svojej dolnej časti opatrený prostriedkami na vháňanie tekutej kompozície, ktorá po stuhnutí tvorí tenkú tesniacu stenu, do zeminy. V dolnej časti vibrujúceho trámca (1) sa vypúšťa do zeminy najmenej jeden prúd (12, 12a, 18) tlakovej kvapaliny pod veľmi vysokým tlakom...

Spôsob vytvárania podzemných tesniacich stien

Načítavanie...

Číslo patentu: 283910

Dátum: 24.03.2004

Autor: Volk Dieter

MPK: E02D 5/18, E02D 7/24

Značky: spôsob, tesniacich, stien, podzemných, vytvárania

Zhrnutie / Anotácia:

Pri vytváraní podzemných tesniacich stien, pri ktorom sa s vibrovaním zvislo zaráža a následne opätovne zdvíha trámec v zemine pozdĺž trasy steny, ktorá sa má vytvárať, sa do zeminy vystrekuje tesniaca zmes, ktorá pri vyťahovaní vyplňuje dutinu zanechanú trámcom a ktorá pri spúšťaní uľahčuje zarážanie trámca. Z dolného konca (K) trámca (1) sa pod nízkym tlakom vystrekuje tekutá tesniaca zmes a pri spúšťaní trámca sa vystrekuje zo spodnej...

Frézovacie zariadenie na podzemné steny a spôsob vytvárania podzemnej steny v pôde

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5071

Dátum: 15.01.2004

Autor: Arzberger Maximilian

MPK: E02D 17/00, E02D 5/18, E02D 5/34...

Značky: vytvárania, podzemné, spôsob, zariadenie, podzemnej, pôde, stěny, frézovacie

Text:

...Vedenie frézy na podzemné steny vo frézovanej spare sa pritom uskutočňujecez frézovací rám, ktorý sa opiera o steny spary. Pôdny materiálodpratávaný frézovacími kolesami sa od frézovacích kolies privádza k odsávaciemu zariadeniu, upevnenému na ráme frézy a dopravuje saPre výrobu zmesi spojiva a pôdneho materiálu však vyžaduje vyššie opísaný spôsob pomerne nákladné čerpacie, miešacie a skladovacieZo spisu JP-A-0830267 O vyplýva spôsob...

Spôsob zhotovovania podzemnej steny v zemine a fréza na podzemnú stenu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2728

Dátum: 15.01.2004

Autor: Arzberger Maximilian

MPK: E02D 17/00, E02D 5/18, E02D 5/34...

Značky: stěnu, stěny, spôsob, fréza, podzemnú, zhotovovania, zemine, podzemnej

Text:

...tohto známeho spôsobu je nwžné použit frézu na podzemné steny známu zo spisu DE-C-34 24 999. Tietoznáme frézy na podzemné steny najú frézovací rám a na ňomrotačne poháňané frézovacie kolesá, upevnené na jeho spodnej strane. Fréza na podzemné steny sa spúšťa na lane zo staveniskového vozidla a zatlačuje sa na základe svojej vlastnej hmotnosti do zeminy. Vedenie frézy na podzemné steny vo frêzovacej ryhe prebieha pritom cez...

Spôsob výroby tesniacej podzemnej steny

Načítavanie...

Číslo patentu: 278384

Dátum: 12.08.1992

Autor: Hermann Adalbert

MPK: E02D 5/18, E02D 19/16, C04B 28/02...

Značky: spôsob, výroby, stěny, podzemnej, tesniacej

Zhrnutie / Anotácia:

Riešenie spočíva v tom, že sa zo steny kapsy (1) naplnenej samočinne tvrdnúcou suspenziou hmoty na tesniacu stenu vyťaží zemina, frézou na podzemnú stenu, a potom sa materiál vyčerpá z kapsy (1) spolu so zmesou hmoty suspenzie na tesniacu stenu, ako výstrojová suspenzia, zmes sa preoseje a rozdelí sa na hrubý a jemný podiel a z jemného podielu zmesi, ktorého veľkosť zrna sa pohybuje pod vopred stanovenou veľkosťou podielu hrubého zrna, sa...

Tesniaca podzemná stena zo samotvrdnúcej suspenzie a zvislých izolačných vrstiev a postup jej výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 258351

Dátum: 16.08.1988

Autori: Sobolevskij Juraj, Nikitenko Michal, Jančeková Eva, Janček Viliam, Greša Ján

MPK: E02D 5/18, E02D 5/20

Značky: stěna, suspenzie, izolačných, zvislých, podzemná, vrstiev, postup, výroby, samotvrdnúcej, tesniaca

Text:

...zámkami z valcovaných profilov.Obr. 4 znázorňuje pôdorysným rezom tesniacu podzemnú stenu vytvorenú z dvoch súvislých izolačných vrstiev fólii a vytvrdnutej samotvrdnúcej suspenzie. spojenie jednotlivých fóliových pásov je podobné ako na obr. 2.Obr. 5 zobrazuje pôdorys tesniacej podzemnej steny zhotovenej z 3 súvislých vrstiev fólii a vytvrdnútej samotvrdnúcej suspenzie. Jednotlivé fôliové pásy sú pospájané zvislými zámkami. Zámky súsedných...

Postup tenkostennej tesniacej podzemnej steny

Načítavanie...

Číslo patentu: 254177

Dátum: 15.01.1988

Autori: Greša Ján, Bellová Eva, Janček Viliam

MPK: E02D 5/18

Značky: tenkostennej, tesniacej, postup, stěny, podzemnej

Text:

...je. znázornený postup razenia inventäimiyolł dhtýoii pažníc. Prvá razena pažnice má stratenú bodku upravenú na zamedzenie vnikania podzemnej vody. Ďalšie pažnice majú pevnfrbodku.Qbr. 2 znázorňuje nalievanie samotvrdnúcej snspenzie do prvej pažnice ae rezanie 5. pažnice.Na obr. 3 je znázornená vyťahovanie pažnice so stratenou bodkou, pričom Stratená bodka zostáva v zemine a samot-vrdnúca suspenzia sa. vylieva, z. pažnice ďo vzniknutej ryhy v...

Kombinovaná tesniaca pilótová stena a postup jej výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 239801

Dátum: 15.06.1987

Autori: Ráček Jaroslav, Trmal Vladimír

MPK: E02D 5/18

Značky: postup, tesniaca, stěna, výroby, pilótová, kombinovaná

Text:

...pilótových stien zo samostatne stoja cich pilót. Nevýhodou takejto steny je jejvoodpriepustnost cez medzery medzi jednotlivými pilótami.Uvedené nedostatky odstraňuje konštrukcia pilótovej steny podľa vynálezu tým, ženosné piloty sú V priamom kontakte s medzipilótami po veľkej ploche tým, .že nosné pilóty sú zapustené do medzipilót. Medzipiloty svojou spodnou ,plochou sú zapustené do .nepriepustného podložta len na hĺbku potrebnú na tesnenie...

Vodotěsná podzemní stěna a způsob jejího vytvoření

Načítavanie...

Číslo patentu: 251052

Dátum: 11.06.1987

Autori: Caron Claude, Hurtado Jean

MPK: E02D 5/18

Značky: jejího, způsob, stěna, podzemní, vodotesná, vytvoření

Text:

...směsi se vkládají fólie z plastů, které jsou na styč.ných plnocháchslepeny nebo svtařeny. - vje samozřejmě, že do rýhy k vytvoření stěny lze uložit kamenivuo, ocelovou výztuž nebo betonové prefabrikáty. K tomuto účelu stačí uložit do rýhy inaplněné samotvrdnouci vrbnou kapalinou ocelovou výztuž nebo betonový pretabrikät a vyčkat ztuhnutí stěny.Tak například lze piodle vynálezu použit přímo jako vritací kapaliny kaše, která obsahuje určité...

Zhutňovací hlubinný základ a způsob a zařízení k jeho budování

Načítavanie...

Číslo patentu: 238291

Dátum: 01.06.1987

Autori: Čermák Boris, Klein Karol

MPK: E02D 27/16, E02D 5/18, E02D 5/44...

Značky: budování, zařízení, základ, zhutňovací, způsob, hlubinný

Zhrnutie / Anotácia:

Zhutňovací hlubinný základ a způsob i zařízení k jeho budování, zvláště pilota budovaná na místě i prefabrikovaná pilota s rozšířenou patou i bez rozšíření, mikropilota, velkoprůměrová pilota, pilota s vyloučením nosnosti na plášti úsek podzemní stěny apod. Účelem vynalezu je konstrukce, technologický postup výroby a zařízení umožňující zvýšit pevnost základové půdy zhutněním a snížit sedání stavby. Účelu se dosáhne podle vynálezu tím, že...

Postup výroby trojvrstvovej tesniacej podzemnej steny so zvýšenou odolnosťou proti agresívnym účinkom podzemných vod

Načítavanie...

Číslo patentu: 248149

Dátum: 15.01.1987

Autori: Janček Viliam, Greša Ján, Plch Jaromír

MPK: E02D 5/18

Značky: proti, postup, výroby, podzemnej, trojvrstvovej, stěny, tesniacej, účinkom, agresívnym, zvýšenou, odolnosťou, podzemných

Text:

...osobitného technologického polstupuua pri ukluadarní výjpllne do sulspletrzle. VUvedené nedjosliarliky odstraňuje postup výreby trojvrlstvonvej tesoilacej podzemnej Siteny podľa. vymálezu tým, že sa vytvoria. .po merné hrubé iirlsürąačrné vrstvy z ílovej lsuspenzie .a ÍlBľSIIÍlJĺlalCB jadro» z ilocernenutłu. .s vysokým obsahom iluu. edlnotlivé vrstvy anejúzvýšenú oldollntost proti agresivlžrym účinkoch podzemných vôd. Ďnallšou výhod-ou...

Stavebnicové prenosné vodiace zariadenie pre kontinuálny výkop ryhy podzemnej steny a zriadenie podzemnej steny z prefabrikátov

Načítavanie...

Číslo patentu: 232138

Dátum: 15.12.1986

Autori: Otta Rudolf, Šmuhař Miroslav

MPK: E02D 5/18

Značky: zriadenie, stěny, zariadenie, výkop, podzemnej, kontinuálny, vodiace, stavebnicové, prefabrikátov, prenosné

Zhrnutie / Anotácia:

Stavebnicové prenosné vodiace zariadenie pre kontinuálny výkop ryhy podzemnej steny a zriadenie z prefabrikátov nahradzuje monolitické železobetónové vodiace múriky a umožňuje mnohonásobné použitie pri kontinuálnom hĺbení ryhy rôznych šírok, kontinuálnom osadzovaní prefabrikátov, výkopu ryhy jedno- a viaczáberových pilót a ostatných typov podzemných stien požadovaných šírok. Jeho podstata je, že priečne ztuženie rovnobežných oceľových...