E02D 37/00

Spôsob zaistenia oporných múrov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8125

Dátum: 07.02.2009

Autor: Sinner Udo

MPK: E02D 37/00

Značky: múrov, oporných, zaistenia, spôsob

Text:

...kotviace tyče, ktoré majú na svojom konci, vyčnievajúcom z prednej strany oporného múra vždy jeden pripájací prvokg) na pripájacie prvky kotvových tyčí sú tvarovýrn stykom upevňované drôtené koše ah) drôtené koše sa naplnia kameňmi a uzatvoria.0009 Ukotvené telesá pre rozloženie záťaže, upravené na zadnej strane múra, kom penzujú podstatnú časť tlaku zeminy. Súčasne slúžia telesá pre rozloženie záťaže a zem né kotvy na ukotvenie gabiónov,...

Plavená základka

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4207

Dátum: 01.07.2005

Autor: Krajec Pavol

MPK: F16L 58/00, F16L 57/00, E02D 37/00...

Značky: základka, plavená

Text:

...V zabezpečení používania komunikácie počas opravy, v stabilizácii telesa komunikácie počas opravy a v odstránení pnutia pôsobiaceho na potrubie, ktoré spôsobuje sedimentácia po zásype a úprave komunikácie a jej okolia.Ďalšou výhodou je použitie plavenej základky, obr.l a obr. 3, ktorá odstraňuje zníženie životnosti potrubia po ukončení opravárenských prác na potrubí. Po zasypaní výkopu sekundámym zásypom s použitím pôvodného materiálu...

Podkladová zostava stavebného základu

Načítavanie...

Číslo patentu: 281291

Dátum: 02.12.1998

Autor: Kňaze Emil

MPK: E02D 35/00, E02D 37/00

Značky: stavebného, zostava, základu, podkladová

Zhrnutie / Anotácia:

Podkladová zostava na sanáciu porušených základových konštrukcií stavieb pozostáva zo závesu (2) na podkladovej betónovej vrstve (5) s privarenými podperami (22) a závesnými ramenami (21), konce ktorých sú uložené v podporných pätkách (4) založených na zhustených štrkopieskových poduškách (3).

Podkladová zostava stavebného základu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1554

Dátum: 09.07.1997

Autor: Kňaze Emil

MPK: E02D 31/08, E02D 37/00

Značky: zostava, stavebného, základu, podkladová

Text:

...je znázomene umiestnenie podkladovej- zostavy pod jestvujúci pás stavebného základul. Po podkopaní stavebného základu l , v mieste jeho priečneho podloženía sa na dno jamy vytvorí betónová vrstva á na ktorú sa priečne pod základ l podloží a zañxuje oceľový záves z tvorený U proñlom.Na obidve strany závesu z sa priamo vo výkope privaria podpery Q zo závesnýrni ramenami 2 l. Z obidvoch strán závesu 2 sa vykopú jamy a vyplnia sa štrkovou...

Způsob rekonstrukce základu sloupu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263771

Dátum: 11.04.1989

Autor: Trojan Jaroslav

MPK: E02D 37/00

Značky: rekonstrukce, sloupů, způsob, základu

Text:

...výpočtem. Sloup 3 je sevřen na rozích do ocelové objímky, vytvořené ze čtyř úhelníků g, spojených po obvodě sloupu g profily 5 rozměrů 100/10 mm, které byly přivařeny po nahřátí na 70 °C. Po svém zchladnutí ocelová objímka pevně svírá sloup g.Na obr. 2 je znázorněn nosný prstenec á se železobetonovou objímkou Q sloupu 3 ve svislém řezu. z původního základu l je na horní ploše odsekána nejvíce narušena vrstva hetonu a provedena vrstva 1...