E02D 3/074

Vibračná doska s odpruženou rukoväťou a inerčným tlmením

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7361

Dátum: 02.02.2016

Autori: Matisková Darina, Flimel Marián

MPK: E02D 3/074, B25D 17/04, E01C 19/35...

Značky: odpruženou, doska, rukoväťou, tlmením, vibračná, inerčným

Text:

...koncami hornej rukoväti, na ktorej sú navlečené krytky. Horná rukoväť má vodorovnú časť (tvoriacu pružné držadlo) pokrytú elastickou hmotou. Vibračná doska s odpruženou rukoväťou a inerčným tlmením má na valce tlmiča upevnené zásuvné rúrky s vloženými tlmiacimi vložkami. Do zásuvných rúrok sú nastoknuté ramená, zaistené upevňovacími skrutkami. Na ramená sú nasunuté závažia, ktoré sú k nim fixované zaisťovacími skrutkami. Ich účelom je tlmenie...

Vibračná doska s odpruženou rukoväťou

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7189

Dátum: 01.07.2015

Autori: Balara Milan, Flimel Marián, Matisková Darina

MPK: B25D 17/04, E01C 19/35, E02D 3/074...

Značky: doska, vibračná, rukoväťou, odpruženou

Text:

...deliaci knížok a súčasne sú na spodnej rukoväti nasunuté dve pružiny. Zospodu je na ňu navlečené puzdro, pričom sú tieto konce spodnej rukoväti zasunuté do valca tlmiča a zaistené proti vysunutiu puzdrom. Valce tlmiča majú zasunuté vymedzovacie trubky a súčasne sú valce tlmiča pevne spojené s koncami hornej rukoväti, na ktorej sú navlečené krytky. Horná rukoväť má vodorovnú časť (tvoriacu pružné držadlo) poklytú elastickou...

Usporiadanie odpruženia rukoväti vibračnej dosky

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7113

Dátum: 05.05.2015

Autori: Juraško Marcel, Hrehová Stella, Flimel Marián, Balara Milan

MPK: E02D 3/074, B25D 17/04, E01C 19/35...

Značky: usporiadanie, dosky, odpruženia, rukoväti, vibračnej

Text:

...čapu s tyčou,pričom medzi telesom a tyčou rukoväti je umiestnený pružinový doraz. Zároveň je k tyči pripevnená odpružená rúčka pomocou pružín, ktoré sú jedným koncom pripevnené k tyči rukoväti dolnými objímkami a dmhým koncom sú pripevnené k odpruženej rúčke hornými objímkami. Medzi hornými objímkami a odpruženou rúčkou je umiestnený pružný povlak.Dodatočná materiálová základňa pre úpravu rúčky vibračnej dosky je nasledovná- kovové...

Ručný podbíjací nástroj na podbíjanie koľaje

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18500

Dátum: 04.01.2012

Autor: Widlroither Otto

MPK: E01B 27/20, E01B 27/14, E02D 3/074...

Značky: nástroj, koľaje, ručný, podbíjanie, podbíjací

Text:

...celkovej výšky h., nevyváženosti 11 umiestnené pod hornou010 Ako je zrejmé z obr. 3 a 4, sú dolný koniec 14 rúrky 3 hriadeľa, ako aj nevyváženosť 11 vedené až do dolnej polovice 13 resp. až k dolnej hrane 7 podbíjacej lopatky 5. Rovina 15 lopatky (obr. 2) podbíjacej lopatky 5 je umiestnená rovnobežne s pozdĺžnym smerom 12 hriadeľa. Dolný koniec 14 rúrky 3 hriadeľa je vytvorený s hrotom 19, zužujúcim sa v tvare kužeľa k dolnej hrane 7...

Zariadenie s výstupnou pulzujúcou silou

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3824

Dátum: 08.06.2004

Autor: Nedeliak Daniel

MPK: E02D 3/074, B06B 1/16

Značky: silou, zariadenie, výstupnou, pulzujúcou

Text:

...podľa tohto technického riešenia je vybavené spojovacím prvkom na spojenie a prenos výstupnej sily s poháňaným telesom alebo zariadením. Je výhodné, ak takýto spojovací prvok, napríklad kĺbjc umiestnený na skrini tak, že umožňuje priestorovú uhlovú zmenu polohy skrine zariadenia oproti polohe poháňaného telesa alebo zariadenia. Takýmto usporiadaním sa získa možnost menit smer pôsobenia výstupnej sily vyvodenej zariadením podľa tohto...

Dvoustupňový budič vibrace

Načítavanie...

Číslo patentu: 241610

Dátum: 01.01.1988

Autor: Maté Klára

MPK: E02D 3/074, B06B 1/16

Značky: budič, dvoustupňový, vibrace

Text:

...O nevývažkyse opirají různě předpjaté pružiny, které je drží v základni poloze tak, že výsledný moment nevývažků je roven nule. Při otáčeni budiče se odstředivé sily dvou nevývažků geometrickyodčitaji. Výsledná odstředivá sila je určena polohou nevývažků.Výhodou dvoustupňového budiče vibrace podle vynálezu je možnost rozběhu budiče při nulová hodnotě momentů nevývažků,a tím odstranění rezonance běhounů při rozběhu stroje. Další in výhoda...