E02D 29/14

Rám dažďového vpustu alebo šachty

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7085

Dátum: 01.04.2015

Autori: Točev Ivan, Kilián Martin

MPK: E03F 5/04, E03F 5/02, E02D 29/14...

Značky: šachty, dažďového, vpustu

Text:

...z betónových skruží l, g, ktoré sú výhodne na úroveň vozovky dorovnávané jedným alebo viacerými dištančnými prstencami 3, z ktorých je na obrázku 1 znázomený jeden na najvyššie uloženej skruží 2, ktorá môže byť upravená do tvaru zrezaného kužeľa či ihlanu. V uskutočnení na obrázku l dosadá na dištančný prstenec g rám i, nie je to však nutné,keďže dištančný prstenec 3 môže byť umiestnený napr. aj medzi homou skružou l a skružou 2 kanálového...

Kanálový vpust

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5582

Dátum: 07.10.2010

Autor: Litvík Ľuboš

MPK: E03F 5/04, E02D 29/14

Značky: vpust, kanálový

Text:

...otvoriť v celom jeho priereze, v dôsledku čoho sa sneh a ľad prepadávajú svojou vlastnou váhou do kanálovej cesty, kde prúdiaca kvapalina roztápa pevnú hmotu (sneh a ľad) na kvapalinu a unáša ju vopred určeným smerom. Topenie snehu a ľadu je dôsledkom toho, že v kanálových cestách prúdi aj v zimných mesiacoch voda s vyššou teplotou, ktorá pochádza z bytového fondu mesta a obce, z kancelárskych budov, z priemyselných prevádzok a pod. Po...

Bezpečnostný uzamykací systém

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5220

Dátum: 06.08.2009

Autor: Bejček Pavel

MPK: E02D 29/14

Značky: uzamykací, bezpečnostný, systém

Text:

...riešenia bolo použité k uzamknutiu kanálových poklopov, vstupných šácht, vodných hrablíc alebo dverí.Riešenie je využiteľné pre úplne upchanie resp. uzavretie t. j. bez možnosti prieduchu, prietoku alebo preletu. Je využiteľné í s možnosťou obmedzeného prieduchu, prietoku alebo preletu. Navrhované riešenie zabraňuje vstupu vlhkosti í nečistôt do uzavretého priestoru.Bezpečnostný uzamykací systém je s kanálovýrn poklopom, vstupnou šachtou,...

Uzamykacie zariadenie, najmä pre poklopy, veká, krídla dverí a okien

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18223

Dátum: 15.06.2009

Autor: Sobotka David

MPK: E05B 13/00, E02D 29/14, E05B 35/00...

Značky: poklopy, dveří, křídla, uzamykacie, zariadenie, najmä, okien, veká

Text:

...ako aj dorazovými výstupkami mimo dna skrine určenými pre styk so zaisťovacímPrehľad obrázkov na výkresochPríkladné uskutočnenie vynálezu je znázomené na výkresoch, kde obr. l predstavuje axonometrický pohľad zdola na rozložené uzamykacie zariadenie, obr. 2 axonometrický pohľad zhora na dno uzamykacieho zariadenia v uzamknutej polohe, ktorého skriňa má odstránené veko,obr. 3 axonometrieký pohľad zhora na uzatvorenú skriňu uzamykacieho...

Uzatváracie zariadenie so selektívnym uzamykaním

Načítavanie...

Číslo patentu: 286823

Dátum: 14.05.2009

Autor: Monneret Jean-jacques

MPK: E02D 29/14

Značky: zariadenie, uzatváracie, uzamykáním, selektívnym

Zhrnutie / Anotácia:

Uzatváracie zariadenie so selektívnym uzamykaním na uzatváranie rámu (2) obsahuje v podstate rovinný vekový diel (1), selektívne priložený na rám (2), zamykací člen (130) pripojený k vekovému dielu (1) a kľúč (3) obsahujúci objímkovú časť (7) a rameno (8), ktorého jeden koniec nesie túto objímkovú časť (7), pričom vekový diel je vybavený prístupovým otvorom (4) k zamykaciemu členu na kľúč, pričom zamykací člen (130) obsahuje závoru (15)...

Cestné zariadenie a jeho krycí prvok

Načítavanie...

Číslo patentu: 286767

Dátum: 27.04.2009

Autori: Pietrzak Jean-paul, Hauer Jean-claude

MPK: E02D 29/14

Značky: krycí, zariadenie, cestné, prvok

Zhrnutie / Anotácia:

Cestné zariadenie, ktoré zahŕňa rám (12) a krycí prvok (14) na zakrytie rámu (12), pričom rám (12) zahŕňa obvodový okraj tvorený dvojitou stenou (24, 26) vymedzujúcou drážku (28) a krycí prvok (14) je vytvorený s obvodovým vyčnievajúcim ostrím (32) zaberajúcim do drážky (28) v uzatvorenej polohe rámu (12), pričom krycí prvok (14) zahŕňa najmenej jednu rampu (44), ktorá prechádza medzi ostrím (32) a vnútorným povrchom tohto prvku, pričom táto...

Zariadenie cestnej siete s kĺbovým poklopom

Načítavanie...

Číslo patentu: 286522

Dátum: 13.11.2008

Autori: Hauer Jean-claude, Berthon Francis

MPK: E02D 29/14

Značky: siete, kĺbovým, zariadenie, poklopom, cestnej

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie cestnej siete vytvorené pevným poklopom (3) prostredníctvom kĺbu namontovaného na rám (1), pričom tento poklop (3) zahŕňa dve bočné hrany (32A, 32B) nesúce dva otočné čapy (30A, 30B), definujúce os kĺbového spojenia rovnobežnú s kĺbovým krajom (31) poklopu a tlačené do záberu do dvoch zodpovedajúcich dutín (10) aspoň čiastočne presahovaných stenou (13) rámu, v ktorom poklop (3) ďalej zahŕňa pružný výstupok (36) prechádzajúci...

Kryt na šachty na uliciach a chodníkoch

Načítavanie...

Číslo patentu: 286176

Dátum: 07.04.2008

Autor: Hauer Jean-claude

MPK: E03F 5/06, E02D 29/14

Značky: chodníkoch, uliciach, šachty

Zhrnutie / Anotácia:

Kryt na šachty na uliciach a chodníkoch s dvoma hlavnými prvkami všeobecne štvorcového alebo pravouhlého tvaru, a to s rámom, uloženým v zemi, a s krycím prvkom, najmä vekom alebo mrežou, uloženou na ráme, pričom rám je opatrený v blízkosti svojich dvoch rohov dvomi rámovými opornými horizontálnymi povrchmi a v blízkosti druhých dvoch rohov rámovými šikmými opornými povrchmi na spoluprácu s podobnými vekovými opornými povrchmi na vnútornej...

Uzatváracie zariadenie pre otvor do komunikácie s podporným rámom pre panel, kĺbovo osadený na ráme nedemontovateľnými prostriedkami kĺbového pripojenia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8377

Dátum: 31.10.2007

Autor: Monneret Jean-jacques

MPK: E02D 29/14

Značky: kĺbového, komunikácie, panel, uzatváracie, pripojenia, prostriedkami, zariadenie, podporným, osadený, rámom, otvor, rámě, nedemontovateľnými, kĺbovo

Text:

...do druhej, v smere priečnom na výbežok.0014 Závlačka pre pridržiavanie oboch teleskopických časti vretenavybieha z časti výbežku vybaveného vybraním.0015 Pružina je s výhodou tlačná skrutkovitá pružina uložená vo vonkajšej rúrovitej časti z oboch teleskopických častí, ktorej jeden koncový závit je opretý o dno rúrovitej časti a ktorej koncový závit na opačnom konci je opretý o koniec vnútornej teleskopickej časti.0016 Vynález sa taktiež...

Zaisťovací mechanizmus na zaistenie kĺbového uloženia poklopu na ráme

Načítavanie...

Číslo patentu: 285951

Dátum: 26.10.2007

Autor: Monneret Jean-jacques Maurice

MPK: E02D 29/14

Značky: kĺbového, uloženia, mechanizmus, poklopu, zaisťovací, zaistenie, rámě

Zhrnutie / Anotácia:

Zaisťovací mechanizmus na zaistenie kĺbovo uloženého poklopu (2) na ráme (1) obsahuje najmenej jednu závoru priradenú k poklopu (2) a uloženú na opačnej strane voči kĺbu (4), v ktorom je poklop (2) pripojený k rámu (1). Závora (5) má tvar zalomenej páky (6), otočne vsadenej na poklope (2), pričom jedno jej rameno (7) spolupôsobí s oporným prostriedkom (38) na stene rámu (1) na uskutočnenie zaistenia, zatiaľ čo druhé rameno (8) tvorí rukoväť na...

Zariadenie umožňujúce zachytenie osi kĺbového pripojenia do vybrania v prvku na zaklopenie, ako je napr. mriežka alebo veko vstupného otvoru vo vozovke

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6795

Dátum: 27.06.2007

Autor: Fumalle Christian

MPK: E02D 29/14

Značky: otvorů, vozovke, napr, umožňujúce, vstupného, mriežka, pripojenia, zachytenie, kĺbového, vybrania, prvků, zariadenie, zaklopenie

Text:

...zariadenie, aké bolo definované vyššie.0013 Tento vynález sa týka ďalej tiež spôsobu inštalácie prvku prezaklopenie, ako je napr. mriežka alebo veko, kĺbovo namontovaného na nosnýrám, pričom tento prvok pre zaklopenie je vybavený takým zariadením, aké bolo definované vyssie. ktoré sa vyznačuje tým, že spočíva v umiestnení prvku pre zaklopenie na rám, pričom os kĺbového pripojenia je držaná zachytená vo svojom vybraní vprvku pre zaklopenie, a...

Zariadenie umožňujúce uzavrieť rám, obsahujúce snímateľnú dosku kĺbovo namontovanú na ráme

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6633

Dátum: 20.12.2006

Autor: Monneret Jean-jacques

MPK: E02D 29/14

Značky: kĺbovo, umožňujúce, snímateľnú, zariadenie, uzavrieť, obsahujúce, rámě, rám, dosku, namontovanú

Text:

...umožňuje sklopenie dosky z jej bezpečnostnej vzpriamenej otvorenej polohy do polohy, v ktorej uzatvára rám .0007 Úchytka s výhodou obsahuje druhý bočný otvor oddelený od prvého bočného otvoru prepážkou z materiálu Úchytky, ktorého okraje vytvarované do šikmín spolupracujú s druhým čapom kĺbového spoja napevno spojeným s okrajom rámu pre kĺbový spoj a zasunutým do druhého bočného otvoru úchytky taktiež s cieľom vymedziť otáčanie dosky z...

Kryt na šachty na uliciach a chodníkoch

Načítavanie...

Číslo patentu: 285365

Dátum: 03.11.2006

Autori: Hauer Jean-claude, Vauthier Patrice

MPK: E02D 29/14

Značky: chodníkoch, uliciach, šachty

Zhrnutie / Anotácia:

Kryt na šachty na uliciach a chodníkoch, všeobecne štvorcového alebo pravouhlého tvaru, tvorený dvoma hlavnými časťami, a to rámom (1) uloženým do pôdy, a vekom (2) spočívajúcim na ráme (1), ktorý je vybavený dvoma horizontálnymi opornými povrchmi (6A, 6B) v dvoch rohoch (4A, 4B) a dvoma šikmými opornými povrchmi (6C, 6D) v dvoch druhých rohoch (4C, 4D) rámu (1), pričom horizontálne oporné povrchy (6A, 6B) i šikmé oporné povrchy (6C, 6D) rámu...

Tieniaci, tesniaci uzáver s možnosťou lokálneho skúšania tesnosti

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4535

Dátum: 03.08.2006

Autor: Švolík Cyril

MPK: E06B 5/10, E02D 29/14

Značky: možnosťou, lokálneho, tesniaci, tieniaci, těsnosti, skúšania, uzáver

Text:

...obrázkov na výkresePodstata technického riešenia je ďalej objasnená na príkladoch jeho uskutočnenia, ktoré sú opísané na základe prípojeného výkresu, ktorý znázorňuje horizontálny rez hermetického uzáveru.Tieniaci, tesniaci uzáver s možnosťou lokálneho skúšania tesnosti spočíva v použití dvojradového tesnenia 4.2, vo vytvorení rovinnej dosadacej plochy rámu 1 umiestnením rámovej vyrovnávacej lišty 4.1, vo vytvorení rovinnej...

Zariadenie na kĺbové pripojenie poklopu alebo veka k rámu, najmä poklopu pre otvor do komunikácie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5067

Dátum: 26.07.2006

Autori: Monneret Jean-jacques, Fumalle Christian

MPK: E02D 29/14, E05D 1/00, E05D 11/00...

Značky: komunikácie, rámu, najmä, poklopu, kĺbové, zariadenie, pripojenie, otvor

Text:

...budú jasnejšie vidiet v nasledujúcom vysvetlujúcom opises odvolaním sa na výkresy, poskytované len ako príklad znázorňujúcí- obrázok 1 perspektívny pohľad na zostavu poklopu a rámu otvoru vkomunikácii, a to s poklopom kĺbovo pripojeným k rámu podľa vynálezu,- obrázok 2 zväčšený perspektívny pohľad znázorňujúci kĺb podľa vynálezu, umožňujúci pripojenie poklopu k rámu,- obrázok 3 zväčšený perspektívny pohľad, podobný pohľadu z obrázku 2 a...

Únikové zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4438

Dátum: 04.05.2006

Autor: Tomáš Stanislav

MPK: E05B 17/00, E02D 29/14, E05B 63/00...

Značky: zariadenie, únikové

Text:

...i zamykateľný prostredníctvom špeciálnych kľúčov, zdola pákou či kolesom.Prehľad obrázkov na výkresochTechnicke riešenie je znázomené na výkrese obr. l. Vyobrazenie znázorňuje technicke riešenie únikového poklopu vrátane so zámkom. Homá časť zámku (nad osou X) je už chránená podľa úžitkového vzoru č. 14360.Príklady uskutočnenia technického riešeniaZa príklad technického využitia únikového zariadenia bol vybraný únikový poklop s rámom 2...

Poklop, predovšetkým do vozovky

Načítavanie...

Číslo patentu: 284820

Dátum: 14.11.2005

Autor: Lauro Jacques

MPK: E02D 29/14

Značky: predovšetkým, poklop, vozovky

Zhrnutie / Anotácia:

Poklop obsahuje rám (1) s vekom tvoreným trojuholníkovitými doskami (2, 3) v tvare trojuholníka a časti obdĺžnika, ktoré sú kĺbovo pripojené na priľahlých stranách (1a, 1b) rámu (1) kvôli tomu, aby v otvorenej polohe dosiek (2, 3) nechávali voľný prístup k rámu (1) na obidvoch stranách (1c, 1d) tohto rámu. Takýto poklop dovoľuje predovšetkým zaistenie prístupu do kanálov, v ktorých sú uložené potrubia alebo káble.

Obrubníkový vpust s konkávnym roštom

Načítavanie...

Číslo patentu: 284743

Dátum: 26.09.2005

Autori: Vlček Radek, Vlček Petr

MPK: E03F 5/06, E02D 29/14

Značky: obrubníkový, vpust, roštom, konkávnym

Zhrnutie / Anotácia:

Obrubníkový vpust s konkávnym roštom, ktorý pozostáva z vrchného rámu (1) s vtokovým otvorom (11). Vrchný rám (1) je uložený na spodnom ráme (2), ktorý je tvarovaný tak, že jeho predná časť je predĺžená a vysunutá pred vtokový otvor (11). Na vnútorných stranách je vybavená osadením (6) s príchytkami (8). Na osadení (6) je uložený konkávny rošt (3), ktorého pozdĺžna os prehnutia je kolmá na pozdĺžnu os obidvoch rámov (1, 2). V protiľahlých...

Veko poklopu šachty

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4146

Dátum: 02.06.2005

Autori: Valacsay Jozef, Fusek Peter, Bezák Marián

MPK: E02D 29/14

Značky: poklopu, šachty

Text:

...čo je veľmi nákladné, pretože značnú časť niekedy až 50 výrobných nákladov celého poklopu tvorí cena uzamykacieho systému(zabezpečenia) poklopu. A aj napriek týmto pomerne vysokým nákladom sa takéto zabezpečovacie systémy dajú pomerne jednoducho prekonať.V poslednom čase sa začali objavovať aj konštrukcie viek poklopov šácht z materiálov, ktoré by mali odrádzať zlodejov v dôsledku svojej nespeňažiteľnosti, napr. z plastov....

Uzamykacie zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4132

Dátum: 05.05.2005

Autor: Tomáš Stanislav

MPK: E02D 29/14, E05C 1/02

Značky: uzamykacie, zariadenie

Text:

...2 - znázorňuje technické riešenie so zariadením otváracím zvrchu.Príklady uskutočnenia technického riešeniaZa príklad technického využitia uzamykateľného zariadenia bol vybraný poklop l s rámom 2 obojstranne uzamykateľný, viď obrazová dokumentácia v prilohe obr. l. Hlavná čast vlastného uzamykateľného zariadenia tvorí kľukový, pripadne excentrický mechanizmus, ktorý je tvorený kľukou 3, ojnicami 7 a rázvorami 8, ktoré sú v zamknutej polohe...

Zariadenie na zaisťovanie a odisťovanie krytu na ráme s pomocou kľúča

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4508

Dátum: 30.03.2005

Autori: Monneret Jean-jacques, Pierpaoli Claudio

MPK: E02D 29/14

Značky: kľúča, rámě, odisťovanie, zaisťovanie, zariadenie, pomocou, krytu

Text:

...že výstupok sa nachádza v zábere v treťom výreze strelky, pričom valcová hlava osi, ktorá je namontovaná volnobežne v drieku. sa opiera o kruhovú hlavu drieku, pričom vložka kľúča obsahuje dva rovnobežné vonkajšie čapy, ktoré sú usporiadané diametrálne oproti sebe, ktoré môžu v polohe krytu zaistené na ráme zaberať do zmienených dvoch protiľahlých výrezov strelky cez dve drážky bočnej stenydutiny, usporiadané diametrálne oproti sebe tak, že...

Zariadenie na uzavretie otvoru, najmä cestného otvoru s poklopom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 483

Dátum: 20.05.2003

Autori: Hauer Jean-claude, Pietrzak Jean-paul

MPK: E05D 1/00, E02D 29/14, E05D 11/00...

Značky: otvorů, zariadenie, uzavretie, cestného, najmä, poklopom

Text:

...blokovania (obr. 2 a 6), vktorej je uzáver 6 udržiavaný vo svojej blokovanej otvorenej polohe a nemôže sa otáčať okolo osi X-X.Prvý záves 14 nemá prostriedky na blokovanie uzáveru 6 v otvorenej polohe a okrem iného je usporiadaný na umožnenie otáčania uzáveru 6 okolo druhej osi Y-Y, keď sa uzáver 6 nachádza vo svojej blokovanej otvorenej polohe. Druhá os Y-Y prebieha v podstate horizontálne v zostavenom stave poklopu 2, kolmo vzhľadom na os...

Mrežový rošt

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4378

Dátum: 22.04.2003

Autor: Andersin Matti

MPK: E02D 29/14

Značky: rošt, mrežový

Text:

...ale mrežové rošty takto inštalované poskytujú nevyhovujúci a zároveň nebezpečný povrch pre jazdu/chôdzu.0007 Takýto mrežový rošt podľa doterajšieho stavu techniky je opísaný V US~A-5312202.0008 Predmetom vynálezu je poskytnutie inovačného mrežového roštu, ktorý eliminuje vyššie uvedené problémy a je schopný odvádzať dažďovú vodu do prietokového otvoru rámu, pokiaľ je mrežový rošt inštalovaný horizontálne vo výške povrchu pre...

Zariadenie na uzamykanie liatinových a oceľových poklopov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3204

Dátum: 04.06.2002

Autori: Osvald Ján, Bankoš Juraj, Fondrk Dušan

MPK: E02D 29/14, E05C 3/04

Značky: poklopov, uzamykanie, liatinových, zariadenie, oceľových

Text:

...úpravou poklopov na šachty a použitím zámku s kľúčom.Prehľad obrázkov na výkresochNavrhované riešenie bude bližšie vysvetlené pomocou obrázkov, na ktorých naobr. 1 je znázomený rez poklopu 3 so zámkomlobr. 2. je znázornený vrchný pohľad na poklop § .obr. 3. je znázomený bočný pohľad na zámok ls čapom 4, západkaiskrutky Q, pod 1 ožky 7 zarážky 8obr. 4. je znázomený bočný pohľad na kľúča 2 s rukoväťou 12, trubky 11, kolíkov Q obr. 5. je...

Odľahčený obrubníkový vpust

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3096

Dátum: 07.01.2002

Autor: Vlček Petr

MPK: E02D 29/14, E03F 5/046

Značky: vpust, odľahčený, obrubníkový

Text:

...Navonkajších stenách obidvoch rámov sú tvarované rebrá.Podstata riešenia spočíva v tom, že rámy sú na vonkajšom kruhovom obvode opatrené obrubou s otvormi. Šírka obruby je väčšia ako svetlosť otvorov. Na vonkajšom okrajikaždej obruby je vytvarovaný náliatok.Výhodou navrhovaného zariadenia je jeho tvar, kde sú v obrube oboch rámov vytvarované otvory a ďalej náliatok, vytvarovaný po obvode oboch obrúb. Tým je dosiahnutá znížená hmotnosť...

Poklop, najmä na technický otvor hydrantu

Načítavanie...

Číslo patentu: 281935

Dátum: 13.07.2001

Autori: Lemoine Gérard, Schneider André, Zinsius Joseph

MPK: E02D 29/14

Značky: najmä, technicky, hydrantu, poklop, otvor

Zhrnutie / Anotácia:

Poklop, ktorý pozostáva z nosného rámu (4) vymedzujúceho priechod a z odstrániteľného zatváracieho veka (6). Rám (4) okrem toho obsahuje vodiace koľajnice (28) na každej z dvoch bočných stien (10) a veko (6) nesie bočne na každej strane dve opory (56, 58) na vodiacu koľajnicu (28), z ktorých horná opora (58) kĺže po hornej strane koľajnice pri otváracích pohyboch kĺzaním smerom dopredu a pri zatváracích pohyboch kĺzaním smerom dozadu proti veku...

Dištančný prvok na nadvihnutie úrovne šachty

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2041

Dátum: 02.12.1998

Autori: Cibulka Tomáš, Hrnčíř Daniel, Žovinec Rastislav

MPK: E02D 29/14

Značky: úrovně, dištančný, prvok, šachty, nadvihnutie

Text:

...obrubou, lctorého podstata spočíva vtom, že sa na šachte odstráni vrchný poldop a nasadí sa liatinová obruba, ktorá má paüičnú výšku a tvar uspôsobenú tak, že sa pôvodný poklop prüoží na nadstavenú obrubu, čím je šachta v novom proñle vozovky uzatvorená.Dištančný prvok na nadvihnutie úrovne šachty podľa tohoto technického Iiešenia umožňuje fyzicky nenamahave nadvihnutie úmvne šachty do potrebnej výšky aj v zimných mesiacoch.Vzhľadom na rôznu...

Poklop kanalizačnej šachty

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1393

Dátum: 05.03.1997

Autor: Kačeňák Ján

MPK: E02D 29/14

Značky: poklop, kanalizačnej, šachty

Text:

...z obvodovej oceľovej výstuže a z priečnej oceľovej výstuže. Takto navrhnutý poklop kanalizačnej šachty spľna všetky funkčné a pevnostné požiadavky.Prehľad obrázkov na výkresochPoklop kanalizačnej šachty je znázornený na obr. 1až 4. Na obr. 1 je priečny rez rámom poklopu, na obr. 2 jeho pôdorys. Na obr. 3 je znázornený priečny rez veka poklopu a na obr. 4 pôdorys veka.Na obrázkoch 1 a 2 je znázornený rám poklopu kanalizačnej šachty ł. Jeho...

Těleso průlezu

Načítavanie...

Číslo patentu: 242807

Dátum: 01.04.1988

Autori: Olejník Vincent, Štepita Rastislav, Juhás Stanislav

MPK: E02D 29/14

Značky: průlezu, těleso

Text:

...z vrchního a spod ního válce tělesa průlezu, jejichž styčné ploch jsou šikmo seříznuté. Spodní válec tělesa průlezu je opatřen po obvodu stěny osazovacími otvory pro upevnění pomocí zámků na vrohní kraně nosné konstrukce.W 242 an 7 Výhodou zařízení podle vynálezu je zjednodušení technologiepostupu osazování snímatelněho víka průlezu s ohladom na sklona výšku komunikace. Není bezpodmínečně nutné vyjímat.oe 1 é těleso průlezu za účelem...

Skruž, zejména pro vodohospodářské účely

Načítavanie...

Číslo patentu: 246283

Dátum: 15.12.1987

Autor: Van Hardeveld Rudolf

MPK: E02D 29/14

Značky: skruž, zejména, vodohospodářské, účely

Text:

...uvedené nedostatky odstraňuje skruž s kulovým prstencem podle vynálezu. Podstata spočívá V tom, že nosné těleso skruže má V horní části tvar vnější kulové plochy a prstenec nesoucí rám vstupního zařízení je opatřen korespondující vnitřní kulovou plochou, přičemž v tělese prstence je po obvodu umístěn nejméně jeden fixačníčlen, jehož osa leží v rovníkové rovině kulové plochy.Výhodou skruže podle vynálezu je snadná úprava sklonu prstence a...

Zariadenie na zdvíhanie a výškovú stabilizáciu krytov

Načítavanie...

Číslo patentu: 251965

Dátum: 13.08.1987

Autori: Filipík Oldřich, Vávra Ivo

MPK: E02D 29/14

Značky: krytov, zariadenie, výškovú, zdvíhanie, stabilizáciu

Text:

...je znázornený priklad vyhotovenia zariadenia podľa vynálezu a jeho použitia spolu s rámom vstupného poklopu kanalizačnej šachty v komunikácii.Na obr. 1 a 2 je zariadenie pozostávajúca z nosníka 10 tvoreného párom ocelových U-profllov spojených prŕložkami 11 tak, aby medzi U-profilmi vznikla škára 12, v ktorej sú umiestnene dva Strmene 20, které majú na dolnom konci hák 21 a na hornom konci vreteno 22, na ktorom je opornä otočná matice...

Skružové rektifikační zařízení nivelity poklopů umístěných v komunikacích

Načítavanie...

Číslo patentu: 251254

Dátum: 11.06.1987

Autor: Bergman Jaroslav

MPK: E02D 29/14

Značky: skružové, rektifikační, poklopu, nivelity, komunikacích, zařízení, umístěných

Text:

...(při H 2 H 1 H) a v obr. 2 rozvinutá plocha povrchu tohoto zařízení a 0 D 1. V obr. 3 je znázorněn vertikální řez tímto zařízením v jeho dolní poloze (při jeho výšce H 1) a obrázek 4 rozvinutá plocha tohoto zařízení a 0 D 1. Zobrázku 2 a 4 jsou zřejmě polohy segmentových horizontálních, stupňových dosedacích ploch horní otočné skruže A a vstupní skruže É a segmentových šroubovicových dosedacích plech dolní otočné skruže Q a základové...

Posuvné vstupy a poklopy na zabudovanie do komunikácií

Načítavanie...

Číslo patentu: 235589

Dátum: 15.02.1987

Autori: Ľubek Ján, Firic Štefan

MPK: E02D 29/14, E03B 9/06

Značky: vstupy, zabudovanie, posuvné, komunikácií, poklopy

Zhrnutie / Anotácia:

Posuvné vstupy a poklopy na zabudovanie do komunikácií slúžia na zjednodušenie stavebných prác pri zmene nivelety komunikácie, a to ako pri rekonštrukciách, tak aj opravách. Pre zabezpečenie jednoduchého prestavenia polohy je vstup s poklopom riešený na princípe vzájomne do seba zapadajúcich dielov, a to tak, že vonkajší die1 je z celého kusu s vnútorným závitom a vnútorný diel pozostáva najmenej z troch segmentov opatrený vonkajším závitom....

Vyrovnávací kus

Načítavanie...

Číslo patentu: 248330

Dátum: 12.02.1987

Autor: Fabián Oldřich

MPK: E02D 29/14

Značky: vyrovnávací

Text:

...do inženýrských sítí s uplatněným vynálezem, obr. 2 je osový řez vyrovnávacím kusem podle vynálezu,obr. 3 je detailní nárysný pohled na protikus bajonetového zámku ve vyrovnávacím kuse a obr. 4 je půdorysný pohled na protikus zámku z obr. 3.Inženýrské sítě vedené pod vozovkou zahrnují obvykle sběrné kanály deštových vod s komunikací, a vodárenská a plynárenské rozvody, které jsou obvykle vybaveny jednak svody do kanalizační sítě a jednak...

Rektifikovatelný kryt vstupov podzemných vedení

Načítavanie...

Číslo patentu: 248202

Dátum: 12.02.1987

Autori: Vávra Ivo, Filipík Oldřich

MPK: E02D 29/14

Značky: rektifikovatelný, podzemných, vstupov, vedení

Text:

...pevným a výsuvným rámom tak, aby tento priestor dokonale vjąplňovala a .aby spodné plochy rebier sedla na tejto výplní (tok-onale spočívali.Vyhotovenie rektitikačnej výplne z vnútornej strany krytu je aj technologicky výhodnejšie, znamená zníženie objemu matcriálu potrebného pre výplň a umožňuje vykonať rektifikácitl racionálnejšie s výrazným obmedzením vplyvu ľudského včiniteľa na kvalitu vykonanej prá-ce.Predmet vynálezu iiustrujú ale...