E02D 29/12

Kanalizačná šachta

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6353

Dátum: 02.01.2013

Autori: Filgas Josef, Buchmann Tomáš

MPK: E02D 29/12, E03F 5/10, E03F 5/02...

Značky: šachta, kanalizačná

Text:

...osadenie odnímateľného alebo otvárateľného poklopu 5 z plastového, betónového, liatinového, oceľového alebo kombinovaného materiálu. Jednotlivé segmenty gr, Q telesa g a základňa 1 sú zhotovené z plastu, napríklad z polyetylénu, polypropylénu alebo polyvínylchloridu, s hrúbkou 4 až 20 mm a sú pevne spojené, napríklad zvarom alebo lepenírn. Šachta je ďalej vybavená nezobrazeným štandardne vykonaným prívodným hrdlom 2 a výtokovým hrdlom g.Vo...

Šachta

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16644

Dátum: 30.08.2012

Autori: Bauer Hubert, Lohr Josef, Wankmüller Andreas

MPK: E02D 29/12, E02D 29/00, E04B 2/00...

Značky: šachta

Text:

...steny, že sa dajú elasticky tvarovať.0010 Šachtu podľa vynálezu možno veľmi jednoduchým spôsobomzmontovať, pričom na to nie sú potrebné žiadne nástroje.0011 Účelne možno najspodnejšie stenové dielce nasadiť na spodné lišty a pomocou nich taktiež vyššie popísaným spôsobom zaistiť, pričom spodná časť spodných líšt by mala byť širšia ako hrúbka steny stenových dielcov. Týmto spôsobom sa vhodne zníži tlakové zaťaženie, ktorým pôsobí šachta na...

Systém prefabrikovaných dielcov kolektora inžinierskych sietí

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5307

Dátum: 07.12.2009

Autor: Ptáčník Ivan

MPK: E02D 29/12, E02B 13/00, E02B 9/00...

Značky: sietí, dielcov, prefabrikovaných, systém, kolektora, inžinierskych

Text:

...prípade potreby môže byť navyše opatrený tepelnou izoláciou. Homý prefabrikovaný diel, tvoriaci kryt, môže byť tvarovaný a usporiadaný pre bočné odvádzanie povrchovej vody. Ďalej môže byť tvarovaný pre vytvorenie boku obrubníka, pričom jedna strana môže byt tvarovaná v sklone pre bočný odvod povrchovej vody a druhá strana pre vytvorenie boku obrubníka. Povrch homého prefabrikovaného dielu môže byť opatrený protišmykovou, prípadne farebnou...

Montovaná vodomerná šachta a forma na výrobu dielcov šachty

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5159

Dátum: 06.04.2009

Autor: Lukáč Ladislav

MPK: E02D 29/12, E04C 1/00

Značky: šachta, šachty, montovaná, dielcov, forma, vodomerná, výrobu

Text:

...dielcov poukladaných na seba a navzájom do seba zapadajúcich pomocou spoja vytvoreného obojstrannými pozdĺžnyrni vybraniami na oboch koncoch dielcov a tvoriacimi steny šachty a zo stropného betónového prefabrikátu s otvorom pre osadenie ľahkého poklopu uloženého na stenách šachty, pričom pôdorys šachty je štvorcový alebo obdlžnikový. Stenový prefabrikovaný betónový dielec má tvar dosky s obojstranným štvorcovým vybraním na oboch koncoch,...

Šachtový horný diel

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4843

Dátum: 04.10.2007

Autori: Heger Tobias, Ciolak Mariusz, Kania Guido, Leihbecher Heiko, Hendel Roland

MPK: E02D 29/12, E03F 5/00

Značky: horný, šachtový

Text:

...podľa technického riešenia obsahuje podľa jedného ďalšieho výhodného uskutočnenia aspoň jeden označovaci element na správne ustavenie, ktorý umožňuje rýchlu a bezproblémovú montáž šachtového horného dielu na zostavovanej konštrukcii šachty. Vytvorenim výstužných elementov ako vyklenutých elementov a/alebo zosilneni je vnútomý povrch šachtového homého dielu týmito výstužnými elementmi rozdelený akoby na kanály, čo vedie k vyššej tuhosti...

Šachtový horný diel

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11882

Dátum: 26.06.2006

Autori: Ciolak Mariusz, Hendel Roland, Leihbecher Heiko, Kania Guido, Heger Tobias

MPK: E02D 29/12

Značky: šachtový, horný

Text:

...prevádzkové zaťaženie. Tlačné vzpery potrebne zoažení nie sú u tohto známeho šachtového horného dielu usporiadané.statíckého hľadiska pre prenos zvíslých zať, že v oblasti prechodu zo šachtového kužeľa do prístupového dielu nemajú žiadne vystuženiesa zosilňovacích komponent orientovaných radíálne smerom dovnútra, nevýhoda týchto známych šachtových horných dielov vybavených tlačnými vztom, že výrobné náklady sú na základe napred...

Vidlicový stavebnicový systém

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4001

Dátum: 01.12.2004

Autor: Kubus Rudolf

MPK: E03B 11/00, E04F 17/00, E02D 29/12...

Značky: vidlicový, systém, stavebnicový

Text:

...a prechodný kónus s rebrami môžu byt rôznej veľkosti a tvaru s výnimkou vstupnej veľkosti pri kónusii s rebrami. Spojovací lcrúžok je väčšieho priemeru ako dno, medzikus a spodná časť kónusu s rebrami, pričom v časti zhodného priemeru obsahuje výrezy pre vloženie týchto samostatných prvkov. Spojovací krúžok je vybavený samoreznými nerezovými skrutkami(6), pripadne mäkkou krycou vrstvou v mieste výrezu ako je napr. mäkká guma, silikón a...

Zariadenie na podzemné sprístupnenie líniovej potrubnej trasy

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3870

Dátum: 07.07.2004

Autor: Krajec Pavol

MPK: E21D 9/00, E02D 29/12, F17D 5/00...

Značky: zariadenie, trasy, sprístupnenie, potrubnej, líniovej, podzemné

Text:

...šachta, alebo otvorený výkop s možnosťou vjazdu motorových vozidiel.Prehľad obrázkov na výkresochZariadenie na podzemné sprístupnenie líniovej potrubnej trasy ilustrujú, ale neobmedzujú príklady uvedené na priložených výkresoch. Tieto výkresy obsahujú schematické riešenie zariadenia a jeho jednotlivých častí.Obr. l Zariadenie na podzemné sprístupnenie líniovej potrubnej trasy - pozdlžny rezObr. 2 Zariadenie na podzemné sprístupnenie líniovej...

Forma na vyhotovenie kanalizačných šácht

Načítavanie...

Číslo patentu: 283731

Dátum: 24.11.2003

Autor: Varvaroussis Konstantin

MPK: B28B 7/02, B28B 21/82, B28B 7/16...

Značky: vyhotovenie, forma, šácht, kanalizačných

Zhrnutie / Anotácia:

Forma na vyhotovenie kanalizačných šácht majúcich vždy najmenej dve prívodové hrdlá, zvlášť dolných častí kanalizačných šácht, s vytváracím plášťom obsahujúcim hrdlové vložky a s do neho umiestnením vytváracím jadrom, na ktorého jednu čelnú plochu, vo forme žľabu v podlahe existujúcej kanalizačnej šachty, je umiestnená prispôsobená šablóna (98), s von vyčnievajúcim výstupkom (80, 82), ktorý vytvára na stenu kanála v podlahe šachty prispôsobenú...

Dno revíznej šachtičky

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3255

Dátum: 02.07.2002

Autori: Civáň Peter, Kóňa Andrej

MPK: E02D 29/12, F16L 1/038

Značky: revíznej, šachtičky

Text:

...komína sú tri zarážky zabezpečujúce pevné osadenie komína. Konštrukcia výrobku umožňuje variabilné pripojenie na kanalizačnú stoku to znamená, že sa otvory prltokov a odtoku otvárajú odpllením podľa potrebyPrehľad obrázkov na ýkreseObrázok č.1 - znázorňuje dno revlznej šachtićky s vyznačenými prltokmi a odtokomObrázok č.2 - znázorňuje dno revlznej Šachtičky, kde je viditeľný tvar avelkosť zarážky na osadenie kontrolného kominaObrázok...

Vsakovacie zariadenie, respektíve vsakovacia šachta

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3025

Dátum: 06.11.2001

Autori: Böhm Karl-heinz, Schuler Norbert, Ziegler Günter, Haase Reinhard

MPK: E03F 5/02, E03F 11/00, E02D 29/12...

Značky: šachta, zariadenie, vsakovacie, respektíve, vsakovacia

Text:

...šachty, napríklad ked je šachta vytvorená ako vlnitá rúrka. V prípade, že je šachta vytvorenáako vlnitá rúrka s hladkým vnútorným povlakom, sa može napríklad hladká vnútorná rúrka na jednom mieste vynechať, takže sa filtračné zariadenie, prípadneúchytné zariadenie môže zachytiť vo zvlnení vnútorného obvodu šachty.Úchytné zariadenie sa môže tiež vytvorit ako vnútorná rúrka, ktorá sa vloží do šachtovej časti a postaví sa napríklad na dno...

Šachtový prvok z formovacej zmesi

Načítavanie...

Číslo patentu: 279321

Dátum: 09.09.1998

Autori: Kraiss Richard, Philipp Peter

MPK: E02D 29/12

Značky: zmesí, prvok, šachtový, formovacej

Zhrnutie / Anotácia:

Riešenie predstavuje prefabrikát (10), ktorým je najmä z betónu vyrobený šachtový prvok (11), ktorý má vnútri aspoň jedno stúpadlo (18 až 21) na zasunutie chodidla. Toto najmenej jedno stúpadlo (18 až 21) je súčasťou šachtového prvku (11) z toho istého materiálu a je zaformované hneď pri výrobe. Stúpadlo (18 až 21) je vytvorené v oblasti zosilnenia (22) vnútornej steny šachtového prvku (11) a je vytvorené ako vnútorné zahĺbenie (24 až 27).

Vodomerná šachta

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1941

Dátum: 09.09.1998

Autor: Perleczky Vavrinec

MPK: E03F 5/02, E02D 29/12

Značky: šachta, vodomerná

Text:

...a obr.4 znázorňuje čelný pohľad na vyplñovací betónový prefabrikát.Príklady uskutočnenia Príklad 1V tomto príklade je opísaná zostava vodomernej šachty podľa technického riešenia. V svojej spodnej časti pozostáva z dvoch vyplňovacích betónových prefabrikátov 3, ktoré sa ako prvé uložia na dno výkopu tak, aby ich jednostranné priečne vybrania 5 smerovali hore. Oba vyplňovacie betónové prefabrikáty sú rovnobežne umiestnené V takej...

Kanalizačná šachta

Načítavanie...

Číslo patentu: 278950

Dátum: 09.07.1997

Autori: Civáň Peter, Krivuš Juliús

MPK: E03F 5/02, E02D 29/12

Značky: šachta, kanalizačná

Zhrnutie / Anotácia:

Kanalizačná šachta pozostáva z plášťa, tvoreného plastovou korugovanou rúrou (1), z plastovej priebežnej rúry (2) so žľabom (7) a plastovej lavičky (3), ktorá má pod úrovňou lavičky (3) otvory (6) na napúšťanie betónu a na háky na jej prichytenie do základovej dosky. Súčasťou šachty je rebrík (4), ktorý má geometrický tvar, výhodne tvar dutého polvalca, s otvormi (8) tvoriacimi stúpadlá (9) a s hákmi (5) na upevnenie na šachtu a môže byť spolu...

Prefabrikovaný spodní díl kanalizační vstupní šachty

Načítavanie...

Číslo patentu: 254727

Dátum: 15.01.1988

Autor: Víra Bohdan

MPK: E02D 29/12

Značky: vstupní, spodní, šachty, kanalizační, prefabrikovaný

Text:

...otvory mají tvar hrdla nebo polodrážky stejných rozměrů jako používaná potrubí. Pro osazení potrubí a utěsnění spáry mezi šachtou a troubami toto potrubí plynule navazuje na průtokový žlab ve dně šachty. Uvedené otvory jsou umístěny ve válcovém nebo krabicovém těle šachty a napojení potrubí umožňuje kloubové spojení potrubí s šachtou stejným způsobem jako v trase kanalisace.Prefabrikovaný spodní díl kanalisační vstupní šachty s...