E02B 8/02

Mechanicky čistený filtrovací systém

Načítavanie...

Číslo patentu: 283778

Dátum: 11.12.2003

Autor: Mahr Gernot

MPK: B01D 29/03, B01D 29/44, E02B 8/02...

Značky: filtrovací, čistený, mechanicky, systém

Zhrnutie / Anotácia:

Mechanicky čistený filtrovací systém na odstraňovanie tuhých nečistôt z pretekajúcej kvapaliny je uskutočnený s mrežovaním (2) tvoreným navzájom paralelnými mrežovými tyčami (14), ktoré sú orientované v podstate kolmo na smer toku pretekajúcej kvapaliny a vytvárajú medzi sebou mrežové priestory danej šírky, so zostavou škrabiek (3) na zoškrabávanie tuhých častíc z mrežovania (2), poháňanou vratne pohyblivým hnacím zariadením, so senzorovým...

Štrkový priepust

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2880

Dátum: 11.06.2001

Autori: Smoleň Ján, Geffert Ján, Oravec Marek

MPK: E02B 8/02

Značky: štrkový, priepust

Text:

...prestaviteľnej steny stavidla štrkovej priepusteo vysunutím stavidla štrkovej priepuste získavame dodatočnú kapacitu pre odvedenie veľkých prietokov počas povodní, prípadne počas potreby odvedenia toku rieky priPrehľad obrá ov na kresochNa priloženom vyobrazení obr.1 znázorňuje pôvodný stav a obr.2 znázorňuje pohľad zhora na štrkovú priepusť svyznačenýmí rezmi podľa navrhovaného technického riešenia, obr.3 znázorňuje pohyblivé stavidlo,...

Samočinná sklzová klapka odberného objektu s veľkým kolísaním hornej hladiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 279383

Dátum: 07.10.1998

Autor: Rusina Blahoslav

MPK: E02B 8/04, E02B 8/02, F16K 5/00...

Značky: odberného, klapka, hladiny, objektu, sklzová, kolísaním, velkým, samočinná, hornej

Zhrnutie / Anotácia:

Samočinná sklzová klapka pozostáva z hradiacej sklzovej steny (1) v najnižšej polohe vodorovnej, ktorá je vpredu pripojená na čelný dutý nosník (2), odspodu podopretá hlavnými nosníkmi (3) pripojenými vpredu k čelnému dutému nosníku a vzadu v ložiskách (4) k stavbe. V najnižšej polohe je vodorovná. Čelný dutý nosník (2) prechádza cez segmentový otvor (5) do dutiny (6) v pilieri objektu. Tam je k nemu cez spojovacie rameno (7) pripojené...

Podporné, vzdúvacie a stabilizačné vodohospodárske stavby a spôsob ich výstavby

Načítavanie...

Číslo patentu: 279716

Dátum: 08.11.1995

Autori: Hubáček Zdeněk, Kijovský Anton, Doležal Ludvík

MPK: E02B 8/02

Značky: vzdúvacie, stabilizačné, výstavby, vodohospodářské, spôsob, podporné, stavby

Zhrnutie / Anotácia:

Konštrukcia vodohospodárskych stavieb ako sú podporné a stabilizačné koberce (2) na sanáciu výmoľov (pod haťami, sklzmi atď.), stabilizačné (prahy) a vzdúvacie hrádzky (3) v korytách riek a iných stavieb (balvanitých sklzov atď.), zo zrnitého materiálu, nahádzky, prípadne nad vodou aj rovnaniny so zrnom (1), podopretých pružnou oporou (7), t. j. priestorovou priehradovou konštrukciou (4), ktorá je rozmerovo zladená s rozmerom zrna (1) nahádzky...

Stacionární norná stěna

Načítavanie...

Číslo patentu: 260645

Dátum: 12.01.1989

Autor: Lamacz Jindřich

MPK: E02B 8/02, E02B 15/04

Značky: stacionární, stěna, norná

Text:

...obr. 1 až 3,kde obr. 1 je schematický pohled na nornou stěnu umistěnou na vodoteči v nárysu, obrázek 2 znázorňuje zvětšenýdetail příčnéhe řezu hornou stěnou a na obr. 3 je v půdorysu schematícky situovana norná stena vzhledem k vodoteči.Základní vodorovný nosník 1 je prostorová příhradová konstrukce o čtvercovém přičném průřezu, svařovanä z ocelových trubek. Na horní straně nosníku 1 jsou v patkách 5 uložený díly odnímatelné prac-cw ní...