E02B 8/00

Zariadenie na udržanie konštantného sanitárneho prietoku

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5189

Dátum: 05.06.2009

Autori: Sýkora Pavel, Pavlíková Anna

MPK: E02B 8/00, E02B 7/26

Značky: udržanie, zariadenie, konštantného, sanitárneho, prietoku

Text:

...vody. V prípade vyššieho prítoku vody k hati, ako je sanitámy prietok sa hladina vody za hradiacou konštrukciou hate zvyšuje a prírastok prítoku k hati odteká nielen cez prepadovú hranu odberu vody, ale aj otvorom pre sanitárny prietok a tak prekračuje jeho určenú hranicu V neprospech investora. Nie sú známe príklady, kde by sa realizovalo zariadenie na elimináciu tohto nedostatku.Riešenie spočíva vtom, že Výrez pre sanitámy prietok je pod...

Zariadenie bezpečnostného ovládania vakovej hate

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2976

Dátum: 08.10.2001

Autori: Oravec Marek, Geffert Ján, Smoleň Ján

MPK: E02B 8/00, E02B 7/00

Značky: vakovej, zariadenie, bezpečnostného, ovládania

Text:

...vnútorný priestor vakovej hate s vonkajším priestorom pod haťou.Výhodou technického riešenia je jeho jednoduché riešenie pričom mechanické časti vylučujú technické zlyhanie. Uvedené mechanické riešenie podstatne zvyšujebezpečnosť havarijné ovládania výšky hladiny nad haťou.Prehlliad obrázkov na výkresochNa pripojenom vyobrazení obr.1 znázorňuje umiestnenie komôr v ovládacom pilieri a obr.2 navrhované technicke riešenie v reze vypúšťacej...

Zařízení k ochraně jezu

Načítavanie...

Číslo patentu: 242375

Dátum: 01.12.1987

Autor: Pavlanský Rudolf

MPK: E02B 8/00

Značky: ochraně, zařízení

Text:

...na jeą tak i jejich přiblížení k jeho přelivné hraně, takže jekékoliv haváriea hmotné škodą jakož i ztráty na lidských životech z výše zmíně-ných příčin jsou zcela vyloučenyoPříklad realizace zařízení podle vynálezu je znázorněn na výkresq, přičemž obr. 1 zndzorňuje uspořádání brzdícího ústrojía obr. 2 upevnění volného konce lane u zařízení s jedním brzdícím üstrojím.Z výkresu~ je zřejmě, že u zařízení podle vynálezu tvoří zmíněné...