E02B 7/20

Vráta plavebnej komory

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18626

Dátum: 25.04.2012

Autori: Cardis Michel, Michel Alain

MPK: E02B 7/20

Značky: vráta, komory, plavebnej

Text:

...veľmi málo priečnych zvarov, takže je zlepšená jej odolnost proti namáhaniu. Okrem toho výstuhy nekrížia vodorovné stredne steny, keďže sú tvorené väčším počtom prvkov, zostavených naobidvoch stranách stredných stien, čo uľahčuje výrobu vrát plavebnej komory.Podľa iných výhodných, ale iba prípadných charakteristických znakov vynálezu, uvažova ných oddelene alebo v akejkoľvek technicky prípustnej kombináciivykazujú vybrania pre každú strednú...

Vodohospodárske zariadenie na úpravu dažďovej vody

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10485

Dátum: 01.09.2005

Autor: Göhre Karlheinz

MPK: E03F 5/10, E02B 7/20, E03F 5/14...

Značky: zariadenie, vodohospodářské, dažďovej, úpravu

Text:

...najmä zaradený S k hrablicovému roštu priradenému vzdúvaciemu štítu. Usporiadanie týchto vzdúvacích štítov jevýhodne tak vytvorené, aby so stúpajúcou hladinou nahromadenejvody najprv otváral hrablicíanl priradený vzdúvací štít, resp. núdzový uvoľňujúci vzdúvací štít len potom otváral, keď hladina nahromadenej Vody dosiahne úroveň, ktorá leží nad hladinou nahromadenej vody, pri ktorej má otvárať hrablicovému roštu priradený vzdúvací štít....

Plynule prestaviteľná vaková hať

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3117

Dátum: 05.02.2002

Autori: Smoleň Ján, Geffert Ján, Oravec Marek

MPK: E02B 7/20

Značky: vaková, plynule, prestaviteľná

Text:

...zamŕzaniuUvedené nedostatky sú odstránené technickým riešením, plynule prestavíteľnej vakovej hate ktorej podstata spočíva vtom, že je tvorená pružnou lineárnou uzavretou komorou so vstupom a výstupom napojenom na ovládacie hydraulické zapojenie. Pružná lineárna uzavretá komora je okrem vrchnej strany upevnená k pevnémuzákladu, pričom na prepadovej strane má okysličovacie rozrážače.Výhodou technického riešenia je o jednoduchá a...

Dynamická ochrana lodí

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2906

Dátum: 11.06.2001

Autor: Peťko Marian

MPK: E02B 7/20, E02B 3/26

Značky: dynamická, lodí, ochrana

Text:

...pôvodnej polohy avytváranie predpätia priečneho lana. Brzdná sila savplyvom teploty ani iných vplyvov nemení.Technické riešenie je bližšie vysvetlené pomocou obr. l, ktorý znázorňuje celkovýaxonometrický pohľad na dynamickú ochranu lodí.Príklady uskutočnenia technického riešeniaRiešenie dynamickej ochrany podľa obrázku l je tvorené jednou lanovou sieťou ,l. Na jej koncoch sú upevnené osi sústavy lanových kladiek 2. Na každej z dvoch klietok 3...

Klapkový uzáver horného zhlavia plavebných komôr s priamym plnením

Načítavanie...

Číslo patentu: 277706

Dátum: 06.07.1994

Autor: Malík Oto

MPK: E02B 7/20

Značky: horného, zhlavia, priamym, uzáver, plavebných, komor, plnením, klapkový

Zhrnutie / Anotácia:

Klapka (1) s rovinnou alebo hydraulicky zaoblenou hradiacou stenou (6) vystuženou nosníkmi (7) a nadväzujúcou na nosnú rúru je pomocou výsuvných čapov (19) uložená v hriadeli (18) resp. na opačnej strane v ložisku kotvenom do piliera. Ovládaná je dvojčinným hydromotorom (10) umiestneným v bočnom pilieri pomocou hriadeľa (18), s ktorým je pevne spojená páka hydromotora (13) a ovládacia páka (16). Zasunutá piestna tyč (28) hydromotora (10)...

Zařízení na zastavování plavidel

Načítavanie...

Číslo patentu: 270165

Dátum: 13.06.1990

Autori: Macaj Štefan, Šafařčík Jiří, Jagerský Ladislav

MPK: E02B 7/20

Značky: zastavování, zařízení, plavidel

Text:

...na noenáe eloupu ne jehož horní čáetí je uepořádino eine úatrojí lany epojenó ee evýe poeuvnýn vedením přičemž k noendmu eloupu Jeeu přípevnlny kladky dále horní kladka kladkoetroje e dolní převáděcí kledke.Výhodou zařízení podle vynálezu je pemirni nízká heotnoet nízká eetrvečné hmoty e malá rozměry brzdovdho elementu. Výhodou Jeou take eenłí energetická nároky zařízení. Rovněž je výhodou to že je vhodné í pro použití u plevebních komor...

Víceúčelová poklopová vrata plavebních komor

Načítavanie...

Číslo patentu: 269325

Dátum: 11.04.1990

Autori: Prachař Oldřich, Čábelka Jaroslav, Raudenský Josef, Podzimek Josef, Čihák František, Forman Petr

MPK: E02B 7/20

Značky: poklopová, komor, plavebních, vráta, víceúčelová

Text:

...převodu e spojovací ramene, sbývsJící montážní díly tvoří pcklopová vrata, složení zprevidle. ze dvou dílů. V druhém případě tvoří montážní celok celá dolní část poklopových vrat, ložiska vrat, dvouramenná uhlová páka, ložiska pákověho převodu a oba. dosedaoí prahy. Pro montáž na místě pak bývá horní část vrat.Hlavní výhodou víoeuíčelovýoh poklopových vrat podle vynálezu Je zvýšení JeJich užitné hodnoty při Jen omezenám zásahu do Jejich...

Dilatační ložisko vrat vodních zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 266116

Dátum: 14.11.1989

Autor: Macaj Štefan

MPK: E02B 7/20

Značky: zařízení, vodních, dilatační, ložisko

Text:

...stranou otevřené a vsazené do ložiskoveho tělesa. Ke druhé volné části koule přiléhá přírubové víko, jež je pevně spojené s ložiskovým tělesem a jež je 2 vnitřní strany vyložené kluzným pouzdrem. Podstatou vynálezu je, že v otvoru koule je suvně uložen druhý čep opatřený přírubou, ve které je upevněn rozpěrný čep, jenž je svým čelem opřen 0 dno otvoru koule, přičemž k přírubě je připevněna nosná deska spojená s konstrukcí vrat.Do...

Poklopová vrata plavební komory pro předvádění ledové hmoty

Načítavanie...

Číslo patentu: 265730

Dátum: 14.11.1989

Autor: Čábelka Jan

MPK: E02B 7/20

Značky: hmoty, plavební, ledově, předvádění, vráta, poklopová, komory

Text:

...ve všech polohách poklopových vrat, tj. i při nové funkcí převádění ledové hmoty, čemuž odpovídá i uchycení čepu na spodní stavbě i na hradicí konstrukcí poklopových vrat. Toto umístění přímočarého hydromotoru umožňuje zvětšení pracovního rozsahu poklopových vrat o poklápění směrem po vodě při zavřeném plnicím otvoru plnicí konzoly po upravené spodníVýhodou řešení podle vynálezu je hlavně zachování jednoduchosti původní vývojem osvědčené...

Pevné ložisko těžkých vrat vodních zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 264453

Dátum: 14.08.1989

Autor: Macaj Štefan

MPK: E02B 7/20

Značky: pevně, zařízení, těžkých, ložisko, vodních

Text:

...nádobou.Výhodou pevného ložiska podle vynálezu je dokonalé uložení a utěsnění koule, čímž je zabráněno vnikání vody do ložiska. Rovněž je výhodou nízký koeficient tření ložiska. Důsledkem je podstatné zvětšení spolehlivosti a životnosti ložiska při zmenšení energetických nároku na otáčení vrat. Výhodou je také možnost čištění ložiska při provozu, aniž by bylo nutno vyčerpat vodu z komory, protože mazací a vypouštěcí prvky ložiska jsou...

Náhradné vráta plavebných komôr s priamym plnením

Načítavanie...

Číslo patentu: 264196

Dátum: 13.06.1989

Autor: Malík Oto

MPK: E02B 7/20

Značky: vráta, komor, náhradné, plnením, plavebných, priamym

Text:

...toku vody.Teleso náhradných vrát 1 so zvislými plavákmi 2 a výsuvnými opornými konzolami 3 je pripevnené k čapom 4 ovládaným hydromotormi 5. V dolnej častí vrát sú navrhnuté plníace otvory B vytvorené usmerňovacími stenami 7, usmerňujúcimi vytekajúcu V-odu ku dnu plavebnej komory do priehlb 2ne horných vrát. Plniace otvory B sú hradené uzávermi 8, vedenými vo vodiacich drážkach 9 a ovládanými mechanickým prevodom pomocou jedného alebo...

Zariadenie na tlmenie kinetickej energie vodného papršleku pod horným zhlavím plavebných komôr

Načítavanie...

Číslo patentu: 242301

Dátum: 15.11.1987

Autor: Eerný Michal

MPK: E02B 7/20, E02B 5/08

Značky: zhlavím, papršleku, zariadenie, energie, vodného, komor, horným, plavebných, kinetickej, tlmenie

Text:

...hrad na krakorcoch sú takých rozmerov, že po vytočení krajného tlmiča do plavebnej komory, napr. až k múru, môže sa do komory vytočiť i stredný tlmič, takže potom pohyblivé tlmiče trytočené do komory majú priečne hrady sústredené k osi komory, ked krakorce vnútorných tlmičov sú súbežne a krajne sa k tejto osi mierne zbiehajú. Pohyblivé tlmiče podľa vynálezu dajú sa otáčať a v krajných polohách zaistiť mnohými jednoduchými a známymi...

Prefabrikovaná vrstva plavebních komor

Načítavanie...

Číslo patentu: 253116

Dátum: 15.10.1987

Autori: Podzimek Josef, Nárovec Jan, Forman Petr, Čihák František

MPK: E02B 7/20

Značky: komor, vrstva, prefabrikovaná, plavebních

Text:

...Na obr. 2 jsou tatáž vrata v pravoúhlém zobrazení, přičemž půdorys zachycuje vrata a boční rám ve vrátňovém výklenku včetně pohybovacího mechanismu,obr. 3 je příčný řez klapkou zobrazující konstrukcí klapky a boční rám včetně uchycení přímočarého hydromotoru a obr. 4 je pohled proti vodě na klapková vrata se zalomeným ovládaným okrajem, přičemž rovina řezu prochází bočním rámem, kde je patrno jeho konstrukční řešení.Prefabrikovaná vrata...

Lanové zařízení pro ochranu vrat plavebních komor

Načítavanie...

Číslo patentu: 233188

Dátum: 01.12.1986

Autor: Kyzlink Josef

MPK: E02B 7/20, E02B 8/08

Značky: plavebních, zařízení, komor, lanové, ochranu

Zhrnutie / Anotácia:

Lanové zařízení podle vynálezu je určeno k ochraně vrat plavebních komor před poškozením v případě nárazu převáděných plavidel na tato vrata. Sestává ze dvou podvozků, z nichž každý je opatřen lanovým bubnem s drážkami jak pro nosná lana, jimiž je podvozek zavěšen na vrátku, tak i pro lana, tvořící lanovou zarážku napříč plavební komory, a je umístěn v podvozkové drážce, jež je uspořádána v boční stěně plavební komory. Uvnitř zmíněného lanového...