E02B 5/08

Čistiaci stroj pre malé vodné elektrárne

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7403

Dátum: 01.04.2016

Autor: Kramárik Anton

MPK: B08B 9/00, E02B 5/08

Značky: čistiaci, stroj, elektrárne, malé, vodné

Text:

...dráhe, s možnosťou dopravy vyťaženej naplaveniny pomocou reverzného dopravníkového pásu do kontajnera, resp. na tento účel prispôsobenú skládku. Súčasťou čistiaceho stroja je hydraulický agregát, ktorý zabezpečuje dodávku tlakovej kvapaliny do hydraulického systému na ovládanie ramien čistiaceho stroja do požadovanej polohy koncového bodu škrabky, ovládanie pojazdu do požadovanej polohy, aretáciu čistiaceho stroja V požadovanej polohe....

Systém na meranie deformácií, najmä vodných vrát a postup na vykonanie merania

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6206

Dátum: 06.08.2012

Autori: Macko Milan, Nagy František, Kovaríková Zuzana

MPK: G01B 11/16, E02B 5/08, G01L 11/06...

Značky: merania, systém, vrát, vodných, najmä, postup, meranie, vykonanie, deformácií

Text:

...zaťaženie vrát v dôsledku deformačnej sily. Pre každú líniuje laserový svetelný lúč vysielaný, prijimaný a vyhodnocovaný laserovým diaľkomerom na pohyblivom ramene. Toto rameno sa periodicky horizontálne pohybuje a zaznamenáva sa vzdialenosť ramena od počiatočnej polohy pohyblivého ramena pri dopade laserového svetelného lúča na meraciu hranu každej meracej platničky. Vzniknú tak údaje pre meranie deformácie v meracích bodoch na...

Posuvné česle

Načítavanie...

Číslo patentu: 273884

Dátum: 11.04.1991

Autori: Jirsák Václav, Klika Pavel

MPK: E02B 5/08

Značky: posuvné, česle

Cesle na zachycování hrubých látek v kapalině

Načítavanie...

Číslo patentu: 266549

Dátum: 12.01.1990

Autor: Korejs Jaroslav

MPK: E02B 5/08

Značky: kapalině, česle, zachycování, látek, hrubých

Text:

...má větší rozměr než je průměrná velikost rozteče jednotlivých průtokových cest. Uvedené uspořádání příčného profilu česlí zvyšuje několikanásobně jejich průtočnou plochu a při tom není třeba rozšiřovat přítokový prostor, tedy česle lze jednoduše vyměniti ve starých objektech. Dále snížené zanášení česlí způsobuje i jen nátokovâ strana s prolomy,které působí jako hrubší česle a ochrañují jednotlivé průtokové cesty uvnitř prolomu. Česle jsou...

Zařízení pro strojní čištění šikmo uložených česlí

Načítavanie...

Číslo patentu: 261984

Dátum: 10.02.1989

Autori: Spilka Petr, Spilka Vladimír, Hradil Oldřich

MPK: E02B 5/08

Značky: zařízení, čištění, strojní, česlí, šikmo, uložených

Text:

...mít přesně rovný tvar, nebot hrablo se případným nerovnostem snadno přizpůsobí a tvar česlí .kopíruje. Rovněž případné zachycení nevhodného.předmětu na česlích nezpůsobí poruchu, ineFbot hrablo se při překročení nastavené přítlačné síly, kterou lze snadno regulovat,např. jeho- hmotnosti, od česlí odklopí .a nevhodný předmět přejede. Tvar křivkyvratného pohybu hrabla .lze jednoduše upravovat vzájemnou polohou hnaného -kli.kového hřídele .a...

Jemné česle

Načítavanie...

Číslo patentu: 260726

Dátum: 12.01.1989

Autori: Svěrák František, Pernica Zdeněk, Kratochvíl Zdeněk, Kanický Viktor

MPK: E02B 5/08

Značky: česle, jemné

Text:

...styku rozpěrky s česlicí třecí koroze,jež rozrušuje .materiál těchto součástí .a uvolňuje tak jejich původně těsný dotyk, což-má za následek chvění česlic van jejich případnou destrukci. Podložky z tvrdé pryže nebo z plastické hmoty, jež se vkládají mezi rozpěrky .a česlice, mají poměrně krátkou životnost a proto mohou vznik zmíněné koroze s jejími následky pouze oddálit, ale nikoliv zcela znemožnit.Výše popsané nedostatky se neprojevují...

Jemné česle

Načítavanie...

Číslo patentu: 256836

Dátum: 15.04.1988

Autori: Kanický Viktor, Pernica Zdeněk, Kratochvíl Zdeněk, Svěrák František

MPK: E02B 5/08

Značky: jemné, česle

Text:

...a případně i jejich destrukoi. Podložky z tvrdé pryže nebo z plestické hmoty, jež se vkládají mezi rozpěrky a česlice, jsou schopny pro svou poměrněA krátkou životnost vznik koroze s jejími výše uvedenými škodlivý mi následky pouze oddálit,ale nikoliv zcela odstranit.Popsaně nedostatky se neprojevují u jemných česlí podle vynálezu, sestávajících z česlic, rozpěrek a svorníků s maticemi,u nichž je každá matice podložena telířovou pružinou,...

Zariadenie na tlmenie kinetickej energie vodného papršleku pod horným zhlavím plavebných komôr

Načítavanie...

Číslo patentu: 242301

Dátum: 15.11.1987

Autor: Eerný Michal

MPK: E02B 7/20, E02B 5/08

Značky: horným, tlmenie, vodného, papršleku, plavebných, zhlavím, zariadenie, komor, kinetickej, energie

Text:

...hrad na krakorcoch sú takých rozmerov, že po vytočení krajného tlmiča do plavebnej komory, napr. až k múru, môže sa do komory vytočiť i stredný tlmič, takže potom pohyblivé tlmiče trytočené do komory majú priečne hrady sústredené k osi komory, ked krakorce vnútorných tlmičov sú súbežne a krajne sa k tejto osi mierne zbiehajú. Pohyblivé tlmiče podľa vynálezu dajú sa otáčať a v krajných polohách zaistiť mnohými jednoduchými a známymi...

Jezový uzávěr s ohřívacím zařízením

Načítavanie...

Číslo patentu: 236354

Dátum: 01.11.1987

Autori: Hloušek Jiří, Kratochvíl Zdeněk, Sekanina Bohumil, Kovařík Jaromír, Majer Jiří

MPK: E02B 5/08, H05B 3/10

Značky: jezový, zařízením, ohřívacím, uzáver

Zhrnutie / Anotácia:

Řešení se týká jezového uzávěru s ohřívacím zařízením. Sestává ze zdroje (11) elektrického proudu, ke kterému jsou připojeny izolované vodiče (8) uložené ve stěně tepelně-izolační vrstvy (72 a nejméně jedna topná tyč (3), uložená v ochranné trubce (2), která je opatřena příchytky připojení, výhodně přivaření, na vnitřní stranu bočního vedení (1). Izolované vodiče (8) jsou opatřeny příchytky (10) k připojení na čelní plochu (5) jezového uzávěru.

Vzpěradlový nosník česlí

Načítavanie...

Číslo patentu: 243342

Dátum: 15.05.1987

Autori: Procházka Jan, Mohr Petr, Hynek Vladimír, Jansa Jaroslav

MPK: E02B 5/08

Značky: česlí, vzpěradlový, nosník

Text:

...největší nevýhodou velké rozměry, které negativně ovlivňují rozměry vtokového objektu. Ocer lově svařované nosníky se vyznačují velkou hmotnosti a pracností.Výše uvedené nevýhody jsou odstraněny vzpěradlovým nosníkem öeslí podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že hlavní nosník je zajištěn vzpěrami, pevné zakotvenými ve stěně. U nosníku podle vynálezu se podstatné snižuje jeho chybové namáhání. které je rozhcdující pro stanovení...