E02B 3/12

Protipovodňová zábrana

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6300

Dátum: 05.11.2012

Autor: Klokner Lóránd

MPK: E02B 3/10, E02B 3/12, E02B 3/04...

Značky: protipovodňová, zábrana

Text:

...na vtok povodňovej vody do vnútomého priestoru segmentu a na hrebeni otvorom na nasávanie vzduchu. Hrebeňjednotlivých segmentov je vybavený závesnými prvkami určenými na nesenie týchto segmentov nosným zariadením pri montáži alebo demontáži. Môžu zároveň slúžiť ako otvory na prívod vzduchu. Prepojovací medzikus je z ohýbateľného materiálu a ako súčasť protipovodňovej zábrany umožňuje prípadne potrebné natáčanie tejto zábrany v...

Spôsob vytvorenia vrstvy na zakrytie pôdy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18375

Dátum: 14.10.2011

Autor: De Vries Hugo

MPK: E02D 29/02, E02B 3/12

Značky: spôsob, zakrytie, vytvorenia, vrstvy, pôdy

Text:

...nad spojmi. Takto sú vytvorené oddelené vzpriamené časti.0010 Ak je fólia tkaná a hustota je zvolená minimálne v mieste niektorých skladov, ktorá je nižšia než medzi skladmi, môžu tvoriť prerezané vzpriamené časti voľné vlákna, ktoré môžunapríklad slúžiť ako steblá umelej trávy. Toto môže byť dosiahnuté usporiadanínx menej osnovných alebo útkových vláken(V závislosti na orientácii skladov) V tkanom materiáli V mieste skladov.0011 A naopak...

Protipovodňová zábrana

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5855

Dátum: 04.10.2011

Autor: Figura Pavol

MPK: E02B 3/12

Značky: zábrana, protipovodňová

Text:

...alebo s možnosťou priameho spojenia začiatku vaku s jeho koncom a vytvorenia zábrany napr. okolo stavby a pod. Počítame s tým, že voda má hmotnosť 1000 kg /l m 3 a stlpec vody vysoký 10 m nám vytvorí tlak 1 atm. Tieto vaky sú v podstate pružné, dostatočne pevné, podľa konštrukcii stabilné, uzatvárateľné potrubia s určitou dĺžkou, ktoré sa dajú spájať. Do týchto vakov sa voda, iná kvapalina, tlakový vzduch alebo plyn budú napúšťať hlavne...

Konštrukcia nádoby z pletiva alebo mrežoviny na ochranu proti erózii a spôsob výroby konštrukčnej jednotky na stavenisku

Načítavanie...

Číslo patentu: 286526

Dátum: 12.11.2008

Autor: Piolanti Marco

MPK: E02B 3/12, E02D 29/02

Značky: jednotky, erózii, nádoby, spôsob, konštrukcia, proti, výroby, konštrukčnej, ochranu, mrežoviny, pletiva, stavenisku

Zhrnutie / Anotácia:

Konštrukcia nádoby z pletiva alebo mrežoviny na ochranu proti erózii je určená na použitie na stavenisku, kde táto konštrukcia bude naplnená štrkom alebo iným stavebným materiálom. Obsahuje bočné steny (11), kryt alebo hornú časť (13), ktorej základňa (12) má presah (14), ktorý sa rozkladá aspoň na dvoch susedných stranách základne (12). Konštrukcia nádoby sa dopraví na stavenisko, keď je v zloženom stave, na stavenisku sa zostaví a naplní sa...

Kompozitná geotextília pre staviteľstvo

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9976

Dátum: 15.10.2007

Autori: Ducol Jean-paul, Tankere Jacques

MPK: D04B 21/00, D04B 21/14, B32B 7/00...

Značky: kompozitná, geotextília, stavitelstvo

Text:

...v odboreinžinierskeho staviteľstva, obsahujúcu aspoň jednu vrstvu.0017 Podľa vynálezu obsahuje táto kompozitná geotextília ďalej aspoň jeden spevňovací prvok ako mriežku alebo technické vlákna, ktoré sú jedným alebo dvomi smermi, pričom táto textilná vrstva je vyrobená tkaním alebo pletením atextilná vrstva sa pripája k výstuhe pomocou spojovacích vlákien prechádzajúcich striedavo obidvoma stranami uvedenej kompozitnej geotextílie. Textilná...

Samotesniaci utesňovací materiál na utesňovanie pôdnych plôch

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5763

Dátum: 19.12.2006

Autor: Fischer Jürgen

MPK: E02B 3/12, C09K 17/00, E02B 3/00...

Značky: materiál, ploch, utěsňovací, samotesniaci, pôdnych, utesňovanie

Text:

...na in-sítu utesňovanie pôdnych plôch pod vodou, ako napríklad podloží a násypov kanálov alebo im podobných, aby výsledný materiál tesnil a aby bol sformovaný na veľký počet trojrozmemých telies. Trojrozmemé telesá môžu vykazovať napríklad tvar kociek, kvadrátov, doštičíek, šošovice, zŕn0013 Ďalej môžu byť trojrozmemé telesá sušené pomocou horúceho vzduchu alebo mikrovĺn.0014 Najmä môžu byť trojrozmemé telesá sušené na vibračnom rošte.0015...

Spevňovací systém podloží a zemných telies

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4546

Dátum: 03.08.2006

Autori: Gajdošík Jan, Honusová Zdeňka

MPK: E01C 3/00, E02D 17/20, E02B 3/12...

Značky: zemných, telies, systém, podloží, spevňovací

Text:

...systému podloží a zemných telies podľa technického riešenia je použitie plnostenného zvaru v celej výške systému, čo umožňuje vyrábať delením optimálny rozmer systému presne podľa požadovaných parametrov, a tým dochádza k úspore investičných nákladov stavieb. Použitie predpätia výstužami potom celý systém dokonale spevňuje a zvyšuje jeho životnosť, Prehľad obrázkov na výkresochPríklad uskutočnenia spevňovacieho systému podloží a zemných...

Dočasné spevnenie a/alebo zvýšenie brehu alebo hrádze vodného toku

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2118

Dátum: 13.04.1999

Autor: Rusnák Vladimír

MPK: E02B 3/12

Značky: spevnenie, hrádze, zvýšenie, brehu, vodného, dočasné

Text:

...a/ alebo zvýšenia brehu alebo hrádze vodného toku, v prípade povodňovej situácie sú schematicky znázornené na obrázkoch. Na obr. 1 je zvýšenie brehu alebo hrádze nakreslené v priečnom reze a na obr. 2 je znázornený pozdĺžny pohľad zo strany vodného toku. Obr. 3 ilustruje ďalší možný variant zvýšenia brehu alebo hrádze znázornený v priečnom profile. Obr. 4 vyjadruje pohľad na priečny profil hrádze s jej spevnenímvytvoreným na návodnom...

Trojvrstvová utesňovacia krytina neprepúšťajúca vodu a olej

Načítavanie...

Číslo patentu: 279787

Dátum: 12.03.1999

Autori: Müller Volkhard, Heerten Georg, Johannssen Karsten

MPK: E02D 31/00, E02B 3/12

Značky: utesňovacia, trojvrstvová, neprepúšťajúca, krytina

Zhrnutie / Anotácia:

Trojvrstvová utesňovacia krytina obsahuje podkladovú vrstvu, kryciu vrstvu a medzivrstvu napúčavého ílu, pričom podkladová vrstva a krycia vrstva sú zvolené zo skupiny pozostávajúcej z netkaného textilného materiálu, tkaniny, pleteniny a plastovej fólie s výhradou, že aspoň jedna z podkladovej vrstvy a krycej vrstvy pozostáva z netkaného textilného materiálu. Napúčavý íl je v práškovej forme z častíc, z ktorých asi 90 % hmotn. je menších ako...

Zariadenie na ukladanie brehových opevňovacích kobercov a filtračnej geotextilie

Načítavanie...

Číslo patentu: 263388

Dátum: 11.04.1989

Autor: Rosina Rudolf

MPK: E02B 3/16, E02B 3/12

Značky: opevňovacích, zariadenie, filtračnej, kobercov, geotextilie, ukladanie, brehových

Text:

...plavebných hlbkach.Uvedené nevýhody sú odstránené ukladacim zariadením brehových opsvñovacich kobercov a geotextilie podla vynálezu, ktorého podstata spočíva v tom, že ukladand geotextilia a opevñovaci koberec sú navinuté na samostatných bubnoch. umiestnených na ukladacom voziku, ktorý sa pohybuje po ukladacom moste. Ukladaci most je tvorený dvoma samostatnými nosnikmi, medzi ktorými je medzera zodpovedajúca šírke ukladaného koberca....

Zařízení pro pokládku sypkých a tekutých směsí

Načítavanie...

Číslo patentu: 243855

Dátum: 15.06.1987

Autor: Blažek Oldoich

MPK: E02B 3/12

Značky: zařízení, pokládku, tekutých, směsi, sypkých

Text:

...pro jejich přesun.výše uvedené nedostatky jsou odstraněny zařízením na pokládku podle vynálezu, jehož podstata je taková. že na otočné rameno pásového univerzálního dokončovacího stroje je V rychloupínači uohyoena izolovaná válcovitá nádoba s uzávěrem pro plnění i vypouštění směsi. Nádoba se plní z přspravníku směsi na koruně nebo u paty hráze. Válcovitý tvar nádoby umožňuje promíchání směsi při jejím natáčení, kdy směs vytéká rovnoměrně mezi...

Spôsob a zariadenie pre zvyšovanie rozbahnených hrádzí počas povodní s umožnením zjazdnosti

Načítavanie...

Číslo patentu: 233241

Dátum: 17.04.1987

Autori: Thoma Karol, Chlapík Dušan

MPK: E02B 3/12

Značky: zjazdnosti, umožnením, povodní, zariadenie, zvyšovanie, spôsob, rozbahnených, hrádzí, počas

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka spôsobu nadvyšovania rozbahnených hrádzí počas povodní so súčasným umožnením zjazdnosti mechanizmov po korune týchto hrádzí a zariadenie na vykonavanie tohto spôsobu. Hadicové teleso z pružného elastického materiálu sa položí a naplní vodou na korune hrádze bližšej k návodnej strane hrádze a na časť koruny hrádze bližšej k vzdušnej strane sa položí rýchlo montovateľná vozovka. Hadicové teleso je pozdĺžnym stužením rozdelené...

Zařízení pro ukládání pásového materiálů pod vodou

Načítavanie...

Číslo patentu: 250404

Dátum: 15.04.1987

Autori: Novotný Dušan, Abraham Miloslav, Cotiofan Ján, Rozprávka Jaroslav

MPK: E02B 3/12, E02B 5/02

Značky: vodou, zařízení, pásového, ukládání, materiálů

Text:

...pod jehož výsypkou je vodorovně uložen podélně vysouvatelný dopravník zásypového materiálu, podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že rozprostírací rameno je vykloněho ve směru pojezdu, s výhodou pod úhlem 10 ° a je opatřeno nejméně dvěma kíaskádovitě s překrytím uspořádanými držáky rolí pasového níateriálu a nejméně dvěma za ni 4mi kaskádovitě uspořádanými držáky přítlačných válců, přičemž os-y všech držáků js-ou kolmé na směr...