E02B 3/10

Ochranná protipovodňová bariéra

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7217

Dátum: 04.08.2015

Autor: Janeček Miroslav

MPK: E02B 3/10, E04H 9/14

Značky: protipovodňová, ochranná, bariera

Text:

...alebo pred chráneným objektom V tvare kvádra.Tiež je Výhodné, ak je povrch aspoň jednej strany plniaceho vaku od hladiny vody spevnený, pričom toto spevnenie je vzájomne nad sebou osadenými alebo vzájomne nad sebou prekrývajúcimi ochrannými pásmi V tvare horizontálnych žalúzie.Ďalej je Výhodné, ak sú aspoň dva plniace Vaky osadené za sebou Vzájomnými dotykmi cez prepojené plniace otvory a ak je miesto styku susediacich plniacich Vakov z...

Protipovodňová zábrana

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6300

Dátum: 05.11.2012

Autor: Klokner Lóránd

MPK: E02B 3/12, E02B 3/10, E02B 3/04...

Značky: protipovodňová, zábrana

Text:

...na vtok povodňovej vody do vnútomého priestoru segmentu a na hrebeni otvorom na nasávanie vzduchu. Hrebeňjednotlivých segmentov je vybavený závesnými prvkami určenými na nesenie týchto segmentov nosným zariadením pri montáži alebo demontáži. Môžu zároveň slúžiť ako otvory na prívod vzduchu. Prepojovací medzikus je z ohýbateľného materiálu a ako súčasť protipovodňovej zábrany umožňuje prípadne potrebné natáčanie tejto zábrany v...

Protipovodňová bariéra

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6075

Dátum: 03.04.2012

Autor: Baran Ľuboš

MPK: E02B 3/10

Značky: bariera, protipovodňová

Text:

...sa plní vodou, a to hlavne z vyliatych tokov. Plachty tvoriace protipovodňovú bariéru, podľa technického riešenia, sú navzájom spojené teplovzdušným zvarom so šírkou 80 mm a na koncoch sú riešené ohnutím tuby a použitým zvarom vysokej frekvencie so šírkou tiež 80 mm. Protipovodňová bariéra, keďže sa plní vodou hlavne z rozlíateho toku pri povodni, je vybavená napúšťacím ventilom a odvzdušňovacím ventilom. Protipovodňová bariéra, podľa...

Protipovodňové hradenie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5905

Dátum: 04.11.2011

Autor: Polák Jaromír

MPK: E02B 3/10, E02B 3/04

Značky: protipovodňové, hradenie

Text:

...teleso kotvy s listom skrutkovice je výhodne upravené ako rnnohosten v tvare ihlanu alebo kužeľa s najmenej dvomi segmentmi, medzi ktorými sú vytvorené otvory (pozri CZ UV č. 20041). List skrutkovice je ukončený na valcovej ploche telesa kotvy. Ďalšou podstatou je, že stĺpiky môžu byť ñxované šikmými vzperarrti, ktoré sú v zemi ukotvené prostrednictvom zemných kotiev so skrutkovicou, ku ktorej sú upevnené. Podstatou ďalej je, že proñlové...

Zariadenie na plnenie zrnitých, práškových a sypkých materiálov do nádoby vyrobenej z geotextilného materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20411

Dátum: 13.07.2011

Autor: Draier Roland

MPK: B65B 9/20, E02B 3/10

Značky: geotextilného, materiálov, materiálů, sypkých, plnenie, vyrobenej, nádoby, práškových, zrnitých, zariadenie

Text:

...strane plnením vnútorného rúrového prvku sa prlslušne vytvára zhutnený stĺpec, pričom stĺpec zdvíhanlm zariadenia ramenom výložníka zachytáva a prijíma spojený geotextilný materiál na spodnom okraji krytu. Vo vnútri ležiaci rúrový prvok svojou zoradenou kužeľovitosťou, ktorá sa k výstupnej strane zväčšuje, má predovšetkým takú výhodu, že sa správa ako forma na pečenie, pričom sa v strede vytváraný pohyblivý kužel sypkého materiálu vsúva...

Protipovodňová stena

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11506

Dátum: 08.10.2008

Autori: Jensen Jürgen, Barich Lutz, Barich Rotger

MPK: E04B 1/61, E02B 3/10

Značky: protipovodňová, stěna

Text:

...tak, že jej spodný okraj prekrýva spodnú hranu profilových nosníkov. Použitie fólie pre obstaranie protipovodňovej steny sa nejaví ako vhodné, pretože táto môže sotva odolávat vysokým zaťaženiam povodne.0009 V DE 28 42 353 Al je popísaná konštrukcia hrádze, ktorá má viac nosných rámov, rozložených po dĺžke hrádze, a flexibilný pruh materiálu so strednou časťou a s hornou, a so spodnou okrajovou časťou. Pretože flexibilný pruh materiálu sa...

Geodoska

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4847

Dátum: 04.10.2007

Autor: Baslík Radovan

MPK: E01C 3/00, E02B 3/10, E01C 13/00...

Značky: geodoska

Text:

...kde sa súčasne zadržiavajú. Týmto spôsobom sa zvyšuje uhol roznosu zaťaženia V geodoske.Geodoska má vyššiu únosnost a tuhost ako nevystužený materiál, alebo podkladové vrstvy s inými geosyntetickými výrobkami, ako sú napr. iné typy tuhých geomreží,chybné geomreže, geokompozity alebo geotextílie.Geodoska sa zhotovuje priamo na stavbe zo sypkého materiálu, uvedených geomreží, popr. geotextílie.Prehľad obrázkov na výkresochNa obr. l je...

Protipovodňová ochrana

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6093

Dátum: 22.05.2006

Autor: Harbeck Rudolf

MPK: E02B 3/10

Značky: ochrana, protipovodňová

Text:

...vrecami po0012 Práve tak je však tiež možne vzájomne spojit k sebe priliehajúce spojovacie strany susedných vriec tým, že je vzájomne spojený materiál susediacich vriec, najmä zošitím alebo na suchý zips. Výstužné štruktúry môžu v takom pripade napríklad pozostávat z tyčí, ktoré sú zasunuté do0013 Napokon je dalej možné k sebe priliehajúce spojovacie strany susedných vriec vzájomne spolu spájať tým, že vrecový materiál jedného vreca je...

Mobilné zariadenie na ochranu proti vysokej vode

Načítavanie...

Číslo patentu: 282505

Dátum: 06.09.2002

Autori: Heringhaus Klaus, Krill Hans-joachim

MPK: E02B 7/00, E02B 7/22, E02B 3/10...

Značky: proti, mobilné, vysokej, zariadenie, ochranu

Zhrnutie / Anotácia:

Mobilné zariadenie na ochranu proti vysokej vode má nad sebou usporiadané, na svojich koncoch uzavreté hadice (1) s najmenej jednou vodnou prípojkou. Týmito koncami sú hadice (1) uvoľniteľne pripevnené v pridržiavacích zariadeniach (2). Pridržiavacie zariadenia (2) samotné sú uvoľniteľne zakotvené na základovej doske (3a), ktorá je pripevnená na základe (3) vytvorenom v zemi.

Zařízení pro tvarování a ochranu líce naplavovaných hrází

Načítavanie...

Číslo patentu: 245061

Dátum: 15.12.1987

Autori: Vyhlídalová Petruše, Prokeš Antonín

MPK: E02B 3/10

Značky: naplavovaných, tvarování, líce, zařízení, hrází, ochranu

Text:

...Proto je nutné vždy po určité době 2 až 3 roky provést zpev nění povrchu násypem zeminy a kameniva.Nedostatky a obtíže při provádění lrrází uvedené v předchozím textu jsou odstraněny zařízením podle vynálezu. Ochranu a stabilizaci líce zvyšované hráze odkaliště tvoří panely z technické textílie. Panely tvorí sestavu postupně montovanou a kotvenou do uloženého materialu. Na výkresech jsou sestaveny z rámů vyplnéných technickou textilií....

Zařízení na vzdouvání hladiny ve vodních tocích

Načítavanie...

Číslo patentu: 231420

Dátum: 15.06.1986

Autor: Vořechovský Miroslav

MPK: E02B 3/10

Značky: vzdouvání, vodních, zařízení, tocích, hladiny

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení je určeno pro vytvoření vzduté hladiny ve vodních tocích za použití vaku trubicového tvaru, který v pracovní poloze je naplněn tekutinou a zakotven v korytě toku tak, že tvoří přehrazení mezi jeho návodní a povodní stranou. Vynález řeší problém zakotvení vaku bez spodní stavby a odstranění vymílání dna v jeho bezprostřední blízkosti na povodní straně tak, že zařízení je opatřeno podložkou z ohebného materiálu, která v pracovní poloze...