E01F 9/011

Nárazuvzdorné ochranné zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17632

Dátum: 26.06.2013

Autori: Chiarini Marco, Gatti Luca

MPK: E01F 15/14, E01F 9/011

Značky: ochranné, nárazuvzdorné, zariadenie

Text:

...Zariadenie tiež umožňuje jednoduchú výmenu bariéry, ak je to potrebné, bez akýchkoľvek zostávajúcich komponentov vyčnievajúcich z podlahy, a tým ohrozujúcich bezpečnosť v0018 Ďalšie charakteristiky a výhody uvádzaného nálezu budú zrejmé z nasledujúceho podrobného opisu uskutočnenia vynálezu,ktoré je znázornené len ako neobmedzujúci príklad na pripojených~ obrázok 1 je schematický axonometrický pohľad na ochranné zariadenie podľa...

Zariadenie a montážny most na zavesenie prvku

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20287

Dátum: 20.07.2012

Autori: Trögl Arnold, Hackl Leopold

MPK: E01F 9/011

Značky: zariadenie, montážny, zavesenie, prvků

Text:

...s vôľou zachytávajú (obklopujú), pričom koncový doraz obsahuje aspoň jeden pohyblivý upínací prvok na zablokovanie medzery. Koncový doraz môže byť nastavený na požadovanej výške, aby definoval zníženú polohu saní s uchyteným0010 Upínací prvok je s výhodou klin, ktorý je priľahlý na vodiacej koľajnici, lineárne vedený v koncovom doraze a preniká cez neho upínacia skrutka, ktorá pri uťahovani tlačí klin medzi povrchom koncového dorazu a...

Zariadenie na chladenie rozvodnej skrine

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13923

Dátum: 08.07.2010

Autori: Hackl Leopold, Spannagl Peter

MPK: H05K 7/20, E01F 9/011

Značky: zariadenie, chladenie, rozvodnej, skříně

Text:

...4. Mostíkom 1 je napríklad montážny mostík pre dopravné značky 5, kamery 6,alebo snímače 6, systému kontroly dopravy, rádiomajáky 7 na rádiovú komunikáciu svozidlami atď. Kvôli umiestneniu spínacích komponentov pre časti 5 - 7 sa na stojan 3 montuje rozvodná skriňa 8.0011 Zobr. 2 je zjavné, že stojan 3 je dutý, na svojom spodnom konci je osadený vstupom 9 pre vzduch ana svojom hornom konci je osadený výpustom 10 vzduchu. Vstup 9 pre vzduch...

Cestný smerový stĺpik

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4974

Dátum: 05.02.2008

Autori: Králik Jozef, Králík Jan

MPK: E01F 9/011

Značky: stĺpik, cestný, směrový

Text:

...to tým, že biely tubus cestného smerového stlpika musí byt vyrobený z ekologického materiálu polyetylénu. Cestný stĺpik z takto vyrobeného materiálu obsahuje vysoké percento parañnu, ktorý je inertný na lepidlá používané na lepenie čiemej podkladovej fólie a takto pripevňovaná fólia aj s odrazovou farebnou fóliou odpadne.Uvedené nedostatky do značnej miery odstraňuje cestný smerový stlpik podľa predmetného riešenia. V mieste, kde sa nachádza...

Nosné prvky stĺpika

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4795

Dátum: 06.07.2007

Autor: Zaťka Gabriel

MPK: E01F 9/011, E01F 13/00

Značky: stĺpika, nosné, prvky

Text:

...je možne dosiahnut pomocou nosných prvkov podľa technického riešenia, ktorého podstata spočíva v tom, že po obvode platničky, ktorá spolu s krytom obopína rúrku, sú rovnobežne s osou rúrky vytvorené otvory so závitmi na vsadenie skrutiek na zmenu polohy rúrky.Zistilo sa, že je výhodné, ked po obvode platničky sú vytvorené najmenej 3 otvory so závitmi na vsadenie skrutiek.Dobrú stabilitu zabezpečujú otvory so závitmi, ktorých priemer je...

Nosič zvislých dopravných značiek

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4352

Dátum: 05.01.2006

Autor: Czetö Vojtech

MPK: E01F 9/011, G09F 7/02

Značky: dopravných, nosič, značiek, zvislých

Text:

...prostriedkov alebo osôb. Pri použití hliníkových nosných častí značne riziko odcudzenia celých dopravných značiek a tým ešte väčšie riziko dopravných nehôd s dôsledkami obrovských rozmerov.Uvedené nedostatky do značnej miery odstráni nahradenie kovových rúr - nosičov dopravných značiek - rúrami,tyčami z umelej hmoty.Výhody, ktoré prináša nové riešeniel. rúry-tyče sa dajú vyrábať z recyklovaného materiálu čiže sa zároveň chrání životné...

Kotviace pätky na osadzovanie dopravných a iných značiek

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4273

Dátum: 06.10.2005

Autor: Kubínková Marta

MPK: G09F 7/18, E01F 9/011

Značky: iných, patky, dopravných, osadzovanie, značiek, kotviace

Text:

...zmesou. Výroba betónu na mieste, alebo jeho dovoz predstavuje značné náklady na dopravu, ekologické zaťaženie prostredia a prácnost v často obťažných podmienkach. Mokrý proces vylučuje osadzovanie značiek v zimných podmienkach.Uvedené nevýhody odstraňuje prefabrikovaná kotviaca pätka z betónu v ktorej je zaliaty pri výrobe kotviaci prvok- oceľová trubka s kotvou a ñxačnými šraubami. Tento výrobok umožňuje jednoduchú a rýchlu montáž stĺpikov...

Univerzálny držiak zástaviek

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4125

Dátum: 05.05.2005

Autori: Jahnátek Ľubomír, Večeřa Milan

MPK: G09F 17/00, E01F 9/011

Značky: univerzálny, zástaviek, držiak

Text:

...na autách a mali nízku životnostVýhodou univerzálneho držiaka zástaviek podľa tohto riešenia je, že podstatne rozširuje možnosti V porovnaní s doteraz používanými držiakmi a umožňuje dobré uchytenie na akúkoľvek hladkú plochu.Univerzálny držiak zástaviek pozostáva z plastovej tyčky s úchytkou zástavky, ukončenej plastovým proñlom v tvare oblúka s výstužou a opatreného z jednej strany pružným plastovým klipom a z druhej strany kruhovým...

Teleso dopravného značenia

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3779

Dátum: 06.04.2004

Autor: Lukáč Vladimír

MPK: E01F 9/011, E01F 9/087, E01F 15/10...

Značky: značenia, těleso, dopravného

Text:

...na úplnú likvidáciu opotrebovaných pneumatík. Opakovaným využitím odpadového materiálu sa značne zníži aj negatívne zaťaženie životného prostredia. Zmesi získané spracovaním opotrebovaných pneumatík je navyše možné bez obmedzenia opätovne spracovávať a vyrábať z nich výrobky rovnakej kvality. Takto prakticky odpadá problém hromadenía odpadu.Výhodné je ak teleso pozostáva výlučne zo zmesi gumy a kovu.Výhodné je ak teleso pozostáva výlučne zo...

Stĺpik

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6576

Dátum: 03.07.2002

Autor: Jernström Rolf

MPK: E04H 12/00, E01F 9/011

Značky: stĺpik

Text:

...pásom. Výhodný spôsob je ten, ak sú pripevnené na konštrukciu počas výroby stĺpika napríklad dvalpásy i na protiľahlých stranách vpriereze stĺpika. Prirodzeným umiestnením pre pásy j je potom miesto medzi vrstvami. Napriklad môže byt laminačný proces taký, že ak sa začne formovať vonkajšia vrstva g na vrch vnútornej vrstvy ž, sú pásy 5 už pripevnené jedným alebo druhým smerom navonkajšiu plochu vrstvy i. Toto je možné využiť predovšetkým pre...

Zvislá dopravná značka na pozemné komunikácie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3239

Dátum: 04.06.2002

Autor: Haco Jozef

MPK: E01F 9/011

Značky: pozemné, značka, dopravná, zvislá, komunikácie

Text:

...taktiež prispieva k negatívnym vplyvom na životnosť dopravných mačiek. Ďalším mámym riešením je riešenie podľa slovenskej prihlášky vynálezu PV 14412000 a slovenského úžitkového vzoru č. 2889, kde je podkladová tabuľa vyhotovená zo sklolaminátovej rovinnej podložky, ktorá má na prednej ploche vytvorenú súvislú vytvrdenú podkladovú vrstvu, pričom príchytka je na zadnej ploche upevnená zalaminovanim k rovinnej podložke. Nevýhodou tohoto...

Tyčové stĺpiky z betónu s výstužou vyrábané do strateného debnenia

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3102

Dátum: 07.01.2002

Autor: Kubínková Marta

MPK: E01F 9/011, E04C 3/34

Značky: stĺpiky, tyčové, betonů, výstužou, debnenia, vyrábané, strateného

Text:

...i trvalé oplotenie. Vedia značnej spotreby drahých oceľových stĺpikov, ktoré je potrebné ošetrovat antíkoróznyminátermi, alebo pozinkovat sa použlvajú ešte finančne nákladnejšie hlinlkové stĺpiky. Obidva typy stĺpikov sa naviac často kradnú adochádza tak ku značným škodám na majetku a ohrozovaniu bezpečnosti dopravy.Uvedené .nedostatky do značnej miery odstraňuje stĺpik vyrobenýz betónovej zmesi. Podstata technického riešenia spočíva v...

Zvislé dopravné značky, traťové značky, cyklistické značky a informačné orientačné systémy – vyrobené z liateho sklocementu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3101

Dátum: 07.01.2002

Autor: Kubínková Marta

MPK: E01F 9/011

Značky: sklocementu, systémy, dopravné, traťové, informačné, zvislé, vyrobené, cyklistické, orientačné, značky, liateho

Text:

...škôd a ohrozovaniu bezpečnosti dopravy a obyvatelov.Uvedené nedostatky odstraňuje značka vyrobená z Iiateho sklocementu. Podstata značky spočíva V tom, že je vyrobená ako odliatok z jemnozrnného betónu s výstužou zo sklenených vlákien.Použitý jemnozrnný betón má zloženieNosnú výstuž tvorí tkaná rohož za sklenených Iubrikovaných vlákien. Do značky je pri výrobe vložený medzi výstuž pomocný prvok pre neskoršie uchytenie. U väčších značiek je...

Osadenie stĺpika umožňujúce jeho samostatnú výmenu

Načítavanie...

Číslo patentu: 282006

Dátum: 03.08.2001

Autor: Labuda Štefan

MPK: E01F 9/013, E01F 9/011

Značky: umožňujúce, osadenie, samostatnú, stĺpika, výměnu

Zhrnutie / Anotácia:

Osadenie stĺpika umožňujúce jeho samostatnú výmenu je tvorené úložným puzdrom (1), osadeným po hrdlo (9) úložného puzdra (1) do pätky. Stĺpik v ňom uložený je k nemu upevnený výchylnými plôškami (3), ktoré sú k stenám úložného puzdra (1) pritláčané výchylnými ramenami (5) rozťažného segmentu (2). Tlakom na tŕň (4) rozťažného segmentu (2) sa dosiahne upevnenie stĺpika a opačne ťahom, cez dutinu stĺpika sa docieli vytiahnutie stĺpika z pätky,...

Zvislá dopravná značka na pozemné komunikácie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2889

Dátum: 11.06.2001

Autor: Haco Jozef

MPK: E01F 9/011

Značky: komunikácie, pozemné, dopravná, značka, zvislá

Text:

...vo vytvrdenom roztoku polyesterovej živice.Podkladovú vrstvu tvorí vytvrdený gelcoat.Zalaminovanie medzi rovinnou podložkou a príchytkou je tvorené na prečnievajúcich koncoch pásoviny prekrytím minimálne jednou piiluývkou zo sklotkaniny s vytvrdeným roztokom polyesterovej živice. Pásovina je uložená po celej dĺžke príchytky na dne jej profilu.Spoj príchytky arovínnej podložky je tvorený vytvrdenou polyesterovou živicou zatečenou do...

Pevný základ na osadenie cestného pätníka

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2742

Dátum: 18.01.2001

Autor: Pekarčík Ľubomír

MPK: E01F 9/011

Značky: osadenie, cestného, pevný, pätníka, základ

Text:

...pevný základ so situovanímvybraní na dvoch protiľahlých stenách, pri pohľade zhora v smere jazdy.Príldady uskutočnenia Pevný základ na osadenie cestného pätníka na krajnicu vozovky je tvorený betónovýmblokom 1 bud v tvare valca alebo hranola, s výhodou proti nežiaducemu vytiahnutiu z krajnice bud vtvare zrezaného kužeľa, zrezaného mnohostena alebo podľa obr. l vtvare zrezaného štvorbokého ihlana, v ktorom je vytvorená pozdĺžna priechodná...

Stĺpik, najmä na upevňovanie tabúľ

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1385

Dátum: 05.02.1997

Autori: Závodský Juraj, Šimčík Jozef

MPK: E01F 9/011

Značky: upevňovanie, najmä, stĺpik, tabúľ

Text:

...stĺpik. urče ný najmä na upevñovanie tabúľ, podľa tohoto technického riešenia, ktorého podstata spočíva v tom, že stĺpik pozostáva z vnú torného profilu kruhového prierezu, vyhotoveného z kovu s vyššou mechanickou pevnosťou, s výhodou zo štandartnej ocľovej rúrky a vonkajšieho plášůa kruhového prierezu vyhotoveného 2 tenkostennej rúrky s vysokou koróznou odolnosťou a nižšou mechanickou pevnosťou, s výhodou hliníka alebo 2 hlinlkovej...