E01F 15/00

Obojstranné zvodidlo pre stredné deliace pásy cestných komunikácií

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6719

Dátum: 02.04.2014

Autori: Žídek Radim, Noháč Robert, Pachlopník Radim, Molin Stanislav, Rochovansky David, Chvalina Jiří

MPK: E01F 15/00

Značky: zvodidlo, obojstranné, komunikácií, stredne, deliace, cestných, pásy

Text:

...podľa stavu techniky v pohľade od vozovky, obr. 2 uskutočnenie obojstranného zvodidla podľa obr. l V reze, obr. 3 uskutočnenie obojstranného zvodidla podľa predloženého technického riešenia V pohľade od vozovky,obr. 4 uskutočnenie obojstranného zvodidla podľa obr. 3 V reze, obr. 5 uskutočnenie dištančného dielu podľa stavu techniky V pohľade pozdĺž vozovky, obr. 6 uskutočnenie dištančného dielu podľa stavu techniky V pohľade od...

Vodiaci prah

Načítavanie...

Číslo patentu: 286250

Dátum: 12.05.2008

Autor: Lukáč Vladimír

MPK: E01F 9/04, E01F 15/00

Značky: vodiaci

Zhrnutie / Anotácia:

Vodiaci prah zostavený z priebežných a koncových dielov navzájom pripojených spojovacími prostriedkami. Spojovacie prostriedky sú vytvorené na oboch koncoch priebežného dielu a na jednom konci koncového dielu. Spojovacie prostriedky dielov pozostávajú z dvoch korešpondujúcich častí. Jedna časť pozostáva z nosnej dosky (1), v strede ktorej je umiestnený podstavec (2), na ktorom je umiestnený zámok (3), a ktorá je na voľnom konci vybavená výrezom...

Zvodidlo

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7768

Dátum: 14.02.2005

Autor: Mader Christian

MPK: E01F 15/00

Značky: zvodidlo

Text:

...podľaPri forme uskutočnenia znázornenej na obr. 1 pozostáva zvodidlo 1 zo stĺpikov 2, ktore sú ukotvené v zemi vedľa jazdnej dráhy alebo inej dopravnej plochy. Toto ukotvenie sa môže uskutočniť zapustenímstĺpikov 2 do zeme alebo upevnením stĺpikov 2 na zemi prostredníctvomNa stĺpikoch 2 je prostrednictvom distančných držiakov 3 upevnený pás 4 zvodidla (vlastné zvodidlo) pomocou spojovacích prostriedkov, napríklad skrutiek 5. Pritom je...

Zábradlové zvodidlo

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3144

Dátum: 05.02.2002

Autori: Juráň František, Mušec Anton, Kiffusz Juraj

MPK: E01F 15/00

Značky: zábradlové, zvodidlo

Text:

...ktorou je vytvorená betónová výplň g. V strednej časti telesa 1 a stĺpika je vytvorený horný otvor 5 a a dolný otvor Q v ktorých je uchytený dištančný diel i pomocou hornej skrutky 5 aą a dolnej skrutky g a na dištančnom diely 5 je upevnená zvodnica z pomocou skrutky § zvodnice umiestnenej v otvore Q dištančného dielu a maticou 8 a zvodnice. V dištančnom diely g je umiestnená výstuž 4 a dištančného dielu.Zábradelné zvodidlo na obrázku č.2 je...

Stĺpik na zábradlové zvodidlá

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3126

Dátum: 05.02.2002

Autori: Mušec Anton, Juráň František, Kiffusz Juraj

MPK: E01F 15/00

Značky: zábradlové, stĺpik, zvodidlá

Text:

...otvor 3 c a štvrtý otvor 3 d. V hornej časti telesa 1 a stĺpika je vytvorený ohyb Ľ stĺpika a na konci hornej časti telesa 1 a stĺpika je umiestnený držiak mádla g pričom na dolnej časti telesa 1 a stĺpika je umiestnená kotevná doska u v ktorej sú vytvorené kotevné otvory. prvý Jłąą,druhý 12 g. treti Hi a štvrtý A 11 kotevnej dosky. V dolnej časti telesa 1 a stÍpika je vytvorená pomocná stojka ä za ktorou je vytvorená betónová výplň g. V...

Kovové bezpečnostné zvodidlá

Načítavanie...

Číslo patentu: 279987

Dátum: 10.11.1993

Autori: Gasparetto Stori Leopoldo, Battistella Flavio, Serafin Luigi, Saccon Cesare, Saccon Roberto

MPK: E01F 15/00

Značky: zvodidlá, kovové, bezpečnostné

Zhrnutie / Anotácia:

Kovové bezpečnostné zvodidlo typu opísaného v EP-A-0428097, ktoré obsahuje sústavu modulárnych kovových prvkov (11) a pozostáva z čelného absorpčného panelu (12), pozdĺžnych výstužných prvkov (13), stĺpikov alebo výstužných rebier (14) a komôr (25) na upevnenie kotviacich skrutiek (29) k zemi (28) a zahrnujúce prostriedky na vzájomné spojenie modulárnych kovových prvkov (11), kde čelný absorpčný panel (12) je usporiadaný medzi hornou čelnou...