E01F 13/04

Bezpečnostná elektromechanická závora

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2890

Dátum: 11.06.2001

Autor: Foľtánová Kamila

MPK: E01F 13/04

Značky: závora, bezpečnostná, elektromechanická

Text:

...jed.notka je ďalej prepojené. s blokom zámkov skriniek, blokom časovačov, protisabotážnym blokom,signalizačným blokom, detektorom. vozidla, príjmačom diaľkového ovládania, vyhodnocovacou jednotkou prepojenou so snímacou anténouVýhody bezpečnostnej elektromechanickej závory.pod|a predloženého technického riešenia. spočívajú. n.ajmä vtom., že. použitje elektromotora sbezpećnostným napájacím .jednosmerným napätím tzvzabezpečuje...