E01D 21/02

Zařízení pro montáž závěsů zavěšených mostů

Načítavanie...

Číslo patentu: 260512

Dátum: 15.12.1998

Autori: Melka Ladislav, Spudil Miroslav

MPK: E01D 21/02, E01D 21/04

Značky: montáž, mostů, zavěšených, zařízení, závěsu

Text:

...uohyoeným ve zvedaoím rámu ł V neznázorněném trvíjesím ústrojí.Před zahájením montáže závěsů lp se zvedaoí rám ł a tím L nuntáĺní tíhlo 5 spustí do J zsvěsí na montážní táhla 1.své Aolní polohy lobr. l). Z.včsy Lg to pomocí poutacloh prvkůNapnutím montážního táhla 3 pomocí napínacího ústrojí 1 předem stanovenou napínací silou dojde ke zvednutí závěsu lg. Rozdíłná délka poutacích prvků 3 udržuje závěs lg v přímém směru, přičemž prověšení...

Připojení pomocné ocelové konstrukce nosu k čelu vysouvané mostní železobetonové konstrukce

Načítavanie...

Číslo patentu: 265144

Dátum: 13.10.1989

Autori: Lukeš Jaroslav, Plánička Antonín

MPK: E01D 21/00, E01D 21/02

Značky: mostní, ocelové, připojení, pomocné, čelu, vysouvané, konstrukce, železobetónové

Text:

...nosu je předepnuta.Pŕedepnutím pomocné ocelové konstrukce nosu se ušetří řada kotevních elementů a zároveň to umožňuje navrhnout subtilnější ocelovou konstrukcí nosu.Připojení podle vynálezu je schematicky znázorněno na přiložených výkresech na obr. 1 v bočním pohledu a na obr. 2 v příčném řezu.Pomocná ocelové konstrukce nosu ł sestává ze dvou nosníků průřezu I s proměnnou výškou,které jsou vzájemné spojeny systémem svislých a...

Zařízení pro vysouvání stavebních konstrukcí

Načítavanie...

Číslo patentu: 264777

Dátum: 12.09.1989

Autor: Vítek Jan

MPK: E01D 21/02, E01D 21/00

Značky: zařízení, vysouvání, stavebních, konstrukcí

Text:

...vysouvání do stoupání je potřebné tlačná síla dost velká a tíha konce mostní konstrukce nedostačuje, aby vyvola přiměřeně velkou sílu tření, která by postačovala k přenesení vodorovné tlačné síly z bloku do nosné konstrukce.Tento nedostatek se však dá odstranit řešením podle vynálezu, jehož zásada spočívá v tom,že bloky, obvykle dva podvnějšúm.stěnmi nosné konstrukce jsou spojený v jediný velký blok,probíhajíoí pod celou šířkou mostu a...

Variabilní zařízení pro manipulaci s mostními segmenty

Načítavanie...

Číslo patentu: 261163

Dátum: 12.01.1989

Autor: Lukeš Jaroslav

MPK: E01D 21/02

Značky: segmenty, mostními, zařízení, manipulaci, variabilní

Text:

...sestavené jako manipulační portálový jeřáb je složeno ze čtyř podvozkú g, z nichž vždy na dvou soueedních spočívá úložný prah Q, spojený při každém konci s patní částí podpory. Každá patní část podpory je opatřena ozubem, na nějž je připevněna zalomená část 3 podpory. spojená nahoře s nástavcem lg pro uložení vodorovného nosníku, aestávajícího z podporoveho dílu 1 opatřeného dole podporovým výčnělkem a na obou koncích ozubem. K jednomu z...

Zařízení pro montáž závěsů, zejména zavěšených mostů

Načítavanie...

Číslo patentu: 260670

Dátum: 12.01.1989

Autor: Spudil Miroslav

MPK: E01D 21/02

Značky: závěsu, zařízení, montáž, zejména, zavěšených, mostů

Text:

...na stoličce, upevnčné k vrcholu pylonu. Po nosnénlaně pojízdějí zvedací~kočky spôjené navzájem tazným lanema opatřené kladkostroji, přes které jsou vedena zvedací lane.ovládané vrátky. Závěs je na soustava klàdkostrojů zavěšen pomocíobjimek, které jsou opatřeny ústrojím pro regulaci průhybu závěsu, tvořeným dvojici napnutých tenkých ocelových drátů, připojených vždy k první,třetí, páté atd.objímce, přičemž na sudých objímkách jsou upevněny...

Manipulační zařízení, zejména pro montáž mostních segmentů

Načítavanie...

Číslo patentu: 259673

Dátum: 17.10.1988

Autori: Wagner Jiří, Tychtl Jiří

MPK: E01D 21/02

Značky: manipulační, segmentů, mostních, montáž, zařízení, zejména

Text:

...ústrojím li. Na mostovém jeřábu l je uložena kluzně posuvná jcřábová kočka li uchyoená přímo ke konci pístnice ovlá hdacího válce łQ,uloženého na mostovém jeřábu l na straně příle hlé prvnímu nosníku 2. Tím je pojezd jeřábové kočky li omezen v rozsahu od středu mostového jeřábu l směrem k druhému nosníku A. Na konoíoh mostového jeřábu l jsou uloženy zvedací navijáky ll spojené navzájem lanem provlečeným jeřäbovoukočkou li a kladnicí...

Podpůrná konstrukce pro prefabrikované bednění mostní římsy

Načítavanie...

Číslo patentu: 242672

Dátum: 01.04.1988

Autor: Oíha Zdenik

MPK: E01D 21/02

Značky: mostní, římsy, bednění, konstrukce, prefabrikované, podpůrná

Text:

...přiloženém vyobrazení je schematicky znázorněn boční po hled na podpůrnou konstrukcí.Prefabrikované bednění mostní římsy je uloženo na podpůrné konstrukcí, sestávající z nosného rámu l tvořeného čtyřmi sloupky g opatřenými dole rektifikační patkou g, vzájemné pevně Spojenými prostřednictvím čtveřice dolních spojovacích trámců g,na nichž je položena podlážka § pro zátěž § a dále vzáj emně pevně spojenými prostřednictvím čtveřice horních...

Zavážecí zařízení, zejména pro nosníky pro zastropení tunelů

Načítavanie...

Číslo patentu: 255140

Dátum: 15.02.1988

Autor: Vondrášek Jaroslav

MPK: E01D 21/02

Značky: zařízení, zastropení, zavážecí, nosníky, zejména, tunelů

Text:

...hydraulický válec 2. Na letmém konci ramena g je uložena výškově stavitelná opěrná noha lg. Po kyvném ramenu § pojíždí kočka ll s hydraulickým zvedacím válcem lg. Posuv kočky ll obstarává hydraulický posouvací válec lg, na jehož pístnici je instalován první upínací mechanísmus li. Druhý upínací mechanismus 1 je uchycen k rámu kočky ll. Každý podvozek l má samostatné poháněcí ústrojí lg a jejich synchronizace jeprovedena spojovacím...

Betonovací vozík

Načítavanie...

Číslo patentu: 254384

Dátum: 15.01.1988

Autor: Vítek Jan

MPK: E01D 21/02

Značky: betónovací, vozík

Text:

...zvyšuje hmotnost vozíku a s ní spojené obtížeNa přiloženém výkresu je schematicky znázorněno provedení dle vynálezu, kde obr. 1 představuje použití pouze části vozíku při vybetonování dílů nad podpěrou. Na obr. 2 jsou kompletní vozíky v poloze od počátku betonování až do předepnutí a zakotvení výztuže. Obr.3představuje nosný rám v čase přenosu do další polohy.Betonovací vozík sestává z nosného rámu 3, bočního bednění l spojeného se spodním...

Vysúvacie zariadenie pre letmú betonáž mostovej lamely

Načítavanie...

Číslo patentu: 254156

Dátum: 15.01.1988

Autori: Hyža Gustáv, Kohút Vladimír

MPK: E01D 21/02

Značky: lamely, zariadenie, vysúvacie, betonáž, mostovej, letmú

Text:

...1 je znázornený presun prepravného zariadenia, na obr. 62 je znázornená vysunutá spodná formovacia plošina zavesená na výložniku a prepravnom nosníku, na obr. 3 je prepravný nosník a výložníky v zasunutej polohe, spodna formovacia plošina je o lamelu mosta pripevnená upinadlami a šikmými závesnými tiahlami, armokoš spočíva na plošina, na obr. 4 je znázornená vysúvanie debnenia zaveseného na zdvihadlách v-ýložníkov a prepravného nosníka, na...

Závěsné montážní lešení

Načítavanie...

Číslo patentu: 240052

Dátum: 01.07.1987

Autor: Odduš Imrich

MPK: E01D 21/02

Značky: montážní, závesné, lešení

Text:

...konstrukce v požadovaném spádu a sklonu.Na připoj eném výkresu je schematiclcy znázorněn příčný řez vybudovanou částí mostní konstrukce s pohledemna závěsné montážní lešení. Čárkovaně je znázorněn řez přibetonovávanou částí napojevané příjezdové rampy.Závěsné montážní lešení sestává z montážní plošiny § složené z montážní podlahy g a trámň z položených na podpůrných nosnících g nejméně dvou ocelových závěsných rámů l ve tvaru polovičního...

Pojízdná pomocná podpěra s řízenou nosností

Načítavanie...

Číslo patentu: 238985

Dátum: 01.07.1987

Autori: Lukeš Jaroslav, Hlasivec Hynek

MPK: E01D 21/02

Značky: nosnosti, řízenou, podpera, pomocná, pojízdná

Zhrnutie / Anotácia:

Pojízdná pomocná podpěra s řízenou nosností je určena pro kontrolovaný přenos sil vyvozovaných převislým koncem horizontálního montážního zařízení, například zavážecího mostu pro montáž mostů z prefabrikovaných segmentů, po kterém je posuvná prostřednictvím nejméně jedné dvojice posuvných kladek a jim odpovídající dvojice podpěrných kladek umístěných na horní části sloupku. Dolní část jejího sloupku je vytvořena jako píst přímočarého...

Závěsné zařízení pro manipulaci s mostními prefabrikáty

Načítavanie...

Číslo patentu: 234413

Dátum: 01.03.1987

Autor: Ježek Miroslav

MPK: E04G 21/14, E01D 21/02

Značky: zařízení, mostními, manipulaci, závesné, prefabrikáty

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení je určeno pro manipulaci s mostními prefabrikáty, zejména prvky rámových propustů a mostů. Umožňuje změnu orientace prefabrikátu z polohy vodorovné do svislé na jedno upnutí závěsného zařízení. Při manipulaci zůstávají volné boční plochy prefabrikátů. Zařízení má k čelní ploše C - vahadla připojeny boční úchyty pomocí přemístitelných čepů. Měnitelný dosah bočních úchytů umožňuje manipulovat s prefabrikáty různých rozměrů s různě...