E01D 17/00

Most pro kabely a potrubí

Načítavanie...

Číslo patentu: 261314

Dátum: 12.01.1989

Autori: Veselý Vladimír, Kaďourková Božena

MPK: E01D 17/00

Značky: kabely, potrubí

Text:

...most se sloupem a na obr. 3 je znázorněn rozvinutý svislý lomený řez B-B z obr. 1, znázorňující sestavu mostních dílců v lomené mostní trase a umístění sloupü.Rohový mostní dílec l, sestavený z příhradových bočních nosniků ll, spojený seshora otevřenými polorámy lg, opatřený zavětrováním, je umístěn v lomu gl mostní trasy § a je připojen v úsecích âg, Q mostní trasy á ke koncům gł převíslých mostních polí g, jež jsou vytvořena opět...

Článkový most

Načítavanie...

Číslo patentu: 254729

Dátum: 15.01.1988

Autor: Trlica Jan

MPK: E01D 17/00

Značky: článkový

Text:

...podlevynálezu, kde na obr. 1 je znázorněn most v pohledu, na obr. 2 je znázorněn půdorys mostuz obr. 1, na obr. 3 je nakreslen půdorys mostu ve spojení 5 prostorovým příhradovým sloupem,na obr. 4 je naznačen půdorys mostu ve dvojnásobném paralerním uspořádání, na obr. 5 je nakreslen detail kloubového spoje středního a krajního článku, na obr. 6 je nakreslen půdorys kloubového spojen z obr. 5, na obr. 7 je nakreslen přípoj krajního článku ke...

Most truhlíkového průřezu pro potrubí

Načítavanie...

Číslo patentu: 248276

Dátum: 12.02.1987

Autori: Conrad Joachim, Hammer Werner

MPK: E01D 17/00

Značky: průřezu, potrubí, truhlíkového

Text:

...B.mopMe napaőonu, Kamaa na KoTopmx umeer no onnoň Ganxe mecwxocrn, onoapemeauo Hecymeü ropusonranbnme cnnm apoqnmx mepm. Banka mecwxocwm-cnnosuu samuxannem Hepes nonnécxn coenHGHM c apoqnumu ůepmamm. Apounme őanxn cocwoaw H 3 onnono nnu Hecxonbxnx apoquux 9 neMenToB, maDHHDHO-MHK mecrxo na HSFHG caasanmmx B Toqxax nepece-V ueuua c 6 anKaMu mecrxocrn. Memy öanxann mecrxocrn, nemámnuu B nnócxocTRX cwenox, xecwxo Ha HSFHĎ ycwauonnenm...

Tenkostenný škrupinový energomost

Načítavanie...

Číslo patentu: 231515

Dátum: 15.12.1986

Autori: Tesár Alexander, Fusseki Ľuboš

MPK: E01D 17/00

Značky: energomost, tenkostěnný, škrupinový

Zhrnutie / Anotácia:

Tenkostenný škrupinový energomost je určený pre transfer inžinierskych sietí, potrubí a vedení medzi priemyselnými objektami. Podstata energomosta spočíva v tom, že pozostáva z tenkého obvodového samonosného plášťa vyhotoveného z trapézových alebo tubosiderových plechov, priskrutkovaných na priečne výstužné prvky, vytvorené z tenkostenných valcovaných profilov. Energomost možno využiť v energetických a priemyselných zariadeniach a objektoch.