E01C 3/00

Zariadenie na opravu poškodených nespevnených poľných a lesných ciest

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5158

Dátum: 06.04.2009

Autor: Ilašenko Rastislav

MPK: E02F 5/10, E02F 5/02, E01C 3/00...

Značky: lesných, nespevnených, ciest, zariadenie, polných, opravu, poškodených

Text:

...nakladaču, cestnému valcu a k iným stavebným, cestným a poľnohospodárskyrni strojom.Výhodou takto skonštruovaného zariadenia na opravu poškodených nespevnených poľných a lesných ciest podľa úžitkového vzoru je najmä to, že umožní vysypať drvený kameň alebo iný zhutniteľný materiál do britmi vyhĺbeného pásu, čiastočne ho zhutniť vibračnou doskou a v spojení s cestnýrn valcom vytvorit zrekonštruovanú poľnú alebo lesnú cestu.Prehľad...

Geodoska

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4847

Dátum: 04.10.2007

Autor: Baslík Radovan

MPK: E01C 13/00, E02B 3/10, E01C 3/00...

Značky: geodoska

Text:

...kde sa súčasne zadržiavajú. Týmto spôsobom sa zvyšuje uhol roznosu zaťaženia V geodoske.Geodoska má vyššiu únosnost a tuhost ako nevystužený materiál, alebo podkladové vrstvy s inými geosyntetickými výrobkami, ako sú napr. iné typy tuhých geomreží,chybné geomreže, geokompozity alebo geotextílie.Geodoska sa zhotovuje priamo na stavbe zo sypkého materiálu, uvedených geomreží, popr. geotextílie.Prehľad obrázkov na výkresochNa obr. l je...

Spevňovací systém podloží a zemných telies

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4546

Dátum: 03.08.2006

Autori: Honusová Zdeňka, Gajdošík Jan

MPK: E02B 3/12, E01C 3/00, E02D 17/20...

Značky: zemných, telies, systém, podloží, spevňovací

Text:

...systému podloží a zemných telies podľa technického riešenia je použitie plnostenného zvaru v celej výške systému, čo umožňuje vyrábať delením optimálny rozmer systému presne podľa požadovaných parametrov, a tým dochádza k úspore investičných nákladov stavieb. Použitie predpätia výstužami potom celý systém dokonale spevňuje a zvyšuje jeho životnosť, Prehľad obrázkov na výkresochPríklad uskutočnenia spevňovacieho systému podloží a zemných...

Debniaci nosný systém inžinierskych stavieb

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2595

Dátum: 14.08.2000

Autor: Krupička Václav

MPK: E02D 17/20, E01C 3/00

Značky: systém, stavieb, inžinierskych, debniaci, nosný

Text:

...tvaru kolmého štvorbokého ihlanu s výškou 10 až 12 mm a šírkou základne 24 až 30 mm, zktorých sa pripravia tvarované prúžky v požadovaných rozmeroch. Pri zámere použitia debniaceho nosného systému podľa tohoto technického riešenia ako vystužovacieho prvku, i je možné ako výplň použiťakýkoľvek bežne používaný materiál. Pokiaľ má debniaci nosný systém slúžiť súčasneako fmálny povrch budúcej inžinierskej stavby, najmä komunikácie alebo...

Podkladové vrstvy vozoviek s využitím vysokopecnej trosky

Načítavanie...

Číslo patentu: U 940

Dátum: 14.09.1995

Autori: Korpa-ondo Igor, Rákoš Stanislav

MPK: E01C 3/00

Značky: vozoviek, trosky, vysokopecnej, podkladové, vrstvy, využitím

Text:

...použitím vysokopecnej troskyDchranná vrstva vozovky je navrhnutá z troskového kameniva s plynulou zrnitosťou s maximálnou veľkosťou zrna 63 mm, nadsitné maximálne 15 . Ochranná vrstva musí mať fyzikálnomechanické vlastnosti dané tabuľkou l.Číslo nerovnozrnnosti Súčiniteľ priepustnosti NamŕzavosťPoznámky 1. Pri väčšej nasiakavosti ako 4 rozhodne o vhodnosti výsledok skúšky odolnosti proti mrazu.2. Číslo nerovnozrnnosti sa stanovi podľa...