E01C 15/00

Zatrávňovací kryt nízkozáťažových komunikácií

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7028

Dátum: 03.02.2015

Autor: Rakowski Zikmund

MPK: E01C 9/00, E01C 13/00, E01C 15/00...

Značky: zatravňovací, komunikácií, nízkozáťažových

Text:

...ani korene prítomných travín. Narastenú trávu je možné pritom kosiť bežnými kosačkami. Sneh je možné odstraňovať plastovými lopatami alebo mechanickými frézami. Nakoľko zatrávňovací kryt pozostáva z jedného alebo z niekoľkých pásov s dĺžkou až niekoľkých metrov, nie je pri jeho pokladaní problém s klávesovaním, ktorý sa vyskytuje pri pokladaní roštových panelov. Ďalšou výhodou zatrávňovacieho krytu podľa tohto technického riešenia je, že...

Dlažbový dielec

Načítavanie...

Číslo patentu: 284230

Dátum: 25.10.2004

Autor: Kortmann Karl

MPK: E01C 15/00, E01C 5/06

Značky: dielec, dlažbový

Zhrnutie / Anotácia:

Dlažbový dielec, predovšetkým z betónu, má vonkajší obrys výhodne tvaru šesťuholníka, ktorého bočné plochy (2) sú pri kladení na vozovku alebo podobnú plochu spôsobilé aspoň vo svojich častiach vzájomného opretia v kladenej polohe. Bočné plochy (2) šesťuholníkového dlažbového dielca (1, 101, 201) sú vybavené opornou profiláciou (3), ktorou je dosiahnutá spoľahlivá tesnosť v oblasti škáry medzi šesťuholníkovými dielcami (2), okrem toho môžu byť...

Plávajúci koberec

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3938

Dátum: 05.10.2004

Autori: Hajský Milan, Mišún Milan

MPK: E01C 15/00, E01C 7/32

Značky: plávajúci, koberec

Text:

...po zimnej prevádzke zas nebezpečné diery.Uvedený problem rieši plávajúei koberec, ktorého pod statou je, že pozostáva zo základnej spevnenej vrstvy opatrenej jednou vrstvou a druhou vrstvou z behúňov opotrebovaných pneumatík nad ktorými sa nachádza prekrývacia asfaltová zmes. Plávajúci koberec je možné vytvoriť aj jednou vrstvou z behúňov opotrebovaných pneumatík. Pri jeho využití sa z opotrebovaných pneumatík odoberie na samostatnom...

Priepustná vegetačno-betónová dlažba

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2115

Dátum: 13.04.1999

Autor: Harušťák Vladimír

MPK: E01C 5/06, E01C 15/00, E01C 13/04...

Značky: priepustná, dlažba, vegetačno-betónová

Text:

...betónová dlažba. Obr. č. 1 znázorňuje pôdorys dlaždice. Na obr. 2 je rez rovinou A-A a na obr. 3 rez rovinou B-B z obr. 1. Na obr. 4. je nakreslený pôdorys priepustnej dlažby chodníka pre peších a na obr. č. 5 priečný rez vedený zvislou rovinou C-C z obr.č.4. Na obr.č.6 je znázomený pôdorys prie pustnej dlažby vedľajšej cesty a na obr.č.7 je priečný rez podľa zvislej roviny D-D z obr. č. 6.Priepustná vegetačno-betónová dlažba je zostavená z...

Směs k úpravě povrchu betonových ploch

Načítavanie...

Číslo patentu: 243261

Dátum: 15.11.1987

Autori: Matheisl Jioí, Krmencík Václav

MPK: E01C 5/12, E01C 15/00

Značky: ploch, betonových, povrchu, směs, úpravě

Text:

...proti polymercementovým směsím, vykazuje nižší Zdravotní závadnost. je to dáno jinou technologií mletí hydraulického vápna a nepřítomnosti vysokopecní granulované strusky, která je v cementech). Směs lze použít i jako samonivelizační. Může se ukládat i ve vyšších vrstvách a po zatuhnutí je povrch hladký a bezprašný. Oproti běžným cementovým potěrťlm má přítomnosti disperze větší odolnost vůči nepříznivým účlnkům povčtrnostních vlivů jako...