E01B 9/30

Spôsoby výroby pružnej koľajovej svorky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18604

Dátum: 03.12.2010

Autori: Cox Stephen, Rhodes David

MPK: B21D 53/36, E01B 9/30

Značky: pružnej, výroby, svorky, spôsoby, koľajovej

Text:

...tyče potrebnej na to, aby vniesla do ohnutej tyče vopred definovanú hodnotu trvalej deformácie a aplikovaniedefinovaného druhého zaťaženia na uvedenú časť ohnutej tyče alebovychýlenie uvedenej časti ohnutej tyče o definovanú druhú hodnotu vychýlenia.0005 Podľa uskutočnenia druhého aspektu predloženého vynálezu je stanovený spôsob výroby pružnej koľajovej svorky zahŕňajúci ohýbanie tyče,vyrobenej z kovu majúceho hodnotu tvrdosti spadajúcu...

Pružiaca upínacia svorka a koľajnicová upevňovacia zostava

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19677

Dátum: 02.09.2009

Autori: Bösterling Winfried, Esfandiyari Farhad, Steidl Michael

MPK: E01B 9/48, E01B 9/30

Značky: upevňovacia, pružiaca, zostava, upínacia, svorka, koľajnicová

Text:

...sila môže narásť natoľko,že hlava podvalovej skrutky už naďalej nevstupuje pod koľajnicovú pätku, ale ohýba sa v smere A pohybu. Výsledkom tohoupevňovacej zostavy sa ohnuté podvalové skrutky musia odskrutkovať a nahradiť novými skrutkami, čo je náročné na čas a náklady, avšak to všetko vytvára podstatné problémy V rámci automatizovaného zostavovania koľají. Existujúce stroje na pokladanie koľajníc nie sú často konfigurované tak, aby...

Bočne prestaviteľné upevnenie koľajníc

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14383

Dátum: 12.06.2009

Autori: Wirthwein Udo, Süss Jochaim

MPK: E01B 9/48, E01B 9/30, E01B 9/66...

Značky: přestavitelné, koľajníc, upevnenie, bočně

Text:

...techniky je úlohou vynálezu vytvoriť horizontálne plynulo prestaviteľnú upevňovaciu zostavu pre koľajnice, ktorá je použitelná jednak pri nehybných, ako aj elastických oporných bodoch koľajníc azároveň umožňuje dynamické zaťaženie nastavovacieho dielu.0013 Táto úloha bude vyrlešená prostredníctvom znakov nároku 1.0014 Ďalšie rozvijania vynálezu sú uvedené v závislých nárokoch.0015 Výhodne je klin na úložnej doske voditeľný, efektívne tým, že...

Komponenty pre upevňovaciu zostavu koľajnice

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17723

Dátum: 04.07.2007

Autori: Cox Stephen John, Hamilton Robert John

MPK: E01B 9/30

Značky: upevňovaciu, kolajnice, komponenty, zostavu

Text:

...druhú časť a spojovaciu časť, spájajúcu navzájom a zaisťujúcu usporiadanie prvej a druhej častí v odstupe voči sebe, pričom prvá časť je uspôsobená na zachytávanie priečneho zaťaženia, ktorým pôsobí železničná koľajnica vtedy, keď sa pri používaní zostavy nachádza medzi prednou plochou kotviaceho zariadenia spony koľajnice a bokom päty železničnej koľajnice, a druhá časť sa pri umiestnení prvej časti medzi prednou plochou kotviaceho...

Tesniaca doska pre kotvové zariadenie železničného koľajnicového klipu a spôsob výroby podvalu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15805

Dátum: 21.02.2007

Autori: Porrill John Phillip, Cox Stephen John

MPK: E01B 9/30, E01B 3/28

Značky: klipu, doska, kotvové, železničného, koľajnicového, podvalu, spôsob, zariadenie, výroby, tesniaca

Text:

...L.0012 Sedlová časť klipu môže mat povrch zachytávajúci klip, ktorý jevytvarovaný tak, aby Iícoval s profilom tej časti klipu, o ktorý sa má opierať. Prostredníctvom vytvarovania pätkových kontaktných oblastí tak, že lícujú s tvarom pätkových oporných oblastí klipu, bude redukovaný tlak na plastickú dosku.0013 Hlavné povrchy dosky môžu byť vytvorené s jedným alebo viacerými otvormi cez seba na zachytenie príslušnej časti kotvového...

Kotevný mechanizmus na pridržiavanie upevňovacej zvierky železničnej koľajnice

Načítavanie...

Číslo patentu: 284799

Dátum: 26.10.2005

Autori: Conroy Brian George, Svendsen Jan, Gardner Christopher, Larke Roger David, Brown Trevor Paul, Marshall Barry, Cox Stephen John

MPK: E01B 9/30, E01B 9/34

Značky: zvierky, kotevný, kolajnice, železničnej, pridržiavanie, mechanizmus, upevňovacej

Zhrnutie / Anotácia:

Kotevný mechanizmus (250) je určený na pridržiavanie upevňovacej zvierky (1) pre železničnú koľajnicu (1), vytvorenú z tyče z materiálu ohnutého tak, že má v pôdoryse tvar v podstate písmena M. Kotevný mechanizmus má ustavovaciu časť na spolupôsobenie s časťou (11, 17) zvierky (1) na jej ustavenie vzhľadom na kotevný mechanizmus v predmontážnej polohe, ktorá umožňuje osadenie koľajnice (2) vedľa kotevného mechanizmu, keď je na ňom zvierka (1)...

Zvierka na upevňovanie železničnej koľajnice, zostava zvierky a kotevného mechanizmu a spôsob ich použitia

Načítavanie...

Číslo patentu: 284798

Dátum: 26.10.2005

Autori: Marshall Barry, Larke Roger David, Brown Trevor Paul, Gardner Christopher, Conroy Brian George, Cox Stephen John, Svendsen Jan

MPK: E01B 9/34, E01B 9/30

Značky: mechanizmu, upevňovanie, spôsob, zvierka, zvierky, kolajnice, použitia, zostava, kotevného, železničnej

Zhrnutie / Anotácia:

Zvierka na upevňovanie železničnej koľajnice, uspôsobená pridržiavať smerom dole železničnú koľajnicu (3) pri spolupôsobení s kotevným mechanizmom (250) zvierky, je vytvorená z tyčového materiálu ohnutého tak, že má v pôdoryse tvar v podstate písmena M, a majúca zachytávaciu časť uspôsobenú na spolupôsobenie s časťou kotevného mechanizmu (250) zvierky na zachytenie zvierky (1') v predmontážnej polohe vzhľadom na kotevný mechanizmus, ktorá...

Kotevný mechanizmus pre zvierku na upevňovanie železničnej koľajnice

Načítavanie...

Číslo patentu: 284736

Dátum: 16.09.2005

Autori: Svendsen Jan, Conroy Brian George, Cox Stephen John, Gardner Christopher, Marshall Barry, Larke Roger David, Brown Trevor Paul

MPK: E01B 9/30

Značky: upevňovanie, zvierku, kotevný, mechanizmus, železničnej, kolajnice

Zhrnutie / Anotácia:

Kotevný mechanizmus (5) je uspôsobený na pridržiavanie upevňovacej zvierky (1) železničnej koľajnice (2), uspôsobenej pridržiavať železničnú koľajnicu (2) smerom dole k podkladu, na ktorom je koľajnica uložená, pričom zvierka, na ktorej pridržiavanie je kotevný mechanizmus určený, je vytvorená z tyče z pružného materiálu ohnutého do tvaru v podstate písmena M v pôdoryse. Zvierka (1) má v uvoľnenom stave bez napätia pozdĺžnu strednicu štvrtej...

Zvierka na upevňovanie železničnej koľajnice

Načítavanie...

Číslo patentu: 284719

Dátum: 14.09.2005

Autori: Larke Roger David, Svendsen Jan, Brown Trevor Paul, Gardner Christopher, Marshall Barry, Cox Stephen John, Conroy Brian George

MPK: E01B 9/30

Značky: upevňovanie, železničnej, zvierka, kolajnice

Zhrnutie / Anotácia:

Zvierka (1) na upevňovanie železničnej koľajnice je uspôsobená pridržiavať pri spolupôsobení s kotevným mechanizmom (5) železničnú koľajnicu (2) smerom dole k podkladu, na ktorom je uložená. Zvierka je vytvorená z tyče z pružného materiálu ohnutého do tvaru v podstate písmena M v pôdoryse, pričom zvierka (1) má smerom od jedného konca tyče k druhému v podstate priamu prvú časť (11), ohnutú druhú časť (12), tretiu časť (13), ohnutú štvrtú časť...

Upevnenie koľajníc na betónové podvaly pružnými upevňovacími strmeňmi

Načítavanie...

Číslo patentu: 279100

Dátum: 03.06.1998

Autori: Eisenberg Helmut, Schultheiss Hans, Bauernfeind Horst

MPK: E01B 9/30

Značky: podvaly, pružnými, strmeňmi, betonové, upevňovacími, koľajníc, upevnenie

Zhrnutie / Anotácia:

Uhlová vodiaca doska (3) je vybavená vodiacim rebrom (3a) na priľahnutie k päte (1a) koľajnice (1), prebiehajúcim pozdĺž päty (1a) koľajnice (1). Vo vodiacom rebre (3a) sú vyhotovené vybratia (3b) na dosadnutie a opretie voľných koncov (6a) upevňovacieho strmeňa (6) v jeho predmontážnej polohe. Vonkajšie ramená (6b) upevňovacieho strmeňa (6) sa pod zvýšenými vnútornými ramenami (6d) smerom k päte (1a) koľajnice (1) rozbiehajú a voľné konce (6a)...

Podvalová kotva

Načítavanie...

Číslo patentu: U 284

Dátum: 06.10.1993

Autori: Longin Pavel, Koudelka Milan

MPK: E01B 9/30

Značky: kotva, podvalová

Text:

...poistným prvkom proti povoleniuspoja, ktorý môže tvorit pružná podložka alebo kontramatica. Pružnú podložku spravidla tvori dvojitý ocelový pružný prúžok,je však možné použit aj jednoduchý alebo trojitý pružný krúžok. Matica môže byť opatrená samosvorným púzdrom 2 plastu,čim odpadá použitie pružných krúžkov a naviac zabezpečená tesnosť spoja.Styčná plocha vodorovnej upevñovacej časti lopatky môže byť v oblasti odpovedajúcej aspoň časti...

Svěrka pro upevnění železniční kolejnice

Načítavanie...

Číslo patentu: 235058

Dátum: 15.02.1987

Autor: David Wiliam Miller

MPK: E01B 9/30

Značky: kolejnice, železniční, svěrka, upevnění

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je vytvořit svěrku pro upevnění železniční kolejnice, která by byla lehčí a levnější než dosud známé svěrky. Účelu vynálezu je dosaženo svěrkou sestávající z tyče z pružného kovu, ohnuté do tvaru majícího pět po sobě následujících úseků, kde nejnižší body protilehlých konců prvního úseku tyče jsou oba v první vodorovné rovině a nejnižší body třetího úseku a pátého úseku tyče jsou oba ve druhé vodorovné rovině, ležící nad první...

Zařízení pro upevnění kolejnice pružnou ocelovou svěrkou

Načítavanie...

Číslo patentu: 248001

Dátum: 15.01.1987

Autor: Goderbauer Lodewijk

MPK: E01B 9/48, E01B 9/30

Značky: upevnění, kolejnice, svěrkou, ocelovou, zařízení, pružnou

Text:

...místa kolejnicové patky opatřena prodlouženou opěrnou ploChou.Nejméně jeden konec svěrky, určený pro dosednutí na kolejnicovou patku, bývá podle vvynálezu prodloužen.Podstata vynálezu je podrobněji vysvetlena na několika příkladných provedeních,přičemž na výkresu značí obr. 1 zařízení pro upevnění kolejnice podle vynálezu V řezu rovinou II z obr. 2, kolmou ke kolejnici, obr. 2 pohled shore na zařízení z obr. 1, obr. 3 řez držákem z obr. 2...