E01B 7/24

Zariadenie na indukčný ohrev výhybiek a/alebo koľajníc

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19075

Dátum: 15.10.2012

Autor: Mazac Karel

MPK: E01H 8/08, E01B 19/00, E01B 7/24...

Značky: koľajníc, výhybiek, indukčný, ohrev, zariadenie

Text:

...prvkoch výhybky, ktoré sa nachádzajú v tomto elektromagnetickom poli, resp. cez ktoré prechádzajú siločiary tohto elektromagnetického poľa, vyvolá elektrické prúdy. Tieto prúdy indukované v koľajnici alebo v konštrukčných prvkoch výhybky zapríčinia zohriatie koľajnice, resp. konštrukčných prvkov výhybky. Ide pritom o známy transformačný princíp.0012 O čo je väzba induktora a koľajnice tesnejšia, o to je rozptyl indukovaných potenciálov nižší a...

Systém vyhrievania výhybiek

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11999

Dátum: 09.03.2009

Autori: Frenzel Tim, Funke Michael

MPK: E01B 7/24

Značky: vyhrievania, systém, výhybiek

Text:

...zdola prostredníctvom špeciálneho kovového potrubného bloku pre vyhrievané kvapaliny.-3 0011 Z DE 3037721 A 1 je známe tepelné potrubie na využívanie tepelnej kapacity zo zeme, na využitie tepelnej kapacity zeme. Má sa tým zabrániť zamrznutiu výhybiek,hydrantov, vodovodov a primrznutiu výjazdov, mostov, pristávacích plôch a ciest. Ako má byť realizované použitie u výhybiek nie je oplsané.0012 V EP 1262597 A 2 je tiež opisaný zemný tepelný...

Ohrevný systém

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20456

Dátum: 29.04.2008

Autori: Nordqvist Bo, Ohlsson Lars

MPK: E01B 7/24

Značky: ohřevný, systém

Text:

...ľahko namontovať na mieste. Ohrievač sa skladá z horizontálne časti 2 ležiacej pod jazykom a medzi jazykom a traťovou koľajnicou.0018 Aby sa zabránilo šlreniu snehu pozdĺž jazykov 13, 14 výmeny, keď tieto jazyky 13, 14 pri posunovanl kĺžu po blokoch 22, ohrievača 100 sú tiež usporiadané na použitie k ohrievaniu klzných stoličiek 22 v tvare dosky. Na Obr. 13 až 14 sú zobrazené prlklady ohrievača 100 pre vertikálne nad sebou umiestnene klzné...