E01B 29/17

Železničný nákladný vozeň na vykladanie dlhých koľajníc

Načítavanie...

Číslo patentu: 284314

Dátum: 20.12.2004

Autori: Ströbl Bruno, Hertelendi Josef

MPK: E01B 29/17, E01B 29/16

Značky: vozeň, dlhých, železničný, nákladný, koľajníc, vykladanie

Zhrnutie / Anotácia:

Železničný nákladný vozeň (1) na vykladanie dlhých koľajníc (12) je uskutočnený s vozňovým rámom (6), uloženým prostredníctvom podvozkov (3) na koľaji (5), s koľajnicami (7) upravenými v pozdĺžnom smere vozňa na posúvanie koľajnicového nakladacieho žeriavu (8) vybaveného pohonom (15), ku ktorému sú priradené pohony (10) pre výškovo a bočne prestaviteľné uchopovacie orgány (11) na zachytenie dlhej koľajnice (12). Železničný nákladný vozeň (1) je...

Spôsob obnovovania koľaje a strojové zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 281070

Dátum: 07.11.2000

Autori: Theurer Josef, Brunninger Manfred, Oellerer Friedrich

MPK: E01B 29/17, E01B 29/05

Značky: obnovovania, spôsob, spôsobu, vykonávanie, tohto, strojové, koľaje, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Pri obnovovaní koľaje sa staré koľajnice (13) kontinuálne nadvihujú zo starých podvalov (7), ktoré sa nahrádzajú novými podvalmi (8). Na nové podvaly sa kladú nové koľajnice (20), pričom nové koľajnice (20) sa kontinuálne zvárajú do nekonečných koľajnicových pásov. Nové koľajnice (20) sa zvárajú v smere obnovovania koľaje za výmenou podvalov a vymieňajú sa za staré koľajnice (13).

Koľajový nákladný vlak na prepravu a na nakladanie a vykladanie dlhých koľajníc

Načítavanie...

Číslo patentu: 281171

Dátum: 10.01.1996

Autor: Hertelendi Josef

MPK: B61D 3/16, E01B 29/17, B61D 15/00...

Značky: koľajníc, vykladanie, dlhých, nákladný, nakladanie, koľajový, prepravu

Zhrnutie / Anotácia:

Tento vlak (1) má viacej na podvozkoch (2) uložených nákladných vozov (3), ku ktorým sú priradené v pozdĺžnom smere voza vo vzájomnom odstupe upravené koľajnicové podpery (6). Tie sú otočne uložené na stĺpiku (10) podpery okolo zvislej osi (9) z prevádzkovej polohy, upravené kolmo na pozdĺžny smer voza (1), do mimoprevádzkovej polohy, upravené v pozdĺžnom smere voza (1) a sú v požadovanej polohe upevniteľné prostredníctvom aretačného...

Pojazdné zariadenie na prepravu koľajových polí

Načítavanie...

Číslo patentu: 281151

Dátum: 10.01.1996

Autori: Brunninger Manfred, Theurer Josef

MPK: E01B 29/02, B61D 15/00, E01B 29/17...

Značky: zariadenie, prepravu, polí, koľajových, pojazdné

Zhrnutie / Anotácia:

Pojazdné zariadenie (1) na odoberanie, ukladanie a prepravu koľajových polí (6) zhotovených z koľajníc (4) a podvalov (5) sa skladá z nosného rámu (13) s výškovo prestaviteľnými nosnými mechanizmami (19), ktoré majú zdvíhací mechanizmus (3), ako aj z prepravného vozňa (2), ktorý je nezávisle pojazdný od zdvíhacieho mechanizmu (3) a na ktorom je uložené koľajové pole (6) spolu so zdvíhacím mechanizmom (3). Nosný rám (13) je podopierateľný na...

Železničný nákladný vlak na prepravu, ako aj nakladanie a vykladanie dlhých koľajníc

Načítavanie...

Číslo patentu: 280474

Dátum: 09.11.1994

Autori: Ströbl Bruno, Hertelendi Josef

MPK: B61D 3/16, E01B 29/17, E01B 29/16...

Značky: nakladanie, nákladný, vykladanie, koľajníc, prepravu, dlhých, železničný

Zhrnutie / Anotácia:

Železničný nákladný vlak (1) na prepravu, ako aj nakladanie a vykladanie dlhých koľajníc (5) má na podvozkoch (2) uložený vozový rám (3) a kolmo na pozdĺžny smer nákladného vozňa (4) upravené koľajnicové úložné zariadenia (6) s kladkami (9) na ukladanie dlhých koľajníc (5), ktoré majú najmenej na jednej koncovej strane obrubu (14), a medzi nimi upravené, zvislo usporiadané, dištančné lišty (13). Ku každej dlhej koľajnici (5) sú priradené dve v...

Způsob výměny a skládání kolejnicových pásů a zařízení pro provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 229827

Dátum: 15.09.1986

Autori: Starý Miloslav, Libertín Alexandr

MPK: E01B 29/17

Značky: kolejnicových, výměny, způsob, zařízení, skládání, způsobu, pásu, tohoto, provádění

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výměny a skládání kolejnicových pásů v koleji s odstavenými upevňovadly za součinnosti pojízdné soupravy pro vyváženi kolejnicových pásů, vyznačený tím, že staré kolejnicové pásy se vyzdvihují, orientují k ose koleje a zde položí na pražce a současně nové kolejnicové spásy se orientují na žádaný rozchod a ukládají do podkladnic na pražcích.