E01B 27/20

Ručný podbíjací nástroj na podbíjanie koľaje

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18500

Dátum: 04.01.2012

Autor: Widlroither Otto

MPK: E01B 27/20, E01B 27/14, E02D 3/074...

Značky: nástroj, podbíjanie, podbíjací, koľaje, ručný

Text:

...celkovej výšky h., nevyváženosti 11 umiestnené pod hornou010 Ako je zrejmé z obr. 3 a 4, sú dolný koniec 14 rúrky 3 hriadeľa, ako aj nevyváženosť 11 vedené až do dolnej polovice 13 resp. až k dolnej hrane 7 podbíjacej lopatky 5. Rovina 15 lopatky (obr. 2) podbíjacej lopatky 5 je umiestnená rovnobežne s pozdĺžnym smerom 12 hriadeľa. Dolný koniec 14 rúrky 3 hriadeľa je vytvorený s hrotom 19, zužujúcim sa v tvare kužeľa k dolnej hrane 7...

Zariadenie na nasypávanie štrku a podbíjanie koľaje

Načítavanie...

Číslo patentu: 278042

Dátum: 08.11.1995

Autor: Theurer Josef

MPK: E01B 27/20

Značky: zariadenie, podbíjanie, štrku, nasypávanie, koľaje

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie (1) je opatrené rámom (3) stroja, uložený na podvozkoch (2) a opatreným podbíjacou jednotkou (8) a zdvíhacím a vyrovnávacím agregátom (14), ako aj zásobníkom (26) štrku s výpustnými otvormi (28) a ku ktorému je priradené výškovo prestaviteľné zametacie ústrojenstvo (30) na odovzdávanie nadbytočného štrku na dopravné ústrojenstvo (34), ktoré má zhadzovací koniec (36) nad zásobníkom štrku (26). Rám (3) stroja je tvorený prvou rámovou...

Stroj na zhutňovanie štrkového lôžka koľaje

Načítavanie...

Číslo patentu: 280838

Dátum: 12.04.1995

Autori: Praschl Wilhelm, Theurer Josef

MPK: E01B 27/20

Značky: stroj, koľaje, štrkového, zhutňovanie, lôžka

Zhrnutie / Anotácia:

Stroj (1) má strojový rám (4), ktorý je uložený na podvozkoch (3), a s ním výškovo prestaviteľne spojený stabilizačný agregát (9). Ten možno prostredníctvom vibrátorov (15) uviesť do vodorovného a kolmo na pozdĺžny smer stroja (1) upraveného kmitania a prostredníctvom kladiek (11) s okolesníkmi je pojazdný po koľaji (2). Kolmo na pozdĺžny smer stroja (1) upravený odstup kladiek (11) s okolesníkmi je navzájom meniteľný prostredníctvom rozperného...

Kontinuálne pojazdný stroj na stavbu koľaje pre kontrolovateľné znižovanie koľaje

Načítavanie...

Číslo patentu: 277776

Dátum: 07.12.1994

Autori: Theurer Josef, Lichtberger Bernhard

MPK: E01B 27/20, E01B 35/08

Značky: kontrolovateľné, znižovanie, pojazdný, stavbu, kontinuálně, koľaje, stroj

Zhrnutie / Anotácia:

Stroj (1) na stavbu koľaje je opatrený trakčným pohonom (5), ovládacím ústrojenstvom (9) a na podvozkoch (2) uloženým rámom (4) stroja, ktorý je spojený so stabilizačným agregátom (10) opatreným najmenej jedným, prostredníctvom pohonov (11) so zvislým zaťažením ovplyvňovateľným a výškovo prestaviteľným vibrátorom (14) na vytváranie vodorovných a v priečnom smere stroja pôsobiacich kmitov. Stroj (1) na stavbu koľaje má nivelačný vzťažný systém...

Čistička štrkového lôžka

Načítavanie...

Číslo patentu: 278180

Dátum: 06.04.1994

Autori: Theurer Josef, Wörgötter Herbert

MPK: E01B 27/06, E01B 27/20

Značky: lôžka, štrkového, čistička

Zhrnutie / Anotácia:

Čistička pozostáva z dvoch rámov (3, 5), uložených na koľajových podvozkoch (2). V pracovnom smere (6) na prednom ráme (5) sú usporiadané dve sitové jednotky (35, 36) na čistenie štrku. V pracovnom smere zadný rám (3) má brázdiacu reťaz (14) na odber štrku a prostredníctvom pohonov (20) výškovo a bočne prestaviteľné ústrojenstvo (19) na nadvihovanie koľaje. K ústrojenstvu (19) na nadvihovanie koľaje je priradený vibrátor (21) na vytváranie...

Stroj na stavbu koľaje pre kontrolované znižovanie koľaje

Načítavanie...

Číslo patentu: 277703

Dátum: 14.10.1992

Autor: Theurer Josef

MPK: E01B 27/20

Značky: koľaje, stavbu, stroj, znižovanie, kontrolované

Zhrnutie / Anotácia:

Stroj (44) na stavbu koľaje, vytvorený ako stabilizátor koľaje (52) pre kontrolovateľné znižovanie koľaje (52), má na podvozkoch (46) uložený rám (45) stroja (44) a stabilizačné agregáty (47), ktoré sú výškovo prestaviteľné a ktoré možno prostredníctvom pohonov uviesť do vodorovného a kolmo k pozdĺžnej osi stroja (44) prebiehajúceho kmitania stabilizačných agregátov (47) a ktoré majú na koľajniciach koľaje (52) dosadajúce valčekové nástroje. V...

Zhutňovač štěrkového lože

Načítavanie...

Číslo patentu: 265195

Dátum: 13.10.1989

Autor: Pospíšil Bedřich

MPK: E01B 27/20

Značky: zhutňovač, štěrkového, lože

Text:

...kol.Příkladné provedení vynálezu je zobrazeno na přiložených výkresech, kde obr. 1 znázorňuje celkový boční pohled na stroj.Obr. 2 je půdorysný pohled na pracovní podvozek z obr. 1. Obr. 3 je částečným řezem A-A z obr. 1.Na rámu 33 stroje je pomocí přítlačného mechanismu 3 zavěšen pracovní podvozek l. V rámu 33 je souměrně k pracovnímu podvozku l pevně zabudována zátěž 33. Vlastní pracovní podvozek l je v podélné ose rozdělen na dvě...