E01B 27/04

Stroj na spracovanie štrkového lôžka koľaje

Načítavanie...

Číslo patentu: 282321

Dátum: 26.11.2001

Autori: Oellerer Friedrich, Theurer Josef, Wörgötter Herbert

MPK: E01B 27/06, E01B 27/10, E01B 27/04...

Značky: stroj, štrkového, lôžka, koľaje, spracovanie

Zhrnutie / Anotácia:

K stroju (57) na spracovanie štrkového lôžka koľaje (60) so strojovým rámom (58), ktorý je uložený na podvozkoch (59), je priradená nasávacia jednotka (76) s nasávacím otvorom (81) na odsávanie štrku, ku ktorej je priradený výškovo a bočne prestaviteľný nasávací nadstavec (80). Prídavne je upravené preťahovacie ústrojenstvo (62), ktoré je usporiadané v pozdĺžnom smere stroja v odstupe od nasávacieho otvoru (81) a ktoré má nekonečnú, pohonom...

Spôsob sanácie podkladu štrkového lôžka koľaje a zariadenia na vykonanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 281306

Dátum: 05.06.1996

Autor: Theurer Josef

MPK: E01B 27/08, E01B 27/04

Značky: sanácie, zariadenia, lôžka, štrkového, spôsobu, spôsob, tohto, podkladů, koľaje, vykonanie

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob sanácie podkladu štrkového lôžka (41) koľaje (6), ktoré je na zemnej pláni (44), sa realizuje v troch pracovných krokoch s tromi rôznymi mechanizmami. V prvom na výkrese znázornenom pracovnom kroku sa odstráni len časť štrkového lôžka (41), rozdrví sa na drobný štrk (42) a uskladní sa. V druhom pracovnom kroku sa vytvorí odstránenie zostatku štrkového lôžka (41). V treťom pracovnom kroku sa odhodí drobný štrk (42) pláne pri nadvihnutí...

Nasávací stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 280959

Dátum: 08.11.1995

Autori: Oellerer Friedrich, Theurer Josef, Wörgötter Herbert

MPK: E01B 27/04

Značky: stroj, nasávací

Zhrnutie / Anotácia:

Nasávací stroj (1) na nasávanie štrkového lôžka koľaje je opatrený priečne a výškovo prestaviteľnou nasávacou rúrkou (10), ktorá má na koncovom úseku (9) nasávacej rúrky (10) upravený nasávací otvor (16). Ku koncovému úseku (9) nasávacej rúrky (10), ktorý je otočne uložený okolo svojej pozdĺžnej osi (23), je priradený otočný pohon (26).

Nasávací stroj na odsávanie štrku lôžka koľaje

Načítavanie...

Číslo patentu: 280732

Dátum: 08.03.1995

Autori: Wörgötter Herbert, Theurer Josef

MPK: E01B 27/04

Značky: štrku, lôžka, nasávací, stroj, koľaje, odsávanie

Zhrnutie / Anotácia:

Nasávací stroj (1) má dva zásobníky (17, 18) štrku, ktoré majú vždy vlastný nasávací a vyprázdňovací otvor (35, 36) a ku ktorým je priradená nasávacia rúrka (10) na nasávanie štrku. Na voliteľne vzduchotesné zatváranie je vždy k najmenej jednému nasávaciemu otvoru (35, 36, 37, 38) priradené samostatné zatváracie ústrojenstvo (44, 45). Tak možno bez prerušenia nasávania vykonávať striedavé vyprázdňovanie zásobníkov (17, 18) štrku.

Stroj na odsávanie štrku zo štrkového lôžka koľaje

Načítavanie...

Číslo patentu: 280431

Dátum: 10.08.1994

Autori: Oellerer Friedrich, Wörgötter Herbert, Theurer Josef

MPK: E01B 27/04, E01B 27/06

Značky: lôžka, koľaje, štrku, odsávanie, štrkového, stroj

Zhrnutie / Anotácia:

Stroj (1) na odsávanie štrku (7) zo štrkového lôžka (2) koľaje (3) má jednak prostredníctvom podvozkov (4) po koľaji (3) pojazdný strojový rám (5), jednak odsávacie ústrojenstvo (8), ktoré má nasávacie hrdlo (22) s nasávacím otvorom (23), a jednak odsávacie ústrojenstvo (8) spolupracujúce s brázdiacim orgánom na prepravu štrku k nasávaciemu otvoru (23), ktorý je prostredníctvom pohonov (44, 38) výškovo prestaviteľný a výkyvný okolo zvislej osi...

Odsávací stroj štrku

Načítavanie...

Číslo patentu: 279443

Dátum: 06.07.1994

Autori: Theurer Josef, Wörgötter Herbert

MPK: E01B 27/06, E01B 27/04

Značky: štrku, odsávací, stroj

Zhrnutie / Anotácia:

Odsávací stroj (1) má po koľaji na podvozkoch (2) pojazdný rám (4) stroja so zdrojom (3) podtlaku a na ráme (4) stroja usporiadanú trakčnú kabínu (5). Pred ňou je predradená výškovo nastaviteľná a na ráme (4) stroja pripevnená, prostredníctvom odsávacej rúrky (18) so zdrojom (3) podtlaku spojená odsávacia dýza (10). Ku zdroju (3) podtlaku je priradená priepustná komora (21) s diaľkovo ovládateľným výsypným otvorom (22) a k nemu je priradený...

Odsávací stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 280231

Dátum: 06.07.1994

Autori: Wörgötter Herbert, Theurer Josef

MPK: E01B 27/04, E01B 27/06

Značky: stroj, odsávací

Zhrnutie / Anotácia:

Odsávací stroj (1) je opatrený na podvozkoch (2) pojazdným rámom (4) stroja so zdrojom (3) podtlaku a so zásobníkom (17) štrku, trakčnou kabínou (5) usporiadanou na jeho konci a má výškovo prestaviteľne usporiadanú odsávaciu dýzu (10), ktorá prečnieva cez koniec (9) odsávacieho stroja a je spojená odsávacou rúrkou (16), upravenou nad trakčnou kabínou (5), so zásobníkom (17) štrku. Odsávacia dýza (10) je prostredníctvom samostatných nezávislo od...

Nakladací voz na príjem, prepravu a vysypávanie sypkého materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 279317

Dátum: 14.10.1992

Autori: Brunninger Manfred, Theurer Josef

MPK: E01B 27/04

Značky: příjem, vysypávanie, prepravu, nakládací, sypkého, materiálů

Zhrnutie / Anotácia:

Nakladací voz (1) na príjem, prepravu a vysypávanie sypkého materiálu na prepravný voz (23) sypkého materiálu je opatrený na koľajových podvozkoch (2) uloženým a šikmým usporiadaním (4) pásového dopravníka, spojeným s násypníkom (10), upraveným v hlbšie položenej prijímacej oblasti. Zadný koľajový podvozok (2), ktorý je umiestnený v oblasti hlbšie položeného prijímacieho konca (26) prijímacieho dopravného pásu (8), je vzhľadom na rám (3)...