Džadoň Alojz

Zariadenie na zušlachťovanie lignocelulózových materiálov

Načítavanie...

Číslo patentu: 270139

Dátum: 13.06.1990

Autori: Werner Peter, Poláček Josef, Brechtl Juraj, Holakovský Štefan, Džadoň Alojz, Katuščák Svetozár

MPK: B27K 5/02

Značky: zušĺachťovanie, materiálov, lignocelulózových, zariadenie

Text:

...roztokom. v ktorej je nosič so zulĺaohíovaným materiálom, má medzi dnom nádrže a spodnou časťou nosiča teleso na prívod plynnáho média, ktorá je epojené a prívodnourdrkou. Prívodná rúrka je orientovaná vertikálne a je spojená s poho~ nným mechanizmom, ktorý zabezpečuje otočný vratný pohyb prívodnej rúrky a s ňou spoje ného telesa na prívod plynnáho média. Oa otáčania je zhodná, alaborovnobežná s verLi~ kálnou osou prívodnej rúrky.Prívodnou...

Spôsob výroby spevnených tenkých dýh a zosadeniek z nich

Načítavanie...

Číslo patentu: 261097

Dátum: 12.01.1989

Autori: Cejpek Vladimír, Červík Miloš, Kadlec Pavol, Džadoň Alojz, Zapletal Jan, Krišková Olga, Hespodárik Alexander, Katuščák Svetozár, Vargová Marta, Rybárik Igor

MPK: B27D 1/10

Značky: zosadeniek, tenkých, výroby, spôsob, spevnených

Text:

...na podkladové dielce technológiou kašírovania a výroby spevnených tenkých dýh a zosadeniek z nich najvhodnejších nábytkárskych modulov, podľa požiadaviek spracovateľa.Tenké dyhy vyhotovené z dreviny orech s hrúbkou 0,2 mm o vlhkosti 200 0/0 hmot. vzťahované na hmotnosť absolútne suchého dreva sa mechanickým spôsobom prítlačia k sebe, pričom smer vlákien je rovnobežný so smerom výroby. Účinko-m podtlaku a odsávanie sa plošne fixujú, pričom...

Spôsob výroby vodovzdorných preglejok

Načítavanie...

Číslo patentu: 255383

Dátum: 15.03.1988

Autori: Hespodárik Alexander, Bešina Ivan, Krišková Olga, Kadlec Pavol, Kubín Juraj, Džadoň Alojz

MPK: B27D 1/04

Značky: spôsob, výroby, vodovzdorných, preglejok

Text:

...živícami. Výhody spôsobu výroby podľa vynálezu spočívajú v tom, že použitá lepiaca zmes zaručuje kvalitnú súdržnosť dyhových predliskov za studena, čo je základným predpokladom mechanizácie výroby. Súčas 4ne sa zlepšuje ekonomická bilancia výroby vodovzdorných preglejok náhradou časti ienolickej živice aktívnym pnidlotn. Z ekologického aspektu je dôležité zníženie úniku hygienicky sledovaných škodlivín, ako sú formaldehyd a fenol z lepených...

Aktívne plnidlo do lepidiel a sposob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 252546

Dátum: 17.09.1987

Autori: Krišková Olga, Kubín Juraj, Hespodárik Alexander, Džadoň Alojz, Dvořák Anton

MPK: C08L 97/02

Značky: plnidlo, spôsob, lepidiel, aktívne, výroby

Text:

...na hmotnosť lepiacej zmesi dokonale nahrádza fenolformaldehydovú živicu pri zachovaní alebo zlepšení kvality lepeného spoja pri súčasnom skrátení lisovacíeho procesu. sposob výroby podla vynálezu je technologicky nenáročný a umožňuje druhotne zhodnotiť priemyslový odpad drevárskeho priemyslu. Prídavok plnidla do lepíacich zmesí zároveň znižuje únik hygienicky sledovaných škodlivín, ako sú form 4aldehyd a fenol z lepených materiálov a...