Dvorský Drahomír

Derivát imidazoliové soli a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 267441

Dátum: 12.02.1990

Autori: Chlost Milan, Dvorský Drahomír

MPK: D06M 13/46

Značky: derivát, imidazoliové, způsob, výroby

Text:

...konstituci. Metodou infračervené spektroskople a nukleární magnetické rezonance byla potvrzena předpokládaná struktura sloučenln uvedených v tabul ce 1.Pro Praktické použití je však zbytečné sloučenlny podle vynálezu z reakční směsi Izolovat. Sama reakční směs může sloužit jako přípravek pro lntenzifíkaoi vypírání nezreagovaného a hydrolyzovaného reaktivního barvlva po tisku nebo barvení.Postupy přípravy sloučenin podle vynálezu a jejich...

Přípravek pro měkčení, antistatickou úpravu a současné ustálení textilií při domácím praní

Načítavanie...

Číslo patentu: 264928

Dátum: 12.09.1989

Autori: Vodák Zdeněk, Dvorský Drahomír

MPK: D06M 13/46

Značky: současné, měkčení, úpravu, textilií, přípravek, praní, antistatickou, ustálení, domácím

Text:

...parfemační a barevné přísady. Vlastní účinnou látku, která zajišťuje jak měkčicí, tak antistatioký i ustalujícł účinek lze charakterizovat obecným vzorcem ąR 1 kde R 1 je uhlíkatý zbytek s 11 až 22 atomy uhlíkuR 2, R 3 jsou atomy vodíku, alkyly nebo hydroxyalkyly s počtem uhlíku 1 až 4 n je celé číslo 2 nebo 3 Vs je celé číslo 1, 2 nebo 3k je celé číslo 1, 2 nebo 3S výhodou lze použít směsi dvou látek. kde u první R 1 představuje nasycený...

Měkčící a antistatické přípravky

Načítavanie...

Číslo patentu: 263826

Dátum: 12.05.1989

Autori: Dvorský Drahomír, Čeřovský Karel, Hell Jiří, Grünner Pavel, Vodák Zdeněk

MPK: D06M 13/46

Značky: antistatické, měkčicí, přípravky

Text:

...náboje.Antistatická účinnost je podobně jako hydnofílíta závislá na velikosti, alkylu mastné kyseliny, je však ovlivňována i substituenty na dusíkových atomech aminoalkylámidového řetězce, zvlášť výhodné jsou z tohoto hlediska hydroxyalkylové substituenty.Na základě měkčicího a antistatlckého účinku lze vymezit z půvotdně Chráněné řady sloučenin látky, kde strukturární skupina označená A má jako substituent R 1 alkyl 11 až C...

Reaktivní měkčicí a hydrofilizační přípravky

Načítavanie...

Číslo patentu: 262225

Dátum: 14.03.1989

Autori: Hell Jiří, Čeřovský Karel, Vodák Zdeněk, Grüner Pavel, Dvorský Drahomír

MPK: D06M 13/46

Značky: hydrofilizační, přípravky, měkčicí, reaktivní

Text:

...2 až 6, s je celé číslo 1, 2, 3 nebo 4, X je antontový zbytek, k je celé číslo 1, 2 nebo 3 se dosahuje na celwlózových vláknech trvalého měkčioího a hydrofillzačního účinku.stejné vlastnost mají konstitučně podobné sloučeniny, které však již nejsou zą-hrnuty v ochraně původního A 0 261407 amají obecný vzoreckde symboly R 1, R 2, R 3, r, S, k, X mají význam uvedenyu obecného vzorce 4.K reakci mezi celulózou a sloučeninami obecných vzorců 4 až...

Účinná látka pomocného přípravku pro dokončování vybarvení a tisků aniontovými barvivy

Načítavanie...

Číslo patentu: 261907

Dátum: 10.02.1989

Autori: Vodák Zleněk, Grüner Pavel, Čeřovský Karel, Hell Jiří, Dvorský Drahomír

MPK: D06M 13/46

Značky: vybarvení, barvivy, tisku, účinná, dokončování, látka, pomocného, aniontovými, přípravků

Text:

...vzorcůkde A značí eikyl nebo hydroxyalkyl 9 počtem uhliků 1 až 10B značí skupinu - CH 2 - CH - CH m je celé číslo 1 až 3D je alkylen nebo hydroxyalkylen s počtom uhliků 2 až 10r je celé číslo 2 až 6-3 s je celé číslo 1 až 4 k je celé číslo 1 až 3-epoxypropyl)1 m 1 dazol 1 n 1 ové soli a N-eubetituovaných amidů nenasycených karboxylových aloučenin obecného vzorcekde A, B. m, D, r, e maji význam uvedený výše R 1, R 2. R 3 značí atom vodiku,...

Účinná látka pomocného přípravku pro ustalování vybarvení a tisků aniontovými barvivy

Načítavanie...

Číslo patentu: 260709

Dátum: 12.01.1989

Autori: Dvorský Drahomír, Hell Jiří, Grüner Pavel, Vodák Zdeněk, Čeřovský Karel

MPK: D06M 13/46

Značky: vybarvení, barvivy, ustalování, přípravků, aniontovými, látka, účinná, pomocného, tisku

Text:

...uhlíků 8 až 22 R 2, R 3 a R 4 značí atomy vodíku, alkyly ne bo hydmotyalkyly s počtem uhlíků 1 až 22 r je celé číslo 2 až 6 . s je celé číslo 1 až 4Reakce probíhá při teplotách 20 až 150 °C,s výhodou v rozmezí teplot 50 až 70 °C. Některé ze sloučenín podle vynálezu jsou uvedeny v tabulce 1. Tyto látky lze jako ustalovaící prípravky aplikovat z vodných lázní na sobvyklých zušlechťovacích zařízeních na zävěr procesu barvení, a to po...

Zahušťovadlo zejména pro přípravu tiskacích textilních past

Načítavanie...

Číslo patentu: 258537

Dátum: 16.08.1988

Autori: Dvorský Drahomír, Civín Petr, Čeřovský Karel

MPK: C08F 220/18

Značky: přípravu, zejména, zahušťovadlo, textilních, tiskacích

Text:

...nežádouoího zasýchání tiskacích past na součástech strojního zařízení a při skladování hotových tiskacích barev, přičemž však nejsou zhoršeny podmínky zakotvení a fixace pasty na textilních substratech. Dalším pfíznivým účinkem zahuštovsdla dle vynálezu je okolnost,že jeho složky při uvedeném poměru obou komponent zabrañují sgregaci pojiv používaných při tisku pigmenty, což dává predpoklad pro dobrou skladovatslnost a zpracovatelnost...

Způsob místního barvení plošných textilních materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 255923

Dátum: 15.03.1988

Autori: Grüner Pavel, Dvorský Drahomír, Čeřovský Karel

MPK: D06B 11/00

Značky: textilních, místního, barvení, způsob, materiálů, plošných

Text:

...vynálezu může být využít ýři barvení celulőzových materiálů rozpustnými barvivy nebo barvivy, která se do rozpustného stavu v roztoku převádějí. Pro ňolyamid a polye D akrylnitril jsou vhodná rozpustná 1 disporzni barviva, pro po- 1 yàsterové materiály baŕviva disperzni.Řoäenłm dle vynálezu se dosáhne místního vwbarveni ploěe ě ných texťilňioh materiâąů bez nároků na slcžité speciální zařízení. Je bři hěm možno snadno ovlivňovat oytost...

Způsob výroby reliéfní plošné vrstvené textilie

Načítavanie...

Číslo patentu: 255628

Dátum: 15.03.1988

Autori: Dvorský Drahomír, Ponikelský Zdeněk, Petrová Květa

MPK: D03D 15/04

Značky: plošné, reliéfní, výroby, textilie, vrstvené, způsob

Text:

...působící vrstvení reliéfní plošné textilní útvary, například kombinací dvou tkanin, tkaniny a úpletu čí tkaniny a pletenotka níny.Podmínkou vzniku reliéfu je dostatečný rozdíl ve sráživosti použitých textilii a to alespoň v jednom směru, ař již v podélném nebo příčněm.Rozdíl sráživosti v roztocích silných alkálií lze dosáhnout volbou materiálů a to například tak, že se použije jedné celobavlněné textílie a druhé textílie s vysokým...

Způsob egálního barvení celulózových materiálů kypovými barvivy

Načítavanie...

Číslo patentu: 255627

Dátum: 15.03.1988

Autori: Dvorský Drahomír, Čeřovský Karel, Grüner Pavel

MPK: D06M 13/46

Značky: barvivy, barvení, způsob, egálního, kypovými, celulózových, materiálů

Text:

...barviv a potlačují tak vznik nerovnoměrností na počátku barvení. Během dalšího průběhu barveni se Íàniklé sloučeniny pozvolna rozpadaji a uvolněné barvivo dobarví barevný materiál. Jako ěýhodné se ukázalo ovlivňovat tvorbu a rozpad vznikajících sloučenin teplotou. Na počátku barveni je výhodné pracovat při nízká teplotě, při které vznikají poměrně pevné adukty zabraňujcíí rychlému vytažení zredukované formy kypového barviva a nerovnoměrnému...

Účinná složka textilních pomocných přípravků

Načítavanie...

Číslo patentu: 255626

Dátum: 15.03.1988

Autor: Dvorský Drahomír

MPK: D06M 13/46

Značky: přípravků, složka, pomocných, textilních, účinná

Text:

...aminokyselín obecného vzorce 3 probihá velmi snadno a to nejlépe ve vodných roztncich. Podle molárního poměru obou reagujících výchozích látek mohou být na jedné molekule sloučeniny obecného vzorce 2 navázány 1 nebo 2 molekulami aminokyseliny.Látky podle vynálezu je možno využít jako textilní pomocné přípravky při dokončovánívybarvení celulózových textilních materiálů. Postup jejich výroby vyplývá z následujících příkladů.Do skleněné...

Kationaktivní sloučenina

Načítavanie...

Číslo patentu: 254534

Dátum: 15.01.1988

Autor: Dvorský Drahomír

MPK: D06M 13/46

Značky: sloučenina, kationaktivní

Text:

...schopnost vázat trojmocné katicnty, především železité kationty, a to 1 v silněTento výrazný chelatační účinek sloučenin podle vynálezu lze využít v chemicko-technologických operacích, kde jsou některé kationty na závadu.Sloučeniny podle vynálezu lze pžipravit reakcí mono- či diethanolaminu nebo směsi oboukde K a X maji význam uvedený u vzorce (6)P O Postup připravy sloučenin podle vynálezu je zřejmý z následujících příkladůVe skleněné...

Zařízení pro odlučování prachu a chlazení plynu z generátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 242380

Dátum: 01.12.1987

Autori: Bagar Bronislav, Ordáo Jan, Dvorský Drahomír, Nimeík Stanislav, Ludka Oldoich, Eeoovský Karel

MPK: C10J 3/82

Značky: odlučování, zařízení, generátoru, prachu, chlazení, plynů

Text:

...nosnýminádobami s dvojitými plášti, tvořícími vodou chlazené meziprostory propojené s potrubim pro nástřik vody do sprchového chladiče. Propojeni chladicich meziprostorů cyklonů,horkéhoplynového potrubí a sprchového chladiče s potrubim pro nástřik vody do sprchového chladiče je provedeno sěriově, paralelně či kombinované. Výhoda řešení podle vynálezu spočivá v tom, že nosné stěny jsou méně tepelné namáhány, což umožňuje použití méně...

Způsob dokončování a praní vybarvení a/nebo tisků na textilních materiálech obsahujících celulózová vlákna

Načítavanie...

Číslo patentu: 253213

Dátum: 15.10.1987

Autori: Socha Jaromír, Čeřovský Karel, Lukáč Jiří, Dvorský Drahomír

MPK: D06M 13/46, D06M 13/10

Značky: tisku, praní, způsob, celulózová, materiálech, obsahujících, dokončování, vybarvení, vlákna, textilních

Text:

...vykazují celou řadu vlastností uplatnitelných v technologii zušlechtování. V alkalickém prostředí mohou reagovat s alkoholickými -OH skupinami celulózové-makromolekuly a způsobovat tak její zesítění. Navázáním skupin ohsahujících kvarterní atomydusíku se výrazně zvyšuje barvitelnost aniontovými barvivy tak, jak je obvyklé při uplatnění sloučenin obecného vzorce (1).Proti těmto sloučeninám mají kationaktivní polyelektrolýty výrazně zvýšený...

Adaptabilní izoelastická kyčelní endoprotáza

Načítavanie...

Číslo patentu: 245599

Dátum: 15.09.1987

Autori: Dvorský Drahomír, Eeoovský Karel, Kazda Miroslav, Lukáe Jioí

MPK: A61F 2/32

Značky: adaptabilní, kyčelní, endoprotáza, izoelastická

Text:

...mají možnost zaujmout optimální polohu ve směrech toku hlavních napětí.Vynález a jeho účinky jsou blíže vysvětleny V popise příkladu jeho provedení podle přiloženého výkresu, kde obr. 1 znázorňuje v náryee celkový pohled na adaptabilní izoelastickou kyčelni endoprotézu podle vynálezu, obr. 2 pak znázorňuje průřez v místě A-A a obr. 3 prúřez v místě B-B u adaptabilní izoelastické kyčelní endoprotézy podle vynálezu.Endoprotéza podle vynálezu...

Způsob výroby efektních přízí, obsahujících bavlněná vlákna

Načítavanie...

Číslo patentu: 251172

Dátum: 11.06.1987

Autori: Lukáč Jiří, Dvorský Drahomír, Munzarová Marie

MPK: D02G 3/04

Značky: přízí, výroby, způsob, efektních, vlákna, obsahujících, bavlněná

Text:

...přízi nesmí přesáhnout 50 .Po soskàní na skucím stroji s počtom zákrutů 100 až 500 následuje chemická část postupu. Příze při ní musí mít možnost volně se srážet. Vhodná Je například forma přaden.Pokud není příze předupravena nebo vybarvena Již Jako Jednoduchá, je vhodné provést předúpravu například Již v uvedenéNâsleduje vystavení příze působení roztoku hydroxidu sodného o koncentraoi 200 až 500 g.l 1 při teplotě 15 až 80 °C. Podmínky...

Stavebnicový sálavý otopný panel s reflexní plochou

Načítavanie...

Číslo patentu: 242787

Dátum: 15.05.1987

Autor: Dvorský Drahomír

MPK: F24H 3/10

Značky: otopný, sálavý, stavebnicový, reflexní, panel, plochou

Text:

...zakryta lepenkou lg. sálavý plech 3 je na stranách opatřen křidélky É, ohnutými směrem dolů nebo vzhůru,sloužícími jako pomccná výztuž. Podle potřeby není nutné tato křidélka Á vytvářet. Mezi sála vým plechem g a profilovanou konstrukcí 3 je vytvořena vzduchové izolační vrstva Ě. Na profi lované konstrukcí 3 jsou připevněna postranní křidélka 1, která jsou ehnuta nad izolací 1,aby bylo možno pod tento chyb zasunout lepenku 39.Spojení dvou...

Způsob přípravy kationizačních přípravků používaných ke kationizaci polymerních materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 250573

Dátum: 15.04.1987

Autori: Vácha Jaroslav, Dvorský Drahomír, Čeřovský Karel, Vodák Zdeněk

MPK: D06M 13/46, C08K 5/34

Značky: kationizaci, přípravků, používaných, kationizačních, materiálů, polymerních, přípravy, způsob

Text:

...se potom pridáva 100 g koncentrované kyseliny sírová, takovou rychlostí, aby výsledný roztok síranu imidazolu byl 60 až 70 °C teplý. Při této teplote se postupně pridáva 370 g epichlorhydrinu tak, aby konečná teplota reakční směsi byla v rozmezí 90 až 110 °C. Směs potom během 1 hodiny doreaguje. Tímto způsobem získaný produkt vykazuje barvu 12 až 14 dle jodové stupnice, na rozdíl od produktů vyrobených bez prídavku komplexotvorné látky, které...

Způsob dokončování vybarvení sirnými barvivy

Načítavanie...

Číslo patentu: 250569

Dátum: 15.04.1987

Autori: Lukáč Jiří, Čeřovský Karel, Dvorský Drahomír, Socha Jaromír

MPK: D06M 13/46, D06M 13/10

Značky: způsob, vybarvení, sirnými, barvivy, dokončování

Text:

...za mokra proti postupům dokončování oxidací chemikáliemi uvolňujícími aktivní kyslík a ve stálostech v praní je dosahovâno výsledků,převyšujících i hodnoty stálostí vybarvvení ustalovaných solemi chrömu.Postup podle vynálezu je využitelný na všech barvicích zařízeních, nva kterých je V praxi barveno sirnými barv-ivy, případně vodorozpustnými deriváty sirných barviv. de tedy o diskontinuální i kontinuální zařízení.Využitím vynálezu v...

Tvarově stabilní kadeřená příze z celulózových vláken a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 238754

Dátum: 15.04.1987

Autori: Švec Zbyněk, Dvorský Drahomír, Čeřovský Karel

MPK: D06M 13/46

Značky: stabilní, způsob, celulózových, příze, její, tvarově, kadeřená, výroby, vláken

Zhrnutie / Anotácia:

Kadeřená příze a obsahem alespoň 50 % celulózových vláken, která má zkadeření zafixováno kvarterní amoniovou sloučeninou obecného vzorce kde znamená k číslo 1 nebo 2, n číslo 1, 2 nebo 3, X aniont silné organické nebo anorganické kyseliny, Y skupinu vázanou na N-atomech cyklické skupiny M M pěti nebo šestičlennou skupinu s 2 N-atomy, odvozenou od pyridazinu, pyrimidinu, pyrazinu, piperazinu, pyrazolu, pyrazolinu, pyrazolidinu nebo imidazolu,...

Způsob zušlechťování textilních materiálů obsahujících celulózová vlákna

Načítavanie...

Číslo patentu: 238916

Dátum: 16.03.1987

Autori: Čeřovský Karel, Socha Jaromír, Dvorský Drahomír

MPK: D06M 13/46

Značky: zušlechťování, textilních, obsahujících, materiálů, způsob, vlákna, celulózová

Zhrnutie / Anotácia:

Zpracování textilních materiálů obsahujících celulózová vlákna před barvením, současně s barvením nebo po barvení aniontovými barvivy vodnou lázní o hodnotě pH = 11 až 14, obsahující 1 až 200 g.l-1 sloučeniny obecného vzorce I, kde Y je skupina II nebo III n je celé číslo 1, 2 nebo 3, X je aniontový zbytek anorganické nebo organické kyseliny, zlepšuje barvitelnost celulózových vláken a současně zesíťuje celulózu za zlepšení užitkových...

Způsob nežehlivé a nemačkavé úpravy textilních vlákenných materiálů obsahujících celulózová vlákna

Načítavanie...

Číslo patentu: 237821

Dátum: 15.03.1987

Autori: Dvorský Drahomír, Košárková Věra, Švec Zbyněk, Čeřovský Karel

MPK: D06M 13/46, D06P 5/22

Značky: vlákenných, úpravy, celulózová, textilních, obsahujících, materiálů, nemačkavé, nežehlivé, vlákna, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob nežehlivej a nekrčivej úpravy textilných materiálov spočíva v jednokúpeľovej alebo nasledujúcej aplikácii zlúčenín všeobecného vzorca 1 a zlúčenín všeobecného vzorca 2, v ktorých jednotlivé symboly majú špecifické významy uvedené v opise, za prítomnosti kyslých katalyzátorov. V prvej fáze sa po zasušení roztoku na úpravu textilný materiál vystaví pôsobeniu teploty 120 až 210 °C po dobu 10 až 600 sekúnd. Potom sa materiál impregnuje...

Způsob zušlechťování textilních vlákenných materiálů obsahujících celulózová vlákna

Načítavanie...

Číslo patentu: 237820

Dátum: 15.03.1987

Autori: Čeřovský Karel, Dvorský Drahomír

MPK: D06P 5/22, D06M 13/46

Značky: materiálů, vlákna, celulózová, vlákenných, zušlechťování, obsahujících, textilních, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob zušlechťování textilních vláknitých materiálů obsahujících celulózová vlákna, vyznačený tím, že se na textilní materiály působí vodní lázní obsahující sloučeninu obecného vzorce (1), kde Y je skupina (2) nebo (3) X je Cl nebo Br, R1, R2, R3 je alkyl s počtem uhlíků 1 až 3 nebo vodík, n celé číslo 2, 3 nebo 4, v množství 0,1 až 15 % z hmotnosti celulózových vláken při hodnotě pH lázně 11 až 14.

Způsob fixace úpravnických přípravků

Načítavanie...

Číslo patentu: 236611

Dátum: 15.02.1987

Autori: Fabián Karel, Dvorský Drahomír, Čeřovský Karel

MPK: D06M 13/46, D06M 13/10, D06P 5/22...

Značky: fixace, přípravků, způsob, úpravnických

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob fixace úpravnických přípravků, obsahujících hydroxylové skupiny ze souboru, obsahujícího škrob a jeho deriváty, polyvinylalkohol a rozpustné deriváty celulózy, vyznačený tím, že se na textilní materiály působí spolu s těmito úpravnickými přípravky vodnými lázněmi, obsahujícími 1 až 100 g.l-1 sloučeniny obecného vzorce, kde k je číslo 1 nebo 2, n je číslo 1, 2 nebo 3, X je aniont silné organické nebo anorganické kyseliny, Y je skupina (2)...

Způsob výroby plošných textilií s reliéfním efektem

Načítavanie...

Číslo patentu: 247694

Dátum: 15.01.1987

Autori: Dvorský Drahomír, Roušar Ladislav, Stránský Oldřich, Lukáč Jiří

MPK: D06C 23/04

Značky: efektem, reliéfním, výroby, plošných, způsob, textilií

Text:

...zpracování. Tak je možno dosáhnout pouze efektu v útkovém směru, navíc jde o postup energeticky náročný. Narozdí 1 né sráživosti, avšak v roztocích hydroxidů alkaliokých kovů nebo kapalném amoniaku, je založen i postup podle vynálezu,který řeší překvapivě jednoduchou technikou výrobu textilií s reliéfním efektom, v nichž lze dosáhnout značné variability Á reliéfního efektu a jeho lokalizování do barevně odliäenýoh plech.Vynález je založen na...

Zařízení pro podávání nitě

Načítavanie...

Číslo patentu: 240422

Dátum: 15.12.1986

Autori: Eeoovský Karel, Dvorský Drahomír, Lukáe Jioí

MPK: D03D 47/34

Značky: nitě, podávání, zařízení

Text:

...roxonpononamnm enacrnqääm Kousuom B paspeae Ha ®nr.3 - T 0 ae, c nBy~ MH ŕononposonamm anacruqnumu KOĽLHHMM B paapeae.-4 B zcopnyce I (cM. (pnxul n 2) ycrpoñcwaa ,ma nonavm HPITH cmozmxponaa cTaTop anempomnrawenn 2 c oómowxanm 3 n HHTGBOJI 4 Ha nommmmzconux onopax 5. Ha HHTGBOJIG 4 mecmco aaxcpermen p 0 T 0 p 6, nposomumñ B 0 spamu-Ine HrmeB 011 4, na nponoJmeHun ROTOPOPO c noMomLIo nommmmkonoü onopu 7 ycwauomea rmrenaxonuwemmm óapaóan 8,...

Sloučeniny pro kationizaci polymerů obsahujících hydroxylové skupiny a způsob její přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 232317

Dátum: 15.07.1986

Autori: Čeřovský Karel, Dvorský Drahomír

MPK: C07D 241/42, D06P 5/22

Značky: polymerů, způsob, přípravy, její, kationizaci, obsahujících, skupiny, hydroxylové, sloučeniny

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká sloučenin obecného vzorce I, n je celé číslo 1, 2 nebo 3, X je aniont anorganické nebo organické kyseliny a způsobu jejich přípravy. Sloučeniny podle vynálezu lze využít pro kationizaci polymerů obsahujících hydroxylové skupiny.

Sloučeniny ke kationizaci polymerů obsahujících hydroxylové skupiny a způsob jejích přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 232305

Dátum: 15.07.1986

Autori: Čeřovský Karel, Dvorský Drahomír

MPK: C07D 233/60

Značky: přípravy, polymerů, hydroxylové, sloučeniny, skupiny, jejich, kationizaci, způsob, obsahujících

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká sloučenin obecného vzorce I R1, R2, R3 - alkyl s počtem uhlíků 1 až 3 nebo vodík, n je celé číslo 1, 2 nebo 3, X je Cl nebo Br a způsobu jejich přípravy. Sloučeniny podle vynálezu lze využít pro kationizaci polymerů obsahujících hydroxylové skupiny. Proti známým přípravkům se vyznačují substantivitou, takže je lze s výhodou využít při zušlechťování celulózových vláken a stálosti vybarvení.

Způsob finální úpravy textilních materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 227498

Dátum: 15.04.1986

Autori: Dvorský Drahomír, Čeřovský Karel

Značky: materiálů, finální, úpravy, způsob, textilních

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob finální úpravy textilních materiálů, obsahujících polyesterové vlákna, vyznačený tím, že se textilní materiály zpracovávají vodnou lázní, obsahující 1 až 150 g.l-1 sloučeniny obecného vzorce kde k je číslo 1 nebo 2 a je číslo 1, 2 nebo 3 X je aniont silné organické nebo anorganické kyseliny Y je skupina vázaná na dusíkových atomech cyklické skupiny M M je pěti nebo šestičlenný cyklus se dvěma atomy dusíku odvozený od pyridazinu,...

Sloučenina pro kationizaci polymerních materiálů a způsob jejich přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 229063

Dátum: 15.04.1986

Autori: Dvorský Drahomír, Čeřovský Karel

MPK: D06P 5/22

Značky: přípravy, způsob, materiálů, kationizaci, jejich, sloučenina, polymerních

Zhrnutie / Anotácia:

Sloučenina ke kationizaci polymerních materiálů obecného vzorce (I) kde k je celé číslo 1 nebo 2, n je celé číslo 1, 2 nebo 3, X je aniont silné anorganické nebo organické kyseliny, M je pětičlenný nebo šestičlenný cyklus se dvěma atomy dusíku, odvozený od pyrazinu, piperazinu, pyridazinu, pyrimidinu, pyrazolu, pyrazolinu, pyrazolidinu a imidazolu, kde jednotlivé atomy vodíku mohou být substituovány alkyly nebo hydroxyalkyly s počtem uhlíků 1...

Reakční směs

Načítavanie...

Číslo patentu: 230782

Dátum: 01.04.1986

Autori: Čeřovský Karel Dvůr Králové Nad Labem, Dvorský Drahomír, Socha Jaromír

MPK: D06M 13/10, D06M 13/46

Značky: směs, reakční

Text:

...báze.Reakční směs, obsahující sloučeniny obecného vzorce 1,je možno připrevit kvarternizací trietyléndiaminu epichlőrhydrinem ve vodním prostředí. Trietyléndiamín se před kvarternizací protonizuje silnou anorganickou nebo organickou ky selinou. x i CH - CH x C 9/ 2 Z® ~ o H-N-CH 2-CH 2-N-H 2 CH 2 -/CH-CH 2 C 1 CH - cH/ oV reakčním schématu značí X aníont zmíněné kyseliny.Působením alkálií na tato látky vznikají sloučeninySloučeniny...

Způsob zušlechťování textilních vlákenných materiálů obsahujících celulózová vlákna

Načítavanie...

Číslo patentu: 221458

Dátum: 15.02.1986

Autori: Čeřovský Karel, Dvorský Drahomír

Značky: vlákna, vlákenných, zušlechťování, způsob, obsahujících, celulózová, textilních, materiálů

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob zušlechťování textilních vlákenných materiálů obsahujících celulózová vlákna, vyznačený tím, že se na celulózová vlákna působí sloučeninami obecného vzorce I kde k je číslo 1 nebo 2, n je číslo 1, 2 nebo 3, X je aniont silné organické nebo anorganické kyseliny, Y je skupina vázaná na dusíkových atomech cyklické skupiny M, M je pěti nebo šestičlenný cyklus se dvěma atomy dusíku, odvozený od pyridazinu, pyrimidinu, pyrazinu, piperazinu,...

Nános k ochraně elektrických kontaktů proti atmosférické korozi

Načítavanie...

Číslo patentu: 229955

Dátum: 01.02.1986

Autori: Jiran Karel, Dvorský Drahomír, Čeřovský Karel

MPK: C09K 15/18

Značky: korozi, atmosférické, kontaktů, proti, ochraně, nános, elektrických

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší nános zejména k ochraně kontaktů logických desek samočinných počítačů. Nános se skládá ze 3 hmotnostních dílů kvartérní amoniové sloučeniny obecného vzorce I, kde značí Rl, R2 alkyl s počtem uhlíků 1-3 X atom vodíku nebo halogen Y atom vodíku nebo hydroxyskupinu m celé číslo 1 až 18 n celé číslo 1,2,3 nebo 0 K celé číslo 1,2, nebo 3 Z aniont kyseliny halogenovodíkové, sírové nebo octové a 1 až 3 hmot. dílů etoxylovaného alkyfenolu...

Způsob retušování při pozitivním fotografickém procesu

Načítavanie...

Číslo patentu: 221230

Dátum: 15.01.1986

Autori: Dvorský Drahomír, Šíl Jan

Značky: způsob, pozitivním, fotografickém, retušování, procesu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu retušování na pozitivních fotografických materiálech využitím přípravků, zabraňujících lokálně osvitu citlivé vrstvy. Jde o roztoky syntetických nebo přírodních polymerů v organických, s vodou mísitelných rozpouštědlech. Tento roztok dále obsahuje pigmentové barvivo. Po nanesení přípravku a osvitu dojde při vyvolávání ke koagulaci ve vodě nerozpustného polymeru a jeho odloupnutí od citlivé vrstvy.

Způsob barvení a potiskování textilních vláknitých materiálů obsahujících celulózová vlákna

Načítavanie...

Číslo patentu: 221089

Dátum: 15.01.1986

Autori: Dvorský Drahomír, Čeřovský Karel

Značky: způsob, materiálů, textilních, obsahujících, celulózová, vláknitých, vlákna, potiskování, barvení

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob barvení a potiskování textilních vláknitých materiálů obsahujících celulózová vlákna, vyznačený tím, že se na textilní vláknité materiály před barvením, současně s barvivem nebo po barvení působí vodnou lázní obsahující 1 až 150 g.l-l sloučeniny obecného vzorce kde Y je skupina nebo X je aniont silné anorganické nebo organické kyseliny, n je celé číslo 1, 2 nebo 3.

Mycí pasty

Načítavanie...

Číslo patentu: 227503

Dátum: 01.09.1985

Autori: Čeřovský Karel, Dvorský Drahomír

Značky: pasty, mycí

Zhrnutie / Anotácia:

Použití sloučenin vzniklých reakcí celulózy nebo jejich derivátu, škrobu nebo jeho derivátů a polyvinylalkoholu s reaktivními kvarterními amoniovými solemi obecného vzorce kde X je aniont silné anorganické nebo organické kyseliny n je celé číslo l, 2 nebo 3 R1 je alkyl s počtem uhlíků 1 - 3, R2 je alkyl s počtem uhlíků 1-3, fenyl, benzyl nebo tvoří s R3 pěti až sedmičlenný cyklus, v němž může být jeden atom uhlíku nahrazen atomem kyslíku nebo...