Dvořák Zdeněk

Inteligentné pouličné osvetlenie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6592

Dátum: 04.11.2013

Autor: Dvořák Zdeněk

MPK: B60R 21/00, G08G 1/095, G08G 1/07...

Značky: pouličné, inteligentné, osvetlenie

Text:

...opísaná skôr umožňuje meniť spôsob osvetlenia priechodu pre chodcov V závislosti od toho,či je priechod práve používaný, alebo je v pokoji. Medzi aktívnym režimom a režimom pokoja môže byť značný rozdiel v spotrebe energie. Dôsledkom prepínania do aktívneho režimu iba v čase prítomnosti chodca bude, najmä na menej frekventovaných miestach, značná energetická úspora v pokojovom režime a zároveň zvýšenie bezpečnosti v aktívnom...

Zariadenie na mliaždenie obilnín

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5756

Dátum: 06.05.2011

Autor: Dvořák Zdeněk

MPK: B02C 4/12

Značky: zariadenie, obilnin, mliaždenie

Text:

...pevnému valcu osadený nastaviteľne pomocou nastavovacích skrutiek alebo výstredníkov, čo umožňuje nastaviť medzi valcami potrebnú medzeru v rozsahu 0,1 až 3 mm. To umožňuje, že sú jednotlive zrná unášane po obvode valcov a tým sú podávané do medzery medzi valcami a následne mliaždené. Veľkosť medzery určuje konečnú hrúbku rozmliaždeného zrna. Toto riešenie je veľmi výkonné, ale výrobne dost zložité, a tomu zodpovedá aj obstarávacia cena. A...

Hygienická vložka se zlepšenými sorpčními schopnostmi

Načítavanie...

Číslo patentu: 262709

Dátum: 14.03.1989

Autori: Zástěra Svatopluk, Dvořák Zdeněk

MPK: A61F 13/18

Značky: sorpčními, vložka, hygienická, zlepšenými, schopnostmi

Text:

...že sorpční útvar se skládá z líccvé vrstvy obsahující homogenní směs 30 až 90 hmot. krátkých celulőzových vláken a 10 až 70 hmot. auperabsorbentu, a dále z rubové vrstvy z krátkých celulóžových vláken napuštěných smáčedlem.Z hlediska nákladů na materiál je výhodné, jestlíže sorpční útvar obsahuje krátké celulőzová vlákna z drcené celulőzy nebo vlákna z drceného sběrového papíru nebo vlákna 2 textilních odpadů, s příměsí O až 30 hmot....

Otopný systém

Načítavanie...

Číslo patentu: 257906

Dátum: 15.06.1988

Autori: Petrák Jiří, Dvořák Zdeněk

MPK: F24D 13/04, F24H 3/12

Značky: systém, otopný

Text:

...otopné plochy je nepojens na zdroj svyěěí teplotou média, přičemž všechny části jsou navzájom propojenyospojovacími potrubími s uzsvíracími členy. Mezi částoi jeho teplosměnné otopné plochy může být vŕozen regulátor, ktorý může být s výhodou napojsn na uzavírscí člen.Výhodouotopného systému podle vynálezu je celoroční využití celé teplosměnné plochy nainstalované vo vytápěném prostoru,o tím při maximálně možne úspoře materiálu a tedy...

Zařízení k akumulaci nízkopotenciálního tepla v chladicím okruhu

Načítavanie...

Číslo patentu: 238152

Dátum: 01.05.1987

Autori: Klazar Luděk, Petrák Jiří, Dvořák Zdeněk

MPK: F25B 29/00

Značky: chladicím, zařízení, tepla, akumulaci, okruhu, nízkopotenciálního

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení sestává v podstatě z uzavřeného okruhu převáděcí teplonosné kapaliny, rozděleného do dvou sekcí, ve kterých je zajištěna nezávislá cirkulace převáděcí teplonosné kapaliny dvěma samostatnými oběhovými čerpadly a které jsou vzájemně propojeny akumulační nárdží. V jedné sekci okruhu převáděcí teplonosné kapaliny je zařazen výměník tepla vřazený do chladicího okruhu, do druhé sekce okruhu převáděcí teplonosné kapaliny je zařazen výměník...

Materiál pro sorpci tělních kapalin a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 247461

Dátum: 15.01.1987

Autori: Dvořák Zdeněk, Zástěra Svatopluk

MPK: A61L 15/01

Značky: materiál, způsob, tělních, kapalin, výroby, sorpci

Text:

...slisováním tohoto materiálu zformovaného do tvaru granuli. Lisování se provádí na objemovou hmotnost 300 až 700 kg/m 3, přičemž vyčnívající krátká vlákna z granulí se při lisování vzájemné zaplstí. Slisovaný materiál se sekáním dělí na požadované rozměry a tvary, např. kostky nebo proužky. Slisování. materiálu není vždy bezpodmínečně nutné.Jako nosiče absorbentu je možno použít krátkých vláken nebo drtí. Absorbent lze s výhodou použít...

Způsob výroby hladkých elastomerických hadic se spirálovou nebo kroužkovou výztuhou lisováním ve formě na trnu

Načítavanie...

Číslo patentu: 233097

Dátum: 01.01.1987

Autori: Bednařík Karel, Hudeček Jan, Dvořák Zdeněk, Lumnitzer Michal, Podhajský Jaroslav

MPK: B29H 7/14

Značky: hladkých, elastomerických, lisováním, výztuhou, kroužkovou, spirálovou, výroby, způsob, formě, hadíc

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká výroby hladkých elastomerických hadic se spirálovou nebo kroužkovou výztuhou lisováním ve formě na trnu. Při lisování těchto hadic na trnu s kruhovým průřezem dochází k nerovnoměrnému uložení výztužného prvku ve stěně hadice nebo k prolisování spirály na vnější nebo vnitřní povrch hadice, což má za následek snížení pevnosti hadice a při prolisování nebezpečí styku materiálu výztuže s dopravovaným mediem. Uvedené nedostatky...

Blokovací mechanismus řazení převodových stupňů s blokovacím elementem

Načítavanie...

Číslo patentu: 231443

Dátum: 15.06.1986

Autor: Dvořák Zdeněk

MPK: F16H 57/06

Značky: elementem, řazení, mechanismus, blokovací, blokovacím, stupňů, prevodových

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká řazení převodů u ručně řazených automobilových převodovek a řeší problém blokování zpětného převodu proti nežádoucímu zařazení. Podstata vynálezu spočívá v tom, že do řadicí dráhy mezi pátým a zpětným převodovým stupněm je vřazen výklopný, omezeně posuvný blokovací element, dovolující pohyb řadící páky z pátého převodového stupně na zpětný převod pouze přes neutrál. Vynálezu může být využito především v oblasti silničních...

Zapojení okruhu, pracujícího jako chladicí zařízení nebo tepelné čerpadlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 224737

Dátum: 01.08.1985

Autori: Jeremenko Dimitrij Nikolajevič, Dvořák Zdeněk, Šmíd Vladimír, Petrák Jiří

Značky: pracujícího, čerpadlo, chladicí, zařízení, okruhu, zapojení, tepelně

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení okruhu, pracujícího pro chladicí zařízení nebo tepelné čerpadlo, kde výstup výparníku je přes ejektor propojen s turbokompresorem, jehož výstup je zaveden do kondenzátoru, vyznačující se tím, že výstup turbokompresoru (5) je přes trojcestný ventil (7) jednak zaveden do kondenzátoru (9) a jednak do směšovače (8), do něhož je rovněž přes další trojcestný ventil (10) zaústěn vstup kapaliny z kondenzátoru (9), přičemž výstup směšovače (8),...

Zapojení dochlazovače v chladicím okruhu

Načítavanie...

Číslo patentu: 218528

Dátum: 15.03.1985

Autori: Dvořák Zdeněk, Klazar Luděk, Petrák Jiří

Značky: dochlazovače, chladicím, zapojení, okruhu

Zhrnutie / Anotácia:

Použití klasických dochlazovačů, podchlazujících kapalné chladivo pod teplotu varu při kondenzačním tlaku, je známo ve spojení s výskytem a možností využití studené vody, např. studniční. S ohledem na nedostatek této vody se v poslední době upouští od použití tohoto aparátu v chladicím okruhu. Nový význam má jeho zařazení do okruhů s řízenou kondenzační teplotou u zařízení užitečně využívajících části nebo celého kondenzačního tepla. Vynález se...

Výsuvný mechanizmus rozkladacej pohovky

Načítavanie...

Číslo patentu: 224668

Dátum: 01.10.1984

Autori: Veselovský Juraj, Dvořák Zdeněk

Značky: výsuvný, mechanizmus, pohovky, rozkladacej

Zhrnutie / Anotácia:

Výsuvný mechanizmus rozkladacej pohovky, ktorej sedák sa skladá z dvoch v sebe alebo nad sebou sa navzájom posúvajúcich rámov alebo inak vytvorených plôch, ktoré sa pohybujú na podperách vyznačujúci sa tým, že zadný rám (l0) je vybavený dvoma kolieskami (2) s excentrickým hriadeľom (5), pevne spojeným s držiakom (1).

Aktivní hmota stříbrné elektrody elektrochemického zdroje proudu

Načítavanie...

Číslo patentu: 217838

Dátum: 15.07.1984

Autori: Dvořák Zdeněk, Koudelka Vojtěch, Krejčík Miroslav, Provazník Jiří

Značky: elektrochemického, zdroje, aktivní, hmota, stříbrné, elektrody, proudu

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je stříbrná elektroda elektrochemického zdroje proudu s výhodou stříbrozinkového akumulátoru, při jejíž výrobě se použije aktivní hmota, která před uvedením do činnosti mimo stříbro nebo jeho sloučeniny obsahuje jako zporézňovadlo též sloučeniny zinku, např. kysličník zinečnatý nebo kovový zinek, které se působením elektrolytu převedou na zinečnatan, který je běžnou složkou alkalických elektrolytů se zinkovou elektrodou.

Zapojení chladicího okruhu

Načítavanie...

Číslo patentu: 213528

Dátum: 01.03.1984

Autori: Klazar Luděk, Petrák Jiří, Dvořák Zdeněk

Značky: chladicího, zapojení, okruhu

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zajištěni stability teplotní úrovně a množství tepla, využivatelného při vyšší teplotní úrovni a dosažení nezávislosti těchto parametrů na vnějších podmínkách. Podle vynálezu je vysokotlaké kapalinové potrubí nebo sací potrubí rozděleno do dvou paralelních větví, z nichž jedná větev prochází výměníkem tepla a druhá větev jej obchází. V obou větvích je vestavěn společný regulační orgán, vytvořený jako trojcestný regulační...