Dvořák Miloš

Zadní náprava

Načítavanie...

Číslo patentu: 263937

Dátum: 12.05.1989

Autori: Dvořák Miloš, Pažout Josef, Kamhal Ivan, Panáček Vlastimil, Kúlka Michal

MPK: B60G 3/14

Značky: zadní, náprava

Text:

...napětí. ve spojeni hrany otevřeného profilu torzněpružneľąoy ífznéhnotąjělenu k podélnému ramení a poąstatně zvýšení životnosti spoje při použití jednoduché rovinné výztuhy s nízkou hmotnosti. Rovinne výztuhy jsou přivařeny k torzně pružnému příčnému členu a podélným ramenům v rovině souměrnosti jejich profílů, což zajišťuje dokonalou tuhost celé nápravy zvlaště při přenosu brzdných sil.Na připojení/Ch výkresech je znázorněn příklad...

Ovládací zařízení osově posuvné volicí šablony

Načítavanie...

Číslo patentu: 260745

Dátum: 12.01.1989

Autori: Fučík Milan, Dvořák Miloš

MPK: D04B 9/30, D04B 15/58

Značky: osové, posuvné, šablony, zařízení, ovládací, volicí

Text:

...uložen držák 5. Na držaku 5 jsou »na tyči G obr 2 výky-vně uložený jednotlivé zäpadky 7 přiřazené k jednotlivým ovládacím víačkám 1.K zálpadkám 7 je »přiřazenaa volící šablona 8 s ,programovými kroužky 81, uložená svisle posuvně rovněž v hor-ní »a Spodní desce 3, 4 .krytu proužkovacího zařízení. Programové kroužky G 1 jsou výškově upevněny tak, že ,při určitých výškových »polohách volicí šablony , podle programu stroje, nepůisobí, resp....

Zařízení dvouválcového okrouhlého pletacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 254819

Dátum: 15.02.1988

Autori: Dvořák Miloš, Rebeka Zdeněk, Fischer Evžen, Čermák Stanislav

MPK: D04B 9/54, D04B 15/32

Značky: stroje, zařízení, dvouválcového, pletacího, okrouhlého

Text:

...radiálně přísuvný stahovací zámek ll, na něhož navazujezmíněný pevný stahovací zámek lg pro stahování jehel do uzavírací pĺĺlühy oS jehlami 5 spolupracují odhezové platiny 1.2 ovládané platinovými zámkovými knnužky lg a li známým způsobem uspořádanými na trubce lg (obr. 2) uložené úhlově výkyvně uvnitř spodního jehelního válce g. Na spodním konci trubky gg je na čepu uchyceno vodorovně uspořádané táhlo ll, jehož druhý konec je výkyvně...

Způsob pletení řádků ponožkového úpletu

Načítavanie...

Číslo patentu: 254551

Dátum: 15.01.1988

Autori: Dvořák Miloš, Fischer Evžen

MPK: D04B 9/46

Značky: způsob, úpletu, pletení, řádků, ponožkového

Text:

...pletení z vratného na rotační navazují a lze je potom řetízkováním bez problému spojit. Další výhoda je v tom, že se nemusí vypínat a zapínat nit.Návaznost oček pleteniny podle způsobu pletení je znázorněna schematicky na přiloženém výkrese, přičemž řádky jsou znázorněny čarami.V poslední otáčce stroje při pletení špice vratným způsobem se pletou ve směru § v prvém pletacím systému řádek A a v druhém pletacím systému řádek §. Jako poslední V...

Montážní opěrka

Načítavanie...

Číslo patentu: 239012

Dátum: 01.11.1987

Autori: Mužík Václav, Dvořák Miloš

MPK: E04G 21/19

Značky: montážní, opěrka

Zhrnutie / Anotácia:

Montážní opěrka podle vynálezu slouží k podepření stropního stavebního prvku při montáži prefabrikovaných stavebních objektů. Použití opěrky je vázáno na současné použití nosnosti, železobetonových nosných nebo nenosných stěn již smontovaného podlaží, na které se opěrka nasazuje. Opěrka sestává ze šroubu s maticí, na kterou je navařena základní destička opatřená na okraji, kolmo na svou rovinu, destičkovou zarážkou proti otáčení. Základní...

Postrkové zařízení pomocného rozkazovacího bubnu

Načítavanie...

Číslo patentu: 252679

Dátum: 17.09.1987

Autori: Dvořák Miloš, Fischer Evžen

MPK: D04B 15/74

Značky: postrkové, bubnu, pomocného, zařízení, rozkazovacího

Text:

...postrkově zařízení pomocnáho rozkązovacího bubnu Q, které nestává z níže popsanýoh dílcú.Na hřídeli 2 je otočně uspořádáno pouzdro § jedním svým koncem, přičemž druhý konec je uložen v ložisku 1, jehož vnitřní kroužek je zalisován na vnitřní náboj hlavního rozkazcvacího bubnu l. K čelu pomocného rozkazovacího bubnu § je šrouby připevněn prstenec äł,na jehož čele je obloukové vybrání §g, do kterého zapadá ozub łgg vytvořený na čele hlavního...

Zařízení pro volbu jehel

Načítavanie...

Číslo patentu: 250974

Dátum: 14.05.1987

Autori: Dvořák Miloš, Gross Lumír, Rebeka Zdeněk

MPK: D04B 15/78

Značky: volbu, jehel, zařízení

Text:

...33 je pod úrovní vodorovného profilu 33 a je k němu kolmý. Každá volící páčka 3 je uspořádána tak, že vodorovný profil 33 se nachází těsně nad vodorovným průběhem dráhy 5 kolénka 3 stopru 3, který je, resp. prochází ve spodní poloze.Na oblouku jehelního válce 3, kterému odpovídá oblouk vodorovného profilu 33 volící páčky 3, jsou zámková kroužky 39 a 33 /obr. 2/ pro ovládání stoprů 3 upraveny následujícím způsobem. Na spodním zámkovém...

Zařízení pro volbu jehel

Načítavanie...

Číslo patentu: 248661

Dátum: 12.02.1987

Autori: Rebeka Zdeněk, Dvořák Miloš, Fischer Evžen

MPK: D04B 15/78

Značky: jehel, volbu, zařízení

Text:

...volících pák 1 jsou seř-Iznuty za účelom zamačkáveiní kolének gg, jak .je vidět na obr. 3. Iolfcí páky 1 prochőząjí výřezy ä (obr. 2) v přední části tělesa i. K zeslabení ž tělesa j, jež je provedeno v místě výřezů E, jsou uchyceny tažné pružiny Q, jejichž druhé konce jsou uchyceny k jednotlivým volicím pákám 2. Dále k jednotlivým volícím pákám 2 jsou uspoř-ádány elektromagnety La to střídavě z obou stran,jak je vidět na obr. 2, takže...

Zapojení pro řízení spouštěčů asynchronních motorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 221564

Dátum: 15.02.1986

Autori: Ottich Lubomír, Dvořák Miloš, Trunkát Miroslav

Značky: zapojení, motorů, asynchronních, spouštěčů, řízení

Zhrnutie / Anotácia:

Spouštěč asynchronního motoru, u něhož je v jedné rotorové fázi zapojen snímač skluzové frekvence, na jehož výstup je zapojen násobič skluzové frekvence a jehož výstup je připojen na hlavní vstup vratného čítače a pomocný vstup vratného čítače je připojen na výstup časového taktovacího generátoru. Výstup vratného čítače je připojen na dekodér zrychlení s předvolbou a z jeho výstupu je řízen spínač odporových stupňů v obvodu rotoru aysnchronního...

Dvouválcový okrouhlý pletací stroj pro výrobu ponožkového zboží apod.

Načítavanie...

Číslo patentu: 225201

Dátum: 01.12.1984

Autori: Dvořák Miloš, Maléř Josef, Čermák Stanislav

Značky: zboží, ponožkového, výrobu, okrouhlý, apod, stroj, dvouválcový, pletací

Zhrnutie / Anotácia:

Dvouválcový okrouhlý pletací stroj pro výrobu ponožkového zboží a pod. opatřený alespoň dvěma pletacími systémy, zejména pro vratné pletení, přičemž volba jehel se provádí pomocí stoprů, mezistoprů a vodicích platin a kde před jedním pletacím systémem jsou uspořádány zámkové prostředky pro převádění jehel do horního jehelního válce prostřednictvím volby stoprů od volicího zařízení, vyznačující se tím, že před druhým pletacím systémem a před...