Dvořák Luděk

Způsob odkoksování trubek výměníku tepla pyrolýzní pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 268974

Dátum: 11.04.1990

Autori: Oháňka Vlastimil, Dvořák Luděk, Hrubý Augustin, Tichý Vladimír, Nájemník Jiří

MPK: C10G 9/16

Značky: tepla, odkoksování, způsob, pyrolýzní, trubek, výměníku

Text:

...opět anontovat a psc vyhřát na pracovni teplotu. uvedená operace je časovč velai náročnú a nákladná ak na spotřebu energií pre odatavení e nejetí poce, tak z hladiska vynaložené práce a Ió negativní vliv na délku životnosti zařízení. Vlastní čištění tlakovou vodou o tlaku 30 až 60 MPa je operace velai riziková a možností úrazu.Postup odkoksovaní chladiče pyrolýzniho plynu byl již v literatuře popsón. Například Bulletin of the Japan Petroleun...

Způsob termického odkoksování

Načítavanie...

Číslo patentu: 262567

Dátum: 14.03.1989

Autori: Oháňka Vlastimil, Nájemník Jiří, Tichý Vladimír, Dvořák Luděk, Bartoň Jan, Hrubý Augustin

MPK: C10G 9/16

Značky: termického, odkoksování, způsob

Text:

...je dvoustupñové parovzdušné čištění tak, že teplota úsad se udržuje aslepoň na teplotě, pri které probíhala vlastni reakční perioda. V druhém stupni se teplota úsad ještě zvětší nad teplotu v prvém stupni zvýšeným přívodem plynného proudu. Celá technologie je popsána jen velmi obecně.Postup f- Linde má z hlediska praktického použití nevýhodu především v tom, že využívá k dosažení potřebné teploty úsad v chladiči pyrolýzního plynu velmi...

Zařízení pro pyrolýzu uhlovodíků

Načítavanie...

Číslo patentu: 259405

Dátum: 17.10.1988

Autori: Ružička Jaroslav, Dvořák Luděk, Hrubý Augustin, Tichý Vladimír, Nájemník Jiří, Beneš Bedřich

MPK: C10G 9/00

Značky: zařízení, uhlovodíku, pyrolýzu

Text:

...plynu a topnéh.o oleje, případně vvjádřenou v energetických jednotkách, na pyrolýzu jednotky hmor ty SLIPIJVÍHY, respektive jednotku produktu. Teplo .půvoudně vložené na ohřátí a reakci suroviny se pomocí prací vody jako teploncsného média zrecirkulujea ještě jednou využije. jeho využití se promítne do snížení měrné spovtřehy topného plynu .na jednotkavé množství pyrolyzované suroviny, respektive vyrobené protlukce.Strojní uspořádání...

Zařízení pro výrobu syté páry

Načítavanie...

Číslo patentu: 259343

Dátum: 17.10.1988

Autori: Navara Milan, Oháňka Vlastimil, Krupička Michal, Dvořák Luděk, Nájemník Jiří, Hrubý Augustin, Tichý Vladimír, Jankovec Jan, Rychtrmoc Karel, Psota Milan

MPK: F22B 31/02

Značky: zařízení, páry, syté, výrobu

Text:

...odstraňuje některé jejich nevýhody. Výhody navrhovaného zařízení lze shrnout do následujících bodů- dobré odloučení čisté syté páry od kapiček vody uvnitř vyvíječe páry,- k vylučování solí z vody nedochází na teplosměnných plochách, ale ve vyvíječi páry,který lze snadno odluhovat,- napájecí voda může být podstatně horší kvality, než je tomu u klasických systémů,k odpařování na výměnných plochách a k následnému zasolování,- odpadá...

Hořák pro trubkové pyrolýzní pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 257718

Dátum: 15.06.1988

Autori: Tichý Vladimír, Dvořák Luděk, Nájemník Jiří, Rychtrmoc Karel, Psota Milan, Jankovec Jan, Hrubý Augustin

MPK: F23D 13/42, F23D 14/66

Značky: pyrolýzní, trubkové, horák

Text:

...při spalování k energetickým ztrátám. Uvedené nedostatky řeší hořák podle vynálezu. Hořák pro trubkové pyrolyzní pece, který je upraven ve dnu trubkové pece v samostatných hořákových skříních,vybavených kanály s requlačními žaluziemi pro přívod vzduchu je podle vynálezu konstruován tak, že boční vzduchové kanály 3 pro přívod vzduchu k hlavě hořáku g hořákové skříni A jsou opatřeny teplosměnnými registry 1 pro nepřímý ohřev vstupujícího...

Způsob provozu parního systému

Načítavanie...

Číslo patentu: 255989

Dátum: 15.04.1988

Autori: Dvořák Luděk, Ružička Jaroslav, Nájemník Jiří, Bartoň Jan

MPK: F22D 1/32

Značky: parního, systému, způsob, provozu

Text:

...požadavku výměny tepla ve výměníćích, napojených na nejnižší tlakovou hladinu. Sníží-li se výkon výměníku tepla napojených na nejnižší tlakovou hladinu páry, může se snížit tlak této páry, a tím poklesne i množství výfukové páry z turbín za současného zvýšení množství odběrové páry z turbín při konstantním výkonu turbín. Výměníky tepla zapojené V parním systému na nejnižší tlakovou hladinu páry musí být vhodně konstrnovány, zejménas ohledem...

Způsob prodloužení provozního cyklu pyrolýzy kapalných uhlovodíkových surovin

Načítavanie...

Číslo patentu: 255065

Dátum: 15.02.1988

Autori: Nájemník Jiří, Tichý Vladimír, Dvořák Luděk

MPK: C10G 9/16

Značky: prodloužení, provozního, uhlovodíkových, cyklu, pyrolýzy, kapalných, surovin, způsob

Text:

...bud stejného, nebo jiného destilačního rozmezí. Výsledkem výše uvedených operací je skokový pokles povrchových teplot vlásenek o 20 až 60 °C, popř. i více a prodloužení provozní periody pece o 25 ažMechanismus děje je patrně zapříčiněn zvýšením tepelné vodivosti vrstvy koksu na vnitřním povrchu trubky. Zvýšení tepelné vodivosti vrstvy koksu je způsobeno snížením tlouštky vrstvy koksu a též fyzikálně chemickou změnou vrstvy, jejíž efektem je...

Způsob úpravy procesní vody

Načítavanie...

Číslo patentu: 249185

Dátum: 12.03.1987

Autori: Novotný Petr, Dvořák Luděk, Bartoň Jan

MPK: B01D 3/00

Značky: úpravy, způsob, procesní

Text:

...proudů, které je v dalším popsáno.Procesní voda L s obsahem cca 2000 ppm uhlovodíků se přivádí na 1. patro striperu 3. Z hlavy-striperu g se odvádí parní směu 1 s obsahem cca 99 vody. Do paty striperu g se nastřikuje přímá stripovací pára 5. Z paty striperu g se odvádí upravená procesní voda 5 do kotle Q na výrobu procesní páry. S patou striperu g je spojen vařák 1 do něhož se přivádí topná pára §.Na hlavu striperu g se přivádí 158 800...

Způsob výroby plynných nenasycených uhlovodíků a monocyklických aromatických uhlovodíků

Načítavanie...

Číslo patentu: 248929

Dátum: 12.03.1987

Autori: Lederer Jaromír, Dvořák Luděk

MPK: C10G 47/14

Značky: monocyklických, plynných, uhlovodíku, aromatických, nenasycených, způsob, výroby

Text:

...pyrolýzy surovín I a II na paládiovém katalyzátorus obsahem 0,2 až 0,5 hmot. paládia na alumině při 20 až 180 °C pod tlakem vodíku 3 až 5 MPa a destilačně oddělené od níževroucího podílu.Surovina III obsahuje převážně tricyklické nenasycene a nasycené uhlovodíky C 12 až C 12, v nichž převládá tricyklo /5,2,1,o 25/ 2 / dekanem a jejich alkylovahé homology vedle C 9 až C 11 monocyklíckých aromátů.na hydrogenaciuvedené vazby v...