Dvořák Jiří

Tlumené dopadové místo pásového dopravníku

Načítavanie...

Číslo patentu: 269219

Dátum: 11.04.1990

Autori: Drs Jan, Neruda Jiří, Dvořák Jiří

MPK: B65G 39/14

Značky: dopadové, pásového, tlumené, dopravníku, místo

Text:

...svou výškou presahuje hranu pripojené kotevní patky. Pružná výplň může být vytvořena z vrstev gumového dopravniho pásu.Hlavní účinek tlumeného dopedového místa pásového doprevníku podle vynálezu spočívá v tom, že tlumivý účinek pružně upevněného válečkového roštu je násoben tlumici schopností kotevního uložení nosného rámu kotevní patkou v pružném kotevním lůžku kotevního rámu. Nadto jde o uložení snadno reelizovetelné, levné a...

Zařízení pro mazání převodových soukolí, zejména rotačních žacích orgánů

Načítavanie...

Číslo patentu: 267469

Dátum: 12.02.1990

Autori: Svoboda Karel, Dvořák Jiří, Vondrák Jiří

MPK: F16H 57/04, A01D 69/12, F16N 1/00...

Značky: rotačních, zejména, prevodových, žacích, soukolí, mazání, zařízení, orgánů

Text:

...unzání ve všech pracovních polohách.Podstata vynálozu spočivú v tom, že u obou Krajnich sokoli, cvořonýoh prwudnxkuželovýn kolem a druhým kužolovým kolem, jsou při styku ozubení těchto kol upruvony nn straně přívrâccnć smyslu otáčcni komúrky, mající jednak vstupní otvory, jednak Výstupní otvory, jsoucí vzájemné propojeny potrubim přímo ncbo přos pružnou spojku, přičemž v po trubí jsou upruveny mazací otvory pro vnitřní...

Zařízení pro uchycení skříně rotačního žacího ústrojí

Načítavanie...

Číslo patentu: 267013

Dátum: 12.02.1990

Autori: Vondrák Jiří, Dvořák Jiří, Švejnoha Josef

MPK: A01D 34/63

Značky: ústrojí, žacího, uchycení, zařízení, skříně, rotačního

Text:

...příklad provedení zařízení pro uchycení skříně rotačního žacího ústrojí, kde na obr. 1 je v nárysu pohled na čelně nesené žací ústrojí a obr. 2 představuje půdorys ústrojí 2 obr. 1.Zařízení pro uchycení skříně rotačního žacího ústrojí je svým rámem ł připojeno čelně prostřednictvím horního úchytu 2 a spodního úchytu lg k neznázorněnému energetickému zdroji. Na skříni 3 jsou upraveny žací talíře 3 se středovými klobouky 5 tak, aby byla...

Zařízení pro pohon rotačního žacího ústrojí

Načítavanie...

Číslo patentu: 266889

Dátum: 12.01.1990

Autori: Kunst Jiří, Dvořák Jiří, Vondrák Jiří

MPK: A01D 34/76

Značky: rotačního, ústrojí, žacího, pohon, zařízení

Text:

...obsluhu během sezóny. Rešení umožňuje eliminaci vlivu výrobních tolerancí v rozsahu celého náhonového systému. Podle druhého bodu pak je umožněna určitá fixace polohy nałĺllilťĺllu rttíílclm pomocí zápatlko rohatkovćho mechanismu s konstantním tahem pružiny.Na připojených výkresech je schematicky znázorněn příklad provedení zařízení pro pohon rotačního žacího ústrojí čelnč nescného na energetickém prostředku, kde obr. 1 znázorňuje půdorys a...

Nástavec k zavádění ovulační sondy

Načítavanie...

Číslo patentu: 266854

Dátum: 12.01.1990

Autori: Dvořáková Dagmar, Dvořák Jiří

MPK: A61M 37/00

Značky: nástavec, ovulační, zavádění, sondy

Text:

...pro zavádění ovulační sondy je tvořen dutou nosnou kostrou 1 opatřenou na jednom konci přizpůsobovací koncovkou 2 a na druhém konci kožní opěrkou 3.Dutá nosná kostra 1 je zhotovena z plastic~ kého materiálu s vysokým tepelným odporem,například sendvičovêho polystyrenu, nejlépe ve tvaru pcrlorovanć trubičky, takže nevyvolává pocit chladu.Při 2 plrso|ovncí koncovku 2 jc tvořcnzl pružnýmí hmatačovýini řasami 6 přecliázejícimi vc...

Zařízení k obracení horní větve dopravního pásu

Načítavanie...

Číslo patentu: 265938

Dátum: 14.11.1989

Autori: Drs Jan, Kremláček Vítězslav, Dvořák Jiří, Demjanovič Jan

MPK: B65G 15/64

Značky: horní, obracení, pásu, větve, dopravního, zařízení

Text:

...rovnače gg od ohraceče gg v uvedeném rozmezí je dána tuhostí pásu gg.Obraceč gg pásu łg je tvořen uzavíratelným děleným rámem gł, po obvodu opatřeném dvěma vum-unýnnl v-wwl Myľ umvrñlu-un kunluuuýwlu uI/řďvývlu npľulnýt-Iu vAlvů Lł. pľlřrvulnł. vľamrur nou Imvznjłuun pootočeuy o 45 °. Jako opěrných válců gg je 5 výhodou využito normalizovaných válečků používaných na pásovém dopravníku łg. Rám gł je sestaven z navzájem podobných polorámů...

Jisticí zařízení pro čelně nesené stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 265287

Dátum: 13.10.1989

Autori: Kunst Jiří, Vondrák Jiří, Dvořák Jiří

MPK: A01D 75/18

Značky: stroje, jistící, nesené, zařízení, čelně

Text:

...alespoň jeden závěs 1 pro připojení alespoň jednoho vychylovacího ramene 3 prostřednictvím nosného čepu Q. Vychylovacírameno 5 je spojovacím čepem 5 skloubeno s alespoň jedním hor ním závěsným táhlem §,uchyceným pomocí horního nosného kloubu ll s traktorem g. Na vychylovacím ramenu 5 je též upravena vysmekávací pojistka § s výhodou na čepu lg pro aretační třmen lg se šroubem ll. Na traktoru § je pomocí spodního nosného kloubu lg...

Stavitelné usměrňovací zařízení, zejména pro rotační žací stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 265043

Dátum: 12.09.1989

Autori: Vondrák Jiří, Dvořák Jiří, Kunst Jiří

MPK: A01D 34/64

Značky: stroj, usměrňovači, rotační, zařízení, stavitelné, zejména, žací

Text:

...obr. 1 je půdorys rotačního žaciho straje diskového s usměrňovacím zařízením, obr. 2 znázorňuje bokorys zařízení a na obr. 3 je detail uchyqení tvarovaného nosiče se základovou deskon. Stavitelné usměrňovací zařízení je upraveno na rotačnim žaw cim stroji, který je rámem 1 připojován čelné neho bočné k ne uznáaornénému tažnému prostředkutnapř. traktoru. S rámem Ě je spojena Skříň žacího ústrojí 3, nesouci pracovní orgány g. Alesw poň jeden...

Způsob výroby trnu tvaru dvouchodého vřetene a zařízení k jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 261612

Dátum: 10.02.1989

Autori: Šobr Petr, Dvořák Jiří, Fischer Zdeněk

MPK: F04B 19/12

Značky: zařízení, způsob, vřetene, provádění, tvaru, výroby, dvouchodého

Text:

...a jednak dvěma protilehlými šroubovýmí přímkovými plochami spojujícími obě konvexní plochy, provádí se ubírání níateriálu střídavě po malých třískach tak, že se nejdříve provede odebrání vrstvy o síle asi 1 mm na 2 - 3 přísuvy nože 4, čímž se odcbere tříska na jedné šroubově konvexní ploše 7 a na jedné šroubové přítnkové ploše 13 obráběného trnu 1. Nato se nůž 4 přesune o polovinu stoupáni trnu. 1, tedy přesně o šírku soustružnického...

Zařízení ke snižování tlaku zemědělských strojů a dopravních prostředků na půdu

Načítavanie...

Číslo patentu: 258868

Dátum: 16.09.1988

Autori: Kocián Miloslav, Dvořák Jiří, Pišan Oldřich

MPK: B60V 1/06

Značky: snižování, půdu, strojů, tlaku, zemědělských, zařízení, prostředků, dopravních

Text:

...jsou schematicky znázorněny příklady zařízení ke snižování tlaku zemědělskýoh strojů a dopravnich prostředků na půdu podle vynálezu. kde na obr. l je v nárysu závěsný dopravní prostředek s nadlehčovací vanou, na obr. 2 je detail nadlehčovací vany opatřeně pružnou manžetou a po jistným ventílem, propojeným se snímačem tlaku nápravy a obr 3 258868představuje uspořádání, kdy zdroj tlakoveho média do nadlehčovací vany je ovládán vyhodnocovací...

Trénovací lehátko, zejména k procvičování páteře

Načítavanie...

Číslo patentu: 257600

Dátum: 16.05.1988

Autori: Dvořáková Dagmar, Dvořák Jiří

MPK: A61H 11/00, A61H 15/00

Značky: trénovací, lehátko, páteře, zejména, procvičování

Text:

...trénovacího lehátka podle vynálezu,kde na obr. 1 je boční pohled na lehátko a obr. 2 představuje detail otočného válečku s částí nekonečného pásu a pohybovou zarážkou.Trénovací lehátko, zejména k procvičování páteře, seetává 2 plochého rámu l, opatřeného volně otočnými válečky g, jejichž průměr přesahuje výšku plochého rámu l. Na otočných válečcích 1 je upraven nekonečný pás 3, jehož horní strana je opatřena pružnou rohoží 3 s podhlavníkem...

Zařízení pro dělenou přípravu píce, zejména na krmné účely

Načítavanie...

Číslo patentu: 257180

Dátum: 15.04.1988

Autori: Vondrák Jiří, Veverka Josef, Haberle Jiří, Dvořák Jiří

MPK: A01D 43/08

Značky: dělenou, přípravu, píce, účely, krmné, zařízení, zejména

Text:

...přípravu píce, zejména na krmně účely, je připojováno k energetickému zdroji l např. traktoru prostřednictvím oje lg, případně může být V provedení samojízdném,znázorněném na obr. 2. K podvozku 3, na němž je upraven zásobníkový prostor 3 je vpředu připojováno bud žaoí ústrojí 3 nebo sběrací ústrojí § a v zadní části je upraveno řezací ústrojí Q opatřené koncovkou 1 s klapkou g. Na podvozku g je uvnitř zásobníkového prostoru Q upraveno...

Řezná hrana soustružnického nože, zejména pro výrobu modelu kuželového rotoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 255440

Dátum: 15.03.1988

Autori: Šobr Petr, Dvořák Jiří, Fischer Zdeněk

MPK: B23B 5/38, B22C 7/00

Značky: výrobu, rezná, nože, hrana, soustružnického, kuželového, rotoru, modelů, zejména

Text:

...v bodoch dotyku rovnoběžně vedených tečen ke kruhovým průřezům a v rovině kolmé k těmto rovnoběžným tečnám, přičemž tato rovina je rovnoběžná s podélnou osou kuželového vřetena.Vyšší účinek a pokrokovost soustružníckého nože podle vynálezu spočĺvá v tom, že jeho použitím se speciálně konstruovanou hranou lze vytvořit model pro licí formu, případně k výrobě šablony pro výrobu dutiny kovové formy pro tlakové či vstřikové lití. Soustružnicky nuž...

Trénovací lehátko k procvičování páteře

Načítavanie...

Číslo patentu: 255155

Dátum: 15.02.1988

Autori: Dvořáková Dagmar, Dvořák Jiří

MPK: A63B 23/02, A61G 7/00, A61H 11/00...

Značky: páteře, lehátko, trénovací, procvičování

Text:

...představuje podélný řez lehátkem a obr. 2 rozevření plochého rámu lehátka při seřizováníroztečí a vzdáleností volně otočných válečků.Trénovací lehátko k procvičování páteŕe je tvořeno plochým rámem l. jež je opatřen příčníky 3 nesoucími volně otočné válečky 3. Na volně otočných válečkách 3 je položena pružná rohož 1, sloužící k volnému ulehnutí trénující osoby.Pružná rohož 1 je tvořena kapsou se zasunutými pružnými vložkami Ě, jejichž tuhost...

Zařízení pro mazání převodů rotačních žacích orgánů

Načítavanie...

Číslo patentu: 236313

Dátum: 01.01.1988

Autori: Svoboda Karel, Vondrák Jiří, Kocián Miloslav, Dvořák Jiří

MPK: A01D 69/12

Značky: zařízení, mazání, rotačních, orgánů, převodů, žacích

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení je určeno pro mazání převodů rotačních žacích orgánů, zejména u diskových žacích strojů pracujících na svahu. Podstata vynálezu spočívá v tom, že k oběma koncům náhonového hřídele jsou připojeny spirálové rotory, uložené v komorách těles, upravených ve skříni s mazacím médiem. Komory jsou vzájemně propojeny potrubím v němž je u každého převodu vytvořen alespoň jeden mazací otvor.

Čelně nesený rotační žací stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 237066

Dátum: 01.10.1987

Autori: Švejnoha Josef, Vondrák Jiří, Dvořák Jiří, Kocián Miloslav

MPK: A01D 34/63

Značky: žací, stroj, nesený, čelně, rotační

Zhrnutie / Anotácia:

Uspořádání čelně neseného rotačního žacího stroje je určeno především pro diskové stroje, pracující v náročných a členitých terénech. Podstata vynálezu spočívá v tom, že skříň lišty nesoucí pracovní orgány je svým jedním krajním pracovním orgánem přes náhonový hřídel uložený v poháněcí skříni spojená s nosným rámem sloužícím k čelnímu připojení na základní stroj. Druhý konec skříně lišty je opatřen čepem, v němž je uchycena teleskopická...

Tvářecí čelisti zejména pro výrobu dutých šroubových vřeten

Načítavanie...

Číslo patentu: 252138

Dátum: 13.08.1987

Autori: Skopal Bedřich, Krejčíř Josef, Dvořák Jiří

MPK: B21D 11/06

Značky: šroubových, dutých, výrobu, čelistí, tvářecí, vřeten, zejména

Text:

...podle vynlleeu je echemetich snizornłn ne připojenóm výkrese pŕedetevujícín ne obr. 1 čdstečny podálný řez tvářecí dutllou tvánecích čelietí e ne ob. 2 čáetečny čelni pohled ne tveŕecí dutinu n obr. 1 e vysnečenýli prdblłw Itředd prdřeků tvdřecí dutiny člrkovenl e s délkou pŕetvlřecí části e kelibreční části vłdy v délce Jednoho etoupáni roubovice kelibreční části.len tvářecími čelietui podle vynáleou Je uprevene prochosí tvdřecí dutina i...

Zařízení pro usměrňování proudu materiálu posečeného rotačním žacím strojem

Načítavanie...

Číslo patentu: 251835

Dátum: 13.08.1987

Autori: Souček Zdeněk, Valouch Lubomír, Dvořák Jiří, Vondrák Jiří, Svoboda Karel

MPK: A01D 34/66

Značky: proudu, rotačním, posečeného, strojem, materiálů, zařízení, žacím, usměrňování

Text:

...řemend 5, na bnanou remeníci 1, nmníl nevazuje kraäní převodovi akríň § upraventžnapř. v dutém svisláa krajním noaníku z, na krajií převodovou ektíň § pak navaluje saíněnl apodní hnací skríň 3.I kraji je upraven nízká rotační buben iací 2, který je válcový nebo komolý kulelový,nahoru ee auiující, opatřený nahoru se roaiiŕujícím koaolýa kuielovýa kloboukem m. Soundní vyeold rotační iací buben .LL, t.j. drułú od kraje, je vytvořen jaxo...

Zařízení pro pohon rotačního žacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 238989

Dátum: 01.07.1987

Autori: Dvořák Jaromír, Dvořák Jiří, Pech Karel, Sporek František

MPK: A01D 34/63

Značky: žacího, zařízení, stroje, rotačního, pohon

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení je určeno pro pohon rotačních žacích strojů, zejména čelních nesených, které pracují v náročných terénech. Podstata řešení spočívá v tom, že přírubový hřídel, uložený v převodové skříni, je spojen s přírubou hnaného hřídele, který je uložen v tělese vstupního pracovního kotouče, k němuž jsou držáky připojeny límcovité části upravené mezi vstupním pracovním kotoučem a skříní. Alespoň jeden z držáků je upraven vně límcovitých částí a...

Opěrné zařízení rotačních žacích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 238982

Dátum: 01.07.1987

Autori: Musil František, Vondrák Jiří, Dvořák Jiří

MPK: A01D 34/63

Značky: opěrné, zařízení, rotačních, strojů, žacích

Zhrnutie / Anotácia:

Opěrné zařízení je určeno zejména pro diskové rotační žací stroje a ovlivňuje styk skříně stroje s terénem. Podstata řešení spočívá v tom, že pod skříní je upravena alespoň jedna opěrná lyžina, opatřena na jednom konci vodicím nosem, jímž zasahuje volně do štěrbinovitého otvoru v ochranném náběhu nebo skříni a na druhém konci ohybem, v němž je alespoň jeden otvor, kterým je opěrná lyžina připojena k úchytnému čepu na skříni přes pružný člen,...

Rotační žací stroj diskový, zejména bočně nesený

Načítavanie...

Číslo patentu: 250985

Dátum: 14.05.1987

Autori: Dvořák Jiří, Svoboda Karel, Vondrák Jiří, Kocián Miloslav

MPK: A01D 34/63

Značky: zejména, nesený, bočně, stroj, žací, rotační, diskový

Text:

...provedení rotačního žacího stroje podle vynálezu, kde na obr. 1 je v pudorysu znázorněn celkový pohled na diskový žací stroj, na obr. 2 je nárys detailu skříně převodu a skříně žacího ústrojí V řezua obr, 3 představuje příčný řez skříní převodu v bokorysu.Rotační žací stroj, v příkladném provedení diskový, je prostřednictvím závěsu l a závěsných čepů 2 připojován k neznázorněnému tažnému prostředku. K závěsu l je připojen nosný rám Q...

Zařízení k získávání antikoncepčních informací

Načítavanie...

Číslo patentu: 250170

Dátum: 15.04.1987

Autori: Dvořáková Dagmar, Dvořák Jiří

MPK: A61B 10/00

Značky: získavání, informaci, zařízení, antikoncepčních

Text:

...mohou používat i negramotná zem v rozvojových zemích. Zároveň je zařízení možné využít k preventivnímu sledování zdravotního stavu ženy.Na päipojeném výkrese je znázornčn ňíklad provedení zařízení podle vynálezu, kde obr. I představuje pohled ne celá ,zoť-ízení v provedení s oddälenou ovuloční sondou od vyhodnocovací jednotky, obr. 2 az koncem ovulační sondy a obr. 3 oz ovulaění sondou s komůrkou indikátoru.znamení k získávání...

Zařízení pro jištění čelně neseného stroje proti nárazu

Načítavanie...

Číslo patentu: 238085

Dátum: 01.04.1987

Autori: Dvořák Jiří, Bodlák Ludvík, Souček Zbyněk, Valouch Lubomír

MPK: A01D 75/18

Značky: čelně, neseného, zařízení, stroje, proti, jištění, nárazů

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení je určeno k ochraně čelně neseného stroje, zejména zemědělského, před nárazem na překážku a následnou havárií. Rám stroje je sklouben jednak s alespoň jedním horním kloubovým ramenem, které je opatřeno alespoň jednou pojistkou, jednak s alespoň jedním spodním nosným táhlem. K rámu stroje je připavněno přední nosné rameno, opatřené hmatačem.

Zařízení k provádění způsobu koupele s reflexním účinkem

Načítavanie...

Číslo patentu: 248851

Dátum: 12.02.1987

Autori: Dvořák Jiří, Dvořáková Dagmar

MPK: A61H 15/00

Značky: reflexním, zařízení, koupele, způsobu, provádění, účinkem

Text:

...tekutiw i je spojen se sifonovou lahví i obsahující aktivní tekutinu,přes täenící kužel 1 s vekeu g obsahujícín rostlinnénvýtašky v tekutinä 2,4 nebo pouze s nálevkou 13 s podobnč.Ľasúlní pouzdro g je tvořeno prułneuelatkou, například polyetilenovou fólií, upraveno podle přibličnych roznčrů části lidského tčla l, nebo tčla zvířecího. Je opstřeno prułnými přítlaky 1, které ůsavírají nesáłní pouzdro g na jeho koncích a nohou také rozdllit...

Hybridní vzducholoď, zejména pro zemědělské účely

Načítavanie...

Číslo patentu: 227818

Dátum: 15.04.1986

Autor: Dvořák Jiří

Značky: hybridní, zejména, zemědělské, účely, vzducholoď

Zhrnutie / Anotácia:

Hybridní vzducholoď, zejména pro zemědělské účely, tvořená nosnou konstrukcí s dutinami vyplněnými plynem lehčím vzduchu s alespoň jednou hnací vrtulí, vyznačená tím, že alespoň jedna hnací vrtule (16), umístěná v průduchu (3) nosné konstrukce (1) je upravena na motorgenerátoru (15), jenž je elektrickým rozvodem (20) propojen přes spínací rozváděč (19) jednak se zásuvkou (21), jednak s generátorem (13), napojeným ne hnací motor (14), kterýžto...

Zařízení pro velkoplošné obdělávání nebo ošetřování zemědělských ploch

Načítavanie...

Číslo patentu: 221420

Dátum: 15.02.1986

Autori: Dvořák Jiří, Pišan Oldřich

Značky: zemědělských, ploch, zařízení, ošetřování, obdělávání, velkoplošné

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší zařízení pro velkoplošné obdělávaní nebo ošetřování zemědělských ploch. Podstata vynálezu spočívá v tom, že v příhradovém rámu mostového nosiče pracovního nářadí je upravena alespoň jedna dutina, jejíž obal tvořený pružným vakem, doléhajícím na příhradový rám, je vyplněn plynem lehčím vzduchu, přičemž mostový nosič je svými pojezdovými koly uložen na dráze, upravené na stojinách, které jsou prostřednictvím pouzder ukotveny do...

Vznášející se větrná centrála

Načítavanie...

Číslo patentu: 219519

Dátum: 15.08.1985

Autor: Dvořák Jiří

Značky: vznášející, centrála, větrná

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká vznášející se větrné centrály. Účelem vynálezu je řešení problémů regulace větrných motorů řízením vstupních parametrů vzdušného proudu. Podstatou vynálezu vznášející se větrné centrály tvořené větrnými motory, uloženými v nosné konstrukci s dutinami vyplněnými plynem lehčím vzduchu a připoutané lanem k zemi je to, že nejméně jedna ze stěn nosné konstrukce ohraničující sestupní otvor vzdušného proudu, vedoucího k větrným motorům...

Zařízení pro zamezení kutálení stroje na svahu

Načítavanie...

Číslo patentu: 222054

Dátum: 15.07.1985

Autori: Nováček František, Nejtek Jiří, Sporek František, Grečenko Alexandr, Dvořák Jiří

Značky: zařízení, stroje, zamezení, kutálení, svahu

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro zamezení kutálení stroje na svahu vyznačené tím, že je vytvořeno z nejméně jednoho eliptického tělesa (9), které je jedním koncem čepově připojeno k příčníku (6) a v pracovní poloze ukotveno jednak úchytnými patkami (13) a zajišťovacími západkami (14) ke kabině (2), jednak vzpěrami (15) a čepy (17) k rámu (5) samo jízdného stroje (1).

Zařízení na využití větrné energie

Načítavanie...

Číslo patentu: 218105

Dátum: 15.02.1985

Autor: Dvořák Jiří

Značky: zařízení, využití, energie, větrné

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je využití větrné energie k ekonomickému získávání chladu a tepla za použití spolehlivých a nenáročných prvků. Podstatou vynálezu je zařízení tvořené větrnými motory spojenými s kompresory, k nimž jsou připojeny děliče tepla napojené na akumulátory a výměníky tepla. Pro zajištění nepřetržitého provozu může být mezi kompresor a dělič tepla vložen akumulační prostor tlakového vzduchu, dále s výhodou spojený s heliokompresory....

Nosná konstrukce větrných motorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 218103

Dátum: 15.02.1985

Autor: Dvořák Jiří

Značky: větrných, motorů, nosná, konstrukce

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká nosných konstrukcí větrných motorů měnících kinetickou energii větru na tlakovou energii plynu, kapaliny nebo teplo. Účelem vynálezu je zlepšení váhového podílu nosných konstrukcí vůči výkonu větrných motorů a možnost stavebnicového řešení. Podstatou vynálezu nosné konstrukce tvořené dutými nosníky pro dopravu médií je to, že tyto duté nosníky opatřené na svých koncích spojovacími přírubami jsou spojeny jeden s druhým přes...

Zařízení pro čerpání kapalin, zejména vody k rostlinám

Načítavanie...

Číslo patentu: 225540

Dátum: 01.12.1984

Autor: Dvořák Jiří

Značky: čerpání, zařízení, rostlinám, kapalin, zejména

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro čerpání kapalin zejména vody k rostlinám, využívající solární energie usměrňované na ohřívací komoru vyplněnou plynem vyznačené tím žena rámu (1), kyvně uloženém na čepu (2) je protilehle upraven jednak první pracovní prostor (5), jednak druhý pracovní prostor (6) každý opatřený pohyblivým členem (7) a nad ním upravenou expanzní komorou (8,8'), propojenou s příslušnou ohřívací komorou (10,11) spojovacím kanálem (9, 9), kteréžto...

Zařízení k automatickému zavlažování rostlin

Načítavanie...

Číslo patentu: 215639

Dátum: 15.10.1984

Autor: Dvořák Jiří

Značky: zařízení, automatickému, zavlažování, rostlin

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení k automatickému zavlažování rostlin v závislosti na teplotě ovzduší. Řešení problému automatického zavlažování podle potřeby je provedeno zvláště jednoduchým způsobem. který vykazuje dlouhodobou spolehlivost použití. Podstatou zařízení k automatickému zavlažování rostlin tvořeného nádobou a vlastním víkem je to, že víko je na jedné straně opatřeno zvýšeným okrajem a na druhé straně vývodem zavlažované kapaliny a je vůči...

Regulační zařízení větrného rotoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 224576

Dátum: 01.10.1984

Autor: Dvořák Jiří

Značky: rotoru, větrného, zařízení, regulační

Zhrnutie / Anotácia:

Regulační zařízení větrného rotoru uloženého prostřednictvím nejméně jednoho čepu v nosném rámu, vyznačeném tím, že alespoň jeden čep /1/ větrného rotoru /2/ je opatřen nábojem /3/, spojeným s brzdovou plochou /4/, upravenou uvnitř brzdového bubnu /5/ uchyceného k rámu /6/ větrného rotoru /2/, přičemž ložisko /7/ čepu /1/ je v rámu /6/ větrného rotoru /2/ uloženo pomocí pružného členu /8/.

Zařízení na využití energie proudícího vzduchu

Načítavanie...

Číslo patentu: 215877

Dátum: 15.07.1984

Autor: Dvořák Jiří

Značky: energie, využití, zařízení, proudícího, vzduchu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení na využití větrné energie k získávání elektrického proudu nebo mechanické práce. Účelem vynálezu je použití tlakového vzduchu jako převodního média umožňujícího provádět dlouhodobou akumulaci větrné energie a její zpětný převod na mechanickou práci nebo el. proud, a to v širokém rozsahu provozního tlaku. Uvedeného účelu se dosáhne připojením větrných motorů s kompresory k zásobnímu prostoru tlakového vzduchu, který je...

Zařízení k ohřevu vody větrnou energií

Načítavanie...

Číslo patentu: 214452

Dátum: 01.07.1984

Autor: Dvořák Jiří

Značky: ohřevu, zařízení, energií, větrnou

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení k ohřevu vody větrnou energií, určené pro umývání, temperování koupališť, vytápění skleníků, budov a podobně. Vynález řeší přeměnu kinetické energie větru na teplo za použití většiny vyráběných a osvědčených prvků s automatickou regulací vysoké spolehlivosti. Podstata vynálezu spočívá v tom, že zařízení sestává z větrného motoru spojeného s hydraulickou brzdou opatřenou regulátorem, jež ovládá řídící páku sací trubky...