Dvořák Bohumír

Způsob redukce hydrogenačního kobaltového katalyzátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 269723

Dátum: 14.05.1990

Autori: Pavlas Pavel, Grapl Jiří, Pašek Josef, Dvořák Bohumír, Lubojacký Jaromír

MPK: B01J 23/74, B01J 37/18, C07C 87/36...

Značky: způsob, katalyzátoru, hydrogenačního, kobaltového, redukce

Text:

...nosiče katalyzátory v prooesníoh trubkovýoh hydrogenačníchn reaktorech, je snížení teploty redukce katalyzátoru pomocí vhodné přímšsi. Takovým typem příměsí, které je nutno předem zabudovat do katslyzátoru, jsou snedněji redukovatelné oxidy mědi nebo jiné mščnaté soli. Uvedený způsob však není v případě kdbaltového kstslyzátoru pro selektivní hydrogenaci enilinu na cyklohexylsmin realizovatelný. Příměs mědnaté složky sice účinnä snižuje...

Způsob aktivace kobaltového katalyzátoru pro selektivní hydrogenaci anilinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263848

Dátum: 12.05.1989

Autori: Pavlas Pavel, Dvořák Bohumír, Grapl Jiří, Lubojacký Jaromír

MPK: B01J 23/74, C07C 87/36

Značky: způsob, kobaltového, aktivace, selektivní, katalyzátoru, anilinu, hydrogenaci

Text:

...proces je, že ho lze realizovat v procesnínr reakt-oru a~ to nejen na začátku, ale i v průběhuvlast-H.ního katalytického procesu. Popsaný vynález nejlépe dokumentují dále uvedené přiklady.Prekursorem aktivní složky komerčního kobaltového katalyzät-oru pro selektivní hydrogenaci anilinu na cyklohexylamin je směs oxidu kobaltnato-kobaltitêho a uhličitanu dihydroxydlkobaltnatého. Tyto prekursory konvertují při redukci vodíkem na...

Způsob dokonalejšího využití katalyzátoru v adiabatickém reaktoru zapojeném v sérii za reaktorem s odvodem tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 258375

Dátum: 16.08.1988

Autori: Neuwirth Ivo, Lubojacký Jaromír, Pašek Josef, Bancíř Karel, Pavlas Pavel, Rozinek Radovan, Dvořák Bohumír

MPK: B01J 23/72

Značky: sérií, adiabatickém, katalyzátoru, odvodem, reaktoru, způsob, reaktorem, dokonalejšího, tepla, využití, zapojeném

Text:

...desaktivovaný katalyzátor např. katalyzátor získaný při vyprázdnění reaktoru s odvodem tepla.Výhody způsobu dle vynálezu spočívaji v tom, že se dokonale využije katalyzátor V adiabatickém reaktoru, V reaktoru není zbytečně desaktivovaný katalyzátor, na kterém neprobíhá reakce a na výstupní straně katalytické vrstvy je trvale katalyzátor s výrazně vyšší aktivitou, čímž se mínimalizuje obsah nezreagované suroviny v produktu. Sníží se tak...

Způsob zvýšení selektivity procesu katalytické hydrogenace anilinu na cyklohexylamin

Načítavanie...

Číslo patentu: 253798

Dátum: 17.12.1987

Autori: Rosenthal Jakub, Dvořák Bohumír, Círová Alena, Lubojacký Jaromír, Pašek Josef, Pavlas Pavel

MPK: C07C 87/36, C07C 85/24

Značky: zvýšení, způsob, cyklohexylamin, procesu, katalytické, anilinu, selektivity, hydrogenace

Text:

...1,5 až 2,5 mm. Průměr kroužku je výhodné volit v rozmezí Sraž 6 mm. správnou volbou výchozí suroviny nebo samotného prekurzoru lze obsah nežádoucích příměsí, speciálně niklu a mědi, omezit a tim přispět ke zvýšení selektivity procesu. Dále jsme zjistili, že vedle cíleného výběru surovin na přípravu katalyzátoru lze selektivitu reakce zvýšit užitím katalyzátoru vhodnéhoPředností popsaného způsobu zlepšení selektivity hydrogenace anilinu je, že...

Způsob stabilizace aktivovaného hydrogeneračního kobaltového katalyzátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 234642

Dátum: 01.01.1987

Autori: Pavlas Pavel, Pašek Josef, Dvořák Bohumír, Neuvirt Ivo, Lubojacký Jaromír

MPK: B01J 23/74, C07C 85/24

Značky: katalyzátoru, způsob, stabilizace, kobaltového, aktivovaného, hydrogeneračního

Zhrnutie / Anotácia:

Aktivovaný katalyzátor, promotovaný jedním uhličitanem ze skupiny uhličitanů alkalických kovů a obsahující 25 až 60 hmot. % kobaltu, se nejprve proudem vodíku ochladí na teplotu nižší než 55 °C a po propláchnutí proudem inertního plynu se stabilizuje při počáteční teplotě 15 °C až 55 °C proudem plynné směsi inertní plyn-kyslík, jejíž vstupní počáteční koncentrace kyslíku 0,3 obj. 0 se postupně zvyšuje až na 21 obj. %, přičemž maximální teplota...

Způsob výroby anilinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 220816

Dátum: 15.12.1985

Autori: Bancíř Karel, Pavlas Pavel, Pexidr Václav, Lubojacký Jaromír, Dvořák Bohumír, Pašek Josef

Značky: anilinu, způsob, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby anilinu hydrogenací nitrobenzenu v plynné fázi na měděných katalyzátorech za tlaku 150 až 500 kPa a řeší otázku zvýšení životnosti katalyzátoru. Podstata vynálezu spočívá v tom, že se v trubkovém reaktoru použije katalyzátoru s definovanou rychlostí rozpadu. Čerstvý katalyzátor pracuje při teplotě chladicí vody 160 až 180 °C a molárním poměru hydrogenační plyn/nitrobenzen 15 až 50, dezaktivovaný katalyzátor při...

Měděný katalyzátor pro hydrogenaci aromatických nitrosloučenin v plynné fázi a způsob jeho přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 217344

Dátum: 01.08.1985

Autori: Lubojacký Jaromír, Dvořák Bohumír, Pašek Josef, Veger Miloš, Hudec Antonín, Pavlas Pavel

Značky: způsob, katalyzátor, hydrogenaci, fázi, nitrosloučenin, plynné, měděný, přípravy, aromatických

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká měděného katalyzátoru vhodného pro výrobu aromatických aminů katalytickou redukcí nitrolátek vodíkem v plynné fázi. Podstata vynálezu spočívá v tom, že nosič měděného katalyzátoru,obsahujícího 25 až 50 hmot. % mědi, je tvořen směsí křemičitanů a volných oxidů křemíku,hořčíku a jednoho ze skupiny vápník, zinek, mangan, chrom. Katalyzátor se připravuje vzájemným srážením dvou vícesložkových roztoků, z nichž jeden je směsí...

Způsob výroby cyklohexylaminu

Načítavanie...

Číslo patentu: 218989

Dátum: 15.06.1985

Autori: Marek Jaroslav, Pexidr Václav, Pašek Josef, Bílek Otakar, Dvořák Bohumír

Značky: cyklohexylaminu, způsob, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby cyklohexylaminu a řeší otázku kvality cyklohexylaminu a ekonomie výroby. Podstata vynálezu spočívá v tom, že se hydrogenace provádí s použitím katalyzátoru tvořeného chlazenou vrstvou a adiabatickou vrstvou, které jsou zapojeny za sebou. Rezervní část katalyzátoru je uložena v adiabatické vrstvě. Chlazená vrstva katalyzátoru se chladí přídavkem 3 až 10 molů studeného hydrogenačního plynu na jeden mol anilinu.

Způsob výroby cyklohexylaminu

Načítavanie...

Číslo patentu: 226299

Dátum: 15.04.1985

Autori: Dvořák Bohumír, Pašek Josef

Značky: cyklohexylaminu, způsob, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby cyklohexylaminu hydrogenací anilinu v plynné fázi při 130 až 230°C tlaku 01 až 1 MPa s použitím nejméně 98% vodí vyznačený tím, že se nejprve v první sekci hydrogenuje anilin a ve druhé sekci se konvertuje dicyklohexylamin na cyklohexylamin, cirkulující přebytečný hydrogenační plyn se rozděluje mezi první a druhou sekci v poměru 5 : 1 až 20 : l a za reakčními sekcemi se oba proudy spojují a zpracují se společně chlazením na surový...

Způsob reaktivace měděného katalyzátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 215704

Dátum: 15.03.1984

Autori: Pavlas Pavel, Pexidr Václav, Dvořák Bohumír, Lubojacký Jaromír, Pašek Josef, Rozinek Radovan

Značky: způsob, měděného, reaktivace, katalyzátoru

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu reaktivace měděného katalyzátoru, vhodného především pro hydrogenaci nitrobenzenu na anilin v plynné fázi na pevném loži katalyzátoru. Jeho podstata spočívá v tom, že se reaktivace provádí směsí inertního plynu a par nitrobenzenu při teplotě 180 až 230 °C po dobu 10 minut až 4 hodin. Koncentrace par nitrobenzenu ve směsi činí 1 až 5 % mol.

Způsob reaktivace měděného katalyzátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 215703

Dátum: 15.03.1984

Autori: Pašek Josef, Dvořák Bohumír, Lubojacký Jaromír, Pexidr Václav, Pavlas Pavel, Rozinek Radovan

Značky: reaktivace, způsob, měděného, katalyzátoru

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu reaktivace měděného katalyzátoru, vhodného především pro hydrogenaci nitrobenzenu na anilin v plynné fázi na pevném loži katalyzátoru. Podstata reaktivace směsí kyslíku a inertního plynu spočívá v tom, že se provádí při teplotě 180 až 230 (C po dobu 10 minut až hodin. Reakci lze provádět opakovaně, poprvé během prvé čtvrtiny životnosti katalyzátoru.