Dušek Jan

Sací ústí pro sací bagry

Načítavanie...

Číslo patentu: 271180

Dátum: 14.08.1990

Autori: Dubský Ota, Dušek Jan

MPK: E02F 3/92

Značky: ústí, sací, bagry

Skluz k vulkanizačnímu lisu nebo stabilizátoru plášťů pneumatik

Načítavanie...

Číslo patentu: 246849

Dátum: 01.03.1988

Autori: Kurka Jioí, Žížek František, Matijka Karel, Dubský Ota, Hejl Lubomír, Dušek Jan

MPK: B29C 35/02

Značky: plastů, vulkanizačnímu, stabilizátoru, pneumatik, skluz

Text:

...výrobních nákladů e ke zvýšení spolehlívostí skluzu. Čepy válečků jsou upevněny stavěcími ěrouby s hroty v otvorech vytvořených v bočnicích rámu skluzu, což příspívá ke snadné vyměnitelností válečků. Dalšího usnadnění výměny válečkü se dosahuje radíálnímí°otvonx vytvořenýmí ve vyčnívegící částí čepů válečků.246 849 Na výkresu je na obr. 1 naânačen v bokorysu a na obr. 2 v půdoryau príklad provedení skluzu k vulkanizačnímu lísu nebo...

Bagrovací čerpadlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 254811

Dátum: 15.02.1988

Autori: Hejl Lubomír, Vocel Milan, Dubský Ota, Dušek Jan, Matějka Karel, Zajíček Josef

MPK: E02F 3/88

Značky: čerpadlo, bagrovací

Text:

...mezi lopatky 1 občžného kola g s těleso čerpadla ł. Prstenec 2 oběžného kola g se skládá z tělesa gl, podtlekového nástavce Q a přetlakového nástavce 1, které obepínají těleso g 1. Ke vstupní hraně łg zadního tělesa łł je připojen vstupní nákružek lg a k výstupní hraně łg je připojen výstupní nákružek łi.«PřesahyQ a 5 přotinkovgnvzhłodcnnk ñŕàlahľäñakvsüupnímu nákružku ga výstupnímu nákružku łi způsobují, že vnitřek rozváděcí komory § je...

Viacvrstvový plošný materiál s tepelne izolačným účinkom

Načítavanie...

Číslo patentu: 246851

Dátum: 15.01.1988

Autor: Dušek Jan

MPK: B32B 15/20, B32B 15/12

Značky: viacvrstvový, účinkom, materiál, plošný, izolačným, tepelně

Text:

...termoplastickými polymérmi.Tým, že na druhej strane papierovej vrstvy spojenej na jednej strane lepeným spojom s hliníkovou fóliou obsiahnutej vo viacvrstvovom plošnom materiále s tepelne izolačným účinkom podľa vynalezu je nános lepidla umožňujúceho spojenie tohoto materiálu s povrchom materiálu, ktorý je žiadúce tepelne izolovať, sa zabezpečí jednoduchosť a efektívnosť upevnenia Viacvrstvověho plošného materialu s tepelne izolač ným...

Bezvôľová matica pohybovej skrutky

Načítavanie...

Číslo patentu: 243918

Dátum: 15.11.1987

Autori: Sedláeek Alois, Skrziszowski Amandus, Dušek Jan

MPK: B23Q 5/34

Značky: matica, skrutky, pohybovej, bezvôľová

Text:

...s osou stredového» závitového otvoru, do ktorej je zapustená stabilizačná poistka.Výhody uvedeného riešenia podľa vynálezu spočívajú predovšetkým v jednoduchosti a. v priestorovej nenáročnosti konštrukcie. Vymedzenie závítovej vôle sa. vykonájednoducho dotiahnutím piestu. Pre spoľahlivü funkciu bezvůľovej maaztice nie je potrebný žiadny prídavný agregát. Závitová vôľa medzi vodiacou skrutkou a maticou sa vymedzuje osovým predpätím...

Způsob vyzdívání dna hlubinných pecí

Načítavanie...

Číslo patentu: 246694

Dátum: 15.10.1987

Autori: Hejl Lubomír, Dušek Jan

MPK: F27D 1/16

Značky: pecí, hlubinných, vyzdívání, způsob

Text:

...částečně odstraňuje způsob vyzdíváni dna hlubinných peci podle vynâlezu. Na dno pece se nejprve střidavě ukládá vybouraná vyzdívka ze stěn pece a sypkýžáruvzdorný materiál, přičemž Každá vrstva se pěchuje a pak se pec ohřeje na provozní teplotu.Výhodou způsobu podle vynálezu, při stejné životnosti vyzdívky, je snížená pracnost a úspora žáruvzdorného materiálu.Při způsobu vyzdivání dna hlubinné pece podle vynálezu bylo nejprve dno zbaveno...

Svorkovnicový plechový kryt pre elektrické stroje a prístroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 241332

Dátum: 15.09.1987

Autori: Háder František, Dušek Jan

MPK: H02K 5/04

Značky: prístroje, svorkovnicový, plechový, stroje, elektrické

Text:

...stena svorkovnioovéhoi velka je celistvá. Výhody tohto riešenia svorkovnicoveho krytu sa uplatňujú aj pri jeho nakloneni od zvislej OSI.Príklad vyhotovenia svorkovnicového plechového krytu. podľavynąiązu je uvedený na priloženom výkrese na ktorom obr. 1. zetä evňovacim kolikom privare ným zvnútra ku svork-ovniconvej skrini aobr. 2 zobrazuje svorkovnicový kryt, ktoré ho Iupevňovaici kolik dosadá čelom na stenutesnenia umiestneného »medzi...

Sací ústí pro sací bagry

Načítavanie...

Číslo patentu: 239083

Dátum: 01.06.1987

Autor: Dušek Jan

MPK: E02F 3/92

Značky: sací, bagry, ústí

Zhrnutie / Anotácia:

Řešení se týká sacího ústí pro sací bagry, které je určeno hlavně pro práci v širokém záběru a ve vysoké sloji, na písčitých zeminách, které mohou být i hodně ulehlé. Podstatou sacího ústí, které se skládá z jedné nebo více komor, je, že na dno radlice je spojitě a pevně napojena clona, která je převislá nad tryskovou stěnou, odkud tryská pomocná dopravní voda. Přitom clona, trysková stěna a dno komory radlice vytvářejí tryskovou dutinu, která...

Bagrovací čerpadlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 250960

Dátum: 14.05.1987

Autori: Brettl Jindřich, Štýbnar Jiří, Dušek Jan, Matějka Karel, Melzer Ladislav, Dubský Ota, Hejl Lubomír

MPK: E02F 3/88

Značky: bagrovací, čerpadlo

Text:

...sacim potrubím, přičemž nátrubek sestává z levého dílu a pravého dílu, k nimž jsou pevné připojeny příchytky otočně uložené na ose pevné připojené k základu čerpadla, přičemž délka nátrubku je větší než délka oběžněho kola odnímatelně upevněného na hřídeli.Výhoda vynálezu spočivá v tom, že při výměně opotřebovaného oběžného kola se pouze levý díl 3 pravý díl nátrubku otočí kolem osy a oběžné.kolo se snadno uvolni, stáhne z hřídele a Vgjmć z...

Savý výrobek pro jedno použití

Načítavanie...

Číslo patentu: 233935

Dátum: 01.03.1987

Autori: Dušek Jan, Piller Bohumil, Šlosar Vladimír, Wieczorek Bronislav, Dosedlová Alena, Šilhavý Otta

MPK: A61F 13/18

Značky: jedno, použití, výrobek, savý

Zhrnutie / Anotácia:

Savý výrobek pro jedno použití, určený k zachycování tělesných tekutých výměšků, zejména menstruační vložka, obsahuje krycí vrstvu plošné řídké textilie, obzvláště síťové struktury, jež obepíná absorpční výplň a je přizpůsobena k uchycení na části prádlového oděvu nebo těla. Savý výrobek se vyznačuje tím, že krycí vrstva plošné řídké textilie obsahuje hladká nebo tvarovaná hydrofobní syntetická vlákna, zejména polypropylenové hedvábí tvarované...

Sací ústí pro sací bagry

Načítavanie...

Číslo patentu: 233988

Dátum: 01.12.1986

Autor: Dušek Jan

MPK: E02F 3/88

Značky: bagry, sací, ústí

Zhrnutie / Anotácia:

Sací ústí pro sací bagry je určeno pro práci v širokém záběru, hlavně ve vyšších slojích nižšími pracovními rychlostmi, na písčitých zeminách, přičemž se užívá kombinace mechanického rozpojovacího účinku na zeminu a hydraulického dopravníku účinku na-zeminu uvnitř sacího ústí. Podstata zařízení spočívá v tom, že dolní část vstupního otvoru komory je provedena jako nůž s čelem, hřbetem a řeznou hranou a čelo nože komory je napojeno na dno...

Sací ústí pro sací bagry

Načítavanie...

Číslo patentu: 233198

Dátum: 01.12.1986

Autor: Dušek Jan

MPK: E02F 3/88

Značky: ústí, bagry, sací

Zhrnutie / Anotácia:

Sací ústí pro sací bagry je určeno pro práci v širokém záběru, hlavně v nižších slojích vyššími pracovními rychlostmi, na písčitých zeminách, mohou být i vysoce ulehlé, přičemž se užívá kombinace hydraulického a mechanického rozpojovacího účinku na zeminu. Podstata zařízení spočívá v tom, že dolní část vstupního otvoru komory je provedena jako nůž s čelem, hřbetem a řeznou hranou a na horní stěně komory je vytvořen jeden nebo více vodních...

Bagrovací čerpadlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 234097

Dátum: 01.10.1986

Autori: Halad Zdeněk, Matějka Karel, Hejl Lubomír, Dušek Jan

MPK: E02F 3/90

Značky: čerpadlo, bagrovací

Zhrnutie / Anotácia:

Bagrovací čerpadlo s drážkou v prstenci pro hydraulickou dopravu směsi kapaliny a pevných částic, které má vodní rozvaděč s kanály, ústícími do vnitřku čerpadla, jimiž proudí proplachovací voda. Toto uspořádání odstraňuje nebezpečí zadírání čerpadla a zmenšuje jeho opotřebení v místech, kde jsou nejblíže oběžné kolo a těleso čerpadla.

Bagrovací čerpadlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 234096

Dátum: 01.10.1986

Autori: Halad Zdeněk, Matějka Karel, Hejl Lubomír, Dušek Jan

MPK: E02F 3/90

Značky: čerpadlo, bagrovací

Zhrnutie / Anotácia:

Bagrovací čerpadlo pro hydraulickou dopravu směsi kapaliny a pevných částic, vhodné pro případy, kdy z konstrukčních důvodů není možné provést drážku pro rovnoměrné rozdělování tlaku a průtoku proplachovací vody v prstenci oběžného kola.

Výložník pro sací bagry

Načítavanie...

Číslo patentu: 233039

Dátum: 15.08.1986

Autor: Dušek Jan

MPK: E02F 3/88

Značky: výložník, bagry, sací

Zhrnutie / Anotácia:

Výložník je určen pro sací bagry a umožňuje konstantní náklon sacího ústí k bagrovanému bloku zeminy při všech hloubkách bagrování. Je toho dosaženo tím, že paralelně k hlavnímu rámu je uspořádán alespoň jeden vedlejší rám. Oba rámy jsou na jednom konci otočně uchyceny k tělesu sacího bagru a na jejich druhých koncích je také otočně uchycen držák s pevně připojeným sacím ústím. Spojnice kolmých průmětů otočných bodů obou výložníku do vertikální...

Zariadenie na skúšanie zakotvenia predpätých káblov

Načítavanie...

Číslo patentu: 241333

Dátum: 15.05.1985

Autor: Dušek Jan

MPK: G01N 3/10, G01N 3/36

Značky: zariadenie, predpätých, káblov, skúšanie, zakotvenia

Text:

...súprava štyroch zaťažuj-úcich hydraulický-ch valcov 3 napájaných hydraulickým agregatom 4 silový zdroj na plynulé zaťaž-ovanie jpredpätého kábla 5 veľkým zdvihom. Rozmiestnené sú medzi pozdĺžnym telesom 1 a odsuvným brlokom 2 na stojane 19.Pozdľžne teleso 1 je priečne delené, ktoré umožňuje zmeny v dlžkach skúšobných vzoriek ako aj ľahké rozoberanie a premíestñovanie zariadenia.Ďalej je teleso 1 podložené pozdĺžnymi pásmi 11, ktoré zmenšujú...

Netkaná zdravotnická textilie a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 223143

Dátum: 01.04.1984

Autori: Maryška Stanislav, Grasse Pavel, Dušek Jan, Mrština Václav, Černý Pavel

Značky: její, způsob, textilie, netkaná, výroby, zdravotnická

Zhrnutie / Anotácia:

Netkaná zdravotnická textilie je určena k použití jako obvaz na rány nebo dočasný kryt kožních defektů, na nichž nahrazuje chybějící kůži po dobu jejich přípravy pro definitivní transplantaci. Jedná se o vpichovanou textilii sestávající ze 2 až 7 plošně stejně velkých, na sobě ležících vrstev vlákenných roun, která jsou vpichováním spojená v pevně soudržný celistvý útvar. Nejméně jeden povrch textilie je vytvořen z vlákenného rouna obsahujícího...