Dürrer Milan

Mobilní odpařovač kapalného dusíku

Načítavanie...

Číslo patentu: 269805

Dátum: 14.05.1990

Autori: Novotný Oldřich, Prokop Bohumír, Štryncl Vladimír, Kříž Vlastimil, Máčálík Miroslav, Bureš Vladimír, Dürrer Milan, Houdek František, Císař Oldřich, Novák František, Dočkal Miloslav, Hrdina Augustin

MPK: E21D 5/00, F28D 7/02

Značky: dusíku, mobilní, odparovač, kapalného

Text:

...ještě opatřene komínom 35 pro odvádění spalín do atmosféry.Ponorný olejový hořák 3 se zapaluje zapalovacím plynovým hořákom 5, Palívem pro ponorný olejový hořák 3 je lehký topný olej, přiváděný z tepelné izolované, elektricky vyhřívané nádrže Z potrubím 3. Do nádrže Z je lehký ropný olej doplňován potrubím 3. K rozprášení lehkáho topného oleje v ponorném olejovem hořáku 3 slouží stlačenývzduch. přiváděný potrubím 33 ze zdroje 33. V příkladu...

Vinutý vymražovací výměník tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 262984

Dátum: 11.04.1989

Autori: Dürrer Milan, Dočkal Miloslav, Štryncl Vladimír

MPK: F28D 7/02

Značky: výměník, tepla, vinutý, vymražovací

Text:

...vymražovacího výměníku tepla, kde je na obr. 1 zobrazen podélný řez výměníkem podte vynàtezu. Obr. 2 znázorňuje příčný průřez A -~A vínutým vymražovaeím výměníkem tepla s vestavbami ve tvaru profitu U a obr. 3 predstavuje příčný průřez A - A s vestavbami ve tvaru profílovaného ptechu.Vinutý vymražovací výměník tepta je tvořen teplosměnnými trubkami 1 šroubovitě navinutými do tři vrstev 3, Ž, 3. První vrstva 3, kterou tvoří dvě teplosměnné...

Způsob oddělování chlorsilanů a chlorovodíku ze směsi s vodíkem a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 262497

Dátum: 14.03.1989

Autori: Štryncl Vladimír, Dürrer Milan, Vinš Luděk, Dočkal Miloslav

MPK: F25J 3/06

Značky: chlorsilanů, způsobu, chlorovodíku, způsob, tohoto, vodíkem, směsi, provádění, zařízení, oddělování

Text:

...v ohlorsilanech. Ochlazením vodíku na velmi nízkou teplotu se z vodíku odstraní prakticky vłechen chlorovodík,který se při odtávání namrazy částečně odnese použitým regeneračnim plynom, z nčhož se chlorovodík odstraní snadno pohlosním ve vodě. Rozdělení na chlorsilany, chlorovodík a vodík je tedy velmi ostré. Další výhoda spočíva v podstatném snížení spotřeby kapalného dusíkudusledným využitím chladu vodíku a odpařeného-dusíku a použitím...

Zařízení pro navíjení kuželových cívek

Načítavanie...

Číslo patentu: 242085

Dátum: 01.02.1988

Autori: Raba František, Eermák Václav, Štryncl Vladimír, Dürrer Milan

MPK: B65H 54/06

Značky: cívek, kuželových, zařízení, navíjení

Text:

...uložena rolnička 12. Tato rolnička 15 je pojištěně proti posunutí pojistným kroužkem lg. Rolnička 1 je suvně uložene v drážce 1 , vytvořené v kulise 1 §, která je zasunuta do vybrání 13, gg vytvořených v bočnioích gl, gg a proti posunutí zajištěna šroubem gž. Bočnice gl, gg jsou vzájemné spojeny distančními trubkami gg, gg, přičemž jedna bočnice gl je vytäarována jako unášeč. V dolní části je tento celek suvně uložen distanční trubkou gg na...

Kondenzátor s horizontálními trubkami a předchlazovací zonou přehřáté páry

Načítavanie...

Číslo patentu: 239146

Dátum: 01.11.1987

Autori: Dürrer Milan, Štryncl Vladimír

MPK: F28B 1/00

Značky: páry, horizontálními, přehřáté, kondenzátor, zonou, trubkami, předchlazovací

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem zařízení je zajištění optimálních podmínek pro přenos tepla u kondenzátorů s horizontálně položenými trubkami v těch případech, kdy je nutno nejprvé ochladit přehřáté páry na teplotu rosného bodu. Kondenzátor s horizontálními trubkami a s předchlazovaní zonou má teplostěnnou plochu rozdělenou nejméně jednou podélnou přepážkou na část kondenzační a část předchlazovaní.

Zařízení na odstraňování vlákna ze zpětných a stokových vod celulózo-papírenskě výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 245291

Dátum: 15.06.1987

Autori: Ullmann Pavel, Štryncl Vladimír, Dürrer Milan, Ružieka František

MPK: D21F 1/66

Značky: stokových, zařízení, výroby, celulózo-papírenskě, zpětných, vlákna, odstraňování

Text:

...Bona 4. Ha rpaauue nayx Kauep pacuonomeua cerne 5, nwemmaa çopmy KoHyca,o 6 pameaaoro nepmnaoü B cmopoay paaópuarmnammero conna 6,xowopaa nas xecrxocwn MOKGT cnaóxawbca onopnum ansmenTOM, uanpnep nucxom 7. üopua cewxu nonnepxnnaewcn npymnaoñ 8. Ľnñ naweucnwuxaunu upouecca paaneneuna cycnensun xaMepaocBerneHHoü Bonn 3 Momem cnaóxawnca nampyókom 9 nan uonnnmqeama K naxyymuoü cucmeme.Mcxonuaa cycnenaua Bononaa B conne 6 nonyqaew...

Nosič súčiastok s automatickou reverzáciou

Načítavanie...

Číslo patentu: 239811

Dátum: 15.06.1987

Autor: Dürrer Milan

MPK: B23Q 7/02

Značky: automatickou, súčiastok, nosič, reverzáciou

Text:

...tranzistorov v nosi-či tranzistorov sa tieto presunú spát do zásobníka. Do nosiča tranzistorov sa presunie nová sada tranzistorov a opakuje sa celý proces vytvárania spojov.Nevýhodou takéhoto zariadenia sú vysoké.nároky kladené na obsluhujúcich pracovni kov. Činnost obsluhy spočíva v presunutívsady tranzistorov zo zásobnika do nosiča tranzistorov, Ilavedení- každého tranzistora pod kontaktovací nástroj a ručn-om spínani vytvárania prvých...

Způsob výroby fotolitografické masky výkonové polovodičové součástky

Načítavanie...

Číslo patentu: 243318

Dátum: 15.05.1987

Autori: Gerhard Václav, Dürrer Milan, Štryncl Vladimír, Chrz Vladimír

MPK: H01L 21/02

Značky: výroby, součástky, masky, způsob, výkonové, polovodičové, fotolitografické

Text:

...polovodičové součástky podle vynálezu, jehož podstatou je, že na upravený povrch si destičky se nanese âávka chemicky upraveného fotoresistu. Po jeho samovolném rozprostření se vznikla vrstva pracuje obvyklým způsobem. Fotorssist je opatřen płídavkem rozpouštědla fotoresistu a organické látky s nízkým povrchovým napätím.Uvedeným způsobem výrobyfotolitografické masky výkonové polovodičové součástky pomoci chemicky upraveného fotoresistu...

Způsob výroby propan-butanu ze zemního plynu a zařízení k provádění tohto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 234173

Dátum: 01.04.1987

Autori: Mikulec Jan, Chrz Vladimír, Dürrer Milan, Štryncl Vladimír

MPK: C07C 9/10, C07C 9/08

Značky: provádění, tohto, výroby, plynů, zařízení, propan-butanu, zemního, způsobu, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby propan-butanu ze zemního plynu při nízkých teplotách, podle něhož se zemní plyn rozděluje na dva proudy, které se ochlazují a kondenzují každý zvlášť, před seškrcením na nižší tlak, než je tlak zpracovávaného plynu, se spojí a dále se odloučí plynná fáze od kapalné fáze. Zařízení k provádění uvedeného způsobu sestává z tepelných výměníků, odlučovače kapaliny rektifikační kolony a dalších aparátů. Výstupní potrubí z obou výměníků...

Zařízení prolyoluminiscenční dozimetrii

Načítavanie...

Číslo patentu: 239636

Dátum: 16.03.1987

Autori: Chrz Vladimír, Jeoábek Vladimír, Štryncl Vladimír, Dürrer Milan

MPK: G01T 1/10

Značky: dozimetrii, zařízení, prolyoluminiscenční

Text:

...což je však zatím neekonomické.Nevýhody předchozích způsobů měření a uspořádání lyoluminíscenčních hlavic pro měření odstraňuje zařízení pro lyoluminiscenční dozimetrii podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že zařízení je tvořeno stínicím krytem, opatřeným otevíratelným víkem s mechanickou západkou ovládanou elektromagnetem, zapojeným na loqickou jednotku, v krytu jsou umístěny v řadě za sebou nejméně dvě kyvety upevněné v držáku...

Vícemédiový vinutý výměník tepla s různou délkou vinutého svazku

Načítavanie...

Číslo patentu: 234702

Dátum: 01.03.1987

Autori: Dürrer Milan, Štryncl Vladimír

MPK: F28D 7/02

Značky: různou, vinutý, vinutého, vícemédiový, svazků, délkou, tepla, výměník

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je vytvoření trubkového vinutého svazku, který umožňuje vstup média do části trubkového svazku v místě odpovídající teploty mezitrubkového prostoru. Vinutý trubkový svazek je rozdělen na část vnitřní (2) a část vnější (3), přičemž vnitřní část je v místě začátku vinutí vnějšího svazku (3) rozdělena na část spodní (2a) a část horní (2b). Vnější vinutý svazek (3) je navinut pouze na jednu z těchto částí.

Vícemédiový vinutý výměník tepla s rozděleným trubkovým svazkem

Načítavanie...

Číslo patentu: 220197

Dátum: 15.10.1985

Autori: Dürrer Milan, Štryncl Vladimír

Značky: tepla, rozděleným, výměník, svazkem, trubkovým, vinutý, vícemédiový

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zajistit potřebný průtok teplosměnného média proudícího mezi trubkovým prostorem v jednotlivých částech trubkového svazku. Uvedeného účelu je dosaženo tím, že trubky jednotlivých teplosměnných médií jsou navinuty do samostatných částí trubkového svazku, které jsou od sebe odděleny vnitřními košilemi.

Vícemédiový vinutý výměník tepla s trubkovým vinutím a s distančními pásky

Načítavanie...

Číslo patentu: 220182

Dátum: 15.10.1985

Autori: Dürrer Milan, Štryncl Vladimír

Značky: distančními, vícemédiový, výměník, vinutý, pásky, trubkovým, vinutím, tepla

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zjednodušení výroby výměníku při výhodnějším uspořádání počtu trubek jednotlivých teplosměnných médií. Uvedeného účelu je dosaženo tím, že tloušťka distančních pásků oddělujících vrstvy šroubovitě navinutých trubek v jedné části trubkového vinutí je odlišná od tloušťky distančních pásků v druhé části trubkového vinutí.

Způsob přípravy derivátů nonanu nebo nonenu

Načítavanie...

Číslo patentu: 244686

Dátum: 17.09.1985

Autori: Jagoš František, Dürrer Milan, Špunda Petr

MPK: C07C 15/107, A01N 49/00, C07C 15/44...

Značky: derivátů, nonanu, nonenu, přípravy, způsob

Text:

...stupni vhodné zahřejí na bod varu uvedeného rozpouštědla, což je v případě metanolu přibližně as až 57 °c.Reakci podle uvedeného vynálezu je možno rovněž provést za tlaku, přičemž v tomto případě se použije poněkud vyšší teploty. Ve výhodném provedení postupu podle uvedeného vynálezu se ovšem reakce provádí za atmosférického tlaku.Meziprodukt získaný ve druhém stupni se oddělí od zbývajících reakčních složek přidáním percxidu vodíku, který...

Zařízení na regulaci teploty media vystupujícího z trubek trubkového teplosměnného aparátu dvou i vícemediového provedení

Načítavanie...

Číslo patentu: 221628

Dátum: 15.05.1985

Autori: Dürrer Milan, Štryncl Vladimír

Značky: trubkového, aparátu, regulaci, trubek, media, teplosměnného, zařízení, vystupujícího, teploty, provedení, vícemediového

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení na regulaci teploty média vystupujícího z trubek trubkového teplosměnného aparátu dvou i vícemediového provedení. Účelem vynálezu je snížení energetické ztráty při dokonalejší regulaci teploty vystupujícího média. Trubkový prostor regulovaného média je rozdělen do dvou částí propojených na vstupu potrubními větvemi, přičemž v jedné potrubní větvi je zařazen regulační ventil. Zařízení je využitelné v nízkoteplotní technice, v zařízeních...

Zařízení na rozdělení plynné a kapalné fáze do trubek trubkového aparátu při proudění zdola nahoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 217135

Dátum: 01.09.1984

Autori: Štryncl Vladimír, Dürrer Milan

Značky: trubkového, fáze, nahoru, aparátu, plynné, zdola, rozdělení, kapalné, zařízení, proudění, trubek

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení na rozdělení plynné a kapalné fáze do trubek trubkového aparátu při prou dění zdola nahoru. Účelem vynálezu je zdokonalení rozdělení plynné a kapalné fáze do trubek trubkového aparátu a současně snížení tlakové ztráty, Zařízení sestává z odlučovače, horizontálního trubkového rozdělovacího patra a spojovacího potrubí.Spodní prostor odlučovače je spojen potrubím s prostory nad horizontálními rozdělovacími patry, jejíchž trubice jsou...

Zařízení na rozdělení plynné a kapalné fáze do trubek trubkového aparátu při proudění zdola nahoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 214030

Dátum: 01.06.1984

Autori: Dürrer Milan, Štryncl Vladimír

Značky: zdola, trubkového, aparátu, proudění, fáze, rozdělení, plynné, nahoru, zařízení, trubek, kapalné

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je dokonalé rozdělení plynné a kapalné fáze do trubek trubkového aparátu a současně odstranění nebezpečí zanášení zvětšením průřezu výtokových otvorů nátrubků horizontálního rozdělovacího patra, které je umožněno vložením přepážky s otvory pod rozdělovací patro a která vyvolá tlakovou ztrátu potřebnou k přetlačení kapaliny na horizontální rozdělovací patro. Zařízení je využitelné u trubkových teplosměnných aparátů s dvoufázovým...