Ďurišin Juraj

Spôsob lisovania práškových výliskov s definovanou polohou neutrálnej roviny

Načítavanie...

Číslo patentu: 286871

Dátum: 04.06.2009

Autori: Ďurišin Juraj, Orolínová Mária, Ďurišinová Katarína

MPK: B22F 5/10, B22F 3/00, B22F 3/02...

Značky: neutrálnej, polohou, lisovania, definovanou, roviny, spôsob, výliskov, práškových

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa zaoberá lisovaním tvarovo náročných práškových súčiastok s ľubovoľne definovanou polohou neutrálnej roviny. Neutrálna rovina sa vyznačuje tým, že sa v nej všetky sily pôsobiace pri lisovaní rušia a v lisovnici nedochádza pri lisovaní k posuvu prášku. Vzhľadom na neutrálnu rovinu je v protiľahlých rezoch priebeh fyzikálnych vlastností vo výlisku rovnaký a spojitý v celom objeme výlisku. Poloha neutrálnej roviny je definovaná...

Príprava nanokryštalických práškových zmesí metódou dynamickej redukcie

Načítavanie...

Číslo patentu: 285928

Dátum: 08.10.2007

Autori: Orolínová Mária, Ďurišinová Katarína, Saksl Karel, Ďurišin Juraj

MPK: B22F 9/00, C22C 1/04, B22F 9/16...

Značky: redukcie, práškových, zmesí, príprava, dynamickej, nanokryštalických, metodou

Zhrnutie / Anotácia:

Príprava práškových zmesí matrica - sekundárna fáza (disperzoid) cestou dynamickej redukcie je založená na mletí východiskovej práškovej zmesi za tepla v attritore v atmosfére vodíka. Východisková prášková zmes je tvorená oxidom matricového kovu a sekundárnou fázou. Sekundárna fáza je inkorporovaná do matrice buď priamo, alebo je pripravená transformačným procesom „in situ" v prekurzore matricového kovu. V procese mletia prebieha redukcia oxidu...

Spôsob prípravy nanokryštalickej práškovej zmesi Cu-CuO . Al2O3

Načítavanie...

Číslo patentu: 282462

Dátum: 03.01.2002

Autori: Ďurišinová Katarína, Katana Vladimír, Orolínová Mária, Ďurišin Juraj

MPK: C30B 28/00, C01G 3/00, C01F 7/02...

Značky: přípravy, spôsob, nanokryštalickej, al2o3, práškovej, cu-cuo, zmesí

Zhrnutie / Anotácia:

Príprava je založená na kombinácii chemickej redukcie a mechanickom mletí v attritore. K práškovému oxidu medi sa vo forme vodného roztoku pridajú legúry Al2O3 v množstve do 10 % obj., zmes sa melie a homogenizuje, následne sa žíha pri teplote 650 až 850 °C, potom sa počas 30 až 60 minút redukuje pri teplote 150 až 250 °C v redukčnej atmosfére. Vzniknutá zmes sa mechanicky homogenizuje. Kryštality medi dosahujú veľkosť pod 70 nm.

Spôsob spekania sieťoviny do rotačného telesa

Načítavanie...

Číslo patentu: 236850

Dátum: 15.03.1987

Autori: Ďurišin Juraj, Zajak Jozef, Besterci Michal, Smrček Karel, Ministr Zdeněk

MPK: B21D 49/00

Značky: sieťoviny, tělesa, spôsob, rotačného, spekania

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka odboru metalurgie. Účelom vynálezu je výroba pórovitých rotačných súčiastok tým, že do telesa sa naspieka kovová sieťovina. Zariadenie môže nájsť priemyselné využitie pre výrobu nízkovýkonných tepelných trubíc v chladiarenskej technike ako aj iných vysokopórovitých dielcov v rôznych odvetviach priemyslu.

Spôsob odstredivého nanášania pórovitých vrstiev práškovou metalurgiou

Načítavanie...

Číslo patentu: 221009

Dátum: 15.03.1986

Autori: Ďurišin Juraj, Besterci Michal, Parilák Ľudovít, Šlesár Milan, Ďurišin Jozef

Značky: práškovou, odstředivého, pórovitých, metalurgiou, vrstiev, nanášania, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši odstredivé nanášanie pórovitých vrstiev práškovou metalurgiou na vnútorné steny dutých telies bez použitia lisovacích nástrojov. Podstata spôsobu nanášania je v tom, že práškové materiály sú nanášané na vnútornú stenu rotujúceho axiálně symetrického telesa.

Zariadenie na výrobu pórovitých súčiastok

Načítavanie...

Číslo patentu: 229127

Dátum: 01.02.1986

Autori: Besterci Michal, Ďurišin Juraj, Zajak Jozef

MPK: B22F 3/06

Značky: zariadenie, výrobu, pórovitých, súčiastok

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka odboru práškovej metalurgie. Účelom vynálezu je výroba pórovitých súčiastok z práškových kovov, alebo zliatin naspekaných na vnútornú stenu formy, alebo iného osovo symetrického telesa. Zariadenie umožňuje nahradiť tri samostatné operácie a to redukciu, lisovanie a spekanie jednou operáciou spekania za rotácie súčiastky. Zariadenie môže nájsť široké priemyselné využitie pre výrobu tepelných trubíc v chladiarenskej technike,...