Ďurčanský Ján

Prísada do potravinárskych a farmaceutických výrobkov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2759

Dátum: 18.01.2001

Autori: Hrubala Henrich, Florovič Stanislav, Lieskovský Miroslav, Palček Miroslav, Ďurčanský Ján, Polonec Daniel

MPK: A23L 2/52, A23L 1/302, A23L 1/035...

Značky: výrobkov, farmaceutických, prísada, potravinářských

Text:

...V prípade potreby buď pri výrobe, destilácii tak, že zmes obsahuje východzie glyceridy repkového oleja a/alebo mastné kyseliny repkového oleja. Postupovať je možne aj tak, že zmes vitamínu E a fytosterolov repkového oleja sa nariedi prídavkom glyceridov repkového oleja a/alebo mastných kyselín repkovéhoPrísadu je možné používať pre výrobu rôznych výrobkov na báze mlieka, oleja, tukov, malinoviek, sirupov, štíav, vítamínových prípravkov,...

Zariadenie na molekulovú destiláciu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1549

Dátum: 09.07.1997

Autori: Polonec Daniel, Palček Miroslav, Lieskovský Miroslav, Ďurčanský Ján

MPK: B01D 3/12

Značky: zariadenie, destiláciu, molekulovú

Text:

...termostatmi je možné udržiavať požadovanú teplotu v pracovnej časti zariadenia.Prehľad obrázku na výkreseTechnické zariadenie bude bližšie výsvetlené pomocou výkresu, ktorý znázorňuje zariadenie v pozdľžnom reze, kde na obr. l je znázornená základné zariadenie pre molekulovú destiláciu.Zariadenie podľa obr. l obsahuje plášť ,l s výstup nými otvormi B, C a D a vstupným otvorom A. Vo vnútri plášťa,l je na prirubu hriadeľa pohonu 55 , ktorý je...

Zariadenie na vákuovú destiláciu a/ alebo dezodoráciu látok

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1255

Dátum: 02.10.1996

Autori: Palček Miroslav, Lieskovský Miroslav, Ďurčanský Ján

MPK: B01D 3/10

Značky: dezodoráciu, destiláciu, látok, zariadenie, vákuovú

Text:

...pomocou ohrievacich telies je možné udržiavať požadovanú teplotu v pracovnej časti zariadenia a termostatom stabilizovať jej požadovanú výšku.Prehľad obrázkov na výkresochTechnické riešenie je bližšie vysvetlené pomocou pripojených výkresov,ktoré znázorňujú zariadenie v pozdľžnom reze. Na obr. č.1 je znázornená základné zariadenie, na obr. č.4, 3 a 4 je znázornená základné zariadenie s ohrievacími telesami a termostatom.Zariadenie pre vákuovú...

Stierač pre odparku so stieraným filmom

Načítavanie...

Číslo patentu: 279347

Dátum: 11.07.1995

Autori: Cvengroš Ján, Ďurčanský Ján

MPK: B01D 1/20, B01D 1/30

Značky: stierač, odparku, filmom, stieraným

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka stierača na odparku so stieraným filmom s odparnou plochou vytvorenou na vnútornom povrchu odparného valca. Stierač pozostáva z viacerých stieracích valcov, ktoré účinkom odstredivej sily tesne dosadajú na odparnú plochu. Stierací valec je opatrený čapmi, ktoré pri rotácii umožňujú jeho odvaľovanie po odparnej ploche, a na svojom povrchu má vytvorený závit, ktorý privádza kvapalinu vo filme do intenzívneho pohybu.

Varák vákuovej rektifikačnej kolóny

Načítavanie...

Číslo patentu: 278194

Dátum: 11.05.1994

Autori: Ďurčanský Ján, Cvengroš Ján, Kolínek Jiří

MPK: B01D 1/08

Značky: vákuovej, rektifikačnej, kolony, varák

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka odboru destilácie a rektifikácie a rieši varák vákuovej rektifikačnej kolóny na delenie zmesí termolabilných látok, ktoré sa dlhodobým účinkom zvýšených teplôt chemicky menia. Vo varáku podľa vynálezu sú vytvorené dve odparné plochy na povrchoch dvoch súosovo orientovaných odparných valcov (1, 2). Obidva vyhrievané odparné povrchy sú stierané stieračmi (3, 4). Na vnútorný odparný valec sa privádza nástrek a na vonkajší odparný...

Dno molekulovej odparky

Načítavanie...

Číslo patentu: 263580

Dátum: 11.04.1989

Autori: Illich Vladimír, Ďurčanský Ján, Cvengroš Ján

MPK: B01D 1/22

Značky: odparky, molekulovej

Text:

...vytvorený dostatočný priestor pre umiestnenie vákuoveho hrdla. Obidva žľaby sú spadované k príslušným hrdlám pre odvod frakcii, čo urýchli ich odtok. Obidva žľaby sú zvonku pristupné pre prípadný ohrev viskôznych alebo tuhnňcich materiálov. Dvojitá stena oddeľovacieho valca spoľahlivo tepelne oddeľuje jnrúd destilátu od prúdu zbytku navzájom takže prakticky nedochádza k výmene tepla medzi týmito prúdmi. Riešenie sa vyznačuje konštrukčnou...

Stierací segment pro velkokapacitnú molekulovú odparku

Načítavanie...

Číslo patentu: 261803

Dátum: 10.02.1989

Autori: Ďurčanský Ján, Cvengroš Ján, Trávníček Bedřich

MPK: B01D 1/22

Značky: molekulovú, segment, velkokapacitnú, stierací, odparku

Text:

...valca, a tak stieraci blok nemusí byt špeciálne tvarovo upravený voči odparnému .valcu. Rovnako z dôvodu velkého priemeru odparnêho valca je aj zakrivenie dvojice uplechov segmentu malé, preto môže byť stierací blok rovný. Konštrukcia stieracieho segmentu podľa vy-nálezu vylučuje možnost preteku kvapaliny ponad segment. Usporiadaniestieracích segmentov po skrutkovici -na povrchu odparného valca umožňuje výhodne použit sústavu...

Stierací segment pre molekulovú odparku

Načítavanie...

Číslo patentu: 261802

Dátum: 10.02.1989

Autori: Ďurčanský Ján, Cvengroš Ján, Trávníček Bedřich

MPK: B01D 1/22

Značky: segment, stierací, odparku, molekulovú

Text:

...skrutkovice. Okrem toho zabezpečuje pri spôsobenie stieracieho bloku ,prípadným .neťrovnostiam odparnej plochy. Úchytky sú relativne krátke a preto môžu byť aj rovné,nemusia sledovat tvar skrutkovice, pretože na krátkom úseku sa zakrivenie prakticky neprejaví. S-tierací blok je uchytený v dvoch miestach, čo celku dodáva mechanickú IPGV nosť a obmedzuje možnosti deformácie, pri 4tom zaručuje vyrovnávanie prípadných odchýliek stierača od...

Vymrazovač pre vákuové destilačné zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: 238872

Dátum: 15.05.1987

Autori: Ďurčanský Ján, Pollák Štefan, Tkáč Alexander, Cvengroš Ján

MPK: F25B 47/00

Značky: vákuové, zariadenie, destilačné, vymrazovač

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka vymrazovača pre vákuové destilačné zariadenie pozostávajúce z nádoby vymrazovača opatrenej vstupným a výstupným hrdlom ako aj odtokovou rúrkou, ktorého podstatou je, že v nádobe (1) vymrazovača telesa výparníka (2) je prevedené v tvare jedno-a viacchodnej skrutkovice, ktorá predstavuje priamo kondenzačnú plochu vymrazovača, kde súoso s daným telesom výparníka (2) je uložená usmerňovacia prepážka (9).