Duncan Alexander

Izolovaná ľudská protilátka viažuca sa na ľudský IL-12, jej použitie a spôsoby produkcie, farmaceutická kompozícia s jej obsahom, nukleová kyselina a rekombinantný vektor, ktorý kódujú, a hostiteľská bunka

Načítavanie...

Číslo patentu: 288082

Dátum: 09.05.2013

Autori: Widom Angela, Carmen Sara, Paskind Michael, Derbyshire Elaine, Du Fou Sarah, Roguska Michael, Banerjee Subhashis, Veldman Geertruida, Warne Nicholas, Smith Stephen, Kaymakcalan Zehra, Venturini Amy, Holtet Thor Las, Duncan Alexander, Myles Angela, Salfeld Jochen, White Michael, Friedrich Stuart, Labkovsky Boris, Tracey Daniel, Sakorafas Paul, Elvin John

MPK: C07K 16/00, A61K 39/395, A61P 43/00...

Značky: kódujú, izolovaná, vektor, použitie, buňka, ĺudský, protilátka, viažuca, hostiteľská, ktorý, farmaceutická, spôsoby, rekombinantný, kompozícia, kyselina, nukleová, obsahom, ľudská, produkcie, il-12

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané sú ľudské protilátky, prednostne rekombinantné ľudské protilátky, ktoré sa špecificky viažu na ľudský interleukín-12 (hIL-12). Preferované protilátky majú vysokú afinitu pre IL-12 a neutralizujú aktivitu hIL-12 in vitro a in vivo. Protilátka môže byť protilátka plnej dĺžky alebo jej časť viažuca sa na antigén. Protilátky alebo ich časti sú použiteľné na detekciu hIL-12 a na inhibíciu aktivity hIL-12, napríklad u ľudského subjektu...