Duncan Alexander

Izolovaná ľudská protilátka viažuca sa na ľudský IL-12, jej použitie a spôsoby produkcie, farmaceutická kompozícia s jej obsahom, nukleová kyselina a rekombinantný vektor, ktorý kódujú, a hostiteľská bunka

Načítavanie...

Číslo patentu: 288082

Dátum: 09.05.2013

Autori: Veldman Geertruida, Tracey Daniel, White Michael, Banerjee Subhashis, Warne Nicholas, Roguska Michael, Venturini Amy, Smith Stephen, Duncan Alexander, Friedrich Stuart, Sakorafas Paul, Paskind Michael, Carmen Sara, Du Fou Sarah, Labkovsky Boris, Salfeld Jochen, Elvin John, Kaymakcalan Zehra, Widom Angela, Holtet Thor Las, Derbyshire Elaine, Myles Angela

MPK: A61P 43/00, C07K 16/00, A61K 39/395...

Značky: použitie, buňka, viažuca, rekombinantný, spôsoby, ĺudský, vektor, ľudská, ktorý, kyselina, izolovaná, hostiteľská, kompozícia, il-12, nukleová, produkcie, obsahom, protilátka, farmaceutická, kódujú

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané sú ľudské protilátky, prednostne rekombinantné ľudské protilátky, ktoré sa špecificky viažu na ľudský interleukín-12 (hIL-12). Preferované protilátky majú vysokú afinitu pre IL-12 a neutralizujú aktivitu hIL-12 in vitro a in vivo. Protilátka môže byť protilátka plnej dĺžky alebo jej časť viažuca sa na antigén. Protilátky alebo ich časti sú použiteľné na detekciu hIL-12 a na inhibíciu aktivity hIL-12, napríklad u ľudského subjektu...