Duncan Alexander

Izolovaná ľudská protilátka viažuca sa na ľudský IL-12, jej použitie a spôsoby produkcie, farmaceutická kompozícia s jej obsahom, nukleová kyselina a rekombinantný vektor, ktorý kódujú, a hostiteľská bunka

Načítavanie...

Číslo patentu: 288082

Dátum: 09.05.2013

Autori: Banerjee Subhashis, Paskind Michael, Kaymakcalan Zehra, Widom Angela, Du Fou Sarah, Elvin John, Derbyshire Elaine, Venturini Amy, Labkovsky Boris, Carmen Sara, Salfeld Jochen, White Michael, Friedrich Stuart, Roguska Michael, Holtet Thor Las, Sakorafas Paul, Smith Stephen, Myles Angela, Veldman Geertruida, Tracey Daniel, Warne Nicholas, Duncan Alexander

MPK: C07K 16/00, A61P 43/00, A61K 39/395...

Značky: ktorý, kyselina, obsahom, kódujú, izolovaná, buňka, produkcie, ľudská, hostiteľská, nukleová, rekombinantný, viažuca, spôsoby, použitie, vektor, il-12, ĺudský, kompozícia, farmaceutická, protilátka

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané sú ľudské protilátky, prednostne rekombinantné ľudské protilátky, ktoré sa špecificky viažu na ľudský interleukín-12 (hIL-12). Preferované protilátky majú vysokú afinitu pre IL-12 a neutralizujú aktivitu hIL-12 in vitro a in vivo. Protilátka môže byť protilátka plnej dĺžky alebo jej časť viažuca sa na antigén. Protilátky alebo ich časti sú použiteľné na detekciu hIL-12 a na inhibíciu aktivity hIL-12, napríklad u ľudského subjektu...