Dumas Jacques

Použitie difenylových močovín substituovaných omega-karboxyarylovou skupinou ako inhibítorov rafkinázy

Načítavanie...

Číslo patentu: 287419

Dátum: 18.08.2010

Autori: Dumas Jacques, Wood Jill, Khire Uday, Lowinger Timothy, Monahan Mary-katherine, Riedl Bernd, Natero Reina, Scott William, Renick Joel, Smith Roger, Sibley Robert

MPK: A61K 31/40, A61K 31/17, A61K 31/34...

Značky: substituovaných, difenylových, skupinou, použitie, omega-karboxyarylovou, močovin, inhibítorov, rafkinázy

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané sú arylmočovinové deriváty a ich použitie na prípravu liečiv na liečenie karcinogénneho bunkového rastu sprostredkovaného Raf kinázou.

Substituované pyridíny a pyridazíny s inhibičným účinkom na angiogenézu a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 287417

Dátum: 18.08.2010

Autori: Joe Teddy Kite, Sibley Robert, Lee Wendy, Boyer Stephen James, Dixon Julie, Su Ning, Dumas Jacques, Kluender Harold, Nagarathnam Dhanapalan

MPK: A61P 35/00, A61K 31/50, C07D 235/00...

Značky: účinkom, pyridíny, pyridazíny, inhibíčnym, angiogenézu, substituované, použitie

Zhrnutie / Anotácia:

Substituované pyridíny a pyridazíny s aktivitou inhibície angiogenézy, ktoré majú všeobecný štruktúrny vzorec (I), kde kruh obsahujúci A, B, D, E a L je fenyl alebo heterocyklus obsahujúci dusík skupiny X a Y môžu byť ľubovoľné z definovaného súboru spájajúcich členov R1 a R2 môžu byť definované nezávisle substituenty alebo spolu môžu vytvárať mostík predstavujúci kruh kruh J môže byť aryl, pyridyl alebo cykloalkylová skupina a skupiny G môžu...

Substituované arylmočoviny ako inhibítory rafkinázy a farmaceutický prípravok s ich obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: 286564

Dátum: 12.12.2008

Autori: Smith Roger, Wood Jill, Wang Ming, Dumas Jacques, Scott William, Brennan Catherine, Riedl Bernd, Osterhout Martin, Khire Uday, Miller Scott, Lowinger Timothy, Rodriguez Mareli, Gunn David, Turner Tiffany

MPK: A61K 31/17, A61K 31/38, A61K 31/44...

Značky: inhibitory, arylmočoviny, substituované, obsahom, rafkinázy, farmaceutický, prípravok

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané sú zlúčeniny všeobecného vzorca (I), kde význam jednotlivých substituentov je uvedený v nárokoch. Opísané sú substituované arylmočovny ako inhibítory rafkinázy a farmaceutický prípravok s ich obsahom.

Substituované heterocyklické močoviny, farmaceutický prípravok ich obsahujúci a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 286213

Dátum: 30.04.2008

Autori: Lowinger Timothy, Lee Wendy, Sibley Robert, Paulsen Holger, Smith Roger, Renick Joel, Johnson Jeffrey, Riedl Bernd, Wood Jill, Redman Aniko, Miller Scott, Hatoum-mokdad Holia, Dumas Jacques, Khire Uday, Scott William

MPK: A61K 31/34, A61K 31/38, A61K 31/17...

Značky: použitie, prípravok, heterocyklické, obsahujúci, močoviny, farmaceutický, substituované

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález opisuje použitie substituovaných močovín na prípravu liečiva na ošetrenie nádorov sprostredkovaných raf kinázou, ako aj tieto zlúčeniny samotné a farmaceutické prípravky obsahujúce tieto zlúčeniny.

Nové farmaceutické kompozície obsahujúce 4-(4-(3-(4-chloro-3-trifluórmetylfenyl)-ureido)-3-fluórfenoxy)- pyridín-2-karboxylovú kyselinu na liečenie hyper-proliferatívnych ochorení

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20428

Dátum: 29.08.2005

Autori: Ehrlich Paul, Zuleger Susanne, Dumas Jacques

MPK: A61K 9/14, A61K 31/44, A61K 31/4415...

Značky: 4-(4-(3-(4-chloro-3-trifluórmetylfenyl)-ureido)-3-fluórfenoxy, hyper-proliferatívnych, nové, kyselinu, farmaceutické, kompozície, liečenie, ochorení, pyridín-2-karboxylovú, obsahujúce

Text:

...prijateľné soli, alebo ich kombináciu. Predložený vynález sa týka(i) nových farmaceutických kompozícii obsahujúcich zlúčeninu vzorca I vo forme pevnej disperzie, ktorá zahŕňa pevné roztoky, sklovité roztoky, sklovité suspenzie, amorfné zrazeniny v kryštalickom nosiči, eutetiká alebo monotetiká, zlúčeninu alebokomplexnú formu, a ich kombinácie,(ii) spôsobov prípravy týchto nových farmaceutických kompozícii(iii) použitia týchto...

Fluórom substituovaná omega-karboxyaryldifenylmočovina na liečenie a prevenciu chorôb a chorobných stavov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3169

Dátum: 22.07.2004

Autori: Dumas Jacques, Boyer Stephen, Riedl Bernd, Wilhelm Scott

MPK: C07D 213/00, A61K 31/44, A61P 35/00...

Značky: chorobných, chorôb, fluórom, omega-karboxyaryldifenylmočovina, substituovaná, stavov, liečenie, prevenciu

Text:

...a je exprimovaný endotelovými bunkami a bunkami hladkého svalstva ciev. Okrem toho je produkcia PDGF up-regulovaná v podmienkach s nízkou hladinou kyslíka, ako sú napríklad nachádzané v zle vaskularizovanom nádorovom tkanive (Kourembanas, S., et al., Kidney lnt. 1997, 51(2), 438-43). PDGF sa viaže s vysokou añnitou k PDGF receptoru, 124 kDa transmembránovému tyrozínkinázovému receptoru s 1106 aminokyselinami (Heldin, C.H., A. Ostman a...

Nové kyanopyridínové deriváty vhodné na liečenie rakoviny a iných porúch

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7602

Dátum: 01.03.2004

Autori: Chen Zhi, Yi Lin, Phillips Barton, Fan Jianmei, Redman Aniko, Dumas Jacques, Chen Jianqing, Zhu Qingming, Verma Sharad, Boyer Stephen, Lee Wendy, Chen Yuanwei, Raudenbush Brian, Scott William

MPK: A61P 35/00, A61K 31/4427, C07D 213/00...

Značky: vhodné, nové, deriváty, poruch, iných, liečenie, rakoviny, kyanopyridínové

Text:

...regulátor tvorby strómy, ktorý je vylučovaný mnohými tumormi v parakronovej podobe, pričom sa predpokladá, že promótuje rast fibroblastov, buniek hladkého svalstva a endoteliálnych buniek,promótuje tvorbu strómy a angiogenézu. PDGF bol pôvodne identifikovaný ako vsis onkogénový produkt simian sarcoma vírusu (viď publikácia He/dín, C.H., et al.,J Cell Sci Suppl, 1985, 3, 65-76). Rastový faktor je vytvorený dvoma peptidovýmípokiçaľ sa týka ich...

Arylmočoviny ako kinázové inhibítory

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11170

Dátum: 11.02.2003

Autori: Bjorge Susan, Lee Wendy, Scott William, Riedl Bernd, Musza Laszlo, Chien Du-schieng, Nassar Ala, Dumas Jacques

MPK: A61P 11/00, A61P 19/00, A61K 31/44...

Značky: arylmočoviny, kinázové, inhibitory

Text:

...Lung Dis. 1996, 13, 139), alergického respiračného ochorenia (CasaIe et al. Am. J. Respir. Cell Mol. Biol. 1996, 15, 35), silikózy (Gossart et al. J. lmmunol. 1996, 156, 1540 Vanhee et al. Eur. Respir. J. 1995, 8, 834), pneumokoniózy u baníkov (Borm et al. Am. Rev. Respir. Dis. 1988, 138, 1589), alveolárneho zranenia (Horinouchi et al. Am. J. Respir. Cell Mol. Biol. 1996, 14, 1044), zlyhania pečene (Gantner et al. J. Pharmacol. Exp. Therap....

Sorafenib tozylát na liečenie ochorení charakterizovaných abnormálnou angiogenézou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14857

Dátum: 11.02.2003

Autori: Hatoum-makdad Holia, Scott William, Dumas Jacques, Elting James

MPK: A61P 17/06, A61K 31/44, A61P 19/02...

Značky: liečenie, angiogenézou, sorafenib, ochorení, tozylát, charakterizovaných, abnormálnou

Text:

...angiogenézu, sa môže podávať pacientovi vo forme intravenóznej, intramuskulárnej, subkutánnej alebo parenterálnej dávky, ktorá môže byt v rozsahu od 0,1 do 200 mg/kg telesnej hmotnosti pacienta.-3 0020 uskutočnenie predkladaného vynálezu je liečba ochorení u ludí a/alebo iných cicavcov,ktoré sú sprostredkované signálnou transdukčnou dráhou indukovanou VEGF, ktorá zahŕňa podávanie zlúčeniny používanej v tomto vynáleze človeku alebo inému...

Arylmočovinové zlúčeniny v kombinácii s ďalšími cytostatickými alebo cytotoxickými látkami na liečenie rakoviny u ľudí

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1468

Dátum: 03.12.2002

Autori: Lowinger Timothy, Scott William, Trail Pamela, Wood Jill, Humphrey Rachel, Sibley Robert, Hibner Barbara, Zhai Yifan, Carter Christopher, Gibson Neil, Riedl Bernd, Natero Reina, Monahan Mary-katherine, Renick Joel, Smith Roger, Khire Uday, Dumas Jacques, Vincent Patrick

MPK: A61K 31/47, A61K 31/435, A61K 31/44...

Značky: liečenie, cytotoxickými, arylmočovinové, ľudí, cytostatickými, kombinácii, látkami, ďalšími, rakoviny, zlúčeniny

Text:

...R., je -C(O)-, Cl-Cs dvojväzbová alkylénová skupina alebo substituovaná Cl-C dvojväzbová alkylénová skupina naviazaná na skupinu L, čím sa tvorí cyklická štruktúra s najmenej 5 členmi, kde substituenty substituovanej Cl-C, dvojväzbovej alkylénovej skupiny sú vybrané zo skupiny pozostávajúcej z halogénu, hydroxylu a na uhlíku založených substituentov z až do 24 uhlíkových atómov, ktoré voliteľne obsahujú heteroatómy vybrané z N, S a O a sú...