Duhar Jozef

Manipulátor najmä pre rámy dosiek čipov

Načítavanie...

Číslo patentu: 270167

Dátum: 13.06.1990

Autor: Duhar Jozef

MPK: B25J 7/00

Značky: dosiek, rámy, manipulátor, najmä, čipov

Text:

...na spojovacon prídržnom ramene lg, ktorá je uložená medzi prednou čelnou prírubou z a zadnou čelnou prirubou Q nirkového telesa g vsduchoveho valca I. la druhej strane sú čelné príruby g, z spojene spojovecímrsmennm 11. Zadná stojina g je opatrená prestaviteĺným dorazovým nábehom gl pre uvoĺnenie zovretia prstov uchopovacej klieätiny gg.Funkcia msnipulátora je nasledovná Po ukončení manipulácie súrsdnicováho stola 19 s rámom 1 § dosky...

Tlaková spínacia jednotka

Načítavanie...

Číslo patentu: 267200

Dátum: 12.02.1990

Autori: Valentovič Ernest, Duhar Jozef

MPK: H01H 35/24

Značky: spínacia, jednotka, tlaková

Text:

...tlakovej spinacej jednotky podľa vynálezu je, že pri jej použití V zariadeni sa dosiahne vyšší výkon, pretože odpadajú pohyby prenášacieho ramena v tom prípade ked prenášacie rameno neprisaje čip k ihle.Tlaková spinacia jednotka je prikladne znázornená na pripojených výkresoch, kde na obr. 1 je nakreslený nárys tlakovej spinacej jednotky, na obr. 2 je nakreslený rez A-A z obr. 1 vo zväčšenej mierke a na obr. 3 je nakreslený rez B-B z...

Horizontálny dvojrovinný stol

Načítavanie...

Číslo patentu: 266977

Dátum: 12.01.1990

Autor: Duhar Jozef

MPK: B25H 1/10

Značky: dvojrovinný, horizontálný

Text:

...na obr. 3 je nakreslený bokorys zariadenia, na obr. 4 je nakreslený pôdorys základovej dosky, na obr. 5 je nakreslený pôdorys strednej dosky a na obr. 6 je nakreslený pôdorys hornej dosky.Horizontálny dvojrovinný stôl pozostáva zo základovej dosky 3 opatrenej na jednej strane ľavým valivým vedením 33, v hornej časti ktorého je vytvorená tvarová vodiaca plocha 3 s prídržnou plochou 33. Na druhej strane rovnobežne s valivým vedením 33 je...

Zachytávač rámov dosiek čipov

Načítavanie...

Číslo patentu: 265543

Dátum: 13.10.1989

Autor: Duhar Jozef

MPK: B25J 1/06

Značky: zachytávač, rámov, dosiek, čipov

Text:

...manipulovať s rámami dosiek čipov pri montáži integrovaných obvodov. Výhodou je zlepšenie pracovných podmienok pri montážnom procese.Zachytávač rámov dosiek čipov je zobrazený na pripojených výkresoch, kde na obr. 1 je nakreslený zachytávač v náryse, na obr. 2 je nakreslený pôdorys zachytávača, na obr. 3 je nakreslený rez rovinou A-A z obr. 1 a na obr. 4 je nakreslený rez rovinou B-B z obr. 2.Zachytávač rámov lg dosiek čipov pozostáva z...

Recirkulačná jednostranná jednotka s gulkami

Načítavanie...

Číslo patentu: 264179

Dátum: 13.06.1989

Autor: Duhar Jozef

MPK: B23Q 1/20

Značky: recirkulačná, gulkami, jednotka, jednostranná

Text:

...sú používané prevažne len pre veľké zaťaženia a klopné momenty pri neobmedzených zdvihoch a pre rovinné vedenia, kedy je potrebné vytvárať uzavreté a predpäté valivé vedenia, ktoré sú pomerne výrobne kom-plikovanejšie a drahsie.Výhodou recirkulačnej jednostranrnej jed 2notky s guľkami je jej univerzálnosť pre profilové a rovinné vodiace plochy, pričom je výrobne nenáročná. Výhodou je tiež to, že jednotka umožňuje vytvorit sústavu súradnicového...

Výtah zásobníka rámov dosiek čipov

Načítavanie...

Číslo patentu: 263586

Dátum: 11.04.1989

Autor: Duhar Jozef

MPK: B23Q 7/10

Značky: rámov, dosiek, zásobníka, čipov, výtah

Text:

...pozostáva z telesa 1 výťahu, na ktorom je uložené šmýkadlo 2, pozostávajúca -z vodiacich tyčí 3, upevnených V telese 1 výťahu a skrutky 5, uloženej v matici 4. Skrutka 5 je opatrená ozubeným kolesom 6 zaberajúcim s pastonkom 24 pohon-ovej jednotky a. Pohonová jednotka 8 je uchytená na »telese 1 výťahu. Konce pohybovej skrutky 5 sú uložené v ložiskäch 7.Teleso 1 výťahu má vytvorené sedlo 26 pre zásobník 13 dosiek čipov. Teleso 1 výťahu je...

Spoj posuvových saní s maticou pohybovej skrutky

Načítavanie...

Číslo patentu: 261077

Dátum: 12.01.1989

Autori: Duhar Jozef, Valentovič Ernest

MPK: F16H 25/22

Značky: pohybovej, skrutky, posuvových, sání, maticou

Text:

...a nevytvára na maticu klopný moment. Výhodou je tiež, že nedochádza k zadieraniu závitov skrutky a matice, pretože vy 4medzenie vôle v matici nie je realizované jej pozdĺžnym narezaním, ale pružinou vloženou medzi dve matice so súvislými závitmi. Ďalšou výhodou je zjednodušenie výroby a údržby tým, že pružina pre citlivé vymedzenie vôle medzi členmi vl-oženými medzi maticou a sane slúži zároveň pre vymedzenie vôle V závitovuom spojení...

Zapojení dráhového kontaktu

Načítavanie...

Číslo patentu: 242733

Dátum: 15.05.1987

Autori: Chlebec Ladislav, Šabík Ján, Duhar Jozef

MPK: G05D 3/12

Značky: zapojení, kontaktů, dráhového

Text:

...elektrolytický kondenzátor ,L 2 na bázi spínacího tranzistoru n, a současněpřes stejný vstupní odpor jj a blokovecí diodu 11 na výstup 121 napětovóho komparátoru u»Paralelně k bázi a emitoru spínacího tranzistoru LL je zapojen odpor L 5 báze-elitaa ochranná dioda 20, která je svojí katodou pripojene na bázi spínacího trenzistoru LL 4 a anodou spolu s emitorem spínacího tranzístoru al na nulový potenciál napájení, tedy nemní svorku.Kolektor...

Ručný zakladač najmä elastických súčiastok s nerovnako hlbokými čelnými otvormi

Načítavanie...

Číslo patentu: 249212

Dátum: 12.03.1987

Autor: Duhar Jozef

MPK: B23Q 7/06, F16C 43/04

Značky: hlbokými, najmä, otvormi, nerovnako, zakladač, ručný, súčiastok, elastických, čelnými

Text:

...čape 13 uložená ovládacie páka 3, na ktorú dosadá Vratná pružina B. Ovládacia .páka 3 je nadolnom konci opatrená opierkou 4 zasahujúctou do lrúrkového zásobníka 1, pred jeho vyú-stením. Nad čapom 13 j-e ovládacia páka 3 opatrená horným pridržiavačom 5 a pod čapom 13 udolným pridržiavačom 6, ktoré zasahujú do priestoru rúrtkového zásobníka 1. Na konci .vyfrstenia rúrkového zásobníka 1 je umiestnená prldržná pružina 7 pevne uchytená na telese 2....

Zariadenie na členenie súboru prívodov integrovaných obvodov

Načítavanie...

Číslo patentu: 248245

Dátum: 12.02.1987

Autor: Duhar Jozef

MPK: H01L 21/70

Značky: integrovaných, prívodov, obvodov, členenie, súboru, zariadenie

Text:

...vodiace stĺpy 9 -s v-odiacimi puzdravmi 10. K vodiacim rpuzdurám 1 D je pripevnená vodiaca doska 11 so strihacim mechanizmorm.Strihací mechanizmus je tvorený prvou časťou pozostávajúcou z ,podložky 12, na ktorej je uložená kotviaca doska 15 a nosná dosIk-a 33 vzájomne spojené fixačvným koli kom 41. Druhá čast strihacieho mechanizmuje tvorená ustavovaoou doskou 14, kotviacou tzloslkou 15 vl-ožiek a vodiawcou vložkou 16. V doske 15...