Dúcky Jozef

Tenisový nahrávací stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3716

Dátum: 03.02.2004

Autori: Chrastina Pavol, Dúcky Jozef

MPK: A63B 69/40

Značky: stroj, nahrávací, tenisový

Text:

...Z vnútomej strany nosnej konštrukcie 11 je pevne uchytený vyhadzovací mechanizmus, ktorý pozostáva z rámu 21 a privádzača 24. V ráme 21 sú otočné, s navzájom opačným smerom otáčania uložené dve kladky 22, 23, medzi ktorými je vytvorená medzera s veľkosťou menšou ako priemer tenisovej loptičky. Do medzery vyúsťuje privádzač 24. Nad vyhadzovacím mechanizmom je v nosnej konštrukcii 11 zabudovaná vodorovná platňa 31, na ktorej je otočné...

Elektronický obvod riadenia hydrogenerátora na konštantný prietok

Načítavanie...

Číslo patentu: 260277

Dátum: 15.12.1998

Autor: Dúcky Jozef

MPK: G05D 7/06

Značky: hydrogenerátora, obvod, konštantný, prietok, riadenia, elektronický

Text:

...42, ktorého výstup je prepojený s cliódovým spätnov-äzobným článkom 41, .na ktorý je .napojený výstup druhého dynamického člena 13 a ku ktorému je paralelne pripojený odporový spàitnoväzobný článok 43. Diodový spätnoväzobný článok 41, prvý operačný zosilovač 42 a odporový spätneväzobný článok 43 vytvárajú tvarovaci obvod 4. Výstup cliódového a odporového spätnoväzobného článku 41, 43 je cez tre-tí rezistor 51 napojený na prvý vstup...

Řídicí systém s programovatelným počítačem obráběcího stroje, zejména svislého soustruhu

Načítavanie...

Číslo patentu: 269887

Dátum: 14.05.1990

Autori: Krčmář Jaroslav, Straka Dušan, Patík Zdeněk, Dúcky Jozef, Chrastina Pavol

MPK: B23Q 15/24

Značky: systém, soustruhů, obraběcího, počítačem, řídící, zejména, svislého, stroje, programovatelným

Text:

...systému s programovatelným počítačem, prostředků osvědčených a spolehlivých, přičemž jejich zapojení a blok kontroly polohovâní příčníku jako pohyblivé částí stroje, obousměrně připojený k bloku ovládání pohybovéhoprostředku, plně automutízuje veškeré úkony spojené s programovatelným polohovánim za využití přesné nivelovoných zubů ustovovacích tyčí spojených s nepohyblivou částí stroje. íNa pľůvodních výkresech je znázorněn příklad...

Zapojenie pre elektrohydraulickú reguláciu hydrostatického pohonu s elektromotorom

Načítavanie...

Číslo patentu: 262628

Dátum: 14.03.1989

Autor: Dúcky Jozef

MPK: G05D 7/06

Značky: elektromotorom, pohonů, zapojenie, elektrohydraulickú, hydrostatického, reguláciu

Text:

...Výstupný zosilovač á, na ktorého vstup je napojený usmerňujúci zosilovač 5 a ktorého výstup je napojený na elektrohydraulický servoventil hydrostatického prevodu. V konkrétnom prevedení znázornenom na obr. 2 pozostáva obvod l snímača prúdu z usmerñovača łł, ktorý je aj s prvým filtračným kondenzátorom lg napojený na prvý rezistor gl súčtového obvodu Q, ktorého druhý rezistor 3 je napojený na výstup obvodu 3 zadávania požadovanej hodnoty....

Zapojenie súčtovej výkonovej regulácie hydrogenerátorov

Načítavanie...

Číslo patentu: 258719

Dátum: 16.09.1988

Autori: Kleinedler Peter, Straka Ľuboš, Zajac Jaroslav, Dúcky Jozef

MPK: F04B 1/26

Značky: súčtovej, regulácie, výkonovej, hydrogenerátorov, zapojenie

Text:

...spojená so servopiestom druhého nízkotlakového servovalca 20, ako aj so servopiestom štvrtého nízkotlakového servovalca 22.Prvé Vysokotlakové vedenie 2 prvého hydrogenerátora 1 je cez prvé vedenie 5, prvý škrtiaci člen 3 a druhý škrtiaci člen 4 napojené na druhé Vysokotlakové Vedenie ll druhého hydrogenerátora 7, ktorého štvrté Vysokotlakové vedenie 10 je cez druhé vedenie 9, štvrtý škrtiaci člen 12 a tretí škrtiaci člen 11 napojené na tretie...

Upínací zařízení , vhodné pro upínání textilních přístřihů , dílů nebo hotových výrobků

Načítavanie...

Číslo patentu: 244797

Dátum: 01.06.1988

Autori: Dúcky Jozef, Straka 1uboš

MPK: D05B 33/00

Značky: upínání, dílů, zařízení, hotových, upínací, přístřihů, vhodné, výrobků, textilních

Text:

...jednak ze stavěcího držáku uchyceného ke spojovací tyčí desky pohyblivého stolu, jednak z pohyblivého držáku se dvěma odvalovacími kolečky vespod. K tomuto pohyblivému držáku je připevněno otočné rameno, opatřené na svépřední epodní ploše zpravidla jedním hrotem. vybíhajícím ve špici,který slouží k uchopení ą přidržení přístřihu nebo dílu. Otočné uložené rameno má na své horní ploše vytvorené tlačítko například kruhového tvaru pro...

Zapojenie elektrohydraulickej výkonovej regulácie hydrostatického pohonu so spalovacím motorem

Načítavanie...

Číslo patentu: 254198

Dátum: 15.01.1988

Autor: Dúcky Jozef

MPK: F16H 39/44

Značky: hydrostatického, elektrohydraulickej, výkonovej, regulácie, motorem, pohonů, spalovacím, zapojenie

Text:

...kondenzátor 22 na výstup prvého usmerňevača 21 vytvárajúceho spolu s prvým kondenzátorom 22 druhý obvod 2 a jednak spolu s druhým rezistorom 33 na vstupy operačného zesilovače 51, druhého usmerňovača 52 atretieho premenlivého» rezistora 53, napojenéiho na prvý dynamický člen 54 a na druhý dynamický člen 55.Operačný zosilovač 51 je prepojený s druhým usmerňovačom 52, s ktorým vytvára usmerňujúci zosilovač 5 súčasťou, ktorého je tiež tretí...

Termočlánková průchodka

Načítavanie...

Číslo patentu: 243108

Dátum: 15.10.1987

Autori: Kováe Anton, Csányi Anton, Straka 1uboš, Dúcky Jozef, Zajac Jaroslav, Zban Róbert

MPK: G01K 1/14

Značky: termočlánková, průchodka

Text:

...vytváření difuzních a tenkych vrstev.Na přiloženám výkrese je konkrétní provedení termočlánkové prüchodlq dle vynálezu. Termočlánková průchodka sestává z několika součástí, které budou blíže popsány v dsldí části, tyto součástí prdchodlq jsou uloženy v přírubě | 6, pouzdře Q a třmenovám ryohlospoji u. Y plášti vakuová nádoby 18 je uložens trubka 2 Q a k ní je vakuovým svaren j), přivařene přírube 16.V ní je těsnč ustaven etředící kroužek 3,...

Zařízení pro vymezení zubové vůle v převodech

Načítavanie...

Číslo patentu: 250936

Dátum: 14.05.1987

Autori: Straka Dušan, Chrastina Pavol, Dúcky Jozef

MPK: F16H 55/18

Značky: zubové, převodech, vůle, zařízení, vymezení

Text:

...záběru. K vymezení vůle mezi pastorky a ozubeným věncem je zapnuté vždy jen jedna spojka.Výhodou tohoto způsobu vymezení vůle je, že je možné přenášet i velmi velké krouticí momenty, které jsou potřebné například při náhonech vřeten obráběcích strojů, polohování stolů obráběcíoh strojů, ale i tam, kde je třeba tlumit otáčivý pohyb, například při sousledněm frézování apod.Příklad zařízení s vymezením vůle V převodech je znázorněný na výkresu....

Kombinovaný regulačný obvod výkonovej regulácie hydrogenerátora

Načítavanie...

Číslo patentu: 249452

Dátum: 12.03.1987

Autori: Kurkin František, Kleinedler Peter, Straka Ľuboš, Zajac Jaroslav, Chudý Ján, Kurkin Štefan, Dúcky Jozef, Mandát Milan, Tlach Ján

MPK: F04B 1/28

Značky: obvod, kombinovaný, regulácie, regulačný, hydrogenerátora, výkonovej

Text:

...piesta 1. Pracovne priestory prvého a druhého servopiesta l, z sú napojené prvým nízkotlekovým vedením lg a druhým nízkotlakovým vedením L 2 na rozvádzač al. Vstup rozvádzače 31 je napojený tretím nízkotlakovým vedením Q cez tretiu clanku L 1 na krtiací ventil ü, ktorý je pomocou štvrtého nízkotlekovćho vedenia 21 napojený na odmerný hydrogenerátor 23 uložený na hriadeli g hydrogenerátora, Pracovný priestor prvého vysokotlakovóho piesta § je...

Zapojenie elektrohydraulickej regulácie výkonu axiálneho hydrostatického regulačného hydrogenerátora

Načítavanie...

Číslo patentu: 248585

Dátum: 12.02.1987

Autori: Dúcky Jozef, Kilík Ondrej, Orgoník Peter

MPK: F04B 1/26

Značky: hydrogenerátora, axiálneho, regulačného, elektrohydraulickej, zapojenie, výkonu, hydrostatického, regulácie

Text:

...reného prvým a druhým servovalcom 5, 5 a mechanicky spojeného so spalovacim motorom äg, ako aj s pomocným hydrogenerátorom 3. Prvý servovalec 3 je cez prvú clonu 3 napojený prvým vedenim g na štvorcestný reverzačný rozvádzač 12, na ktorý je tretim vedenim li cez druhú clonu 1 napojený tiež druhý servovalec š. Štvorcestný reverzačný rozvádzač 12 je napojený na prvý výstupg prvého trojcestného redukčného ventila 3, ako aj na jeho pr q-L 3...

Zapojenie súčtovej výkonovej regulácie najmenej dvoch axiálnych regulačných hydrogenerátorov

Načítavanie...

Číslo patentu: 248584

Dátum: 12.02.1987

Autori: Kilík Ondrej, Slížik Pavol, Dúcky Jozef

MPK: F04B 1/26

Značky: výkonovej, súčtovej, dvoch, regulačných, hydrogenerátorov, axiálnych, najmenej, zapojenie, regulácie

Text:

...sučtovej výkonovej regulácie ainiaàlne dvoch axialných reoulačnýoh hýdropeneretorov podľa výnalezu, kde je na obr. 1 elektrohydraulický regulačný obvod, v ktorou je zapojený trojoestný regulttor s proporcionłlnya elektriokýa ovltdanie a so sniaačoa polohy palivovej tyče spalovacieho iotora, na obr. Z variantno zapojenie, v ktorou je spojený sniaač otbčok spalovaoieho eotora a na obr. 3 aechanicko-hydraulický regulačný obvod, v ktoron...

Zariadenie na obmedzenie zrýchlenia alebo spomalenia strojov s hydrostatickým pohonom pojazdu

Načítavanie...

Číslo patentu: 230876

Dátum: 15.11.1986

Autor: Dúcky Jozef

MPK: F16H 39/44

Značky: pohonom, hydrostatickým, obmedzenie, zariadenie, pojazdu, zrýchlenia, spomalenia, strojov

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka zariadenia umožňujúceho obmedzenie zrýchlenia alebo spomalenia mobilného stroja s hydrostatickým pohonom pojazdu, na predom určenú hodnotu. Zariadenie pozostáva z riadeného ventilového prvku, ktorý je napojený medzi prvú a druhú hlavnú tlakovú vetvu a ktorého riadiaci vstup je spojený s akumulátorom, ako aj cez clonku s prvou tlakovou vetvou. Pri požiadavke symetrie je zariadenie doplnené druhým riadeným ventilovým prvkom, ktorý...

Zariadenie pre odĺahčenie výkyvnej dosky od pracovného tlaku prevodníka

Načítavanie...

Číslo patentu: 224144

Dátum: 01.11.1984

Autori: Barančok Jozef, Dúcky Jozef, Straka Ľuboš

Značky: tlaku, výkyvnej, pracovného, odĺahčenie, zariadenie, dosky, prevodníka

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie pre odľahčenie výkyvnej dosky od pracovného tlaku prevodníka, vytvorené z prvého servovalca, ktorého prvý servopiest je mechanicky spojený s výkyvnou doskou a z druhého servovalca, ktorého druhý servopiest je mechanicky spojený s výkyvnou doskou, vyznačujúce sa tým, že k prvému servovalcu /3/ je pripojený prvý kompenzačný valček /1/, ktorého prvý piestik /11/ je zviazaný s prvým servopiestom /31/ a ktorý je cez prvú clonku /7/...