Duben Lubomír

Zařízení pro zjišťování podélných povrchových vad na válcových polotovarech

Načítavanie...

Číslo patentu: 262978

Dátum: 11.04.1989

Autori: Šnajberk Jaroslav, Duben Lubomír

MPK: G01N 27/72

Značky: povrchových, polotovarech, zjišťování, válcových, zařízení, podélných

Text:

...povrchových vad na válcových polotovarech podle vynálezu. Zařízení pracující metodou magnetických rozptylových toků s tangencíálním nebo cirkulárním magnetováním a s feromagnetickou sondou s prstencovým jádrem s budicím a snímacím vinutím jako čid lem magnetického rozptylového toku je určeno zejména pro zjíšto qvání podélných trhlin na trubkách. Podstata zařízení spočíva v tom, že sestává ze sondy tvořené pouzdrem, v némž je uloženo vlastní...

Způsob zjišťování trhlin v úzkých drážkách strojních součástí z kovových materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 262297

Dátum: 14.03.1989

Autori: Duben Lubomír, Šnajberk Jaroslav

MPK: G01N 27/82

Značky: drážkách, materiálů, úzkých, zjišťování, součástí, strojních, způsob, trhlin, kovových

Text:

...dostatečně velký průměr rovný nejméně pětinásobku šířky kontrolované drážky. Cívka snímací, která je souose umístěna uvnitř cívky budicí má naproti tomu malý průměr rovný nejvýše dvojnásobku šířky kontrolované drážky. Snímačem je při zkoušsní pohybováno nad povrchem kontrolované součástí směrem kolmým k podélné ose drážky. Informaci o stavu dna drážky dostává snímací cívka nikoliv přímo nad drážkou,ale prostřednictvím vazby s původním povrchem...

Dámská kabelka

Načítavanie...

Číslo patentu: 243958

Dátum: 01.07.1988

Autori: Šnajberk Jaroslav, Duben Lubomír, Novotný Pavel, Kolínský Pavel, Špila Josef

MPK: A45C 3/06

Značky: dámská, kabelka

Text:

...víkem se zrcátkem. V protilehlém víku V dolní části kabelky je umístěn prostor, zejména pro uložení kapesníku, cožmá výhody V tom, že jej lze rychle vyndat i za deště, přičemž víko uzavírá úložný prostor pro uložení větších věcí např. plavek,které jsou upevněny pryžovými pásky Takto řešená Spodní část kabelky umožnuje při otevření víka její postavení. Ve střední části kabelky v horizontálně umístěných otočně připevněných zásuvkáoh lze...

Spôsob pre kontinuálnu parciálnu hydrolýzu pentozánových surovín pri atmosferickom tlaku a zariadenie pre prevádzanie tohoto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 246447

Dátum: 15.12.1987

Autori: Duben Lubomír, Tluehoo Zdenik, Zvioina Karel

MPK: C07H 1/08

Značky: kontinuálnu, spôsob, surovin, atmosferickom, zariadenie, tlaku, tohoto, spôsobu, prevádzanie, hydrolýzu, parciálnu, pentozánových

Text:

...produktov aj vysokohodnotné krmivo s hodnotou stravitelnosti 80 až 92 0/0 a organické tekuté ligninové hnojivo cennáho zloženia.Ďalšou -alternatívou zariadení naväzujúcich na hydrolyzač-ný tepelne zaizolovaný zásobník, napr. vibrofluidného zariadenia,je možno zhydrolyzované pentozány obsahujúcu surovinu, získanú spôsobom podľa vynálezu spracovať aj bez extrakci-e cukrov priamym postupom na Z-furaldehyd, pri teplotách 160 až 220 °C, kde...

Obvod telefonního přístroje se zařízením na hlasitý poslech a individuální spojení

Načítavanie...

Číslo patentu: 247107

Dátum: 28.09.1987

Autori: Leszko František, Duben Lubomír, Šnajberk Jaroslav

MPK: H04M 1/64, H04M 1/20

Značky: spojení, poslech, hlasitý, zařízením, telefonního, obvod, individuální, prístroje

Text:

...na cxemuo-Texnnqecxue uaKycrnuecKHe cpencrna n He mpeöymmero sa ueruoñ Momnocru nx nonannenuz napasuwnoä oöpàrnoü cansn,Hpuep ocymecwaneuun naoöpewennn.Hsoöperenne noncnxercs nonpoöneé Ha,4 npnuepax ero ocymecwsneuna. Ha our.1 noxasaua npuuuunnanbnax cxeua weneàouuoro annapama c yćrpoücrnou rpouxoronopxmeü H Hunnnyanbnoä cansu. , Hocnenywmue pucyHKu HnnncTpHpYmT uacToTHo 3 ąnncHMM sůůexw cxawux npn.nsmenenum...

Způsob sériové nedestruktivní kontroly přesných odlitků a zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 252666

Dátum: 17.09.1987

Autori: Duben Lubomír, Bízek Václav

MPK: B22D 2/00, G01N 23/02, B22D 46/00...

Značky: sériové, kontroly, přesných, způsob, odlitků, zařízení, nedestruktivní

Text:

...způsobu podle vynálezu sestává ze základní desky, na níž je umístěna kazeta s filmem a prczařovanými odlitky, a nad ní je uložena nejméně jedna nepropustná clona a zdroj záření. řodstata vynálezu spočívá v tom,že základní deska je opatřena vodicími kolejnicemi a vymezovaoími dorazy, mezi nimi je uložena kazeta s filmem. Prozařované odlitky jsou umístěny ve dvou řadách ve dvou paletizačních rámečcich umístěných nad kazetou s filmem. Mezi...

Zapojení převodníku kmitočtu na stejnosměrné napětí bez střídavé složky

Načítavanie...

Číslo patentu: 249189

Dátum: 12.03.1987

Autor: Duben Lubomír

MPK: G01R 23/06

Značky: stejnosměrné, složky, napětí, zapojení, převodníku, střídavé, kmitočtu

Text:

...Q. Tvarovací obvod A přěvádí vstupní signál na napětové úrovně použitých logických obvodů. Po dobu trvňní úrovně H na výstupu tvarovacího obvodu integruje první integrátor 3 konstantní napětí ze zdroje referenčního napětí Q. Se změnou úrovně napětí z H na L na výstupu tvarovacího obvodu ł se integrace zastavuje a spouští se nomostabilní klopný obvod g jehož pulsem se otvírá první analogová paměť 5. Po skončení tohoto pulsu a při současném...

Zapojení pro indikaci nepravého režimu činnosti feromagnetické sondy

Načítavanie...

Číslo patentu: 230531

Dátum: 15.05.1986

Autori: Duben Lubomír, Šnajberk Jaroslav

MPK: G01N 27/82

Značky: indikaci, sondy, zapojení, činnosti, nepravého, feromagnetické, režimu

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení pro indikaci nepravého řežimu činnosti feromagnetické sondy, pracující na principu měření napětí na budicím vinutí sondy, vyznačené tím, že k budicímu vinutí (3) feromagnetické sondy je připojen vstup zesilovače (4), ne jehož výstup navazuje úrovňový člen (5) se signalizačním elementem (6).

Zařízení pro zjišťovaní trhlin v závitech

Načítavanie...

Číslo patentu: 223232

Dátum: 15.03.1986

Autori: Šnajberk Jaroslav, Duben Lubomír

Značky: zjišťování, zařízení, trhlin, závitech

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro zjišťování trhlin, zejména v kořeni závitů, pomocí vířivých proudů. Uvedené nedostatky odstraňuje zařízení pro zjišťování trhlin v kořeni závitu podle vynálezu, tvořené snímačem, který sestává z cívky s feromagnetickým jádrem vedeným oblastí kořene závitu. Podstata zařízení spočívá v tom, že jádro má tvar otevřeného rámečku, jehož konce jsou tvarovány do klínu s úhlem menším, než je úhel kořene závitu. Jádro je s...

Způsob zjišťování vad bezešvých ocelových trubek a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 229209

Dátum: 01.03.1986

Autori: Šnajberk Jaroslav, Duben Lubomír

MPK: G01N 27/72

Značky: bezešvých, zjišťování, způsobu, tohoto, zařízení, provádění, způsob, oceľových, trubek

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob zjišťování používá metody rozptylových polí a metody vířivých proudů a slouží ke zjišťování příčných i podélných vad na vnitřním i vnějším povrchu trubky, která během svého pohybu vpřed a vzad projde celkem čtyřmi systémy elektromagnetické kontroly. Snímač se skládá z pěti párů cívek, jimiž jsou cívky magnetizační a dva páry cívek vnějších, všechny uzavřené ve společném krytu, a dva páry cívek vnitřních, uspořádaných na konci zaváděcí...