Du Zhenjian

Triazolové zlúčeniny, ktoré modulujú aktivitu HSP90

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16978

Dátum: 25.05.2007

Autori: Demko Zachary, Qin Shuzhen, Chae Junghyun, Du Zhenjian, Zhou Dan, Przewloka Teresa, Ng Howard, Li Hao, Foley Kevin, Ying Weiwen, James David, Sun Lijun, Zhang Shijie, Chimmanamada Dinesh

MPK: A61K 31/4196, C07D 249/12, A61P 35/00...

Značky: triazolové, modulujú, aktivitu, zlúčeniny, hsp90

Text:

...pri glióme, sarkóme, rakovine prsníka, cholangiokarcinóme a rakovine pečene. Väčšina mutácií V B-raf, ktoré sa zistili pri rakovine človeka, sú bodovými mutáciamí, ktoré sa vyskytujú V kinázovej doméne a sú sústredené V exónoch 11 a 15 génu,ktorý obsahuje niekoľko regulačných fosforylačných miest (S 446, S 447, D 448, D 449, T 599 a S 602). (Beeram a kol., Journal of Clinical Oncology (2005), 23 (27) 6771-6790). Najčastejšou mutáciouje...

Triazolové zlúčeniny, ktoré modulujú aktivitu HSP90

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13421

Dátum: 17.11.2005

Autori: Du Zhenjian, Chae Junghyun, Chimmanamada Dinesh, Lee Chi-wan, Foley Kevin, Barsoum James, Ng Howard, Kostik Elena, James David, Zhang Shijie, Przewloka Teresa, Ying Weiwen

MPK: A61P 35/00, A61K 31/4196, C07D 249/12...

Značky: modulujú, aktivitu, hsp90, zlúčeniny, triazolové

Text:

...tvorbe žliaz apod.). Bolo ukázané, že c-Met receptor jeexprimovaný u veľkého množstva ľudských karcinómov. Bolo taktiež ukázané,že c-Met a jeho ligand, HGF, sú spoločne exprimované vo zvýšených hladinách v celom rade ľudských karcinómov (obzvlášť sarkómov). Avšak, pretože receptor a Iigand sú zvyčajne exprimované rôznymi bunkovými typmi, je c-Met signalizácia najčastejšie regulovaná prostredníctvom interakcií medzi nádorom a stromatómom...

Bis (tiohydrazidamidové) zlúčeniny na liečbu rakoviny odolnej proti viacerým liečivám

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1241

Dátum: 15.01.2004

Autori: Zhou Dan, Chen Shoujun, Ono Mitsunori, Tatsuta Noriaki, Liang Guiqing, Wu Yaming, Sun Lijun, Du Zhenjian, Koya Keizo, Korbut Timoty

MPK: A61K 31/275, A61K 31/165, A61K 31/16...

Značky: zlúčeniny, tiohydrazidamidové, odolnej, liečbu, proti, rakoviny, liečivám, viacerým

Text:

...zlúčeniny (2)-(18) v rozsahu od 0,05 do 0,005 M voči MBS-SA/DX 5 (pozri príklad 16). Štruktúry zlúčenín (2)-(18) sú uvedené na obrázku 1. Ďalej, veľkosť nádorov MES-SA/DX 5 odolných proti viacerým liečivám u holých myší ošetrených bistiohydrazidoamidovou zlúčeninou (16) bola významne znížená V porovnaní s nádormi umyší, ktoré boli ošetrené len vehikulom (pozri príklad 17).Bolo tiež zistené, že opisované zlúčeniny zvyšujú...