Drobný František

Rozpouštědlové akrylové nátěrové hmoty na plasty

Načítavanie...

Číslo patentu: 269225

Dátum: 11.04.1990

Autori: Procházka Vlastislav, Mandík Lumír, Drobný František, Máca Jan, Teplý Petr

MPK: C09D 3/80

Značky: rozpouštědlové, akrylové, plasty, nátěrové, hmoty

Text:

...z aromatických uhlovodíků benzen, toluen a xylen. Z katonú se uplatňují především methyethylketon, diethylketon, ethylpropylketon, ethylisopropylketon, dipropylketon, diisopropylketon, metylbutylketon, methylisobutylketon, ethylbutylketon, ethylisobutylketon, cyklohexanon a methylcyklohexanon, z jednomocných alkoholů pak ethanol, n-propanol, isopropanol, butanol, lsobutanol, pentanol, hexanol, cyklohexanol a methylcyklohexanol. K nejčastěji...

Rozpouštědlové akrylové nátěrové hmoty

Načítavanie...

Číslo patentu: 262495

Dátum: 14.03.1989

Autori: Křeček Jan, Drobný František, Mandík Lumír, Procházka Vlastislav, Teplý Petr, Vachl Vladimír, Máca Jan

MPK: C09D 3/80, C09D 3/81

Značky: nátěrové, akrylové, rozpouštědlové, hmoty

Text:

...I-hydroxybutylakrylát a příalušné metakryláty,dále monomery obsahující amidické skupiny, zvláště akrylamíd, metylakrylamid, N-metoxymety 1 akrylsmid, N~butoxymety 1 akry 1 amid, N-isobutoxymetylakrylamid, N,N-dimetylakrylamid, N-terc.butylakrylamid, N,N-butylakrylamid a obdobné sloučeniny odvozené kyseliny metakŕylové.Z funkčních monomerů cbsahujících oxyranovou skupinu jsou nejvhodnější qlycidylakrylátV a...

Akrylové vypalovací nátěrové hmoty a tmely

Načítavanie...

Číslo patentu: 259074

Dátum: 17.10.1988

Autori: Mandík Lumír, Křečková Vendula, Teplý Petr, Sachl Vladimír, Hudec Pavol, Grimmer Jiří, Drobný František, Svoboda Bohumil, Soukalová Nina, Blahník Aleš

MPK: C09D 8/81, C09D 3/80

Značky: nátěrové, hmoty, vypalovací, tmely, akrylové

Text:

...Á tjedné až tři různých směsi monomerů s inicátorem polymeraece do rozpouětědel vznikajiciçh polymerů při jejich tepló~tě varu po doou 20 minut až 4 hodin bez časového odàtupu ne bo 3 časovým odstupem jednotlivých fází dávkováni až 3 Ah . Nátěrové hmoty podle vynálezu obsahují akrylová pojiva, která svou vhodnou molekulovou hmotnoatí a výhodným rozlo-°ženim monomerních segmentú v polymernim řetězci umožňüái dosáhnout optimálnich...

Vodou ředitelné nátěrové hmoty na bázi alkydových disperzí

Načítavanie...

Číslo patentu: 258984

Dátum: 16.09.1988

Autori: Suran Pavol, Hireš Jaroslav, Bandžuch Jan, Husák Jiří, Hájková Bohuslava, Svačinka Jiří, Drobný František, Hájek Karel

MPK: C09D 3/04

Značky: vodou, ředitelné, bázi, nátěrové, disperzí, hmoty, alkydových

Text:

...použít je ve formě vodné disperze.Tyto nátěrové hmoty lze připravovat i přímou dispergací pigmentů, zejména kysličníku železa, titanu, olova,entikorozivních pigmentů, dále pak litoponu, zinkfosfátu,zinktetraoxychromátu a dalších. Jako plniv pak lze použít258 984 Nátěrové hmoty o složení podle vynálezu se připravují nejlépe tak, že se k alkydové disperzi přimíchá sikativ. Pigmentované nátěrové hmoty se připraví nejsnadněji dalším vmícháním...

Způsob stabilizace vitaminochlorofylového koncentrátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 245886

Dátum: 15.12.1987

Autori: Hireš Jaroslav, Iurišová Julie, Husák Jioí, Drobný František

MPK: C09B 61/00, C08K 3/24, C07G 13/00...

Značky: stabilizace, vitaminochlorofylového, způsob, koncentrátů

Text:

...6 .až 1 B 0/0 hmot. se doplní obsah vitamínu C na původní hladinu ch. č. kyselinou L-EIJSKOľĎÚVIOH. Přídavkem takto vyrobeného vitaminochlorofylového koncentrátu do mycích, čistlcích a pracích prostředků se dosáhne toho, že do flnálníhlo výrobku se dostanou v požadované míře látky nua bázi karotenů, chlorofylů, Ivi 245886Íalľlĺllll C a monoterpeniokých valkoholů, které kromě svého všeobecně pozitivního působení na po-kožku zvyšují i...

Zařízení na tepelné zpracování práškové suroviny

Načítavanie...

Číslo patentu: 245054

Dátum: 15.12.1987

Autori: Trnka Jioí, Drobný František, Suran Pavol, Vašíeek Zdenik, Braun Stanislav, Ružieková Jioina

MPK: F27D 13/00

Značky: tepelně, zpracování, suroviny, zařízení, práškové

Text:

...jak pořizovací, tak i provozní.Dalším výzkumem se ukázalo, že je výhodné, když každá větev předehřívače má svůj vlastní horký cyklón, Předehřátá a kalclnovaná surovina se vede do vedení spalín ze slinovacího zařízení do horkého cyklónu a podle zapojení buď do horkého cyklónu příslušné první předehřívací a kalcinační větve, nebo do horkého cyklónu druhé větve.Zařízení bude blíže vysvětleno pomocí vyobrazení, kde obr. 1 je shodný s obr. 2 až na...

Svinovačka pásů

Načítavanie...

Číslo patentu: 246946

Dátum: 15.10.1987

Autori: Drobný František, Iurišová Julie

MPK: B21C 47/02, B21C 47/10

Značky: svinovačka, pásu

Text:

...proti vertikální rovině, proložené podélnou osou levého spodního svinovacího válečku, přesazen směrem k hornímu zaváděcímu válečku. Pravý spodní svinovací váleček je pak uložen otočně v držáku, uspořádaném suvně ve vertikálním vedení nosiče spodních svinovacích válečků.Výhodou svinovačky pasu podle vynálezu je jednoduchost celého řešení, nikterak nenarušujícího kompaktnost stroje, který plní spolehlivě v provozních podmínkách jak funkci...

Zapojení řídícího obvodu elektrických pohonů

Načítavanie...

Číslo patentu: 246113

Dátum: 15.09.1987

Autori: Vašíeek Zdenik, Trnka Jioí, Drobný František, Braun Stanislav

MPK: G05B 24/02

Značky: elektrických, zapojení, řídicího, pohonů, obvodů

Text:

...náledovné. Propoáovecí vstup g zadávscího bloku 1 je připojen k prvnímu propojovacímu vstupu g technologického regulátoru 1, jehož zpětnovazební vstupy z, až n jsou připojeny k výstupom nesakreelených čidel, např. impuleních vysílačů na válcovaoí stolici. navíječe, epod. Zedávscí výstupy LL až gn technologického regulátoru 3 jsou spojeny se vstupy nezekresleneho silového blolou např. tyristoru a slouží pro jeho řízení, a Ovládací VBtUPJI .il...

Náterové látky na vzduchu zasychajúce s vysokou odolnosťou voči úderu

Načítavanie...

Číslo patentu: 251538

Dátum: 16.07.1987

Autori: Suran Pavol, Vodová Drahomíra, Hazuchová Melánia, Drobný František

MPK: C07D 3/48

Značky: vysokou, zasychajúce, vzduchu, úderu, odolnosťou, látky, voči, nátěrové

Text:

...v kombinácii týchto rozpúšťaudiel.P 1 e pripravu náterových látok podla vy~ nálezu sa používajú známe plgmenty, pred~ovšetkým kysličníky železa, titánu, zinku,chrómu, olova, kyanožeileznat-any, ftálocya nínové a ďalšie. Ako plnivá sa používajú blanc-tixe, ťaživec, krieda, bridli-cta, zmes sírniku zinočnatéh-o, síranu bárnatêho v pomere 37, kol-oldnéh-o kysličníka kremičitého, .kovový prach rnedi, hliníka a zinku. Suošidlá na...

Zařízení k chlazení fermentoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 240064

Dátum: 01.07.1987

Autori: Olejník Vincent, Hudec Pavol, Kolesár Ján, Vodová Drahomíra, Tall Addej, Drobný František, Galovie Aloiz

MPK: F28D 7/00

Značky: zařízení, fermentoru, chlazení

Text:

...chladící kanálky i sestupně vertikální chladící kanálky jsou propojeny se spodním sběračem chladící vody i s horním sběračem chlap dicí vody, přičemž takto vytvořena chladící plocha je nejměně o 30 větší, než činí plocha definovaná součinem délky vertikálního kanálku a vnitřního obvñdu nosného válcového pláště.výhody řešení podle vynálezu se projeví v tom, že chladicí plocha tvořená vzestupnými a sestupnými vertikálnímil kanálky...

Mechanický tlumič kmitů krokových motorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 239896

Dátum: 01.07.1987

Autori: Dlasková Marie, Drobný František

MPK: F16F 7/02

Značky: motorů, kmitů, krokových, tlumič, mechanicky

Text:

...zejména v kapalinovć chronatografii, tento tlunłč neprokúzol doetatečnou účinnost.Tlunič hitů krokových notorñ podle vynález řeší uvedeny nedostatok na paaívnín principu, na. že pracuje nechanicky, bez prívodu energie. Vyznačuje oo tím, že na hrídeli motoru Je ponocí kleětiąv, notice a podložky upevněno pouzdro e třecí plochou, o no ni doeedajícín aetrvačníken u třecín kotoučel. Tlunič se vyznačuje dále tíl, že eetrvačník Je přitločovtn...

Vodou ředitelné nátěrové hmoty na bázi alkydových disperzí

Načítavanie...

Číslo patentu: 251132

Dátum: 11.06.1987

Autori: Husák Jiří, Hájek Karel, Drobný František, Bandžuch Jan, Hireš Jaroslav, Suran Pavol, Kaše Josef, Pilný Milan

MPK: C09D 3/64

Značky: ředitelné, hmoty, disperzí, bázi, alkydových, nátěrové, vodou

Text:

...Nárazově snesou teplotu ~ 10 °C a 60 OC. Jsou dostatečně stabilní při naředění vodou i při mechanickém namáhání. Jeimožně je nanášet štětcem, stříkáním, vzduchovou pistolí, máčením atd. Vytvořené mátěry jsou dobře slité a zasychají do stupně 1 za 1 až 6 h a do stupně 4 do l až 34 dnú. Nátěry po zasohnutí jsou odolné vodě, snášejí přetírání, mají výbornou přilnavost a dobré mechanické vlastností. Jsou vhodné zejména pro povrchovou úpravu ko...

Nátěrové hmoty na vodorovné značení vozovek

Načítavanie...

Číslo patentu: 250632

Dátum: 15.04.1987

Autori: Drobný František, Suran Pavol, Procházka Karel, Krátký Bohumil, Hájek Karel, Kašpar František

MPK: C09D 3/64

Značky: vozovek, značení, vodorovné, nátěrové, hmoty

Text:

...pojiva, řadu dalších výhod. Mí nízkou viskozitu, kterou lze však měnit využitím volh aromatickěho a ketonického rozpouštědla, jejich množství a poměru. Viskozitu lze však měnit i druhem a množstvím použitých komponent, především plniv. Vhodnou volbou plniv lze též příznivě ovlivňovat další reologické vlastnosti navržených nátěrových hmot, jako jsou tixotropie a mez toku. Tyto vlastnosti je nutné regulovat nejen s ohledem na zařízení použité...

Vodou ředitelné disperze na bázi alkydů

Načítavanie...

Číslo patentu: 249475

Dátum: 12.03.1987

Autori: Husák Jiří, Suran Pavol, Krejcar Emil, Drobný František, Hireš Jaroslav, Hájek Karel, Kadlecová Jana, Bandžuch Jan

MPK: C08L 67/08, C08L 67/00, C09D 3/64...

Značky: ředitelné, bázi, vodou, disperze, alkydů

Text:

...olej či acyklická kyseliny z těchto olsjů nebo také acyklické monoksrboxylové lqselim talového oleje. syntetické kyseliny získaná oxidací parafiniokých zbytků či telomeràiací nižších uhlovodíků a lqsličníku uhličitého. Jako monokarboxylové kyseliny lze použít. kyselinou benzoavuu a její substituovaná deriváty. Je dü eäité zachovat molární poměr těchto monokarborąylových kyselín v rozmezí 1 0,05 až 0,50, protože ten rozhoduje do značné...

Vodné disperze kopolymerů kyseliny methakrylové a ethylakrylátu a způsob jejich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 236029

Dátum: 01.02.1987

Autori: Drobný František, Vaňouček Jaroslav, Pilný Milan, Průžek Miloslav, Šňupárek Jaromír

Značky: způsob, vodné, výroby, kyseliny, jejich, ethylakrylátu, disperze, methakrylové, kopolymerů

Zhrnutie / Anotácia:

Vodné disperze kopolymerů kyseliny methakrylové a ethylakrylátu vytvářející po neutralizaci vodné roztoky, které mají i při nízkých koncentracích poměrně vysokou viskozitu a jsou proto vhodné k úpravě reologických vlastností např. vodou ředitelných nátěrových hmot textilních pomocných přípravků, syntetických omítkovin apod. Podstata vynálezu spočívá v tom, že disperze se připravují semikontinuální, emulzní kopolymerací směsi obou monomerů ve...

Fotopolymerní směs pro sítotisk

Načítavanie...

Číslo patentu: 238663

Dátum: 15.01.1987

Autori: Havránek Milan, Drobný František, Zachoval Jaromír

MPK: B41M 1/12

Značky: směs, fotopolymerní, sítotisk

Zhrnutie / Anotácia:

Řešení se týká fotopolymerní směsi, jejíž podstata spočívá v tom, že obsahuje olefinické esterové sloučeniny s polyesterové pryskyřice ve směsi s fotoiniciátorem, pigmentem, barvivem, thixotropním činidlem, rozlivovým činidlem, stabilizátorem termické polymerace, změkčovadlem s aktivním ředidlem. Směs je možné použít s výhodou pro ruční a strojový sítotisk.

Termoreaktivní protikorozní impregnační prostředky

Načítavanie...

Číslo patentu: 233998

Dátum: 01.12.1986

Autori: Běhal Živan, Drobný František, Tulka Jaromír, Svoboda Bohumil, Dlasková Marie

MPK: C09D 5/08

Značky: prostředky, protikorozní, termoreaktivní, impregnační

Zhrnutie / Anotácia:

Impregnační prostředky jsou na bázi reakčních produktů aminických a/nebo aminoamidových inhibitorů koroze kovů a akrylátových filmotvorných kopolymerů v alifatických alkoholech s počtem uhlíkových atomů 2 až 4 a/nebo glykoletherech s počtem uhlíkových atomů 3 až 6 a o specifikovaném složení, dále obsahují alifatické alkoholy s počtem uhlíkových atomů 2 až 4, případně jejich vodné roztoky s obsahem až 50 % hmot, vody, popř. aditiva ze skupiny...

Alkydové pryskyřice a způsob jejich přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 233959

Dátum: 01.12.1986

Autori: Krátký Bohumil, Kašpar František, Drobný František, Vašíček Zdeněk, Lešek František, Suran Pavol, Hájek Karel, Dufka Oldřich

MPK: C09D 3/64

Značky: alkydové, přípravy, způsob, pryskyřice, jejich

Zhrnutie / Anotácia:

Alkydové pryskyřice jsou na bázi acyklických polyalkoholů se 2 až 6 hydroxylovými skupinami a karboxylových acyklických a cyklických kyselin nebo substitučních a funkčních derivátů těchto komponent. Z celkového obsahu esterově vázaných karboxylových kyselin tvoří 25 až 65 % hmot. acyklické monokarboxylové kyseliny, 30 až 50 % hmot. polymerní karboxylové kyseliny a případně až 35 % hmot. jednosytných nebo dvojsytných aromatických a/nebo...

Nátěrové hmoty na bázi alkydových pryskyřic na vzduchu zasychající

Načítavanie...

Číslo patentu: 233193

Dátum: 01.12.1986

Autori: Hájek Karel, Makeš Otakar, Suran Pavol, Drobný František, Krátký Bohumil, Kašpar František, Med Zdeněk, Matoušek Pavel

MPK: C09D 3/64

Značky: nátěrové, hmoty, zasychající, alkydových, vzduchu, bázi, pryskyřic

Zhrnutie / Anotácia:

Nátěrové hmoty sestávají z alkydové pryskyřice, která má z celkového množství hydroxylových skupin přítomných ve výchozích reakčních složkách 10 až 35 % hydroxylových skupin volných, 6 až 11 % hydroxylových skupin vázaných v reakci s isokyanáty a 50 až 85 % hydroxylových skupin vázaných esterově s karboxylovými skupinami. Z celkového množství vázaných vícemocných alkoholů tvoří 15 až 65 % hmot. acyklické alkoholy a 35 až 85 % hmot. polymerní...

Alkydové pryskyřice a způsob jejich přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 233154

Dátum: 01.12.1986

Autori: Suran Pavol, Krátký Bohumil, Vašíček Zdenkěk, Krejcar Emil, Drobný František, Kašpar František, Hájek Karel

MPK: C09D 3/64

Značky: jejich, alkydové, přípravy, způsob, pryskyřice

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález umožňuje přípravu alkydů používaných jako pojivo nátěrových hmot, s výhodnějšími vlastnostmi, zejména zkrácenou dobou zasychání, zvýšenou odolností proti povětrnosti, sníženým žloutnutím a lepšími mechanickými vlastnostmi. Jeho podstata spočívá v tom, že alkydové pryskyřice připravené reakcí karboxylových kyselin, vícemocných alkoholů a isokyanátů nebo derivátů těchto složek obsahují z celkového množství hydroxylových skupin přítomných...

Nátěrové hmoty na vzduchu zasychající i vypalovací a způsob jejich přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 236416

Dátum: 01.06.1986

Autori: Trnka Jiří, Růžičková Jiřina, Hájek Karel, Ditrych Zdeněk, Suran Pavol, Braun Stanislav, Drobný František

MPK: C09D 3/64

Značky: způsob, nátěrové, vzduchu, jejich, přípravy, vypalovací, hmoty, zasychající

Zhrnutie / Anotácia:

Jsou na bázi polyesteru specifikovaného složení a pojiv ze skupiny derivátů celulózy a kaučuku, kalafuny, olejů, pryskyřic polyesterových, epoxidových, urethanových, silikonových a aldehydových a dále olefinových polymerů. Dále obsahují pigmenty a plniva, případně vodu, organická rozpouštědla a další aditiva. Způsob přípravy těchto nátěrových hmot spočívá v tom, ze pigmenty a/nebo plniva se předem dispergují v polyesteru ve hmot. poměru 0,15 až...

Způsob antikorozní ochrany povrchů kovů

Načítavanie...

Číslo patentu: 229475

Dátum: 01.03.1986

Autori: Šíma Milan, Drobný František, Dlasková Marie, Svoboda Bohumil, Klejch Jiří, Mandík Lumír, Jelínek Karel

MPK: C09D 5/08, C09D 3/727

Značky: antikorozní, ochrany, kovů, způsob, povrchu

Zhrnutie / Anotácia:

Spočívá v nanesení základní vrstvy nátěrové hmoty sestávající z termoreaktivního karboxylového kopolymeru připraveného kopolymerací (, (-nenasycených monokarboxylových kyselin s počtem uhlíkových atomů 3 až 4, alkylesterů těchto kyselin s počtem uhlíkových atomů v alkylové skupině 1 až 8, hydroxyalkylesterů odvozených od těchto kyselin a dvojmocných alifatických alkoholů, s počtem uhlíkových atomů 2 až 3, akrylových monomerů ze skupiny...

Termoreaktivní vodou ředitelné nátěrové hmoty na bázi vodných systémů akrylových termoreaktivních kopolymerů

Načítavanie...

Číslo patentu: 226391

Dátum: 01.11.1985

Autori: Drobný František, Dlasková Marie, Klejch Jiří, Svoboda Bohumil, Bárta Zdeněk

Značky: hmoty, nátěrové, systému, bázi, termoreaktivních, ředitelné, vodou, kopolymerů, termoreaktivní, vodných, akrylových

Zhrnutie / Anotácia:

Termoreaktivní vodou ředitelné nátěrové hmoty na bázi vodných systémů akrylových termoreaktivních kopolymerů, organických rozpouštědel a případně aditiv, pigmentů a plniv, vyznačující se tím, že sestávají ze 100 hmot. dílů 10 až 35 % vodné disperze a/nebo vodného koloidního roztoku termoreaktivního karboxylového kopolyrneru, připraveného kopolymerací 5 až 10 % hmot. ?,ß- nenasycených monokarboxylových kyselin s počtem uhlíkových atomů 3 až 4,...

Pigmentová pasta vodného typu na bázi železitých pigmentů

Načítavanie...

Číslo patentu: 225580

Dátum: 30.09.1985

Autori: Pilný Milan, Černý Jiří, Svoboda Jiří, Drobný František, Svoboda Bohumil, Pálfy Alexandr

Značky: pigmentů, vodného, pigmentová, bázi, železitých, pasta

Zhrnutie / Anotácia:

Pigmentová pasta vodného typu na bázi železitých pigmentů obsahující anionaktivní anebo ionogenní tenzidy a případně další aditiva, vyznačující se tím, že sestává ze 100 hmot. dílů vodné disperze železitých pigmentů získaných oxidačním srážením síranu železnatého z vodných roztoků vzduchem anebo kyslíkem za přítomnosti hydroxidu amonného o velikosti částic 0,001 až 15 µm a s obsahem vody 10 až 70 % hmot. 0,01 až 3 hmot. dílů tenzidů ze skupiny...

Nátěrové hmoty na vzduchu zasychající

Načítavanie...

Číslo patentu: 227504

Dátum: 01.09.1985

Autori: Suran Pavol, Hájek Karel, Drábek Jan, Braun Stanislav, Růžičková Jiřina, Trnka Jiří, Drobný František

Značky: zasychající, vzduchu, nátěrové, hmoty

Zhrnutie / Anotácia:

Nátěrové hmoty na vzduchu zasychající na bázi syntetických pojiv, rozpouštědel, pigmentů, sikativů a případně aditiv a plniv, vyznačující se tím, že sestávají z 80 až 350 hmot. dílů alkydových pryskyřic modifikovaných vysychavými nebo polovysychavými oleji, s výhodou ze skupiny olejů lněného, sojového, tallového a řepkového, 10 až 80 hmot. dílů esterů ne bázi reakčních produktů 3 až 6 mocných alifatických alkoholů o počtu uhlíkových atomů 3 až...