Drahoš Martin

Kombinované manipulačné zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: 269529

Dátum: 11.04.1990

Autor: Drahoš Martin

MPK: B65G 7/08

Značky: kombinované, manipulačné, zariadenie

Text:

...gg, Do lavého domčeka iza pravého domčeku łg sú zeaunuté e upevnené poetranioe 3 klopného rámu g. Klopný rán 3 na na kratšej strane od uloženia na hlavnom noeniku g dorazový uholnik gg a za nie rovnomerne rozložené upevňovačc gg a klieätinami gi. Na dlhiej strane klopného rámu g aú na preatavitelnom priečniku gg prlpevnené poeúvače gg e chépadleni gg na vodidle 31. Na preetavitelnom priečniku gg a na pevnom priečniku gg klopného rámu 3...

Plniace a vyprazdňovacie zariadenie k viacetážovým lisom

Načítavanie...

Číslo patentu: 261808

Dátum: 10.02.1989

Autor: Drahoš Martin

MPK: B27N 3/22

Značky: zariadenie, plniace, viacetážovým, vyprázdňovacie, lisom

Text:

...Lipevnené na nosný rám 1. Horna dráha 6 je obdobne priąpevnená na pestra-nice 2 z vnútornej strany a na vzpery 31 upevnené na horný rám 5, ktorý je z boku pevne .pripojený k dvom protllahlým postra-niciam 2.Na dolnej drahe 8 sú valiyo uložené dolné sane 9, ktoré sú prepojené zyilslými tyčami In, prostrannými tyčami 14 a spojnicami 12 s h-ornýrni saňami 7 valivo uloženými na hornej dráhe 6. Za» klietkou 3 oproti prestavi-telným plošinkám 4 sú...

Preklápacie zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: 261801

Dátum: 10.02.1989

Autor: Drahoš Martin

MPK: B65G 57/08

Značky: zariadenie, preklápacie

Text:

...hriadel 3. Pravý ložiskový domček 4 a ľavý ložlskový domček 5 sú opatrené prírubou ii. Reťazové kolo 18 je pripevnené na ąprirubu ii ľavého ložiskavého domčeka 5 .a brzdový bubon 16 je pripevnený na prirubu ii pravého ložiskového domčeka 4. Romana 7 klopného rámu 2 sú v spodnej časti opatrené pružným dorazom 2 D a sú prepojené dorazovým uh-olníkom 21 s protlzávažím 22. Pod dorazovým uholníkom 21 z vnútornej strany ramien 7 klopného rámu 2 sú...

Válcový elektrostatický analyzátor s referenčním výstupem

Načítavanie...

Číslo patentu: 246395

Dátum: 01.08.1988

Autori: Drahoš Martin, Florovie Stanislav

MPK: H01J 37/252, H01J 37/05, H01J 49/08...

Značky: válcový, referenčním, analyzátor, elektrostaticky, výstupem

Text:

...ného vzhledem k signálovému spektrálnímu oknu, jehož podstatou je, že na výstupu analyzátoru je centrálne kolmo k optické ose analyzátoru umístěn plošný detektor nabitých částic referenčního kanálu, tvorený například ploěným násobičem se středním otvorem, za nímž je umístěna výstupní clona, opatřená centrálnímdotvorem, za kterou je unístěn násobič signálového kanálu, přičemž výstupní clona je elektricky izolo 3 246 395vána proti vnitřní...

Zariadenie na skúšanie rozkladacieho mechanizmu

Načítavanie...

Číslo patentu: 256722

Dátum: 15.04.1988

Autor: Drahoš Martin

MPK: G01M 19/00

Značky: skúšanie, zariadenie, mechanizmu, rozkladacieho

Text:

...rozkladacieho mechanizmu je znázornené na pripojenom výkrese, kde na obr. 1 je pohlad na zariadenie zhora, na obr. 2 je rez v osi uloženia stlpika.Na nenakreslenú podestu zariadenia je pripevnená Základová doska 1 s voditkami 2, ktoré sú prepojené pásnioami 3. Vysúvač 4 je čelnou stranou upevnený do prednej pásnice 3 a v zadnej časti je pripevnený cez pätku 5 na nosník 10 základovej dosky 1. Rovnobežne s vodítkami 2 je na pásnice 3...

Suportové upínacie zariadenie pre obmedzené ustavenie predmetov

Načítavanie...

Číslo patentu: 253441

Dátum: 12.11.1987

Autori: Turanský Štefan, Drahoš Martin

MPK: G01N 3/02

Značky: zariadenie, suportové, ustavenie, obmedzene, upínacie, predmetov

Text:

...Vodítika 3, na iktorýoh sú nasunuté domčeky 4, sú svojimi »konca jmi pevne uložené do kociek 2. Dva .proti ľahlé domčeky 4 sú navzájom prepojené priečnou tyčou 5 a priečnou skrutkou 6 s pohonom 7. Prepojené protilĺathlé »domčeky 4. priečnou tyčou 5 a priečnou skrutkou 6 s pohonom 7 tvoria jeden celok tzv. priečnicu 8, na »ktorú je gpripevneiná posuvná dosłka 15 s lôžkami 16. Medzniiky 9, uložené na priečnici 6 sú ňou unášené ipo vodítkach 3...

Zariadenie na skúšanie pevnosti spojenia dvoch částí, najmä sedadla s operadlom

Načítavanie...

Číslo patentu: 251516

Dátum: 16.07.1987

Autor: Drahoš Martin

MPK: G01N 3/08

Značky: sedadla, pevnosti, dvoch, spojenia, skúšanie, částí, operadlom, najmä, zariadenie

Text:

...stredom prechádza skrutvkový čajp 3 lpevine Ispojený so závesom 4. Skrutkový ča/p 3 je nad lkotúčom 2 zabezpečený .proti axiálnemu uvolneniu. V horizontáltnej rovine je posuvne prestavitelné rameno 5, ktoré je vedené cez Oiká 6 závesu 4 .a je spojené spojk-ou 7 s pohyb-ovou skrutkou 8. Pohybová slklrutka 8 jerovnobežne vedená s ramenotm 5, je .opatrená pohonom 9 .a uložená v lôžfkach 10.Silová jednotka 11 opevnené súos-ovo na rameno 5 je...

Zariadenie na skúšanie a testáciu sedacieho nábytku

Načítavanie...

Číslo patentu: 250883

Dátum: 14.05.1987

Autor: Drahoš Martin

MPK: G01N 3/10

Značky: nábytku, sedacieho, zariadenie, testáciu, skúšanie

Text:

...2.7. Na jednej polovici nozsníka 2.5 obecného žeria-vu 2 s pevným -stĺpom je upevnené »skriňa 2.8 torvláudavnia, druhá polovica »slúži pre pejazid elektrického kla~d.«ostroj~a 2.9. Nemčenie nosníka 2.3 umožňuje obsluhovať elektrickým kladkostrojom 2.9 každé pracovne miesto a taktiež z každého pracovného miesta je .možné onvládat činnosť .ktoréhokoľvek adaptéra na zariadení. Pret-očenie noeníka 2.6 nad 360 ° je blokované zarážkou...

Zariadenie na vyhodnocovanie deformácie pri skúšaní pružných predmetov

Načítavanie...

Číslo patentu: 237147

Dátum: 15.03.1987

Autor: Drahoš Martin

MPK: G01M 5/00

Značky: zariadenie, predmetov, deformácie, pružných, skúšaní, vyhodnocovanie

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je také usporiadanie prvkov zariadenia, ktoré umožňuje vyhodnocovanie deformácií bez premiestňovania skúšaných predmetov alebo samotného vyhodnocovacieho zariadenia, nakoľko silový valec s rýchloupínacou tlačnou hlavicou je upevnený na jednej strane zvislej tyče a protiľahle o 180° je upevnené meradlo deformácie. Toto usporiadenie zaručuje aj vyhodnocovanie šikmých plôch skúšaných predmetov s maximálnou presnosťou.

Zariadenie na skúšanie stability a deformácie

Načítavanie...

Číslo patentu: 248479

Dátum: 12.02.1987

Autor: Drahoš Martin

MPK: G01N 3/10

Značky: skúšanie, stability, deformácie, zariadenie

Text:

...presne a priebežne kontrolovatelné pri obsluhe jediným pracovníkom.Príkladné usporiadanie zariadenia podľa vynálezu je znázornená na pripojenom výkrese, kde na obr. 1 je celkový pohľad na zariadenia a na obr. 2 je pôdorys dielcov Liložených v unášači.Na rám 1 stroja je upevnený záves 2,V ktorom je uložená pohybové skrutka 3 spojená s pohonom 5. Pohybová skrutka 3 posúva vo vertikálnom smere pomocou maticovej spojky 6 a po uvoľneni...

Suportové upínacie zariadenie na pevné ustavenie predmetov

Načítavanie...

Číslo patentu: 248137

Dátum: 15.01.1987

Autori: Drahoš Martin, Turanský Štefan

MPK: G01N 3/02

Značky: upínacie, ustavenie, suportové, pevně, zariadenie, predmetov

Text:

...predných jar zadných nôh rovnakým pracovným úkooom. je to dlEllné urnifikaciou súčiastok dvoch priečnic,pričom každá z (nich má vlastný pohon pre purli-ečvn-e prestaveoie čeľustí. Sprístupnenieovládania presnteavníkla a pohonov, ktore sú situované Inimo priestor LIłSUHVIOV-ärnĺxa skúšaného predmetu, ullalličuje prácu obsluhy vpríprtaivlnej časti uno mechanickú skúšku pevnosti.Príkiaduné usporiadanie suporlttonvwé-ho uąpí.nasciehlo...

Zariadenie na vrstvenie vláknitých a trieskových materiálov

Načítavanie...

Číslo patentu: 233462

Dátum: 15.09.1986

Autori: Drahoš Martin, Zvirák Ján, Haninec Ignác

MPK: B29J 5/04

Značky: materiálov, trieskových, zariadenie, vláknitých, vrstvenie

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je vrstvenie koberca z drobných lignocelulózových častí s vytvorením pevných okrajov vrstveného materiálu, ktorý sa ďalej lisuje na aglomerované materiály. Zariadenie umožňuje prispôsobivosť pre širokú škálu vrstvených materiálov a uľahčuje vizuálnu kontrolu vrstviaceho procesu. Uvedeného účelu vynálezu sa dosiahne uložením obmedzovacieho, dávkovacieho, vyčesávacieho a vrstviaceho valca, ktoré pomocou lopatiek, regulátora...

Závesné pádové zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: 221015

Dátum: 15.03.1986

Autori: Drahoš Martin, Haninec Ignác

Značky: závesné, zariadenie, pádové

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je presné stanovenie výšky pádu na skúšaný predmet, ktorú ukazuje ryska. Nárazník nemôže poraniť obsluhu, pretože aj pri voľnom páde je pripojený k držiaku tiahlami, ktoré súčasne zabraňujú rozkmitanie nárazníka. Uvedeného účelu sa dosiahne tým, že na valcovú časť zariadenia je napojený nárazník, opatrený vedením, v ložiskách a v otvore je uložený hriadeľ. V strednej časti je hriadeľ opatrený uzáverom a v prednej časti segmentom...

Prestaviteľná nosná konštrukcia zariadení

Načítavanie...

Číslo patentu: 220965

Dátum: 15.03.1986

Autori: Haninec Ignác, Drahoš Martin

Značky: nosná, prestaviteľná, konštrukcia, zariadení

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je plynulé premiestňovanie uložených prvkov na konštrukcii. Vytvorené paralelné, zvislé, vodorovné a dvojité vedenia zachytávajú klopné momenty premiestňovaných prvkov, čo uľahčuje manipuláciu pri prestavovaní do potrebnej polohy. Uvedeného účelu vynálezu sa dosiahne použitím viacnásobných spojok o rovnakých rozstupov vodiacich otvorov, takže zo stĺpov, nosníkov, držiakov a priečok sa dajú jednoduchým utiahnutím upínacích prvkov...

Kombinované upínacie zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: 222880

Dátum: 15.03.1986

Autori: Drahoš Martin, Haninec Ignác

Značky: zariadenie, upínacie, kombinované

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je možnosť komplexného odskúšania stolov v prevedení s nohami i podnožím alebo skríň pri jednom upnutí. Uvedeného účelu vynálezu sa dosiahne tým, že ktorákoľvek priečna i pozdĺžna časť nábytku sa dá s uchytkami uvoľniť, aby sa dala skúšať iba pevná časť. Vnútorný valček na upnutie podnoží sa do pracovnej polohy vkladá bez obtiaží, zasunutím držadla tiahla, ktoré je ľahko dostupné z vonkajšej strany nábytku. Vnútorný roh podnožia...

Zariadenie nan pádové skúšky

Načítavanie...

Číslo patentu: 228736

Dátum: 01.03.1986

Autori: Haninec Ignác, Drahoš Martin

MPK: G01M 7/00

Značky: skúšky, pádové, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je vytvorenie zariadenia na skúšanie nábytku, v ktorom je poddajné spojenie šmýkadla so silovým valcom, ktoré dovoľuje znížiť celkovú konštrukciu stroja a celkovú pádovú výšku, bez narušenia voľného pádu šmýkadla so závažím. Uvedeného účelu vynálezu sa dosiahne uložením rámu na skrutkách, ktoré umožňuje jednoduché prispôsobenie zariadenia výške skúšaného predmetu a potrebná výška polohy rámu sa nastaví podľa mierky a...

Zariadenie na zvýšenie silového rozsahu pneumovalcov

Načítavanie...

Číslo patentu: 228622

Dátum: 01.01.1986

Autori: Drahoš Martin, Haninec Ignác

MPK: G01L 1/02

Značky: silového, zariadenie, rozsahu, zvýšenie, pneumovalcov

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie podľa vynálezu umožňuje rozšírenie využitia pneumovalcov aj na vyvodenie malých síl, bez toho aby sa musel premontovať k tomuto účelu pneumovalec menšieho priemeru. Uvedeného účelu vynálezu sa dosiahne jednoduchým navlečením laniek a zavesením závaží. Odpory vyvodené presúvaním laniek po kladkách sa počas zdvihu nemenia a pneumovalec pracuje spoľahlivo. Ak sú znovu potrebné maximálné sily jednoduchým spôsobom sa vyberú závažia a...

Hydrostatický prevodník s premenným geometrickým objemom

Načítavanie...

Číslo patentu: 239598

Dátum: 13.06.1985

Autori: Horný Štefan, Drahoš Martin

MPK: F15B 13/02

Značky: premenným, geometrickým, převodník, objemom, hydrostatický

Text:

...vysoký tlak. Výkyvné doska 12 je v naznačenej polohe držana tlakom v prvom servovalci 17. Ak tento tlak prekročí hodnotu tlaku nastavenú vovysokotlakovom ventile 24, prepustí tento cez prvý spojovací kanál 31 a plniaci kanál 27 do druhého servovalca 18 určite množstvo kvapaliny. Následkom toho sa výkyvná doska 12 prestaví do takej polohy, že sa zmenší veľkost dodávaného prietoku až na hodnotu zabezpečujúcu pokles tlaku v druhom tlakovom...

Zariadenie na vyvodenie a meranie priehybu

Načítavanie...

Číslo patentu: 218725

Dátum: 01.06.1985

Autori: Drahoš Martin, Haninec Ignác

Značky: priehybu, meranie, vyvodenie, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je zvýšenie presnosti odčítania geometrických bodov priehybovej krivky. Oproti doterajším skúšobným strojom sa vylepšuje aj základné nastavenie skúšaných predmetov. Veľkosť priehybovej sily sa bez námahy odčíta na ukazovateli. Uvedeného účelu zariadenia sa dosiahne využitím meracích plošiek na podporách, meracích výstupkov nadržiakoch, skosených plošiek na priehybomeroch a umiestnením priehybových mierok na čelnej strane tyčiek,...