Dragone Patrizia

Zlúčeniny 1H-indazol-3-karboxamidu ako inhibítory 3 beta kinázy glykogén syntázy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20702

Dátum: 07.02.2013

Autori: Furlotti Guido, Ombrato Rosella, Alisi Maria Alessandra, Mancini Francesca, Cazzolla Nicola, Dragone Patrizia, Maugeri Caterina

MPK: A61P 25/00, A61K 31/4545, A61K 31/454...

Značky: zlúčeniny, glykogén, syntázy, inhibitory, 1h-indazol-3-karboxamidu, kinázy

Text:

...a kol.,FEBS Lett., 1997, 410, 3-10). Ďalej sa predpokladá, že selektivne inhibítory GSK-36 zosilňujú inzulinovú signalizáciu v kostrovomsvale prediabetického potkana s inzulínovou rezistenciou, pričom0009 Tiež bolo zistené, že GSK-38 predstavuje potenciálny cieľ lieku V dälšich patologických stavoch vyvolaných poruchami inzulínovej rezistencie, ako je syndróm X, obezita a syndróm polycystických ovárií (Ring DB za kol., Diabetes, 2003, 52...

3-Aminokarbazolová zlúčenina, farmaceutická kompozícia, ktorá ju obsahuje, a spôsob prípravy tejto zlúčeniny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14853

Dátum: 11.05.2009

Autori: Dragone Patrizia, Mangano Giorgina, Guglielmotti Angelo, Alisi Maria Alessandra, Maugeri Caterina, Coletta Isabella, Garofalo Barbara, Furlotti Guido, Cazzolla Nicola

MPK: C07D 209/88, A61K 31/403, A61P 29/00...

Značky: přípravy, ktorá, 3-aminokarbazolová, kompozícia, tejto, zlúčeniny, zlúčenina, farmaceutická, spôsob, obsahuje

Text:

...patologických procesov.0009 Najmä PGE 2 sa vo veľkej miere vyskytujú na miestach zápalu a sú zodpovedné za rôzne patologické aspekty akútneho a chronického zápalu, ako je napriklad edêm, tvorba erytémov,zápalová bolesť, zápal kĺbov a horúčka. V skutočnosti sú PGE 2 silnými prozápalovými a algogênnymi prostriedkami. Anti-PGE 2 protilátky prejavujú protizápalovê pôsobenie a u zvierat bez PGE receptorov sa pozorovala znížená odpoveď na zápalové...

Derivát (aza) indolu substituovaný v 5. pozícii, farmaceutická kompozícia obsahujúca tento derivát, zlúčenina medziproduktu a spôsob ich preparácie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14222

Dátum: 16.12.2008

Autori: Cazzolla Nicola, Mangano Giorgina, Furlotti Guido, Coletta Isabella, Garrone Beatrice, Maugeri Caterina, Dragone Patrizia, Garofalo Barbara, Alisi Maria Alessandra

MPK: A61K 31/404, A61K 31/437, A61P 29/00...

Značky: zlúčenina, farmaceutická, substituovaný, obsahujúca, indolu, derivát, aza, kompozícia, preparácie, pozícii, spôsob, medziproduktu

Text:

...E syntázy mikrozomálneho typu scyklooxigenázou-2 v mozgových endoteliálnych bunkách myší behomendotoxínom indukovanej horúčky J. Neurosci. 1521 (8) 2669-77). I ked majú oba enzýmy (COX-2 a mPGES-l) funkčné prepojenie a koexpresiu, miera ich indukcie sa v rôznych bunečných systémochodlišuje, čo poukazuje na rôzne regulačné indukčné mechanizmy (J.Bolo preukázané, že lieky inhibujúce enzým COX-2 sú účinné pre zmiernenie zápalu a...

Deriváty (aza)indólu substituované v polohe 5 ako medziprodukty

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17601

Dátum: 16.12.2008

Autori: Cazzolla Nicola, Garrone Beatrice, Mangano Giorgina, Garofalo Barbara, Coletta Isabella, Maugeri Caterina, Alisi Maria Alessandra, Furlotti Guido, Dragone Patrizia

MPK: A61K 31/437, A61P 29/00, A61K 31/404...

Značky: substituované, aza)indólu, medziprodukty, polohe, deriváty

Text:

...napríklad artritíde, ale ich dlhodobé užívanie môže spôsobovať poškodenie tkanív spôsobené nadmemou produkciou cytokínov, napríklad TNFa a IL-l 3 (Stichtenoth D.O. 2001 Mícrosomal Prostaglandín E synthase is regulated by proinfĺammatory cytokines and glucocorticoíds in prímary rheumatoid synovia cells J. Immunol. 167 str. 469). Navyše je dlhodobé užívanie týchto látok spojené s nežiaducimi vedľajšími účinkaí na kardíovaskulárny systém. Z...

3-Aminokarbazolové zlúčeniny, farmaceutické kompozície, ktoré ich obsahujú, a spôsob prípravy takýchto zlúčenín

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7962

Dátum: 25.07.2006

Autori: Furlotti Guido, Alisi Maria Alessandra, Coletta Isabella, Mangano Giorgina, Polenzani Lorenzo, Cazzolla Nicola, Russo Vincenzo, Dragone Patrizia

MPK: C07D 209/00, A61P 35/00, A61K 31/00...

Značky: 3-aminokarbazolové, obsahujú, takýchto, zlúčenín, zlúčeniny, kompozície, přípravy, spôsob, farmaceutické

Text:

...iných patologických procesoch. Predovšetkým prostanoidy PGE sa vo vysokej miere vyskytujú V miestach zápalu a sú zodpovedné za rôzne patologické aspekty akútneho aj chronického zápalu, akými sú napríklad opuch, tvorba erytémov, zápalové bolesti, zápaly kĺbov a horúčka. Prostanoidy PGE sú silnými prozápalovými a algogénnymi činidl ami . Anti- PGE protilátky vykazujú protizápalový účinok, pričom u zvierat bez PGE 2 receptorov bola pozorované...